הודעות שתייגו‘מספר מסתתר’

שיעורי שמע סוד החשמל | סוד המספר המסתתר

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-גימטריות, סוד החשמל

שיעור מקיף המסביר את הסוד שהתגלה השנה – סוד מספר מסתתר – שיעור חובה !

לשמיעת השיעור – סוד המספר המסתתר לחץ כאן 

ניתן להוריד את התוכנה ולראות לבד את פלאי הגאולה כאן

סוד החשמל – מאמר על המספר המססתתר PDF

ראו עוד עשרות גימטריות חדשות בעלון החדש ביאת המשיח בתשע”ו – לחץ על התמונה

תמונת עמוד ראשון חוברת

רמזים על שנת הגאולה תשע”ו | פוסט 1

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-כללי, משיח בתשע"ו

מאת: אהוד ראובן

בס”ד כידוע כל עשב בעולם הזה יש לו מלאך ממונה שאומר לו גדל ובמילים שונות לכל העולם הגשמי הזה יש מימד רוחני שמניע אותו והגמרא מסבירה שלא הגויים החריבו את בתי המקדש כי אם אנו ישראל מאחר וישראל אותיות לי ראש בנשמתו כולל רובדים של עולם היצירה בריאה אצילות וא.ק (אדם קדמון ) ולא רק עשיה שהוא העולם הגשמי ומאחר וישראל גרמו לקלקול בבית המקדש הרוחני הסתלקה שכינה מבית המקדש הגשמי ואז יכל הגוי להחריב את האבנים והעצים ובמידה ושכינה לא הייתה מסתלקת מבית המקדש הגשמי בודאי ששום בריה בעולם לא יכלה להחריב את האבנים והעצים ולפיכך מסבירה הגמרא שבעצם הגוי שלו נפש שהיא החלק הנמוך מחמשת רבדי הנשמה הנקראים בר”ת נרן-חי ( נפש רוח נשמה חיה יחידה ) יכול לפעול עד שורשו ולא מעל שורשו ומשכך לפגום בבית המקדש הרוחני בעולמות גבוהים יכול רק מי שלא שורש רוחני הכולל את עולמות אלו ולכן בעצם אומרים חכמי הגמרא שהגוי בעצם טחן קמח טחון בבואו להחריב את בית המקדש והסיבה שכתבתי זאת היא על מנת להבאיר לנו שהתיקון חייב היה להעשות קודם בתיקון הקלקול הרוחני ומששבה שכינה להר אזיי ממילא גם מותר לבנות מחדש את הבית שהוא גם נצחי ואין אחריו גלויות ועכשיו נשאר לי רק להבאיר כיצד בעצם ניתן ללמוד שתוקן הפאן הרוחני ושהמסקנה היא שמשמיים מצפים מאיתנו לחזור להר הבית ולבנות את בית הבחירה כי הגיע זמן גאולתינו , טוב אז ככה ראשית ברצוני להבאיר שכתוב בזוהר כי אור ורז הן אותה הגימטריא וכאשר רוצים לגלות את האור הגנוז שבאותיות התורה צריך להתייגע מעבר לכוחות שלנו ואז נמצא חן בשמיים ומשמיים יפקחו עינינו ( לא רק הויזואליות ) להבין את הרז ומשכך יוסר המסך ויתגלה האור בעולם וכך בעצם בנוייה ההתפתחות בעולם והכול על ידי גילוי רזי התורה בעת המוכנה לכך מראש ועל זה גם כתוב אמר רבי בינימין הכול בחזקת סומין עד שהקדוש ברוך הוא פוקח את עיניהם ועכשיו לאחר שבעצם הבארתי את הכלל הזה של כלי ואור ניתן יהיה גם להכיל את הרעיון של ההארות שאכתוב כעת שבעצם ילמדו אותנו שמאחר והרזים הללו כבר גלויים לנו אזיי גם האור המיוחס להם כבר מאיר ומשכך בפאן הרוחני כבר ניתן להקיש שבאמתחתנו גילויים אלו ודי לחכם ברמיזה טוב נתחיל במשה רבינו עליו השלום שכידוע התורה מלמדת אותנו שכאשר הוא עלה לקבל את לוחות הברית במעמד הר סיני היו במעמד זה בני ישראל בני חורין ממלאך המוות וזאת לאחר שענו מעשה ונשמע ואז מלאכים ירדו משמיים ושמו על ראשם כתרים ( עדיים בשפה התורנית ) ובאותו המעמד למשה ניתנה תורה מעץ החיים שהוא הקב”ה בכבודו ובעצמו ולפיכך גם הלוחות היו מעשה ידיו של הקב”ה ולא כמו הלוחות השניות שאותן נאלץ להביא משה לאחר שבירת הלוחות הראשונים בעקבות חטא עגל הזהב שגם החזיר את המיתה לבני ישראל באותו השלב וכאמור לאחר שמשה קיבל את הלוחות הראשונים אמר לו הקב”ה ” רד כי שחת עמך ” שמות לב’ ז’ ( הכוונה רד מהמדרגה הרוחנית בא אתה נמצא כעת כי עמך הכוונה לאותו ערב רב שהוצאת ממצרים כשאמרתי לך לא כדאי להוציאם הם רק יעכבו את בני ישראל חטאו ועשו את עגל הזהב וצריך להבין שמשה רבינו עליו השלום שימש באותו המעמד כשושבין שמקבל את הכתובה שהיא התורה מהחתן שהוא הקב”ה ועליו להביאה לכלה שהיא ישראל ובעצם אם הייתה נמסרת לישראל באותו המעמד התורה הם היו חייבים מיתה ומשכך ככשבר משה את הלוחות הראשונים מגלים לנו חז”ל שהקב”ה ברוך הוא הסכים עימו ובעצם המילה ששיברת מלמדת ברובד העמוק שלה כי הקב”ה אמר למשה ישר כח כי שיברת את אותן הלוחות הראשונים כי נכון שכעת בני ישראל אינם חייבים מיתה ולפיכך משה שב חזרה לאחר שבירת הלוחות הראשונים לקבל מחדש את אותה התורה שלעולם לא תשתנה ואינה חסרה ואינה מיותרת ורק שהפעם הזו התורה היא איננה מעץ החיים כי אם מעץ הדעת טוב ורע ויש בה בירור שבסופו שוב היא עולה למדרגת עץ החיים וזוהי כוונת הנבואה והסורותי מכם את לב האבן ונתתי לכם לב בשר כי כידוע הלוחות ניתנו על אבן ובסוף התיקון כתוב כי “תורה חדשה מאיתי” ( ישעיהו נא’ ד’ ) וחז”ל ביארו לנו שתורה חדשה מאיתי תצא הכוונה היא למדרגת תורה שהקב”ה ישכון בקרבנו וזו כוונת לב בשר כי התורה מסתיימת באות ל’ ומתחילה באות ב’ ומשזוכים למדרגה גבוהה יותר אזיי התורה היא שוב מעץ החיים ושוב ישראל הם בני חורין ויש להם חירות ממלאך המוות וכאמור צריך להבין כי כאשר משה ירד עם הלוחות הראשונים שהיו מעץ החיים אותן לוחות עליהן נאמר על תגיד חרות על הלוחות כי אם חירות על הלוחות לאחר שנאמר לו רד כי שחת עמך חז”ל מגלים לנו כי האותיות פרחו מהאבנים ואז משה שיבר את הלוחות על עגל הזהב ובעצם באותו המעמד נלקחו ממשה אלף אורות שזה בעצם מרמז על אותה ירידה רוחנית ותיכך נבאר זאת אך לא לפני שנציין כי משיח בן דויד הוא שאמון על החזרת החירות לישראל ממלאך המוות ובספר קול התור כתוב כי משה ומשיח בן דויד באים יחדיו לאחר שקדם להם הכנה על ידי משיח בן יוסף וכעת כשהבארנו כי על משיח בן דויד ומשה נאמר כי הם מגיעים יחדיו נעבור לשלב הבא ונבאר כיצד זה קרה ! כתוב בנביא ישעיהו פרק ס’ בסוף הפרק המדבר על גאולת השכינה כי כאשר הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום הבטיח יהו’ה יתברך להחיש את תהליך התיקון ולגומרו מהר בסוד אני יהו’ה בעתה אחישנה משמע בזמנה אמהר אותה וכאמור התנאי לכך הוא שהקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום וכידוע הקטן נאמר על דוד כאשר שמואל הגיע לבית ישי למשוך את אחד מבניו למלוכה במקום שאול שיהו’ה מאס בו כי לא השלים את ציווי יהו’ה בעניין עמלק וכשישי העביר את בניו לפני שמואל דוד לא היה בניהם ואז השמן לא משח אף אחד מהם ולפיכך שמאול שאל האם תמו הנערים (שמואל א’ טז’ יא’ ) וכידוע ישי ענה לו עוד שאר הקטן והוא רעה בצאן ולפיכך גם דוד הוא הקטן ומשכך כוונת הקטן יהיה לאלף זה כאשר משיח בן יוסף 566 ו-משיח בן דויד 434 יתאחדו כפי שכתוב בנבואת יחזקאל לז’ על איחוד העצים ושכאשר הם מתאחדים אז חוזרת לישראל המלכות ואז לא יחצו יותר לשני ממלכות וזה גם כוונת ויהיו לאחד בידי שהכוונה היא אחד ביד יהו’ה שזו גאולת האחישנה ולא גאולת בעתה כי כידוע אחישנה מלמד על זכות ובעתה מנגד על חובה ומשהסתיימה החובה אזיי החלה הזכות ולפיכך 566 ועוד 434 כמניין אלף גם 1000 וגם א’ וכאמור מי שמאחד את אותם שני עצים שהם שני המשיחים הוא משה רבינו עליו השלום וזו כוונת המילים ויקרב משיחה כי משיחה אותיות משה חי וגם המשיח שהוא כאמור גואל ראשון וגם גואל אחרון ולפיכך ‘ אור משה ‘ עולה בגימטריא כמניין ‘ אחרון אחרון חביב ‘ כי כידוע מה שהיה הוא ר”ת משה שיהיה וכבר ביארנו כי משה ובן דויד באים יחדיו ואל תתהו מדוע אני כותב דויד עם יוד וכידוע בדברי הימים דויד נכתב עם יוד כמו שבבוקר בתפילה כתוב ‘ ויברך דויד את יהו’ה ‘ה ‘ ר”ת ודאי’ שזה שם קודש וגם אותיות של סופי תיבות המילים ‘ לא יחצו עוד לשני ‘ טוב עכשיו לאחר שהבארנו שמשה עליו השלום ומשיח בן דויד באים יחדיו מלשון חדווה נסביר גם כיצד זה קרה כאמור אין ספק שהקדוש ברוך הוא נצחי ואין גם ספק שהתורה היא נצחית וכביכול הספק הוא האם ישראל הם נצחיים הוא האם האומה השניה שבשמה אותיות אל הם נצחיים ( כפי שכתוב בפרשת בלק ספר במדבר כד’ כג’ ” מי יחיה ומשומו אל ” ) וכבר התבאר לנו שעל מנת לזכות ולהשיב לישראל את הנצחיות עלינו למצוא ולהשיב למשה את אותם אלף’ אורות שנאבדו ממנו לאחר חטא העגל ובנוסף גם לזכות שהקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום ומשכך בואו נבאר את כוונת הצעיר לגוי עצום ולשם כך נבאר כי הצעיר הוא גם יעקב בסוד ורב יעבד צעיר ( בראשית פרק כה’ שם גילה הקב”ה לרבקה אימנו עליה השלום כי שני גוים מבטנה יצאו ורב יעבד צעיר וכידוע עשו אמר יש לי רב אחי יהי לך אשר לך ומשכך יעקב הוא הצעיר כמו גם אפרים בנו של יוסף שהוא בעצם משיח בן יוסף הנקרא גם משיח בן אפרים שבו מתכללים כל הנשמות הללו ובדור האחרון הוא כאמור מטפס ממדרגת משיח בן יוסף למדרגות הנוספות וכאמור אלו הם סודות עמוקים ולא נבאר אותם כאן בעמקות מלבד הקווים הכללים שהצגתי כאן ורק נבאר שתיקון בן אפרים קשור לירבעם בן נבט וכ”ו ) טוב עכשיו נחזור לעניין יעקב וגוי עצום ונסביר שגוי עצום הכוונה היא לששים רבוא וזה גם כוונת הפסוק ” בית יעקב לכו ונלכה באור יהו’ה ” ( ישעיהו פרק ב’ ) מאחר ועל מנת להכריע את הסטרא אחרא שזה הצד האחר צריך מספר של ששים רבוא שזה מלמד בעצם על נשמה כללית וכידוע זה גם המספר של בני ישראל שיצאו ממצרים מעל גיל 20 מלבד נשים וטף ולפיכך ביאר לנו הגר”א הקדוש בספר קול התור כי ר”ת של הפסוק ‘ בית יעקב לכו ונלכה באור יהו’ה ‘ כמניין ‘ שישים ‘והמילה באור אותיות ‘ רבוא ‘ והאותיות השניות של פסוק זה כמניין ‘ ציון ‘ 156 גם ‘ יוסף ‘ והאותיות האחרונות של פסוק זה כמניין ‘ לב ירושלם ‘ ומשכך נמצא שפסוק זה מרמז כי לכו ונלכה לציון במספר ששים רבוא וקשורים כולם אל ” לב ירושלם ” והכול צריך להיות באור יהו’ה שזה כאמור פנימיות נשמת תורתינו הקדושה כפי שהבארתי בתחילה בעניין האור הגנוז שבאותיות טוב ועכשיו כאמור נחזור ליעקב וגוי עצום וכידוע יעקב זכה להיות לגוי עצום לאחר ששרו של עשו הודה לו על הברכות בעלות השחר כי מעבר יבק המקום בוא התנהל אותו מאבק של יעקב עם אותו מלאך מרמז על ( מעבר יבק 424 משיח בן דוד ) וכאמור יעקב מיאן לשלחו אף כי אמר לו המלאך שלחני כי עלה השחר ויעקב אמר לו לא אשלחך אלא אם ברכתני משמע שיעקב ביקש שיודה על הברכות שיצחק אביו ברך אותו על מנת שעשו לא יטען שהברכות ניתנו לו במרמה מלשון עקב בסוד ויעקבני זה פעמים ולפיכך המלאך שאל את יעקב מה שמך וכשיעקב ענה לו יעקב שמי אמר לו המלאך לא יעקב יקרא שמך כי אם ישראל משמע לא בעקבה קיבלת את הברכות כי אם ביושר מלשון ישר אל ולפיכך גם ישראל ר”ת יש ששים רבוא אותיות לתורה וגם יצחק יעקב שרה רבקה רחל אברהם לאה וכידוע בשמות האבות יש 13 אותיות וכן גם בשמות האמהות ולפיכך סך האותיות כמניין 26 גם יהו’ה וגם א’ מאחר ואות א’ יש לה ו’ באמצע ושני יודים מלמעלה ולמטה כמניין 26 טוב כאמור יעקב לא מבקש ברכה משרו של עשו כי אם יעקב מבקש שיודה על הברכות ולפיכך לא כתוב תברכני ומנגד כתוב ברכתני וכאמור אותו מלאך שהוא שרו של עשו והוא גם שטן כמניין 359 ( גם ההפרש בין יעקב 182 ישראל 541 ) מודה לו על הברכות כי אותו מלאך הוא משרת של הקב”ה וידוע לו שהברכות של ישראל זמנם הם בעלות השחר הכוונה היא לפנות בקר שזה זמן הגאולה של ישראל ומשכך זמנו של אותו המלאך לשלוט הסתיים ועליו לעלות ולומר שירה לקב”ה בשמיים כי אם לא הוא המלאך ישרף וכידוע לפנות בקר זה כמניין 868 גם שיבת ציון 868 וכידוע לפנות 566 גם תיקון וגם משיח בן יוסף וכאמור ציון 156 גם יוסף ולפיכך גם 868 כמניין כל זרע ישראל וגם יהודה וארץ ישראל ודי לחכם ברמיזה טוב נחזור לנצחיות ישראל ולאותן א’ אורות שקשורים יחדיו בקטן שהוא גם משיח בן דויד וגם במשה חי שהוא המשיח ונציין כי הקדוש ברוך הוא 655 תורה 611 ישראל 541 אחד 13 יחדיו 1820 כמניין שמות יהו’ה בחומש וכמניין סוד 70 פעמים יהו’ה 26 וכידוע הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו עליו השלוםם כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות וכאמור נפלאות זה גם נפל אות וכידוע כתוב קודשא בריך הוא אורייתה ישראל חד הוא אבל אם נכתוב זאת בעברית כחד ולא כאחד אזיי יחסר לנו א’ וכידוע אין התורה חסרה ואין היא מיותרת וכבר הבארנו את הרעיון כי אין ספק שהקב”ה נצחי וגם התורה ובודאי גם ישראל ורק עלינו לגלות זאת בפנימיות נשמת תורתינו הקדושה כפי שגילה לנו כבוד הרב הקדוש והטהור הגאון מוילנא עליו השלום וכמו שכול חכמי ישראל גילו לנו בחסדי שמיים וכאמור כשכותבים אחד ולא חד אז מקבלים את הנתון 1820 ולא את הנתון 1819 ומשכך גם למשה נמצאו ושבו אותן 1000 אורות וגם הקטן נהיה לאלף ואם נשאל כיצד אותן אלף’ אורות מתקיימים גם בדוד שהוא הקטן אז אגלה לכם כי ‘ דויד מלך ישראל ‘ כמניין 655 כמו גם ‘ הקדוש ברוך הוא ‘ טוב לאחר שהבארנו את ההארות הללו זה הזמן לחזור לתחילת הכתיבה ולהסביר כיצד כל זה שייך לימינו אנו ולתיקון הרוחני בו שבה שכינה להר הבית וכן הלאה טוב כידוע אין הדין נמתק אלא בשורשו וכאמור שורש הקלקול של חורבן הבית השני היה בגלל שנאת חינם ולפיך תיקונו הוא ע”י אהבת חינם ואהבת חינם כאמור זו מצוות ואהבת לרעך כמוך ודי לחכם ברמיזה להבין כי שכינה היא א’ ואלף’ הוא אלופו של עולם גם 1000 וגם 1 וכאמור ואהבת לרעך כמוך כמניין 820 ולפיכך עם נקדים למספרים אלו את האחד יחיד ומיוחד א’ אלופו של עולם ששב להר הבית טרם בנייתו גם בסוד הפסוק ושב יהו’ה אלקיך את שבותך משמע קודם שב יהו’ה אלוקינו ולאחר מכן אנו אזיי נקבל שוב את הנתון 1820 ומאחר ולנער כמוני התגלו גם רזים אלו בחסדי שמיים אזיי ניתן בהחלט להקיש מכאן על כך שאורות אלו גם כבר מגולים בעולמינו אנו ודי לחכם ברמיזה להבין כי הנחש הוא השטן והוא שרו של עשו והוא יצר הרע והוא מלאך המוות וכאמור זמנו קצוב מלכתחילה ורז זה מרומז בהפרש שבין הפסוקים מספר בראשית שם מקולל אותו הנחש שהחטיא את אדם וחוה עד לפסוק שמסיים את החומש במילים לעיני כל ישראל וכאמור יש בתורה 5845 פסוקים ומינוס 69 פסוקים שזהו מס’ הפסוק בו נאמר לנחש ארור תהיה על גחונך תלך כל ימי חייך מקבלים 5776 פסוקים גם ( חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושש כמניין 2756 בגימטריא שזה כמניין ‘ הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה ‘ שזה גם 2756 ולפיכך די לחכם ברמיזה להבין שכשיתגלה משיח צדקנו 608 בגימטריא כמניין ‘ יהו’ה מלך יהו’ה מלך יהו’ה ימלך לעלם ועד ‘ 608 גם אזיי תתגלה האמת שהיא החותם של יהו’ה ואז ממילא אין לשקר יותר קיום מאחר ולשקר אין רגליים כי מקורו בנחש וקודם ששיקר את אדם וחוה היו לו רגליים ולאחר ששקר והחטיא את אדם וחוה וגרם למיתה בעולם אז נענש וכ”ו ולפיכך גם בזוהר ויקהל במאמר בעצב תלדי בנים סימן תצ”ב עם ביאור הסולם כתוב שבגמר התיקון יומת אותו נחש שגרם לאותו חטא שהביא מיתה לעולם וזאת בסוד בלע המוות לנצח עד כאן ממני אהוד בן אפרים ורבקה ראובן הללויה הללויה הללויה בקרוב מאוד יוסד המוקצה מעל הר הבית ונזכה לעולם חדש עולם של בית מקדש אמן נצח סלה ועד !


 פלא שביום תשעה באב תשע”ה הודיעו רשמית באמריקה על שחרורו של יהונתן פולארד.

הראשל”צ רבי מרדכי אליהו זצ”ל אמר לאשתו של פולארד, שכאשר ישוחרר יהונתן פולארד הי”ו תתחיל גאולת עם ישראל, ויתחיל הקץ של אמריקה,

ואמר שיהודי ארה”ב חייבים לצאת משם בהקדם לפני שיצטרכו לברוח ללא הרכוש שלהם ומי יודע אם יצליחו ה”י. וכן יהונתן פולארד בגימטריא הכתוב [ישעי’ ט, ה] “כִּי יֶלֶד יֻלַּד לָנוּ בֵּן נִתַּן לָנוּ”.ובגימטריא התיקון האחרון.

הראשל”צ רבי מרדכי אליהו זצ”ל אמר ליהונתן פולארד שסוד נשמתו מיוסף הצדיק ושינה את שמו מיונתן ליהונתן. וכן יהונתן בגימטריא שמו של משיח בן יוסף נחמיה בן חושיאל. ושם אמו מלכה – מלכות.

פולארד נכנס לצינוק בגיל שלושים. ויוסף יצא מבית הסהר בגיל שלושים. וכן פולארד אותיות אלף דור. המסמל את היובל הגדול של הגאולה, כמובא ב’רבנו בחיי’ [שמות כא, ו].

והביאור בזה כנראה על פי מה שמובא ב’ספר הלקוטים’ להאריז”ל (פ’ בראשית ע’ לז) יהונתן הוא ביסוד, ודוד במלכות. וכן פולארד בגימטריא נער כמו שכתוב על יוסף (בראשית לז, ב) “והוא נער”.

פורים וחודש אדר הם בסוד של שאול ויהונתן. ובפולארד יש אותיות אדר. וכן היותו מרגל משורש גורל של פורים, וכן מרגל נקרא חופר כמו שכתוב “לחפור את הארץ” משורש פורים. וכן יהונתןפולארד ר”ת וס”ת פדיון יהי רצון שיזכה לפדיון. והוסיף הרה”ג ר’ ציון דוד סיבוני שליט”א שיונתן פולארד בגימטריא עשיו ישמעאל. היינו שהוא מכניע אותם. והוסיף הרה”ג ר’ משה צוריאל שליט”א שפלאר”ד ר”ת הכתוב שמדבר על הגאולה [שה”ש ה, ב] “קוֹל דּוֹדִי דוֹפֵק פִּתְחִי לִי אֲחֹתִי רַעְיָתִי יוֹנָתִי תַמָּתִי” וכן יוֹנָתִי” מרמז על יהונתן.

וְכֵן הִשְׁתַּלְשֵׁל בָּעוֹלָם שֶׁנִּגְלוּ מַצְפּוּנֵי עֵשָׂו שֶׁשּׂוֹנֵא אֶת עַם יִשְׂרָאֵל, בְּיוֹם כ”ז בְּתַמּוּז תשע”ה כְּשֶׁהוֹדִיעוּ עַל חֲתִימַת הֶסְכֵּם בֵּין בְּנֵי עֵשָׂו לְפָרַס, וִימֵי בֵּין הַמְּצָרִים הֵם הַיָּמִים שֶׁשִּׁנֵּי הַקְּלִפָּה מִתְגַּלּוֹת כְּפִי שֶׁמְּכַוְּנִים בְּסִדּוּר הָרַשַּׁ”שׁ בְּבֵין הַמְּצָרִים לְהַמְתִּיק אֶת הָאוֹתִיּוֹת שי”ן שֶׁהֵן סוֹד הַשִּׁנַּיִם וִינִיקַת הַקְּלִפּוֹת, וּרְאֵה זֶה פֶלֶא: הַפָּסוּק (עובדי’ א, ו) “אֵיךְ נֶחְפְּשׂוּ עֵשָׂו נִבְעוּ מַצְפֻּנָיו”, בְּגִימַטְרִיָּא כ”ז תַּמּוּז תשע”ה, וּכְשֶׁזֶּה מִתְקַיֵּם אָנוּ יוֹדְעִים שֶׁהוֹלֵךְ לְהִתְקַיֵּם הֶמְשֵׁךְ הַכָּתוּב (שם) “וּבְהַר צִיּוֹן תִּהְיֶה פְלֵיטָה וְגוֹ’ וְעָלוּ מוֹשִׁעִים בְּהַר צִיּוֹן וְגוֹ'”. וְכֵן דַּעַתַ ‘שַׁלְשֶׁלֶת הַקַּבָּלָה’ שֶׁכ”ז בְּתַמּוּז הוּא יוֹם פְּטִירַת יוֹסֵף הַצַּדִּיק, וּמִתְנוֹצֵץ הָאוֹר שֶׁל מָשִׁיחַ בֶּן יוֹסֵף.

וְכֵן הִשְׁתַּלְשֵׁל שְׁמוֹ שֶׁל הָאָסִיר הַיְּהוּדִי יוֹנָתָן פּוֹלַארְד הי”ו שֶׁסּוֹבֵל מֵאֱדוֹם עֶשְׂרוֹת שָׁנִים, לְרַמֵּז עַל פְלאוֹרִיד שֶׁמְּרַפֵּא שִׁנַּיִם, כִּי הוּא מַמְתִּיק אֶת שִׁנֵּי אֱדוֹם שֶׁלֹּא יַזִּיקוּ לְיִשְׂרָאֵל. והוסיף הרה”ג ר’ א. כליל שליט”א שפולארד אכן נולד ביום תשעה באב או בערב תשעה באב כשמתגברת שליטת הסטרא אחרא, ופלא שביום תשעה באב תשע”ה הודיעו רשמית באמריקה על שחרורו. וכן שנת לדתו תשי”ד מרמזת על שם שד”י שאומר די וממנו באה הגאולה.IMG-20150725-WA0000

שחרור פולארד ב2015 כמו שסודות הגימטריה צופים


עדכונים קודמים


נושא: ומפליא לעשות – ראו את התמונות

 

שימו לב כשנכתוב ומפליא לעשות נקבל במסתתר 1111 – כי ה’ מסתתר בכל מקום בבריאה – וזה עניין הפלא – האיחוד בין דומם גשמי לאין סוף רוחני (הסבר על שיטת המסתתר כאן) אבל מתי נראה את הפלא בעין ברור? בתשע”ו

עכשיו כשאנו נכתוב “יהו”ה מפליא” נקבל באתב”ש 776 – אתב”ש זה הצד ההופכי אות א’ זה ת’ – כי בגאולה הכל הולך בהפכים והסתרה – ואנו צריכים לגלות את ההסתרה – להוציא את ה א’ = פלא

נוסיף ל “יהו”ה מפליא” לעשות בהתשע”ו – שוב פעם נקבל 1776 הפעם ברגיל כי זה גלוי ההסתרה – ראו תמונות

כמו ארה”ב שהוקמה ב1776 – והיא תסתיים ב776 – כי הסיום שלה זה גלוי ההסתרה ומחיקת עמלק – תקון = 566 = משיח בן יוסף כמו שכתוב בנביא שמאדום (עמלק) לא ישאר שריד…

עוד חידושים מהימים אחרונים

הפסוק בשיר השירים שמרמז על הגאולה: כתוב עינייך ברכות בחשבון על שער בת רבים אפך כמגדל הלבנון צופה פני דמשק. הגימטריה של ראשי התיבות מהמילה ברכות עד דמשק היא 776… וסופי תיבות 1335 (נבואת דניאל)


עדכון י’ סיון תשע”ה

מאמר על המספר המסתתר והקשר לאור אין סוף שיתגלה בתשע”ו פלא פלאים והמשכילים יבינו

 אור = 207  –  אין סוף = 207  – זאת אומרת שבתשע”ו נקבל בהשגה את בחינת ה”אין סוף” וכך נמשיך הלאה הלאה לנצח בע”ה

אחדי שהבנתם את המאמר על המספר המסתתר ראו את זה

נאמר מתי יבוא משיח….. “היום אם בקולו תשמעו” והרי ה’ צופה הכל מראש אז מה קורה כאן?..
מתי זה היום ??? הנה הרמז בא  במספר המסתתר… ראו את התמונות מדהים!

מאת: סוד החשמל
האהבה
וכן שעה= 375 = דעאש = שלמה
יפקון מן גלותה

מאת: עמירם טובי

פשוט מדהים מדהים מדהים!!!

סוד הגאולה מופיע בתיקוני הזוהר:

“בדא סיפרא יפקון מן גלותא ברחמי”

בדא סיפרא = 358 = משיח

יפקון מן גלותא = 776

יפקון מן גלותא ברחמי = 2756 (במילוי) חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושש = 2756

עכשיו אם נכתוב “בדא ספרא” בלי האות י’, יצא לנו 348 = חמש

כלומר:

חמש + יפקון מן גלותא

חמש + 776

5776!!!


רמז נוסף וחזק לפתרון סודות הגאולה דרך סוד 1820

לראשונה מקבלים תוצאה 1820 – ברגיל – ובאותיות לפני זאת אומרת לפני כל אות מחשבים את הגימטריה של האות שלפניו – ושוב מגיעים 1820 – פלא פלאים –ראו תמונה — רמז שהפתרון של הסוד זה דרך חכמת אותיות לפני ואחרי לרשימת הגימטריות המלאה – צופן יחיד בתורה של זמן הגאולה בדילוג 1820 בסרט “המקדש

פתרון הסוד


פענוח הרמז שנתן המלאך לדניאל איש חמודות פסוק אחד אומר : עדן ועדנין ופלג עדן פסוק אחד אומר מועד מועדים וחצי אם ניקח את הזמנים המרוחקים ביותר שיש אז זה יהיה כלשון חז”ל: אלפיים שנה תוהו אלפיים שנה תורה ואלפיים שנה אורך הגלות עם ימות המשיח עכשו נתבונן בכתובים פסוק אחד אומר פלג עידן שתרגומו חלק מעדן, ופסוק אחד אומר “וחצי”ולא אמר וחצי מועד כמתבקש כמו שאמר בפסוק הדומה לו .לכן נראה לפרש כך.את האלפיים שנות תורה הכתוב יחס לו חשיבות וקראו עדניין וכן מועדיים וכידוע את התורה קבלנו במעמד הר סיני בשנת 2448 לבריאה כלומר לאחר 448 שנים בתוך זמן של 2000 שנות תורה .אז הכתוב אומר מתי סוף הגלות שנוריד מ2000 שנות הגלות פלג עידן כלומר חלק מעידן והוא ה448 שנים שהזכרנו והפסוק השני אומר “וחצי”כלומר תחצה את החלק ה448 ויצא לנו 224. ואנחנו נמצאים כעת ב5776 שנותר בדיוק 224 .ופלא גדול שיש חיזוק לדברים שהפרוש נכון אם ניקח את שני המילים פלג + חצי. =224 עם הכולל. אשרנו דורנו שנזכה לראות את המחזיר בתשובה הגדול בעולם בכל הזמנים הלו הוא הקב”ה מעורר לבבות ישראל לשוב בתשובה. .אמן


חידוש נוסף על 224 שקיבלנו כעת בהשגחה פרטית מאת: דניאל

רבי יוסף חיים מבגדד הבן איש חי בכינוי יש את האותיות המילה אחישנה =הבן איש חי ואחישנה זה אומר להביא את הגאולה בפרק זמן משמעותי לפני תחילת האלף השישי  שזהו גמר תיקון ומהו פרק הזמן הזה בגימטריא   יוסף חיים =224 6000-224=5776 בחינת שנת האחישנה = אותיות הבן איש חי


יש לנו שתי אפשרויות – או דע את ה’ — או דע – אש – מאת: קודים בתורה

דעאש או לדעת את ה


עדכונים קודמים

בתפילת השמונה עשרה אנו אומרים ולירושלים עירך ברחמים “תשוב” – תשוב בגימטריה: תש”ח ובאמת בתש”ח היה ענין של של שיבת ציון עם ישראל שב לארצו – אבל זה היה ענין של כלים בלי אור.. המשך התפילה “תשכון” בתוך ירושלים עירך תשכון = 776 – תשע”ו שאז תהיה השראת השכינה – וזה עניין של האור בכלים – שנזכה לחזות במהרה..

מאת: קו כנישתא חדא

תוספת שלנו:

ירושלם תבנה = 2015 (מילוי) וזה רמז מדהים שמחזק הכל – ומלכות ה’ שולטת בהכל וביתר שאת בגילוי בדברים שנראים רחוקים- כמו זמן “לועזי” כמשל.

וכן: שנת התגלות אליהו והמשיח = 2015

וכן: תבנה ירושלם בהתשע”ו (אותיות לפני = 3382) = חמש שבע שבע שש (מילוי)

 רמז למתקדמים מאת: סוד החשמל – הקשר לנפילת תדמור ולגאולה

תדמור

רמז נוסף ופלאי

שם הוי”ה כפול הוי”ה במשולש שווה 2756  שזה גימטריא: חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושש = 2756 זה מראה על: שלמות = 776 – שמראה שהכל חוזר לשורשו סוף מעשה במחשבה תחילה וכן הגימטריה של: שנת י-ה-ו-ה = 776 ראו הרחבה בפוסט ההרצאה שנת הגאולה מוזכרת בשם ה’

(הסבר: שם הויה במשולש = 106 תכפיל ב26 תקבל 2756 – בגימטריה רגילה = 676 – שער נון = 676 – משולש= 676 הסבר על שיטת המשולש בסרט אחרון)


מאת סוד החשמל: הקשר בין ישמעאל לחמור ולסוף הגלות בתשע”ה לחץ להגדלה

ישמעאל

גמטריות חדשות 776

קרבן תודה עם האותיות והכולל = 776

פריעת חוב = 776 (היות ובזמן הגאולה יפרעו את החוב מכל אומות העולם שהצרו לעם ישראל

לרשימת גימטריות מלאה 776 – 5776 לחץ כאן


מעניין מאד בחיפוש בתורה עיר השלום מקבלים תוצאה אחת! שימו לב בדילוג של 5776 אותיות בדיוק ראו סרטון של הרב גלזרסון

♦♦♦

תוכנת הגימטריות המשוכללת בעולם עודכנה לחפש גם במשניות ראו חידושים ראשונים מאת: סוד החשמל לחץ להגדלה

משנה

מאת: א.ע

שנת תשעו’ צפויה להיות שנה מעוברת (כ 385 ימים) מעניין מאוד(!) שטבת עשירי זהו היום ה-100 בשנה, וזה יוצא 0.26 משנה מעוברת! היום ה 0.26 בשנת תשעו’ זהו י’-טבת ! היום ה-100 מתחילת השנה. – וכידוע 26 = ה-ו-י-ה

מאת: Rami Zaltsman

יש לי עוד 67 בשבילכם, ואולי אתם כבר מודעים לזה: אנו נמצאים בעיצומה של השעה השביעית שביום השישי של השבוע של הקב״ה. אנו נמצאים לכל השיטות שאני מכיר – כמה דקות לאחר 12:30 של יום שישי – בתוך זמן מנחה גדולה, אשר החלה כאמור לפני כמה דקות בחשבון השבוע של הקב״ה. אז שעה 7 ביום ה-6 – עוד 67 לחשבון

מאת: סוד החשמל – מדהים מדהים – לקריאה לחץ על התמונה

יבק 112

מאת: אנונימי

לִי נָקָם וְשִׁלֵּם לְעֵת תָּמוּט רַגְלָם כִּי קָרוֹב יוֹם אֵידָם וְחָשׁ עֲתִדֹת לָמוֹ ספר דברים לב. למו = 76

ע”פ האגרת של רבי שמשון מאוסטרופולי

ונראה לי שזה הסוד ל’מועד מ’ועדים ו’חצי (סוד הגאולה בדניאל) ראשי תיבות למו = 76 מול = 76 בית פעור

ומל = 76 את לבבךעדכונים קודמים


הַפָּסוּק שה’ מקלל את הנחש (בראשית ג, יד) וַיֹּאמֶר ה’ אֱלֹהִים אֶל הַנָּחָשׁ כִּי עָשִׂיתָ זֹּאת אָרוּר אַתָּה מִכָּל הַבְּהֵמָה וּמִכֹּל חַיַּת הַשָּׂדֶה עַל גְּחֹנְךָ תֵלֵךְ וְעָפָר תֹּאכַל כָּל יְמֵי חַיֶּיךָ הוא הפסוק הַ5776 לְמַפְרֵעַ מִסּוֹף הַתּוֹרָה לִתְחִלָּתָהּ, וְיֵשׁ כָּאן רֶמֶז שנזכה לגאולה והנחש יקולל לנצח.

“וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה” המילים “וישבת ביום” = 776! = תשע”ו


1. בשירת הים על הפסוק – מקדש ה’ כוננו ידיך (ואחריו הפסוק ה’ ימלוך לעולם ועד)

אומר רש”י הקדוש – חביב המקדש, שהעולם נברא ביד אחת, שנאמר אף ידי יסדה ארץ. ומקדש בשתי ידים (מקדש ה’ כוננו ידיך – משמע שתי ידים), ואימתי יבנה בשתי ידים? בזמן שה’ ימלוך לעולם ועד, לעתיד לבוא שכל המלוכה שלו. “בשתי ידים” = 776


2. וכן בגמרא מסכת מנחות דף כט עמוד ב’ מובא: כדבעא מיניה רבי יהודה נשיאה מר’ אמי מאי דכתיב “בטחו ביי’ עדי עד כי ביה יי’ צור עולמים” אמר ליה כל התולה בטחונו בהקב”ה הרי לו מחסה בעולם הזה ולעולם הבא אמר ליה אנא הכי קא קשיא לי מאי שנא דכתיב ביה ולא כתיב יה? כדדרש ר’ יהודה בר ר’ אילעאי אלו שני עולמות שברא הקב”ה אחד בה”י ואחד ביו”ד ואיני יודע אם העולם הבא ביו”ד והעולם הזה בה”י אם העולם הזה ביו”ד והעולם הבא בה”י. כשהוא אומר {בראשית ב-ד} אלה תולדות השמים והארץ בהבראם אל תקרי בהבראם אלא בה”י בראם הוי אומר העולם הזה בה”י והעולם הבא ביו”ד ומפני מה נברא העולם הזה בה”י מפני שדומה לאכסדרה שכל הרוצה לצאת יצא ומ”ט תליא כרעיה דאי הדר בתשובה מעיילי ליה.


ורואים שמובא הפסוק “בטחו בהויה עדי עד כי ביה הויה צור עולמים” מדבר על העולם הזה והעולם הבא וכן על העולם הזה שנברא בה”י ושואלת הגמרא למה הרגל של הה”י תלויה ולא מחוברת – שאם חוזר בתשובה מעלים אותו דרך הפתח. והנה אין לך רמז מגולה מזה שהפסוק “בטחו בהויה עדי עד כי ביה הויה צור עולמים” = 776 בדיוק.


עוד משהו שראיתי – 44 מלכים היו מלכי יהודה וישראל. (שאול, איש בושת בן שאול, דוד, שלמה, רחבעם, אביה, אסא, יהושפט, יהורם, אחזיה, עתליה, יהואש, אמציה, עוזיהו, יותם, אחז, חזקיהו, מנשה, אמון, יאשיהו, יהואחז, יהויקים, יהויכין, צדקיהו, ירבעם בן נבט, נדב, בעשא, אלה, זמרי, תבני, עמרי, אחאב, אחזיהו, יורם, יהוא, יהואחז, יואש, ירבעם השני, זכריה, שלום, מנחם, פקחיה, פקח, הושע)

כנגד זה היו 44 נשיאים לארה”ב כאשר אובמה הוא הנשיא ה 44, ובעזרת השם האחרון.

 


“כי בחזק יד הוציאנו י-ה-ו-ה ממצרים” = 775 (כפי שראינו)

“כי בחזק יד הוציאנו י-ה-ו-ה ממצרים” = 800 (עם האותיות [25]) = שנת הגאולה (800) = “יהוה בציון גדול ורם הוא על כל העמים” (פסוק שלם מתהילים)

“כי בחזק יד הוציאנו י-ה-ו-ה ממצרים” = 781 (רגיל פלוס מילים) = התשעה+1 = התשעו.

“כי בחזק יד הוציאנו י-ה-ו-ה ממצרים” = משולש ישר והפוך 9999 (ונאמר שמספר זה קשור לגאולה).

“כי בחזק יד הוציאנו י-ה-ו-ה ממצרים” = משולש + רגיל ישר והפוך 11110

“כי בחזק יד הוציאנו י-ה-ו-ה ממצרים” = 25 אותיות – כה’ מעניין אם זה רומז לנו על כה’ אייר תשעה

ד”א, כמה ביטויים בסה”כ בתנ”ך מכילים בתוכם גימטריה של 5775? 67 ביטויים!!! לפוסט מספרי 67

 לדף הגימטריות המלא לחץ כאן


[widgetkit id=2493] גם בדברי הרמב”ם ולא נידע איך יהיה עד שיהיה יש רמז ברור לגאולה “וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא יידע אדם איך יהיו” = 776

unnamed


וכן שנת יה-ו-ה = 776 כשניקח את שם הויה ונעשה אותו ב5 מדרגות (כידוע יש 5 מדרגות) ישר והפוך (אור ישר חוזר) 26+62 וכו’ נקבל 1776 = שנת הגאולה + אלופו של עולם

הוי”ה = 26

026

062

260

206

602

620

סַךְ הַכֹּל = 1776


מובא בגמרא במסכת סנהדרין “אמר רב אין בן דוד בא עד שתתפשט מלכות הרשעה תשעה חודשים על ישראל” ישנם האומרים שמדובר במלכות פרס וישנם אומרים שזו מלכות אדום כתוב גם שתהיה מלחמה בין פרס לאדום וישנה מחלוקת מי ינצח במלחמה זו עכשיו שימו לב כתוב שמלכות הרשעה תתפשט תשעה חודשים על ישראל “תשעה” זה אותיות תשע’ה שזו השנה שאנו נמצאים בה ידוע לנו שעל פי התורה השנה העברית מתחילה בחודש ניסן וידוע לנו שבניסן נגאלו אבותינו ממצריים וארבעה ימים לפני יציאת מצריים נצטוו ישראל לקשור את העבודה הזרה של המצריים אל המיטה שלהם וזאת הם עשו במסירות נפש תוך כדי שסיכנו את חייהם בכך וזאת היתה הכנתם לגאולת מצריים אותה שבת הייתה בי’ בניסן ומאז אנו מציינים את השבת הגדול בכל שנה עכשיו שימו לב לפלא הגדול מלכות הרשעה תתפשט על ישראל תשעה חודשים אם נספור תשעה חודשים מי’ ניסן תשע’ה אנו מגיעים בדיוק ל….. י’ בטבת תשע’ו מ-ד-ה-י-ם !!! מאת: אביתר
עוד רמז מאביתר בסיעתא דשמיא רמז מדהים שמצאתי היום על זמן הגאולה שלנו ישנו את המדרש המפורסם על מלך פרס שירצה להחריב את העולם כולו ושיפול פחד גדול בפרט על עם ישראל ולא יידעו היכן להסתתר מפני הצרה ואז יתגלה הקב”ה ויאמר לעם ישראל אל תתיראו כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם הגיע זמן גאולתכם והאיום הזה של פרס (איראן) יתחיל באותה השנה שבה יתגלה המשיח וזה לשון המדרש “אמר רבי יצחק שנה שמלך המשיח נגלה בו כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה מלך פרס מתגרה במלך ערבי והולך מלך ערבי לארם ליטול עיצה מהם…. וכל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים ונופלים על פניהם ויאחז אותם צירים כצירי יולדה וישראל מתרעשים ומתבהלים ואומרים להיכן נבוא ונלך ואומר להם(הקב”ה לישראל) בניי אל תתייראו כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם ……. הגיע זמן גאולתכם עכשיו תראו איך זמן הגאולה המדוייק רמוז בתחילתו של המדרש שימו לב המדרש מתחיל כך אמר רבי יצחק “שנה שמלך המשיח נגלה בו” היתכן שבמשפט זה רמוז בדיוק רב את זמן הגאולה ? התשובה היא כן בהחלט דרך אגב זוכרים את התאריך י בטבת תשע’ו אשר רמוז בצפונות התורה כתאריך של גאולה ע”י המשיח ואליהו הנביא ואשר באותו יום יבנה בית המקדש בעז”ה טוב בואו נחזור עכשיו ללשון המדרש וראו את הפלא הגדול “שנה שמלך המשיח נגלה בו” =1204 י’ בטבת התשע’ו =1204 פ-ש-ו-ט מ-ד-ה-י-ם והרי ידוע שחודש ניסן הוא הראשון לחודשי השנה והמלחמה תתחיל מניסן והלאה כפי שנאמר לרב ועקנין שמלחמה גדולה תתחיל לאחר הפסח ועכשיו אם כך ניסן תשע’ה ו….י’ בטבת תשע’ו הם למעשה נחשבים לאותה שנה (מא’ ניסן תשע’ה ועד לסוף אדר תשע’ו ) וזה מסתדר עם לשון המדרש שם כתוב בשנה שמלך המשיח נגלה בו שנה זו מתחילה בימים הקרובים בא’ ניסן   עודכן 11.3.2015

שלחו לי מעניין

בקשר לרמזים על שנת תשע”ו

רציתי להוסיף שהספרות מרמזות על דבר מענין

הספרות 7 – 7- 6, מציינות את שנות הגלות של יעקב אבינו בארם

שבסיומם הוא חוזר לא”י ומעשה אבות סימן לבנים, שזה סימן לשיבה מן הגלות לא”י, ובניית המזבח בבית אל מסמל את בנין ביהמ”ק בב”א.

וכן כתוב בפר’ ויצא: עבדתיך ארבע עשרה שנה בשתי בנותיך ושש שנים בצאנך.

וכתיב ויברח יעקב שדה ארם ויעבוד ישראל באשה ובאשה שמר, וכו’ והמשך הנבואה בהושע מקבילה את שיבת יעקב אבינו לשיבת ישראל.

 והנה הספרות 7 – 7 – 6   זה סדר עשרים שנות יעקב בבית לבן, כי עבד שבע שנים וקיבל את לאה, ואח”כ שבע שנים עבור רחל, ואח”כ

שש שנים עד שנולד שטנו של עשיו, יוסף הצדיק

השש מסמל את יוסף, והשבע ושבע, זה גימטריא – דוד!

הפלא ופלא !

 עוד רציתי לציין בדרך צחות, כי הר”ת של הדאע”ש זה ‘דיברתם שוא עבוד אלוקים’, שהנביא מלאכי אומר שזה יהיה באחרית הימים

וזה המסר משמים שאכן זה קורה בזמנינו וצרכים לחזור בתשובה שלימה לדעת שכל תכליתנו בעולמנו זה לעבוד את בוראינו.

 מאת: סוד החשמל

מה זה גימטריה? הסבר מקוצר סוגי גימטריות, וקטלוג רמזים וגימטריות לחדשים באתר

נכתב על ידי מערכת כי לה' המלוכה ב-. פורסם ב-גימטריות, סוד האותיות והמספרים

השיטה הרגילה

עבור כל אות ישנו ערך מספרי ויש לחבר בין הערכים בכדי לקבל את התוצאה בגימטריה.

standard-gematria.gif, 2 kB

לדוגמא

המילה שלום: 40 + 6 + 30 + 300 = 376

 

רגיל + אותיות:

בשיטה זו מוספים את מס’ האותיות במילה לערך המתקבל:

שלום = 300 + 30 + 6 + 40 + 4 = 380

מספר גדול

דומה לשיטה הרגילה אך האותיות הסופיות ממשיכות את הסדר של המספרים

mispar-gadol.gif, 3 kB

לדוגמא:

המילה שלום: ש + ל + ו + ם = 300+30+6+600 = 936

מספר קטן

בשיטה זו, אין משמעות לכפולות עשרוניות, כלומר כל אות שווה לספרה הבודדת

reduced-values.gif, 3 kB

katan-ex.gif, 0 kB

לדוגמא:

שלום = 3+3+6+6 = 18

מילוי

ערך כל אות שווה לערך הגימטרי של השם המלא של האות

mispar-shemi.gif, 5 kB

לדוגמא:

שלום = 360+74+22+80 = 535

מילוי דמילוי

אנו לוקחים את המילוי של המילוי

לדוגמה:

שלום = שין יוד נון למד מם דלת ויו יוד ויו מם מם = 1298

מיקום האות

על פי שיטה זו האותיות מקבלות את הערך הרץ הסדרתי שלהן

ordinals.gif, 3 kB

לדוגמא: שלום = 21+12+6+24 = 63

משולש

בשיטה זו כל אות מקבלת את הערך של סכום הערכים של האותיות עד אליה כולל.

mispar-hakadmi.gif, 2 kB

לדוגמא:

שלום = 1095+105+21+145 = 1366

את בש

השיטה ההופכית, בא כל אות מקבלת את הערך של האות הנגדית לה מהסוף להתחלה

שימו לב כי את בש, נותן את אותו הערך גם בשיטה הרגילה וגם בשיטת את בש.

 

at-bash.gif, 2 kB

לדוגמא:

שלום = 2+20+80+10 = 112

הכפלה

כל אות מקבלת את הערך של האות בריבוע הגימטרי

haperati.gif, 3 kB

לדוגמא:

שלום = 90000+900+36+1600 = 92536

קטלוג גימטריות ורמזים

להתחלת הבנת רמזי 45 צפו בסרטון זה 

גלרית 45

עדכון 31.8.2018

סימני 'גאולה 45' ו 'דיבור/קול א-להים 222' בכל החדשות

עדכון 23.8.2018

רמז חזק מה' יתברך ויתעלה: במספר 45 "=גאולה" הרמז בנושא של חברת תקשורת ששיכת ל "דיבור = 222" "קול א-להים = 222" וראו את הפלא יש גם את המספר 358 = משיח !!! הרמז שבכדי לקבל גאולה צריך על כל דבר לפנות לה' ולשוחח איתו לפרטים, ולא סתם ה' עשה ששיחות טלפון יהיו בימינו חינם, וכן יש את המספר '318 = שיח' - שוב רמז לנושא שיחה, ה' משוחח עם כל יהודי ואוהב אותו עד אין קץ, כל יהודי צריך לעזור לחבר שלו לגלות את הבורא בחייו דרך האירועים לחפש את רמזי ה'... כיום הקשר עם ה' צריך להיות צמוד צמוד באופן תדיר, לכן יש כיום יותר קשיים, ה' נותן לנו הזדמנויות לחדש תמיד את הקשר אליו ולהדבק בו... תוספת: כשרואים פלא ורמז מהקב"ה וע"י זה מתחברים יותר לה' זה מביא גאולה שנכתוב את המילה "רמז = 247" מוסיפים "פלא = 111" נקבל בדיוק 358 = משיח

עדכון 9.1.2018

רמזים חדשים שהקב"ה שלח לנו ברוב חסדו, המרמזים שהגאולה בפתח, ומעניין זה לא רמז ראשון של גאולה, בהקשר ללוטו, (גם בישראל וגם בארה"ב-ראה פוסטים) ואותיות הלוטו, מרמז על שורש משיח שבא מלוט וכן המילה "לוט" = 45 = גאולה
לחץ כאן לפתיחת התמונות הבאות
גלרית בשורת משיח

עדכון 2/5/2019

שאלנו את האותיות את שאלת השאלות... מי עבד הקב"ה ?? האותיות נותנות את התשובה הכי מדויקת שיש - 588 = 'מלחמת גוג ומגוג' - 450 = 'גאולה' - 474 = 'דעת' - 570 = 'מלך' זאת אומרת מי מגיע ל'גאולה = 45' ונהיה עבד ה' ? אמיתי? מי שמנצח במלחמת 'גוג ומגוג' = 70 שזו מלחמת ה'דעת = 474' ומבין שהקב"ה הוא 'מלך' = 570 ושליט בלעדי על הכל. הוא עבד ה' שניצח את המלחמה. כל אדם שיש בו דעה - כאילו נבנה בית המקדש בימיו... בנוסף: הרגיל = 108 = חק... זה חק הטבע בנוסף הרגיל + הריבוע שוב יוצא 450 = גאולה

מיהו הגואל האמיתי?? תשובת האותיות: הגואל האמיתי זה "דעת = 474" כל מהות הגאולה זה לדעת את הויה יתברך שפועל בכל המציאות. אין משהו אחר !!

דעת = 474 רגיל - הריבוע 552 = משיח (מסתתר) - 396 = דויד בן ישי - 363 = המשיח החטא הראשון חטא עץ הדעת, הגאולה זה תיקון ה"דעת"

מה היא בשורת משיח ? המשולש מביא לנו '474 = דעת' - כל שיש בו דעת כאילו נבנה בית המקדש בימיו... זה מהות הגאולה וזו הבשורה של הגואל כנאמר בנביא:... "וכולם ידעו אותי מקטן עד גדול" - ירמיהו לא לג... כל אדם חייב להשלים את דעתו בגדולת הקב"ה יתברך...
לחץ כאן לפתיחת התמונות הבאות

עדכון 10.8.17

שימו לב: טראמפ משתמש בצמד המילים באיום על צפון קוריאה - ״זעם ואש״ (=424= משיח בן דוד = דונלד טראמפ) מילים שהושתלו במוחו בידי בורא עולם. רגע לפני הגאולה מאת: ע' דונלד הוא סוג של שליח האל. אז דונלד טראמפ השליח = 777
לחץ כאן לפתיחת התמונות הבאות

עדכון 11.2.2016

רמז מדהים ששלחו לנו - המראה את שליטת ה' בכל רובד ומימד, בדיוק של אלפית השניה... מענין שמשחק הכדור רגל - זה נותן לנו אפקט של דבר גשמי דבר נמוך שעומד על הארץ ומתגלגל וכולם צועקים - גולללל - גול = 39 - י-הוה אחד = 39 - בעצם הם צועקים ה' אחד. כי רק ה' מכוון את הגולים - וזה משתלשל בגשמיות במשחק מאד גשמי - שם גדולת ה' מוסתרת / גלויה
לחץ כאן לפתיחת התמונות הבאות
גלרית צפנים וגימטריות מתשע"ו שנת הגאולה
(השנים תשע"ה - תשע"ח מחוברות יחד כמו שהוסבר רבות)

צופן הגאולה בדילוג 1820 המרמז על משיח שיבוא בטבת עשירי (מלכות שבמלכות) חודש טבת זה חודש עשירי מניסן ביום העשירי... הכוונה שהגאולה תבוא דרך הרובד "מלכות שבמלכות" רובד זה מתגלה דרך תורת המספרים הרמז והגימטריה. כמו שהוסבר רבות גילוי משיח אין הכוונה לגילוי פיזי. משיח זה מלשון כוח המושך... כוח שמושך אותך לבורא... כוח זה גלוי רק דרך תורת המספרים... בתורה הכל בתצורה רוחנית מתקיים. כך שהכל מתקיים במדוייק כפי התוכנית האלוקית. וזה דרך הרמזים הרבים שאנו רואים בשנים הללו... גם דרך שמות המנהיגים דונלד טראמפ = 424 ... בראק אובאמה = 358 ... בנימין נתניהו ... והרשימה עוד ארוכה...
לחץ כאן לפתיחת התמונות הבאות
תוכן אקורדיון

חלון צאט vip
מערכת כי לה' המלוכה
צאט זה סגור למבזקים בלבד ולחברי vip המעוניין לכתוב כאן מתבקש לשלוח בקשה בטופס https://forms.gle/jd6LeHQpmahEHY95A
baruc
***** ישנם שני מצבים עיקריים שהאור יורד אל תודעת האדם.
.
**** מצב ראשון:
.
האור אמור לרדת בצורה קוהרנטית, בצורה ישירה כמו לייזר, בלי הפרעות. מעולם עליון, עד העולם הזה.
אך הבעיה מתחילה, כשאין ישורת בירידת האור, והוא לא מצליח להכנס לכלי.
האור יורד מעולם המחשבה, עובר לעולם הרגשות ואז יורד עד לעולם המעשה.
זאת אומרת, קודם המחשבה נוצרת אצל האדם, אחר כך המחשבה מייצרת רגש, ואחר כך מתחילה הפעולה הפיזית על ידי הנעת גוף האדם לעשות משהו בעולם הזה.
פעולה זו שהאור יורד אל הכלי, נקראת:: “הבורא יורד לדירה בתחתונים” , הבורא מוציא שמותיו, פעולותיו וכינוייו.
.
מכיוון ששם הבורא הוא : “אהבה” והבורא בעצמו אהבה, הבורא יפשט את אור “האהבה שבדעת” על ידי, שמות של אהבה, פעולות של אהבה, וכינויים של אהבה, שאנחנו הנבראים נצטרך לחוות אותם, על פי מרחקים שונים מעצמות האהבה… בין השאר נלמד מה זה “כעס מאהבה (אדם שכועס כי לא אוהבים אותו) , פחד מאהבה (אדם שמפחד לחיות חיים אוהבים) וכו’… נלמד אהבה, גם דרך , מה זה לא אהבה, ודרך מה זה כן אהבה. נלמד ונתנסה בכל האיוושות האהבה של שמות הבורא. על מנת שנדע כמה אנחנו יישיות של אהבה.
.
כאן בעולם הזה, אנחנו רק רואים את העולם של הסמלים שמתקבלים מתנועות תודעתיות של אהבה, שהנשמה עוברת בעולם העליון, ואז נחווה את ההקרנה של הדבר , כאן בעולם הזה.
.
הבעיה מתחילה כשהאדם:
.
חושב א’
מרגיש ב’
עושה ג’
יוצא שהאור שיורד ומשתלשל מהעולם העליון אל הכלי/הנברא, לא מצליח לקבל ירידה חדה לתוך תודעת האדם, ומתפזר לכל עבר.
.
על מנת שהאור ירד אל תודעת האדם, אדם צריך :
לחשוב א’
להרגיש א’
לעשות א’.
.
לדוגמה: אם אני רוחצת כלים, אני צריכה לחשוב על רחיצת הכלים, להרגיש את רחיצת הכלים, ולעשות את רחיצת הכלים.
אך רב האנשים, בזמן רחיצת הכלים, מחשבתם נודדת, לכל מיני מטלות אחרות, כמו להביא את הילדים לחוג. במקביל הם מרגישים איך הבן זוג מזלזל בדברים שהם עושים, ובמקביל הם עסוקים ברחיצת הכלים.
יוצא שהאור / הארה שצריכים לקבל דרך תנועות תודעתיות בעולם העליון, שכאן מתקבלות, כ”סמלים”, של אדם רוחץ כלים, לא מצליחים להיכנס לתודעת האדם.
בלשון של תודעת הנסתר ביהדות, אין קוהרנטיות.
.
מצב שני, זה שהאור לא ירד עד קומה שלמה.
.
**** ירידת האור לקומה שלמה, תעזור לאדם לחיות בהרמוניה.
.
בעיה שניה בהורדת האור אל הכלי, היא שדווקא האנשים הכי רוחניים, שעושים הגות, או מדיטציה, או מטפלים באחרים, נהיים בעצמם חולים.
.
בגלל שרב האור נשאר תקוע בתוך התודעה, ולא יורד לקומה שלמה, מכח הפוטנציאל, לפועל עצמו , במציאות חיי היום יום.
יוצא שהאור שהם משיגים אותו, באמצעות מדיטציות למשל, או טיפולים
baruc
***** תהליך פתיחת דלת העולם העליון על ידי ביעור חמץ פנימי , לפי תודעת הנסתר ביהדות. וזה קורה פעם בשנה, ורק יום לפני ליל הסדר (היום, ברגעים אלו, לכן כדאי להזדרז).
----------------------------------------------------------------------------
כמה חיכיתי שירד הלילה בכדי שאוכל להתחיל את פעולת ביעור החמץ התודעתי. האם ידעתם שרק היום, מתאפשר לכל אדם, ללא קשר בדרגת התודעה שלו, לחוות זמן תודעתי מיוחד מאד, שבו האדם יכול לפתוח דלת בין שני מימדים . דלת בין העולם הזה, לבין העולם העליון, בלי שהוא צריך לעשות עליה רוחנית.
רק היום זה קורה, ורק אחרי צאת שלושה כוכבים בשמים.

כמו שלמדנו, כל מה שרואים מחוץ לגוף, למעשה זוהי הקרנה גשמית של מה שנמצא בעולם העליון, עולמות עליונים, זה עמקי התודעה של הבורא.
לכן, כל דבר שקורה לנו במציאות, מתרחש לנו על התודעה. ובתודעת הנסתר, לומדים כיצד האלגוריתמים התודעתיים משפיעים לנו על ההקרנה הגשמית, שלה אנחנו קוראים מציאות.

***** ביעור חמץ באמצעות נר בחושך.
המטרה של ביעור החמץ התודעתי, הוא לחפש בעמקי ובנבכי תת המודע שלנו, את התנועות התודעתיות הנסתרות והחשוכות, שגורמות לנו, פחדים, חששות, כעסים, שפיטה, לשון הרע, וכל תנועה תודעתית שרחוקה על מד האהבה מהדרגה התודעתית הכי גבוהה, שהיא עצמות האהבה שלא תלויה בדבר.
התהליך של חיפוש החמץ והביעור שלו, הינו תהליך מאד פשוט, אך דורש ריכוז גדול, נוכחות, רצינות אך בעיקר ענוה.

*****
כיצד עושים את מציאת החמץ התודעתי בעמקי תת המודע.
את התהליך עושים בכל רחבי הבית , חוץ מהשירותים.

1. יש להדליק נר רגיל
2. לכבות את כל האורות בבית
3. להתחיל להסתובב ברחבי החדרים. לעבור חדר חדר, ללכת לפינות החדר, לעבור לאורך הקירות, להכנס למקומות הכי נסתרים בתוך החדר, לאור הנר, ותוך כדי התהליך עצמו, להכנס פנימה למחשבה הפנימית.
4. להחזיק את המילה "חמץ" במחשבה ולנסות להרגיש אילו הרגשות "מחסור" "פירוד" "פחד" "שקר" מתחילות להציף אותנו תוך כדי החיפוש עם אור הנר, בחדרים החשוכים.
5. ממשיכים בתהליך, עד שמרגישים שדמעות שחונקות את הגרון מתחילות לעלות מתוכינו. ממש לתת לדמעות לעלות ולהציף את כל גופינו, לשטוף את החמץ.
6. הדמעות עצמן שמגיעות מעמקי הנשמה שרוצה להרגיש נקיה, הן אילו שיפתחו את הדלת בין הממדים, ואור עצום ישטוף את התודעה שלנו, וינקה את החמץ הנפשי, התודעתי והרוחני.
7. לאחר תהליך הניקיון שיכול לקחת מינימום עשר דקות ועד כמה שאתם מרגישים שצריך. (מקובלים שדברתי איתם, ספרו שלפעמים זה לקח להם אפילו עד שעות הבוקר, עד שעלה האור ממש, כי הם נכנסים עמוק מאד, לבחון את העולם הפנימי שלהם שמקרין לעולם החיצוני, על כל דבר פעוט)
לאחר התהליך עם הנר והדמעות שהציפ
baruc
קצת טעימות מהסודות הנסתרים שקשורים לחג הפסח, לפי תודעת הנסתר הקדמונית ביהדות.
.
חג שמח לכולם.
קריעת ים סוף, זה התהליך התודעתי של קריעת ה"סוף" וההתגלות לאין סוף. כי קריעת ים סוף, נעשתה בתודעה. כשכתוב לנו בתנ"ך שבני ישראל הלכו ארבעים שנה במדבר, אנחנו שואלים את עצמינו... איך? את המדבר הזה גומרים בשלושה ימי הליכה.

הסוד הוא, שזה לא ארבעים שנה במדבר, אלא ארבעים שערי תודעה, שהתודעה הקולקטיבית של עם ישראל, היתה צריכה לעבור, ולעלות מדרגת התודעה: ארבעים ותשע דטומאה... כאשר טומאה, זה מלשון "אטום".
מה שאוטם את התודעה, וקדושה, זה מה שמקדם את התודעה להתפתח לעבר מטרת האהבה והאחדות.

הכל זה עולם תודעתי וההקרנה מתקבלת כאן בגשמי, כתודעת חלקיק שהוקרסה. סוד קריעת ים סוף, זה שהגבול נפרץ והתבנית נשברת, והבורא מתגלה. וכאן אנחנו צריכים לתת מתן תוקף לנוכחות של הבורא בביתינו. זה היום שצריך להתבודד, אתם עם הבורא... להתפעם, ולהתאהב. השם המפורש של הבורא הוא: אהבה. כך כתוב לנו בספרי תודעת הנסתר.
אהבה זה לא לאבי דאבי, או אהבה בין גבר לאישה, כי בעולמות העליונים, אין פיזיקאליות ולא גופים.
אהבה זה הכח שמרכיב את כל היקום, מלשון א' הבה. שזה אומר, הכח שמחבר ושומר על תשתית רקמת האחדות שהכל בנוי בתוכה.

אם חס וחלילה, אדם פוגע ברקמת האחדות שכבר מתקיימת, על ידי לשון הרע, שיימינג, עצבות דטומאה, פחד דטומאה, כעסים, שפיטה וכו'. זה נקרא "עבודה זרה" , כי תנועות כאלו בתוך יישות אלוקית, זרים לה. כי אנחנו נבראנו בצלם אלוקים, שאין קשר לעצבות, כעסים, פחדים למהות שלנו שהיא אהבה.
לכן הבריאה שיש לה מערכת חיסונית לשמור על האחדות, תשלח יסורים לאדם, כמו מחלות, כאבים, תאונות, וכו'... על מנת לעצור את הנשמה, שתתבונן על עולם האשליה שהיא נותנת לו כח לנהל אותה.
ותגרום לנשמה לשאול שאלות ושהיקום ישלח לה תשובה.

זה מה שנקרא: "לחזור בתשובה" . האדם שואל, הבורא עונה תשובה. וכל שאלה, זה כלי להורדת אור שזה התשובה, עד שהאדם מזדכך על ידי שאילת שאלות יקומיות..
.
כל הגמרא מבוססת על שאלה ותשובה, ובעולם העליון, אנשים שחוו מוות קליני, מספרים על השאלה שהחזיקו בתודעתם, ומיידי חוו את התשובה, כי שם אין זמן ומרחב.
עד ששבו דרך המנהרה התודעתית של האור.

כשכתוב, שאסור לעשות פסל או תמונה, הכוונה, לא להגשים את העולם הזה, כי אין עולם פיזיקאלי, ולא לתת כח לסמלי האשליה שהמח מייצר לנו מאותות חשמליים, כי כלום לא נמצא באמת מחוץ לגופינו. זה הכל רק תודעה.
.
בשפת הקודש, לא רק מסתכלים על הויזואליה, אלא גם על הסאונד. זה משמעות של שם לפי הסאונד, או אותיות מתחלפות .
י. ה. ו. ה. מלשון התהוות
א. ה. ב. ה מלשון א' הבה התאהבות.
.
**
baruc
[10:24, 19/4/2019] ‪+972 52-657-5533‬: ** ישנם ארבעה סוגי תקשורת של הנברא עם הבורא
מדבר בתודעת הנסתר, זה מלשון דיבור. וזו דרגת תודעת נפש. הדרגה הנמוכה ביותר... דיבור זו הדרך שבא הנברא מתקשר עם הבורא

רוח- דרגת התפילה, האדם מתפלל לבורא

דרגת הנשמה - תקשורת דרך שירה. מקובלים רבים כתבו שירה, בינם לבין הבורא

. דרגת חיה - תקשורת דרך ניגון... מקובלים אחדים, עלו לעולמות עליונים והביאו משם ניגונים, ניגוני הבעל שם טוב, ניגוני אשלג וכו'

דרגת יחידה- דרך התקשורת היא ריקוד. זו כבר אומנות בפני עצמה, כי כאן נכנסים לעולמות עליונים דרך ריקוד, התבטלות, עשיית סלטות ותנועות תיקון על התודעה, תוך כדי הריקוד.
לרקוד עם הבורא, זה לקום בבוקר, ולהגיד לבורא, אני רוקד איתך. כל דבר שאתה שולח לי היום, אני פשוט מתנהל לפי מה ששלחת, מקבל באהבה, מתבונן ומוצא, מה רצית שאלמד היום שקשור לאהבה. דרך מה זה לא אהבה ודרך מה זה כן אהבה.

מי יתן ושישאר לנו האור אין סוף בתוך כל תא בתודעה המוקרסת שלנו גם כגוף וגם כנשמה כתודעת גל.
baruc
בבריאה חוק האיזומופריה עובד להפליא, והוא פועל מהגלקסיות הכי גדולות ועד החלקיקים הקוונטיים הכי קטנים , דבר אשר משמר את המכנה המשותף של שפת הבריאה על כל רבדיה. מבחינתי אין איפא ואיפא בין בני האדם. לא בגיל, ולא בתרגיל, לא בדת, לא בלאום, לא במגדר ולא במצב האישי או הסוציואוקונומי.
.
למדתי כבר למצוא את הבורא בכל אדם ואדם, ולראות השתלשלות של אירועים בטבע, מקבלים אפילו ביטוי בתוך התודעה הקולקטיבית והפרטית של האדם. לכן כשאני מדריכה לקוחות פרטיים, אחד על אחד, אני מתבוננת עליהם כעוד מלבוש של הבורא, רק בתצורה שונה. אין מולי אדם, אלא יישות אלוקית וזה הדבר היחיד שאני רואה, מרגישה וחווה.
.
כעת רק ניתן לאפשר לאותו אדם להזכר כיצד מתחברים לתודעה האלוקית, לעולם האמת, וכמה שיותר להתנתק מעולם האשליה.
.
כמה שעולים בתודעה, כך גם התרגום של המציאות של הכרה אנושית שהשתחלפה להכרה אלוקית, מקבלת תרגום בהתאם לדרגת התודעה שהיא נמצאת, ומובן שמגיעים איתו השגות תודעתיות, עם כל שלב ושלב. לי כבר מזמן אין אפשרות לראות את העולם כעולם פיזיקאלי, אלא אני כבר רואה את הכל כמחובר. אני רואה את הכל כרשת של אדוות, שפעולה אחת במקום ובזמן מסוים משפיעה על פעולה שניה במקום אחר בעולם ובזמן אחר. מדוע? כי הכל קשור להכל, וקוראי הפוסטים כבר למדו, שאפילו הנפרדות היא אשליה. כי אם אני אוריד את העור לכל האנשים בעולם, ואני אגע באדם אחד בלבד, כולם ירגישו כאילו אני נוגעת גם בהם, וכולנו מחוברים בניורוני האמפתיה במח.
.
.

******* "עלמא דשיקרא ועלמא דקשוט - עולם השקר ועולם האמת, לפי תודעת הנסתר ביהדות.
.
.
אנו חיים בתרגום של עולם אשלייתי לחושים שלנו, בתודעת הנסתר, בארמית זה נקרא: "עלמא דשיקרא" ולכן עושים המון טעויות בתפיסות החיים שלנו. שחלקן אפילו מסכנות חיים, או עושות נזקים רבים. מדוע ?
.
לבריאה יש המון חוקי אקסיומה שלמדנו עליהם בסמינרים של כיתות, וזה מתקשר כבר ללימוד : "עלמא דקשוט" - עולם האמת. שפועל לפי מערכת חיסונית של אחדות הבריאה.
.
חוקים כמו:
.
מה שאתה רודף אחריו יברח ממך
.
ממה שאתה בורח זה ירדוף אחריך
.
עולם הניגון על הקלידים הלבנים והשחורים
.
גילוי מתוך האפשרויות
.
מה שתזלזל בו, יזלזל בך
baruc
אין זמן ואין מרחב, הכל כתוב והרשות נתונה. כל המציאות מתקיימת בו זמנית, ולאדם יש יכולת לשוטט עם התודעה שלו, על כל עמודי הספר שנכתב מראש.
.
לאדם יש אפשרות לגרום למציאות להתיישר אליו, לפי דרגת האור האלוקי שהוא מחזיק, בדרגת האחדות שלו וקיום ואהבת לרעך כמוך. תודעת הייחוד.
.
הבורא הוא לא זה שמסתיר את עצמו, אלא האדם מסתיר את עצמו מהבורא- המון תלמידים חוו ניסים אחרי ניסים מעל הטבע, כשהבינו את זה.
.
לא אתם אילו שצריכים את הדברים, אלא הדברים צריכים אתכם, כי אתם ישות שעושה פוטוסינתזה לאורות אלוקיים, לקבל התגשמות.
.
. זכות הבחירה שיש לתודעה הקולקטיבית שמתאחדת, שיכולה על ידי אחדות או אי אחדות "להושיב את הבורא על כסא דין (גזירה) או כסא הרחמים (אחדות ואהבה).

.
שמץ מינהו
.
ועוד ועוד..
.
**** עולם פנימי מקרין לעולם חיצוני
.
חוק אקסיומתי חשוב מאד הוא, שעולם פנימי מקרין לעולם חיצוני. אין באמת שני עולמות. יש רק עולם אחד פנימי, וכל תנועה שעוברת על האדם בתודעה, כאילו מסתכלת בתוך מראה שאנו קוראים לה: "מציאות" .
.
כל מה שקורה לאדם, זה רק השתקפות במראה שמאפשרת לנשמה שלנו, לראות מה מתחולל אצלה בפנים, ואילו תנועות הנפש של האדם עוברת, ואותן תנועות בתודעת האדם , מקבלות בסך הכל תרגום "ויזואלי". ממש כמו סמלים של אימוג'י בסלולרי..
.
אך זכרו, המציאות כלל לא נמצאת מחוץ לנו. המציאות נמצאת מאחורי הסמלים של האימוג'י.

למעשה הדעת של האדם מתחברת כל הזמן לתתי תודעות , ובהתאם לחיבור שהיא התחברה, זה התרגום והחוקים של התודעה שפועלים בדרגה שהתחברנו אליה, זו המציאות שנחווה.
baruc
***** מהם חלומות .

חלום זה בסך הכל , כיס תת תודעתי, שדעת האדם מטיילת בו, לרגעים מסוימים, וחווה שם תיקוני תודעה, של תנועות תודעתיות שהיא לא הספיקה לחוות בזמן העירות שלה. בחלום פשוט משלימים לדעת האדם, את תנועות התודעה שדעת האדם היתה צריכה לסיים לאותו יום.
דעת האדם, עוברת מסטאטוס של תודעה אחד לסטאטוס של תודעה שניה, בין מימדים ומציאויות מקבילות. (נדרש פוסט)
.
בדיוק כמו בחלום, אנחנו בטוחים שאנו חווים מציאות, ובטוחים שמפעילים את חמשת החושים שלנו, רואים, שומעים, וכו', כשלמעשה אנחנו ממש לא, וכשאנו מתעוררים אנו מגלים שהדעת שלנו, פשוט טיילה במציאות שהיתה "אשליה".

חלום לא נועד שיפרשו אותו, כי גם ככה הפירושים יהיו לפי האמת הסובייקטיבית של החולם או המפרש. חלום נועד להשלים תנועות תודעתיות שדעת האדם צריכה לעבור, ולכן, רב פרשני החלומות, מפרשים לפי האמת הסובייקטיבית של עצמם ולא לפי האמת האובייקטיבית של הבריאה. כי הדברים שרואים בחלום, זה כלל לא תואם לפירושים האמיתיים שתודעת האדם חווה.
ובתודעת הנסתר לומדים, שחלום זה בסך הכל הרהורי ליבו של האדם, שמקבלים סימליות, בסטאטוס של תודעה, שאין שם מרחב וזמן ולכן גם אין גבולות ויש ערבוב חושים.
כל מראה ויזואלי בחלום, זו תנועה תודעתית שאין קשר כלל לאיך שהסמל שלה נראה. ובהתאם לדרגת התודעה שדעת האדם נמצאת, אילו החלומות שהוא יחווה, כי זה בסך הכל בא לתקן לו את התודעה, ולא להעביר לו שום מסרים.

המון אנשים רצים לפרש את החלום דרך ספרים שעוסקים בנושא, או אנשים שמפרשים להם חלומות. אין קשר בין פירוש החלום לפי האמת הסובייקטיבית שהאדם מפרש, לפי האמת האובייקטיבית של הבריאה. המושגים של כסא שזה התכנסות התודעה או שולחן , שילוח אורות, ליוותן, ליווי , עז, נחישות ותעוזה, נחש, לנסות לראות בחשכה ולנחש... ואין קשר לפיתוי ומיניות למשל, כמו שמציגים בגלל פיתוי הנחש את חוה... , רצפה, חלון וכו'... הם שונים לחלוטין מסתם להגיד פירוש לפי מה שאנחנו חושבים...

.
מכיוון שחלומות הם תנועות תודעתיות, שמעצבים לנו את העולם הפנימי, תוך כדי שינה, ישנם מצבים שנראה את ההשפעה שלהם לאחר מכן, גם במראה של העולם החיצוני.

.

בחלומות מסרים גבוהים מגיעים כשהם רק בדרגה גבוהה מאד, כשרוח הקודש שורה על האדם.
לא פעם פנו אליי אנשים שאמרו לי שהם לא חולמים, או לא זוכרים חלום. אין אדם שלא חולם, כי אחרת זו יישות אלוקית שלא עוברת את המשך תנועות התודעה שהיא צריכה לעבור כאן. אם אדם לא זוכר את החלום, זה מעיד על כך, שהוא לא מזוכך במידותיו, ולכן משכיחים ממנו את החלום.
.
אומנם בחלום וגם במציאות, העין רואה שולחן, אך שולחן זה רק סמל האימוג'י של תנועה בתודעת האדם,
baruc
שנקראת : "שילוח" . וכסא זה סמל /אימוג'י , ממש כמו סמיילי בסלולרי, שמה שיוצר לנו את ההקרנה של הצורה שלו, זה התנועה התודעתית שנקראת: "התכנסות" ... הרי אפילו לפי המדע, אין אנו יודעים איך באמת נראה כסא, ואיך נראה שולחן, כי העין שלנו קולטת רק תנועות סיבוב של אלקטרונים שמתסובבים מסביב לגרעין האטום. לכן אנו רואים רק תוצאה של "הקרנה" בצורת כסא או שולחן, אך לא באמת יודעים איך נראה כסא או שולחן.
.
בתודעת הנסתר ביהדות, המקובלים כלל לא מסתכלים על העולם של האשליה ולא מנתחים סמלים, עבורם זה העולם של הסמלים שמתקבלים ממהירות האור של הפוטונים שמייצרים לנו "אשליה" שיש משהו לנגד עייננו, כשלמעשה אין באמת שום דבר מחוץ לגופינו. בתודעת הנסתר עובדים עם הרגשים , ההרגשים הם הקודים הרוחניים והתודעתיים שבונים לנו את ההקרנה שלה אנו קוראים "המציאות הפיזית."
.
בסמינר, כשאנשים עלו על הבמה וסיפרו את סיפורי חייהם, התלמידים למדו לעשות "הרגש הזולת" , דרגה תודעתית יותר גבוהה מיכולת "הרגש הזולת" נקראת: יכולת: "שמיעה רוחנית".
.
**** מהי שמיעה רוחנית.
.
שמיעה רוחנית, זו יכולת שיש לכל אדם, אך צריך להתחבר לתודעה שמאפשרת אותה.
.
למעשה אין קשר בשמיעה רוחנית , לחוש השמיעה.
.
כל דבר ביהדות, אפילו בכל תפילה, כשמופיעה המילה "שמע" , כמו "שמע ישראל" ... "נעשה ונשמע" ... אין קשר לחוש השמיעה, אלא למילה "משמעות".
.
חוש השמיעה הרוחנית, זה למעשה יכולת לסרוק. ממש כמו שיש לך ברקוד, או סקאנר, אתם יכולים לעמוד ליד משהו, או מישהו, ופשוט לסרוק אותו ולקבל מידע על הנשמה, על תנועות התודעה שהוא עובר, מדוע הוא תקוע בחייו, מה הדרך לממש את שיא הפוטנציאל , מה נכון לו, מה יקרה אם הוא יבחר בזה או בזה וכו'...
.
וזו יכולת שכל אחד ואחד יצטרך להגיע אליה, כי לשם התודעה של עם ישראל אמורה להגיע, ובקרוב מאד.
.
מה יקבע את הצלחת האדם ? זה החיבור של הדעת שלו אל התודעה הנכונה.
baruc
**** מה זה תודעה לפי המדע.
.
עד היום, המדע הכי עדכני לא יודע להגדיר מה זה תודעה. גם אם היתה פעם תאוריה שנקראת תורת המיתרים, שרב המורים הרוחניים שלא מעודכנים ממשיכים ללמד אפילו כעת, את מה שכבר הופרך מזמן, וכל שני וחמישי יש תאוריה אחרת, המדע לא מתקרב אפילו להסביר מה זה תודעה.
.
מדוע ? כי העולם הפיזיקאלי לא באמת קיים. אלא מה שמתקיים לפי המדע, זה רק הסתברויות של גלים פוטנציאליים, שעד שהאדם לא שם את תשומת ליבו על נושא מסוים, אותו גל, שזו אחת מהאופציות שמתקיימות בו זמנית, עדיין לא קיבל ביטוי מהכח אל הפועל.
.
כשעשיתי הרצאה באחת האוניברסיטאות, עמדתי על הבמה לפני המדענים, ופשוט נאלצתי לשים להם מול הפנים, את העובדה שהם הכי מפחדים ממנה, ולהגיד להם: "המלך הוא עירום" . אתם בודקים פיזיקאליות ועושים מחקרים, על מה שגדולי המדענים בכל הזמנים אמרו, אין באמת עולם פיזיקאלי, אז מה אתם בדיוק מודדים ?
.
מיותר לציין כיצד קיבלו את המסר הזה. אבל חלקם באמת ניגשו והתעניינו, להבין בתודעת הנסתר ביהדות, וחלקם הסתגרו. אחרת צריך לשנות את כל ספרות הפיזיקה ויש מצב שחלק אפילו יאבדו את מקומות העבודה שלהם.
.
למעשה, כמה שמתרחש תהליך אחישנה שהתלמידים והקוראים למדו על כך, כך אנו עדים לתופעה ולגילויים של המדע, שמיום ליום מתקרב יותר ויותר לידע שקיים בתודעת הנסתר ביהדות.
.
בתודעת הנסתר ביהדות, הידע הזה כתוב לנו כבר בזוהר. אם הכל בנוי מאטומים, וכל אטום בנוי מ99.999 אחוז חלל ריק, אז אין באמת חומר, והכל למעשה מחובר.
.
תתארו לכם כיצד מגיבים הלקוחות שלי, כשאני מסבירה להם שכל מה שהם עומלים ורודפים אחריו, לא באמת קיים באופן פיזיקאלי, וזה לא אני אמרתי, אני מביאה להם נתונים מדעיים. ועוד יותר כיצד הם מגיבים שהם נחשפים לעובדה, שחמישים מיליון איש שחוו מוות קליני, אמרו: נישארתי אותו אני. היישות הזו שחושבת ומרגישה, היא נצחית, רק החזירו אותי לחיים כי אמרו לי שהזמן שלי עדיין לא הגיע לעזוב את המימד הזה, או לא השגתי עדיין את מה שהייתי צריך לעשות כאן. אז הם גם מבינים, שאף אדם לא לוקח שום דבר איתו מכאן אחרי שהנשמה עוזבת את המימד הזה. וכשפותחים לנשמה ומגלים לה את מה שהיה נסתר ממנה, רובם בשוק, ששבעים שנה בממוצע, בזבזו את חייהם ברדיפה ופתחו תלות אחרי משהו שאין לו טעם והוא אשליה גמורה.
.
תתארו לכם את ההלם הראשוני שאני נמצאת עם אנשים שרובם חיים בתוך בריכות של כסף, מותגים, מכוניות מפוארות, בתים של המאיון העליון, יאכטות, ואז באה איזשהי ישראלית קטנה ונסתרת, ומיידעת אותם, שגם הגוף שלהם שהם משקיעים מאות אלפים לטיפוח שלו, גם הוא הקרשה של תודעה.
.
תתפלאו, אבל זה בדיוק מה שהם זקוקים לשמוע. כשח
baruc
אבל זה בדיוק מה שהם זקוקים לשמוע. כשחיים בכזה פאר , שלא באשמתם, אלא רובם הם יורשים ונכנסים למציאות הזו, כמה רגיעה הם מקבלים פתאום, שמישהו באמת מלמד אותם, כיצד העולם הזה עובד. ועוד יותר הם שמחים לדעת, שהם כאן בשביל מטרה מסוימת ויש להם יעוד רוחני ולא רק גשמי.
.
אז מבחינת המדע עד לא מזמן, המדענים חשבו שהמח מייצר תודעה. בזוהר אצלינו מוסבר כיצד התודעה למעשה מייצרת מח. ומיום ליום אנו עדים לכך, יותר ויותר.
baruc
***** שאלה:

מטריד אותי משהו יקירה לא יודעת אם קשור לכאן: העם מפולג, השכינה זועקת לאנרגיית האחדות, ממש יכולה לשמוע אותה, העם הזה עוצמתי מאוד באחדותו, אני חושבת שאנחנו לא ממש מבינים עד כמה. ניסים קורים כשהוא מאוחד והוא לא, מה קורה עם זה? טריגרים יגיעו על מנת לאחד, כולל מהגויים שכמהים " ...............

***** תשובה:

צודקת, אכן... העם מפולג, כאן בעולם הזה, אך בעולם העליון, הנשמות מאד מחוברות אחת עם השניה... ובונות נשמה אחת.

לבריאה יש מערכת חיסונית, שאחראית לשמור על רקמת האחדות שלה. אך היא עושה זאת בשני אופנים. או יסורים, או תודעה. ובמילים יותר קבליות, או תורה, או דרך ארץ. ... אם העם לא מאוחד, ישנה גזרה. ולא מתוך עונש, אלא מתוך עולם פנימי מקרין לעולם חיצוני, של התודעה הקולקטיבית. ואם עם ישראל מפולג, אנשים מדברים לשון הרע אחד על השני, מה שהיה בבחירות, היה שפל המדרגה, שיימינג שעושים על ילדים , חרם שעושים בבתי הספר על ילדים, בני זוג שהם אלימים וכו'... כל זה בונים תודעה קולקטיבית של פחדים, חששות, לחצים, וכו'.. וזה יתורגם למצבים שישמרו על האחדות, כמו מלחמה, שכולם צריכים להתפלל, רעידות אדמה, חס וחלילה, טילים , שריפות גדולות , אסונות... ואז רואים את עם ישראל שיש לו לב ענק, מנחמים אחד את השני באחדות... זו דרך אחת, ונקראת "יסורים" מלשון להסיר את מה שמסתיר לנו להיות יישויות אלוקיות..

כשיש גזרה, המקובלים יפנו לעם ישראל לעשות צום. על מנת שהרוח תגבר על החומר.

מצד שני, אפשר דרך העלאת התודעה... ללמוד שהכל זה הבורא, וכל אדם הוא חלק חשוב בפאזל, והוא מתגלגל רק בשביל לתקן מצבי אהבה, וכולם עדיין כניצנים שרק נפתחים כעת... ואז עם ישראל מתאחד דרך תודעה קולקטיבית של לב אוהב וחם, ודוגמה טובה שאיחדה את עם ישראל, זו להקת שלוה, שהתגלתה פתאום וקיבלה פרסום, ועם ישראל התאחד לאהוב את השונה, ולראות בו את המיוחדות.

ככה או ככה, מבניות הבורא תמיד תשמור על רקמת האחדות. הכל תלוי על איזה כסא אנחנו מושיבים את הבורא.

כסא הדין, שמפעיל חוקי אקסיומה , כמו ילד שמכניס אצבע לחשמל, ומתחשמל . זה לא שהחשמל כועס על הילד, זה פשוט, חוק אקסיומתי שמופעל.

או כסא הרחמים, שזו התודעה הקולקטיבית שהיא אוהבת, מקבלת אורות גבוהים לתודעה, בלי צורך לעבור יסורים.

בסיפורי התנ"ך, אפשר לראות בבירור, שהיכן שעם ישראל היה מפולג, וגם בהיסטוריה שלנו, כמו במגילת אסתר, שלטו עלינו האויבים.

כשעם ישראל הפך ליישות אחת, אי אפשר לגעת בו, כי הוא מקבל את כח האחדות של הנחיל. הסופר אורגניזם.

לא סתם כתוב לנו "והיום נהיית לעם" ... לא כתוב נהייתם, אלא נהיית. גוף אחד מאוחד ומיוחד.
baruc
אור הנשמה, מהות הסבל, תכלית כל הדברים, הצדק שבהגיון, אחדות ההפכים, מהות האושר, החלל והזמן, מה זה "אני"?

הרגשתם פעם שמשהו חסר? נדמה היה לכם ששכחתם משהו ואינם מצליחים להיזכר במה? מרגישים מנותקים מהמציאות? לא מוצאים את התכלית?

כל התיאורים האלה הם תיאורים של אותה תחושה, שהיא השורש של הסבל והיא הניתוק מאור הנשמה. לרוב האנשים אין מושג בכלל מה הוא ה"אני שלהם"

לכל אחד מאיתנו יש "רצונות" אותם רצונות עשויים מאותו החומר שעשוי ה"אני" שלנו. האני שלנו הוא הרצון הראשון שלנו והוא ה"חור" שממנו יוצאים כל הרצונות האחרים שלנו.

רצון הוא חוסר. חסר = נפרד. כל מה שחסר את מה שהוא לא הוא במהותו נמצא בנפרדות. כל הרצונות שלנו הם חוסרים. המילה רצון מבטאת את הדרך שבה דורש החוסר את מילויו.

מטבעו - דורש החוסר את מילויו, כי כל החסר, חסר דבר מה. ואותו הדבר אותו הוא חסר, מתבקש מטבעו למלא להתאחד עם מה שהוא חסר אותו.
רעב הוא חוסר בשובע, הרעב בפני עצמו הוא לא משהו, הוא חוסר במשהו.

האני שלנו הוא רצון (חוסר) כי הוא חסר את כל מה שהוא לא (את כל המציאות שמסביבו). שורש הסבל וחוסר התכלית בכל נובע מהנפרדות של האדם מהמציאות.

האחדות האמיתית היא הסוד לצדק שבהגיון ולאושר המוחלט. האני של האדם הוא מרכז הנפרדות שלו מהמציאות. אם אין "אני", אין משהו שהמציאות חווה כנפרדת ממנה.

המציאות עצמה היא ביטוי של מחשבה אלוקית, כל המציאות שלנו עשויה ממחשבה, בראשית הזמן כשברא אלוקים את המציאות הוא השתמש באותיות ה"אבג" בכדי ליצור את החלל והזמן, על זה ניתן ללמוד יותר ב"סוד האותיות" בספר היצירה.

החומר במציאות הוא יציקה של צליל שמקבל צורה בחומר דרך תנועה של התהוות מותנית. הצלילים שמהווים את המציאות הם תוצאה של התנהגותם של החלל הזמן. חוקי הפיזיקה מתייחסים לדרך שבה עובד החלל הריק הפנוי במציאות.

אותו חלל ריק הוא למעשה אותם אותיות שמהוות את הבריאה, שהן מעין "תבניות על". אפשר לכנותן "הקוד של המציאות". בנוסף לאותיות יש גם ניקוד וטעמים, שהם "תוספים" שמאפשרים יצירה של מימדים נוספים של מורכבות הצליל שיוצר את הצורה.

כל הנשמות הנפרדות הן התפצלות של אותה הנשמה האחת, שכשהיא שלמה, היא נקראת אור אחד המציאות האחת. שהיא המקום והזמן שבו אין יותר דברים. אלא רק דבר אחד, והיא התודעה הכללית של המציאות כפי שהיא חווה את עצמה מחוץ למקום ולזמן.

איחוד כל הנשמות הוא מהות האהבה. אהבה בין שני אנשים כולל אהבה רומנטית, אהבה משפחתית או חיבה הן ביטויים של אותה תחושה של אהבה שהיא בעצם ה"רשימו" (זיכרון מוטמע רושם) מהמקום והזמן שבו כל הדברים הם אחד.

ישנה רמה מסוימת באהבה, שכשאדם מאוהב כל כך והוא מסתכל למי שהוא
baruc
מאוהב בו בעיניים הוא רואה דרכו דרכה את עצמו בתוך הבן אדם השני מסתכל על עצמו דרך העיניים שלו (כן.. קחו לכם זמן לקרוא את זה שוב)

תחושת האהבה התאהבות היא למעשה שורש תחושת האושר. ובכדי להגיע אל האושר המוחלט על כל הנשמות המפוצלות לעבור תהליך לאחר "שכחה ניתוק" מאמת של המציאות אל עבר האחדות הכוללת ומימוש תכלית הדברים.

מדובר בתהליך שיכול אף לקחת עשרות ומאות גלגולי חיים, הגילוי הסופי היחיד שהוא תכלית המסע והדרך הוא הגילוי של סוד אחדות ההפכים, שהוא החיבור לאהבה האין סופית של הבורא.

הנשמה בעולם הפיזי יותר מתייחסת לדרך שבה אנחנו מסתכלים על המציאות, אין לנו באמת בחירה חופשית בתור מי שאנחנו חושבים שאנחנו.
כל הדברים "קורים" אבל בכל רגע יש לנו בחירה בכיצד להסתכל עליהם.

מקור ההסתכלות הפנימית של הנשמה הוא בחלל הריק, שהוא למעשה כלי התפיסה של הנשמה. החלל הריק הוא החיבור בין הנשמה למציאות הפיזית והוא המסך שמסתיר מאיתנו את עצמיותנו המקורית הנשמה.

הסוד של גילויי ההפכים שווה לסוד של גילוי שלמות העשיה, והתאהבות ללא תנאי בעצמי. מערכת היחסים היחידה במציאות היא מערכת היחסים בין הבורא לנברא. ואהבה היחידה שקיימת היא האהבה של הבורא והנברא.

להתאהב בעצמנו = להתאהב בחלק בנו שאין לנו בו שליטה (כל המציאות). כי כפי שכבר נכתב, אין לנו באמת בחירה חופשית בתור הגוף, ואין לנו בחירה על איך לחשוב מה להרגיש או מה לרצות.

רוב האנשים כועסים ואף שונאים את עצמם. הרבה אנשים אומרים "אני שונא את עצמי, למה אני כל כך רוצה את הבחורה או הבחור הזה למרות שאני יודע שאני לעולם לא אשיג אותו אותה" הם מאשימים את החלק בהם שאין להם בו שליטה, שרוצה משהו שאין להם אפשרות להשיג.

מהרגע שבו מתאהב האדם באהבה אמיתית ללא תנאי באותו חלק בעצמיותו הוא משיג אהבה בדרגה חדשה שנקראת חמלה. שהיא למעשה אהבה ללא תנאי לחי, צומח ולדומם ללא נבדלים וללא הנחות.

הדרך להנות במציאות היא על ידי אהבה עצמית, שהיא למעשה מילוי הרצון הגדול ביותר (האני). אהבה = חיבור לבורא, אני = נפרדות מהבורא.

אהב העצמית = השלמות שבנפרדות מהבורא. (יינ ינג). כשאנחנו מתאהבים במישהו אחר אנחנו מתאהבים בו בגלל הדרך שבה הוא גורם לנו להרגיש בתור החלק בנו שאין לנו עליו שליטה.

כשאנחנו מאוהבים במישהו החלק בנו שאין לנו בו שליטה פתאום הופך לטוב ומוצלח והוא משרת אותנו וגורם לנו להתאהב בו ולהיות שמחים בחלקנו ומעצם היותנו.
baruc
התאהבות באחר = התאהבות בחלק בעצמנו שהוא לא בשליטנו, הרי שכל המציאות עצמה היא אחת, וכל אותם חלקים שנראים לנו נפרדים מאיתנו הם אך ורק ביטוי של החלקים המודחקים של עצמנו ושל הנשמה שלנו שמקבלים ביטוי דרך אור הבורא במציאות.

אור הבורא = יצירת מציאות. הקרנה של צורות בחומר דרך סאונד. הכלי שדרכו יוצר הבורא את המציאות נקרא היכל הבורא. היכל הבורא עצמו הוא החלל הריק שמורכב מאותן אותיות שבהן השתמש בכדי ליצור צליל ותנועה בחומר.

הסוד הצדק שבהגיון (הסוד ללהיות מאושר למרות שאין במציאות הגיון וצדק) הוא החיבור שלנו למחשבת הבריאה, ולתכלית כל הדברים. מהרגע שבו מגיע האדם בתודעתו למצב של אחדות בין ההפכים, הוא רוכש הגיון חדש.

אותו הגיון הוא החיבור של שני השכלים, הזכרי והנקבי, והוא השכל האולטימטיבי להבנת המציאות. קנאביס לדוגמא הוא צמח שעם צריכתו מתרחשת אינטגרציה בין שני צידי המוח וחיבור בין הצד הנקבי לצד הזכרי, בין הרגש להגיון.

אין הבדל בין התהליך שעובר אחד בכדי להגיע להארה, לתהליך שעובר תינוק משהוא נולד ועד שהוא מזדקן, מדובר בתהליך אחד של הבנת המציאות. בדיוק כפי שהרעיון עבור תינוק בעולם על זה שההורים שלו הולכים לעבוד באיזה מפעל מוזר בשביל להביא משהו שנקרא כסף כדי לקנות אוכל הביתה מחנות ייראה מופלא ויוצא דופן, גם לנו בני האדם נראים הרעיונות האידאות הגבוהות שמנהלות את המציאות ממש יוצאות דופן ומופלאות, כך גם העולמות העליונים. (ביטוי של מחשבת הבורא במימדים אחרים של חלל-זמן)

בשביל להאיץ את התהליך ולהגיע להארה ולאחדות על האדם למקד את הרצון שלו רק בדבר אחד. ולשם כך עליו להבין את עצמו בשלמות ולהגיע לאושר פנימי אמיתי ראשית.
baruc
*** אתם לא באמת נוגעים במשהו בחייכם...
אם אלקטרונים דוחים אחד את השני... ואלקטרונים נמצאים מסביב לגרעין האטום, ואתם כולכם עשויים מאטומים, וכל אטום בנוי מ 99.9999. אחוז חלל ריק... יוצא שאתם לא באמת נוגעים בכלום, כי האלקטרונים של הגוף, דוחים את האלקטרונים של המקלדת... אז מי בעצם כותב עבורי, ומי בעצם מחזיק אותי על הכסא, כי אין כלל מגע... מי הוא זה שכותב בעט ומיהו זה שמדפדף לי דפים במחברת?... הרי האלקטרונים דוחים אחד את השני, ויוצא שאני לא נוגעת באמת בכלום.... אההההה... זה נקרא אלוקות... מעניין מאד מי עושה עבורי הכל, ואני רק תודעה, נשאר לי להתבונן ולהזדהות
baruc
מהו סוד שחלוף ההכרה האנושית להכרה האלוקית. מה באמת מאפשר לאדם שנמצא בעולם הזה, שהוא אינו עולם פיזיקאלי, לצאת מגבולות זמן ומרחב, ובאמת לחוות תודעת אלוקות, תודעת האחד.
.
פוסטים רבים נכתבו על כך שהמסע של אדם שלומד תודעה גבוהה, הוא לעבור במצבי תודעה שונים על מנת להגיע למצב של שחלוף מההכרה האנושית , שמזוהה עם הארציות / עולם הזה/ אגו/ גוף ונפש , שמי שלא יודע כיצד לעשות נכון את המסע הזה, מרגיש ריקנות בחייו, דכאון, עצבות, סבל, בדידות, וחוסר חיות.
.
baruc
.
רב האנשים שחוו מוות קליני הבינו שהם רק תודעה ודיווחו על משהו שנקרא "זמן הסתגלות" וזה היה החלק הכי מורכב עבורם. הם פתאום היו מודעים שהם לא צריכים רגליים ולא צריכים ידיים, והם לא צריכים מישהו להישען עליהם שמא יפלו, הם לא צריכים עיניים לראות ולא אוזניים לשמוע, ואפילו לקח להם מעט זמן להיות מודעים שהם בכלל כנשמה לא צריכים גם לנשום. הם פשוט הבינו שהם זה לא הגוף שהיה רק מלבוש עבור הנשמה שלהם. רק חליפה שהנשמה נכנסה בה...
אין לזלזל בגוף כמובן, רק לא להזדהות איתו כאילו זה אתם.
.
כמה שאתם נאחזים עוד יותר בהזדהות הרוח שלכם עם הגוף והנפש, כך דרגת התודעה שלכם יורדת עוד יותר, וככל שנאחזים בגוף עוד יותר, ככה יורדים עוד יותר, האחיזה בגוף היא חזקה מאד, והיא כוללת גם את הגוף הפיזי, גם את הנפש, וגם את האגו, ולמעשה האדם צריך לנטוש את הגוף וגם לא לתת לגוף לנהל לו את המצב הטבעי שלו כרוח... "איך אני נראה, מה אומרים עליי, אני זה מה שאני מרגיש, אני לא שווה, אני כן שווה, אני מוצלח, אני כישלון, אני בודד " וכו'
.
.

נכון, רב הפילוסופיות מחברות גוף ונפש ורוח, אך למרות שזה קשה, דרושה כאן תפיסת חיים שונה לחלוטין על מנת לעמוד במה שהמקובלים השיגו.. וכל אחד יכול לעשות זאת, כן כן, אפילו ילדים בני חמש.
baruc
בדרגות גבוהות יותר, מקובלים כבר לא מזדהים, לא מדברים ולא חושבים אפילו בלשון "אתה" אלא ממש מתנתקים מההזדהות עם הגוף ומשתמשים בגוף שלישי "הוא". .. "הוא עייף, הוא רעב. הוא עצבני הוא לא מרוצה, הוא צמא, עצבנו אותו, רגשו אותו, שמחו אותו, " וכו'...ואז אתם מנותקים ממנו לגמרי
מערכת כי לה' המלוכה
הרב נווה שליט"א:

*'יום הזכרון'*

אחד הימים הקשים כל כך רגשית להכיל-
23,741 חללים המדוייק נכון לשעת כתיבת שורות אלו.
כל חייל וחיילת נספרו,
כל בן של או בת של,
אח של או אחות של.
עולמות שלמים, משפחות שלמות.
'ויקרא שמם אדם'.

אנחנו קוראים לזה 'יום הזכרון' ,
הכוונה שיהיה ערב שבו העם החי והיושב בציון יזכור את בניו ובנותיו שנפטרו במערכות ישראל על הגנת המולדת כדי שתהיה לנו אחת.

אבל אולי ליום הזכרון יש משמעות אפילו עמוקה יותר?!-
הרי כל מדינה ואפילו מדינות אויבינו מציינים אצלם יום זכרון
על אותה סיבה בדיוק
גם הם חושבים שהם מגנים מפנינו על מולדתם .

אבל האם הלב לא חש בהבדל?!
בחוסר הצדק הפנימי שזועק ׳אבל זה לא אותו דבר׳???!!!

אז אולי חשוב להבהיר לעצמנו לפחות-
׳למה בעצם זה לא אותו דבר׳

העם היהודי הוא העם היחידי בעולם שיש לגביו תיעוד מלווה ועקבי זה קרוב ל 6000 שנה
ראשיתו נעוצה באברהם אבינו כניצן שחנט מעץ מיוחס ונצטווה לראשונה- לך לך מארצך... אל הארץ אשר אראך...

או אז כבר אז נתגלה הקשר המיסטי בין האדם למקום ועל מושג האדם הקדוש, הזמן הקדוש והמרחב הקדוש.

הזמן הקדוש הוא זמן התפקחות האדם והתעוררותו לטבעו הרוחני ולגילוי מהותו,
האדם הקדוש- היא מהותו של האדם כישות שלתודעה שלו אין קץ ולא גבול לה ולרוממותה
והמרחב הקדוש- הוא מקום ההתפתחות של אדם זה כמקום ייחודי שרק בו יוכל לקיים את ייעודו כמו אמן הזקוק לבית מלאכתו.

העם היהודי,
בה׳ באייר התש׳ח,
בארץ ישראל

הם שלושת החיבורים הנדרשים לארוע הגדול ביותר שיחווה העם היהודי והאנושות כולה לקראת האנושות החדשה-
גאולתו של העם היהודי מגלותו.

הגעתו של העם היהודי בזמן הזה לארץ ישראל כמוה כהגעתו של אמן המגיע לבית מלאכתו כדי להשלים את כלי האומנות החשוב ביותר של המלך ערב הכתרתו.

העם היהודי נושא מאז אברהם אבינו מסר חשוב מאד מעבר להיותו עדת אנשים הנושאת מטען גנטי משותף.
אברהם אבינו קרוי איש החסד והנתינה ואנו בניו- בעלי אותה תכונה דומיננטית של נתינה ואהבה ללא תנאי.
יצחק איש הגבורה שעליו נאמר איזהו גיבור- הכובש את יצרו
ויעקב איש הרחמים והאמת המגשר והממזג בין השניים
ואנו בניו וצאצאיו.

ב 70 נפש ירדנו למצרים ופרינו ורבינו לכדי 600 אלף איש

ההתייחסות למספר זה היא עקב ההתפרטות של שלושת האבות הראשיים
ואנו הנשאים במינונים שונים של מידותיהם האופייניים.

משמעות נשיאת המטען הערכי הזה הוא שאנו מסוגלים בינינו לבין עצמנו לקיים אחדות חברתית עמוקה ואמיצה תוך הרגש הזולת והענקת חסד ואהבה שאינם תלויים בדבר עקב עובדת היותינו ישות אחת שורשית.

ממשיך התיעוד ומתאר את אחדותנו במעמד הר סיני כאיש אחד בלב אחד
ובנדוד
baruc
להירגע אל תוך הרגע

בכדי להירגע עליכם להיות כנים עם עצמכם עד הסוף תמיד ז"א לא להדחיק, ולא משנה מה שאתם חושבים שלא בסדר במציאות פשוט אל תדחיקו יותר, עליכם להבין שאם רע לכם יש משהו שאתם מדחיקים ועליכם לקחת זאת ברצינות כמו "תרגול" ולבצע זאת מספר פעמים ביום, המטרה היא להבין בדיוק ובפרטי פרטים למה באמת רע לנו, ולמה אנחנו מרגישים בצורה מסוימת לא מסופקים מהמציאות. לאחר מכן יש להבין כיצד לקבל את מה שאנחנו חושבים ש"לא בסדר" בשלמות ולהגיע למצב של רגיעה הדרגתית, חזרה לגוף ולמודעות והרפיה מלאה של הגוף הפיזי והכלים המחשבתיים שלנו. במהלך הדרך ייתכן שנתמודד עם הפחד הגדול ביותר שלנו ונגלה משהו מצמרר. לאחר שנתמודד עם הפחד לחלוטין נגיע לרגיעה ושלווה ולמצב של אמון מלא ברגע הזה בעצמנו, ובמה שקורה עכשיו. זה ייתן לכם תחושה של ביטחון עצום ושל חום שמאיר את הפחדים. אתם תרגישו הרפיה הדרגתית בכל הגוף עד למצב של רגיעה מושלמת וזרימה עם הרגע הזה, במצב הזה יהיה ביכולתכם להשפיע בצורה מודעת על "תפיסת" האני שלכם, שהיא הדרך שבה אתם תופסים את עצמכם במציאות. שימו לב שהמינוח אני מתייחס לתפיסה שלנו, ז"א לדרך שבה אנו תופסים את המציאות ולא. המילה "רגיעה" באה מהמילה "רגע" שהוא הדרך לתאר את מה שקורה מעבר לשליטה שלנו כבני אדם בתוך גבולות הגוף שלנו. הרגע הוא כל מה שהוא לא אנחנו שקיים במציאות. המשפט "אני מרגיש את עצמי בגוף שלי" נשמע לכם הגיוני? אם כן, סימן שאתם מודעים מספיק כדי להבין מה המשמעות של זה. אני מרגיש את עצמי, אני הוא החלק בנו שאין לנו עליו שליטה כביכול כשעצמי הוא החלק בנו שקשור לרגשות. מדובר על הדרך שבה אנחנו תופסים את המציאות באותו רגע ביחס לתפיסת האני שלנו, הדרך להארה ולשלמות פנימית היא על ידי התמודדות עם התדר של הפחד,
baruc
סימן שאתם מודעים מספיק כדי להבין מה המשמעות של זה. אני מרגיש את עצמי, אני הוא החלק בנו שאין לנו עליו שליטה כביכול כשעצמי הוא החלק בנו שקשור לרגשות. מדובר על הדרך שבה אנחנו תופסים את המציאות באותו רגע ביחס לתפיסת האני שלנו, הדרך להארה ולשלמות פנימית היא על ידי התמודדות עם התדר של הפחד, שהוא למעשה גם המפתח לתדר אחר, שקשור לסוג מסוים של סכנה, שהיא לא הסכנה "למות או להיפגע פיזית או רגשית" אלא לסכנה מהרגע הזה, שהוא תמיד משתנה, והוא אף פעם לא זהה למה שהוא היה מקודם. מדובר על הפחד לאבד שליטה. לאבד שליטה = להגיע לתדר שתמיד משתנה ושאף פעם הוא לא זהה לקודמיו. ועל כן הוא חלק מהפוטנציאל הטהור שדרכו מתכווץ החלל הריק לתוך הזמן ויוצר את ה"יש". ברגע הזה כל מה שקורה עכשיו הוא ההתגלמות של המהות של הצורה של ההגיון שבצדק של הבורא לתוך החלל הריק דרך הזמן. הפירוש של מה שכתוב פה במילים אחרות זה שחוקי ההגיון של האדם נוצרים בתוך מציאות שבה כל מה שקורה הוא חלק מההגיון של הבורא. "צדק" היא המילה הכי טובה לתאר את הדרך שבה הדרך שבה הבורא חושב "בצורה צודקת" את המחשבה שלו אל תוך המציאות דרך חוקי הטבע, שהם האופן שבו היש נוצר דרך החלל שמתכווץ אל הדבר שנקרא זמן. הזמן האמיתי הוא אין סוף רגעים שקיימים בו זמנית, בתוך החלל הריק, החלקיקים שהמציאות עשויה מתוכם שינו את מיקומם ביחס לחלל הריק אין סוף פעמים בתוך ה"אין סוף זמן" שקיים במציאות שהוא עצמיותו של חלק בבורא, שיצר את כל הרגעים שקיימים במרחב זמן דרך המחשבה האין סופית שלו ברגע הזה. הרגע הזה הוא הרגע היחידי שקיים ועצמיותו עצמה של הבורא קיימת במימדים יותר עמוקים שהם ההשתלשלויות הגבוהות יותר של חוקי הטבע והזמן שקיימות כאן ועכשיו במציאות שלנו בלי שתהיה לנו את היכולת בתור בני אדם להבחין בהם. אם תיקחו תינוק שזה עתה נולד ותשימו אותו בתוך עיר הומה אדם שמלאה במכוניות ובדברים משונים זה יהיה מעין "אונס לתודעה שלו" בגלל שחשפתם אותו לדברים שהם לא חלק מהמקום והזמן שלו כרגע בתור יישות. באותה הדרך אם תיקחו חיידק ותשימו אותו בתוך גוף של תינוק שזה עתה נולד זה יהיה מעין "אונס לתודעה" שלו. מישהו פה פעם חשב איך זה באמת מרגיש להיות חיידק? חשבתם כמה הוא רחוק בהבנה שלו מהבנה שלכם את המציאות ואת איך הדברים קורים? ההתפתחות שאנו חווים היא התפתחות תודעתית של ההכרה האלוקית במציאות שהיא חלק מתת-המודע הכללי של המציאות. המציאות היא יצירה של הבורא וכך גם התת-מודע עצמו. אלא שהתת מודע שקיים במציאות הוא חלק יותר עמוק והוא חלק בעצמיותו של הבורא עצמו ולא חלק במציאות של הבורא שעשויה מחלק אחר בו. המטרה שלנו כרגע במימד הזה הי
baruc
היא להתעורר ולהבין את החוקים שבהם עובד הצדק האמיתי של הדברים, שהוא חלק מהמצב הטבעי והעמוק שקיים בטבע של עצמיותו של הבורא. במקום והזמן הזה, כל הדברים קורים בהתאם לתפיסת מציאות אחרת. השער שדרכו האדם מגיע אל מציאויות אחרות של ממש, כמו אל מציאויות שהוא רוצה בעזרת הרצון שלו היא דרך זה שינוי של תפיסת האני שלו, שהיא המפתח שדרכו הוא מנהל את מערכת היחסים שלו עם המציאות, ישנן גם אין סוף תפיסות אני שהן חלק מעצמיותו של הבורא. כל תפיסת אני היא כמו טביעת אצבע, והיא משנה את הדרך שבה האדם תופס את המציאות עד לרמה של יופי ושל טעם, של מחשבה ושל רגש וכו.. תפיסת האני הנכונה היא התפיסה של אין תפיסה והיא החיבור של התודעה עם עצמיותו של הבורא, שהיא הקדושה והחלק במציאות שגורם לכל הדברים לקרות ברגע הזה. אפשר לקרוא לכוח הזה "כוח הרצון" או הכוח המחיה. והוא הכוח שמזיז את כל החלקיקים לאין סוף דרכים באין סוף חלל ריק, ויוצר את הזמן. לכל אחד מאיתנו כאינדיבידואל יש בתודעה שלו את הזיכרון של האחדות שהוא הרגע שבו הכל היה אחד והוא הרגע שבו נוצרה המהות הכללית של הדברים שהיא הזמן, והיא החלק בבורא שמחייה את המציאות, והמסע שלנו בתור נשמות הוא מרסיסי רגעים בכוורת האין סופית של הרגע הזה, אלא הרגע שבו כל הדברים קורים עכשיו, שהוא הפוטנציאל והחיבור שלנו למציאות עצמה ולקשר שלנו עם הבורא.
baruc
הפוסל במומו פוסל Chat image
baruc
"בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה"
"בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה"
• זע – זע ונע
• אפיך - רוחניות
• תאכל – ניזון תודעתית
• לחם - הלחמה
• עד שובך - התחברות
• אל האדמה – אדמה לעליון

הבריאה פועלת מידה כנגד מידה
הבורא לא שופט את האדם – האדם שופט את עצמו.
הבריאה מזמנת לכם מקרה דומה למה ששפטתם אדם אחר, ואתם צריכים לשפוט את עצמכם
הבורא מביא מלבוש שלו לפני האדם – ומבקש מהאדם, תבדוק איך אתה לא בסדר כלפיו. לא כלפי
האדם אלא כלפי הבורא.
צריך להיות בהמון שתיקה- עד ששומעים את הנשימה ממש של עצמך

אין למעלה מענג
• אם האדם לא נמצא בהרגש של ענג רוחני, זה אומר שהאדם לא נמצא מחובר לבורא.
• עצבני, מרוגז, עצוב, במרה, בשפיטה, וכו'...
זה מעיד על כך שהאדם נמצא בסטאטוס תודעתי שהבורא לא נמצא בו. וזה נקרא מדומיין
יצר – מלשון ציור
יצר הרע – ציור הרע
יצר הטוב – ציור הטוב
התבטלות – לאפשר לבורא, למחוק ולצייר נכון את מה שטוב לבריאה כולה.

השתחלפות מסוף אל האין סוף
מכיוון שתודעת הבורא היא אור אין סוף, דעת האדם אמורה לעשות השתוות הצורה
על ידי שבירת הסוף אל האין סוף
איכה
האדם ירד מתודעת אין סוף לתודעת סוף
ולכן הבורא שאל לאיזו תודעה אתה מחובר Chat image
baruc
סוד המילה ישראל Chat image
מערכת כי לה' המלוכה
מערכת כי לה' המלוכה
מערכת כי לה' המלוכה
היום שנה בדיוק מפתיחת השגרירות בירושלים מומלץ לראות את הרמזים המדהימים
baruc
גמר תיקון והארה יצירת מציאות ובחירה חופשית המימד הבא והחלל והזמן

למה אין לנו בחירה חופשית אמיתית במימד הזה? מה זה בכלל מימד? מה היא התעוררות רוחנית במימד הזה ומה קורה אחריה?

גמר תיקון הוא המקום והזמן שבו מגיע אחד למצב של שלמות, שנובעת מתוך המודעות השלמה שלו כלפי המציאות.

מימדי מציאות זה עניין שקשה להבין אותו, בעיקר בגלל שהוא תלוי בחלל הריק שמקיף את המציאות החומרית. (ההוויה של כל הדברים במימד).

הסיבה שאין לנו באמת בחירה חופשית במימד הזה של המציאות היא שכל הרגעים שקיימים במימד הזה, כלומר כל אופציות המציאות שניתן להגיע אליהן, כבר כתובות ורשומות, והעולם הזה הוא למעשה "משחק שהוא מבחן".

ובשביל לשחק אותו כל מה שצריך זה להיות קיימים בו, הלימוד, ההתפתחות וההכרה של העולם מתבצעת בלאו הכי עם חלוף הזמן בעוד שניתן להאיץ את ההתפתחות על ידי הכרה ותרגול של דרגות הרצון.

הרצון שלנו הוא המקור לבחירה החופשית היחידה שלנו במימד הזה, כי כפי שכבר נאמר, אין לנו בחירה חופשית אמיתית, כל הרגעים שניתן לחוות במימד הזה כבר כתובים מראש והם חלק מהמבחן שהוא העולם הזה.

אין לנו בחירה חופשית אמיתית במובן של ליצור מציאות, אלא רק במובן של מתוך סט מוכן של רגעים לבחור לאיזה רגע להגיע.

ההבדל בין מימד זה למימדים אחרים בבריאה הוא בדרך שבה עובד החלל הריק כדי ליצור את המציאות, כלומר = חוקי הטבע במימדים אחרים שונים.

חוקי הטבע מקורם בחלל הריק, ומקורו של החלל הריק הוא במפץ הגדול, שהוא למעשה אחד הכלים שדרכם מסוגלת ישות בדרגת בורא ליצור מציאות.

יצירת המציאות מתבצעת דרך הגדרה מראש של חוקי טבע מסוימים ואז הפעלתם דרך מפץ שהוא למעשה כלי שדרכו יכול הבורא להמיר חלקיק קטן (ניצוץ) מאור אין סוף שלו בכדי לתפעל ולהחיות מרחב מקודש של מציאות.

אנחנו כרגע יצורים שמסוגלים לחוות את עצמנו מבחינה תודעתית במקום ובזמן אחד ורק במימד הזה של הקיום.

לבחירה חופשית יש דרגות (בסדר אקראי): אם ליישות יש את היכולת לבחור בכמה מקומות להיות בו זמנית, אם ליישות יש את היכולת לבחור בכמה זמנים להיות בו זמנית. אם ליישות את היכולת לבחור באיזה מקום וזמן במימד הספציפי היא רוצה להיות, אם ליישות יש את היכולת לבחור באיזה מימד היא רוצה להיות. ברמה יותר גבוהה: אם ליישות יש את היכולת לשנות את הקיום העצמי שלה, אם ליישות יש את היכולת ליצור מימדים חדשים של זמן חלל וכו..

בגלל שאנחנו כרגע בתוך המשחק, ועלינו להגיע לגמר תיקון - אין לנו באמת בחירה חופשית אמיתית, אלא רק חלקית, ואסביר:

גמר תיקון הוא תמיד כאן ועכשיו, כל המסע שאנחנו עוברים הוא המסע לכאן ועכשיו, לרגע הזה.

דיסאסוציאציה הוא מצב שמ
baruc
דיסאסוציאציה הוא מצב שמתאר ניתוק מסוים של האדם מהמציאות, למעשה כולם כולל כולם סובלים מדיסאסוציאציה מסוימת, כי כל מי שקיים, הוא נמצא ברמה מסוימת של ניתוק מכלל הדברים ומשאר המציאות ברמה התודעתית.

וזו היא הסיבה לניתוק מהרגע הזה, והפתרון לדיסאסוציאציה, שהיא ניתוק של המודעות, היא כמובן להיות מודעים בשלמות להכל.

והדרך היחידה להיות ברגע הזה היא לפתח מודעות שלמה. בכל רגע מסוגלת התודעה שלנו לפי רמת ההתפתחות התודעתית שלנו לקלוט ולעבד מידע.

מי שיכולת ניתוח התהליכים שלו יותר חזקה = הוא מסוגל בכל רגע נתון שחולף לקלוט יותר מידע ובכך להבין יותר את המציאות.

מי שניחן ביכולת ניתוח תהליכים אין סופית מסוגל דרך כל רגע לראות את הבריאה כולה ודרך כל רגע ורגע במציאות להיזכר ולחוות את גמר תיקון הכללי, שזה הרגע שבו כל רסיסי הנשמה האחת של הבורא באיחוד ודבר והיפוכו הם אחד.

בחירה חופשית היא גם היכולת להיות מודע. לנשימה שלנו נגיד - אנחנו מודעים לפעמים ולפעמים לא, כשאנחנו לא מודעים לכך שאנחנו נושמים, אנחנו אומרים שהנשימה נשמה לבד. וכשאנחנו כן מודעים לעובדה שאנחנו נושמים ברגע הזה אנחנו מרגישים ומקבלים את התחושה שיש לנו שליטה על הנשימה.

כנ"ל לגבי כל שאר הדברים, מודעות לדבר = בחירה חופשית. אם היינו מסוגלים להיות מודעים מבפנים לפעולה שהלב שלנו פועם היינו אומרים אני מפעים את הלב שלי ולא הלב שלי פועם וכנ"ל לגבי שאר האיברים הפנימיים והמערכות בגוף.

אותו כוח שמניע את כלל הטבע שנמצא מחוץ לגבול המודעות האישית שלנו שמאפשרת לנו להרגיש את התחושה של הבחירה החופשית, מניע גם את החלקים בנו שאנו מרגישים שמתרחשים לבד כגון המערכות השונות בגוף, תהליכי חשיבה ורגש ועוד...

הדרך להגיע להארה, ז"א לגמר תיקון היא על ידי זה שהאדם מגיע למודעות אין סופית ליכולת ניתוח תהליכים אין סופית. ועל ידי כך הוא יהיה מסוגל להרגיש בתחושה של ממש שכאילו הוא זה שאחראי על כל מה שקורה ברגע הזה בצורה ישירה, בדיוק כמו שאנחנו מרגישים שאנחנו שולטים על הנשימה שלנו ועל תנועות הגוף.

המשחק שאנחנו משחקים כאן בעולם הזה מטרתו לעזור לנו לפתח אינדיבידואליות של ממש, דרך שעורים שאנו חווים ביום-יום דרך סיטוצאציות שקשורים לנתינה וקבלה נכונה, ולכיצד לקבל ולתת בצורה מושלמת (בצורה שדומה לדרכו של הבורא).

כל הסיטואציות שקיימות פה בעולם הזה והמצבים הפסיכולוגיים השונים הם כולם נועדו להוביל את האדם בהבנה שלו, ז"א בדרך שבה הוא מסתכל על המציאות לגמר תיקון הפרטי.

כי אלוהים ברא אין ספור רגעי מציאות במימד הזה, ואין ספור דרכים להסתכל על כל רגע, וגמר תיקון זה כשהאדם חווה את עצמו כאן ועכש
baruc
כלומר הוא מסיר את הפילטר של "איך להסתכל על המציאות" ושל "אני נמצא במקום וזמן מוגדר" והוא מגיע למצב שבו המציאות ברגע הזה כאן ועכשיו לנצח נחווית כפי שהיא ללא פילטרים מסיכות. (קליפות)

דרגות הבחירה החופשית קשורות לרצון, והרצון עצמו הוא מילה שמתארת את הדרך שבה "דורש החוסר את מילויו". וכל רצונותיו של האדם הם השתלשלות שיוצאת ומתחילה ב"אני" של האדם, שהוא למעשה הרצון (החוסר שדורש להתמלא) הכי גדול.

כי הרי האני של האדם, חסר את כל מה שהוא לא, ז"א את כל שאר המציאות, ואני הוא מרכז הנפרדות של האדם משאר הדברים במציאות. והוא למעשה גם החוסר הכי גדול של האדם, כי הוא חסר את כל מה שהוא לא.

והבחירה החופשית שאנחנו קיבלנו בתור התחלה שממנה אנחנו אמורים להגיע לדרגה של הבורא בסופו של דבר ולגמר התיקון היא הבחירה באיך להסתכל על הדברים ולא באיזה מקום וזמן להיות.

והסוד לשלמות העשיה ולשלמות התודעה (ההסתכלות החווה) היא דרך זה שהאדם יגיע לסינכרון הרמוניה מושלמת. על ידי הגעה למצב של אין תפיסה אין מקום וזמן.

שזה אומר חזרה בתוך העצמיות של אחד לתוך החלל הריק הפוטנציאל (שונייתא). שבו נוצרים כל התפיסות ובו נוצרים כל המקומות וכל הזמנים.

והאושר האמיתי, הוא נמצא אך ורק בגמר תיקון. כי האושר החלקי, הוא האושר שהאדם חווה ביום יום, והוא אושר שנובע מקבלה, ולא מנתינה.

האושר שאנו חווים נובע ממילוי הרצון שלנו. למעשה, אושר = מילוי רצון. בעוד שסבל = חוסר מילוי רצון. מדובר במילים נרדפות.

לאחר שמגיע האדם במציאות זו לאחר ייזע ומאמץ רב לכך שהמציאות תהיה ככ רצונו הוא מגיע מבין שהוא עדיין רוצה עוד, ושעדיין חסר לו.

וממצב זה מתחיל האדם לפתח רצון חדש, שהוא רצון אין סופי, שהמילוי שלו אפשרי רק על ידי מילוי ישיר מאור אין סוף של הבורא, רצון זה נקרא נקודה שבלב.

אם אתם קוראים את הפוסט הזה עד לכאן, סביר להניח שכבר יש לכם "נקודה שבלב" ושזו הסיבה שהובילה אתכם ללקרוא את זה.
baruc
אנו חברי מועצת האור פונים אליכם ומבקשים:
עורו אחים עורו
מצאו את הלב המאחד את כל הנשמות לכדי נשמה אחת גדולה ומוארת.
עליכם אהובים יקרים להפסיק להיות בתרדמת ולהתעורר אל קולות האהבה
המתנגנים להם בחדווה בכל היקומים.
עורו אחים עורו, נשמות על חי
ובקשו מהאלוהים את אשר אתם חפצים בלבכם!
חיבור עמוק אל הבריאה ולנפש הגבוהה יובילו אתכם לעולמות טובים יותר מזה שאתם חווים.
לו כולכם הייתם בחיבורים מלאים אל עצמכם ונשמתכם,
הייתם מבינים שהחיים יכולים להיות הרבה יותר קלים.
עורו אחים עורו
הביאו את נשמכם אל קדמת הבמה ואפשרו לעצמכם להיות בהגשמה מלאה של מי שהנכם.
הפסיקו עם מחול השדים, הזימה, הקנאה, צרות העין והמלחמה.
צריכים אתם אהובים יקרים, לחיות בעולמות גבוהים ולא בנמוכים.
אם כל אחד ואחת מכם יהיו נאמנים לתדר הפנימי שלהם, אזיי יבואו ימים יפים יותר על פני כדור הארץ.
הבעיה הגדולה עמכם, בני האדם שהינכם מטילים ספק בכך שהעולם של מעל קיים,
לכן אתם לא פותחים את ליבכם אל האור הגדול והנפלא הקיים בעולמכם.
עורו אחים עורו
וקחו את גורלכם בידכם, התבוננו על סביבתכם ותבינו מה יצרתם בלבבכם.
הן כל יצירה בסביבה בה אתם חיים, היא יצירה פנימית של כל מה שמתחולל בלבבכם הקט, אהובים!
לכן אם אינכם מרוצים, הבינו שזה מה שאתם יוצרים בכך שאינכם מרוצים מחייכם והגשמתכם הפנימיים.
עורו אחים עורו!
זמנים חדשים מאפשרים לכם אהובים להתחדש באנרגיות של מעלה,
באנרגיות של אור מופלא היורד קבין קבין לעולמכם
ומטהר את כל השרץ, הכעס והאימה שיצרתם בעולמכם.
זהו זמן גדול עבורכם יקרים לפתוח את לבבותיכם לאהבה,
אהבה גדולה המקיפה אתכם בתדרי החמלה.
עורו אחים עורו יקרים,
פתחו את ליבכם לשירי הלב המתנגן ביקומים של אור רבים.
אם רק תקשיבו במעט אל המסרים המגיעים אליכם אהובים,
תדעו שאנו קיימים ופועלים על מנת ליצור בעולמכם תדרים חדשים של אהבה ואחדות הלבבות בכל העולם.
הפסיקו לקלל, להשמיץ, לשנוא ולהאמין לריכולים ודברים קשים ומראות מזוויעות!
התנתקו מעט מכל המדיה הסובבת אתכם, נטרלו את השפעתה מעולמכם!
תנו לעצמכם זמן ואפשרו חמלה לעצמכם, התייחדות עם הלב של האחר,
זמן לגעת ולאהוב את כל מה שבעולמכם ומסביבכם.
עורו אחים עורו יקרים,
כי הגיע הזמן לעשות מעשה ולא רק לשבת על הכיסא ולצפות שאחרים,
יעשו זאת עבורכם.
זהו זמן תפילה, זמן הודיה לבריאה,
זהו זמן להתגבר על כל הכעס והכאב שסוחבים אתם מכל שלב של חייכם.
הן סוחבים אתם עול כבד על גבכם.
עורו אחים עורו אהובים,
כי לכל אחד יש תפקיד עליון ברקמת הבריאה בעולמכם
עורו אחים עורו אהובים,
כי הנה מגיעים להם ימים טובים,
אנרגיה מתחדשת שזורמת אליכם ומרפאה א
baruc
אנרגיה מתחדשת שזורמת אליכם ומרפאה את ליבותיכם.
נצלו אותה לטובתכם והפעילו מחדש את התדרים בגופכם!
זהו זמן נפלא לעשות עבודה פנימית, להשתנות ולשנות הרגלים.
אם כל אחד ואחת מכם תאפשרו לתדר החדש ליצור שינוי בחייכם,
הרי תהיו מאושרים ותחיו בעולם חדש וטוב יותר.
אנו קוראים לכם ליצור מעמד הר סיני חדש בחייכם ולקבל את תורת הלב,
עורו אחים עורו יקרים, כי הגיעו זמנים חדשים,
אתם נקראים להחליף מחלפותיכם וללבוש בגדים לבנים לטובת קבלת האור בחייכם
עורו אחים עורו אחים!
baruc
על האש והחום Chat image
אנונימי160132 IL אנונימי161824 IL אנונימי167459 IL אנונימי168251 IL אנונימי169839 IL אנונימי170198 IL אנונימי171744 IL אנונימי172213 CA
מס' משתתפים בצאט: 8