הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
תגית: <span>ציון סיבוני</span>

וְאָבַד מֶלֶךְ מֵעַזָּה: נבואת זכריה על המלחמה | נכנסים לערפל צ.סיבוני | שטפון רמזי 45 ו 14

אָבַד מֶלֶךְ מֵעַזָּה: נבואת זכריה על המלחמה יום פרעות שמחת תורה תשפ"ד היה היום הקשה ביותר לעם ישראל מאז השואה. אולם ניצן של אופק ותקווה ניתן למצוא בנבואה בספר זכריה הרב יעקב נגן (ערוץ 7) מסכת מכות (בבלי מכות כד ע"ב) מסיימת בנחמה שמצא רבי עקיבא בתוך התהום של החורבן. …

במקסיקו ליקוי חמה טבעתי בצורת מגן דוד מחזה נדיר ביותר בשבת בראשית | אין עזה נופלת אלא בידי בן דוד

תמונות מתוך מהדורת החדשות במקסיקו שם ראו בשבת כ"ט תשרי תשפ"ד ליקוי חמה טבעתי בצורת מגן דוד מחזה נדיר ביותר מאת סוד החשמל: מָצִינוּ בַּגְּמָרָא (סוכה כט.) תָּנוּ רַבָּנָן בִּזְמַן שֶׁהַחַמָּה לוֹקָה סִימָן רַע לְעוֹבְדֵי כּוֹכָבִים, לְבָנָה לוֹקָה סִימָן רַע לְשֹוֹנְאֵיהֶם שֶׁל יִשְֹרָאֵל, מִפְּנֵי שֶׁיִּשְֹרָאֵל מוֹנִין לַלְּבָנָה וְעוֹבְדֵי כּוֹכָבִים לַחַמָּה. …

מדוע יש הרבה כהנים ולויים בצמרת המדינה | ליל הסדר תשפ"ג-מועד מסוגל מאוד | ברית בין הבתרים- סודי סודות | מאת: ציון סיבוני

כד' אדר תשפ"ג

💎נא לקרוא ולהפיץ💎

מדוע יש הרבה

כהנים ולויים

בצמרת המדינה

כאשר אנו רוצים להבין את שורש המחלקת הקיימת עתה בהקשר ל"רפורמה המשפטית" , עלינו ללכת ולבדוק במקורות.

ואולם , לפני המקורות ברצוני להסב את תשומת לבכם לתופעה מיוחדת עתה לבעלי תפקידים בצמרת מוסדות המדינה שכולם משבט לוי(כהן/לוי) :-

לויים

הנשיא , השגריר בוושינגטון , שר המשפטים. (אופוזיציה-ח"כ מיקי לוי).

כהנים

שר החוץ , שר האנרגיה, שר התיירות , יו"ר ועדת הכנסת ויו"ר הקואליציה , מפקד מג"ב…
(אופוזיציה- ח"כ מאיר כהן , ח"כ מירב כהן ועוד)…

מה המשמעות והאם יש קשר לאקטואליה בימינו עתה ממש ?

מקורות

המחלוקת המפורסמת ביותר היא מחלקת "קרח ועדתו" , מחלוקת שאינה לשם שמים .

מאידך , המחלוקת לשם שמים הכי מפורסמת היא בין "הלל ושמאי".

כאשר להלכה , כידוע, נפסק שבעולם הזה, ההלכה היא כ"בית הלל". ואולם, בימות המשיח, ההלכה תהיה כ"בית שמאי".

נאומו של הנשיא הרצוג אמש, באשר לרפורמה בהציגו את "מתוה העם", היה בדיוק ביום הראשון של "שבעת ימי המילואים" – (כג' אדר) , בהם משה רבינו שמש/שרת ככהן במשכן. כאשר בכל יום הוא הרכיב ופרק את המשכן וביום השמיני (א' בניסן), המשכן הוקם בקביעות , ואהרן הכהן ובניו התחילו לשרת בו בכהונה".

מחלוקת
קרח ועדתו, כל מטרתם היתה לקבל כבוד ונשיאות על ישראל , והם באים בטענה למשה ואהרן הענוים , הצנועים ואוהבי כל אדם:- "רב לכם כל העדה קדושים ומדוע תתנשאו על קהל ה'.

רואים שיצר הרע "צבע" להם את העבירה , ע"מ שיחשבוה כמצוה.

אומר ה"עמודיה שבעה"-עפ"י הזהר הקדוש(קרח קעו'):- "כל מי שהופך ימין לשמאל, ושמאל לימין-מחריב את העולם".

הסבר:-

אהרן הכהן- הוא ימין.

הלויים/קרח-הם שמאל.

וקרח רצה להחליף בין ימין ובין שמאל ולכן נענש.

הערה
זה מה שעשה בזמנו נפתלי בנט.

💎💎💎💎💎💎💎
מאוד מעניין,

קרח ועדתו=794 =יש עתיד

זה לעומת זה עשה ה':-

משה=345

יאיר לפיד=345

חרון אף=345

אלהים אחרים= 345.

ואיני מכוון או מייחס דבר באופן אישי אלא מציף את הנתונים ובלבד…

💎💎💎💎💎💎💎

כידוע, הקב"ה ברא את העולם במידת הדין וככתוב – "בראשית ברא אלהים" . הקב"ה ראה שאין העולם יכול להתקיים ולכן שיתף ואף הקדים את מידת הרחמים הויה וככתוב:-
"ביום עשות ה' אלהים ארץ ושמים".

וככתוב בתהלים לג' ו':- "בדבר ה' שמים נעשו".

"המגלה עמוקות" אומר:-
"בדבר"-ר"ת-במידת דין במידת רחמים".

קרח רצה , בעצם, להקדים ולהגביר את הלויים (דין) על הכהנים (חסד) , כלומר, להפוך ימין לשמאל ושמאל לימין. נמצא שכאילו היה מחריב את העולם כולו , ולכן נענש.

והרי ידוע שקרח היה חכם ופיקח וכיצד עשה טעות ושטות גדולה כזו ?

אומר ה"אמרי יוסף" עפ"י המבואר בדברי האריז"ל שבבוא המשיח יתבטל יצר הרע ולא נצטרך עוד להנהגת החסד בעולם ואז יתהפכו היוצרות וההלכה תהיה כבית שמאי שמידתם דין.

קרח חשב שכבר הגיע העולם לתיקונו, אחרי מעמד הר סיני וקבלת התורה , ולכן הוא הלוי צריך להיות הכהן הגדול ולא אהרן…
אלא שעדיין לא הגיע העולם לתיקונו…

אך לעתיד לבוא, בימי משיח , כאשר מידת הדין תונהג , תתגלה גדולתו של קרח ואף הוא יקבל את שכרו ומעמדו הראוי לו.

מעניין,

מחלקת=578=מחמצת.

שלום רב=578

ב"ה הכל יתהפך לטובה ובקרוב מאוד…

אומר לנו "המגלה עמוקות" שמשה רבינו ראה בעיני רוחו את מחלוקת שמאי הלל רצה להיכנס לארץ ישראל ובכך למנוע ולבטל את מ'חלוקת ש'מאי ה'לל למרות שהיתה זו מחלוקת לשם שמים:-

משה-ר"ת-מ'שה ש'מאי ה'לל.

משה-ר"ת-מ'חלוקת ש'מאי ה'לל.

משה-ר"ת-ה'כל ש'מעו מ'סיני.

בבריאת האדם הקב"ה אומר:- "נעשה אדם בדמותנו בצלמנו"…

נעשה-ר"ת-נ'מלך ע'ם ש'מאי ה'לל

כלומר, הקב"ה צופה כל הדורות , ידע שלעתיד לבוא שמאי והלל ידונו בשאלה האם מוטב לו לאדם שנברא או לא…

ולכן כבר ב"יום השישי" לבריאה הקב"ה נמלך עם נשמות שמאי והלל…

ממשיך "המגלה עמוקות" ואומר:-
על כך אמר לו ה' למשה:- "רב לך"- דבר גדול נטלת על עצמך להכריע כבר עתה את ההלכה כבית שמאי, שהרי עדיין לא הגיע זמן הגאולה . ולכן גם משה לא יכול להיכנס אז לארץ ישראל.

ועתה נשוב לאקטואליה לרפורמה המשפטית, לנאומו של הנשיא , (הלוי), והצעתו הנקראת "מתוה העם" וכיצד הכל משתלב בדברים הנפלאים שהבאנו למעלה.

האם השם "מתוה העם" נבחר ב"מקרה" ?

חו"ח. אין שום צירוף מקרים. הכל בהשגחה מדוייקת:-

מתוה העם= 566=משיח בן יוסף=הציונות.

שהרי , העומד בראש המדינה הוא בבחינת "משיח בן יוסף" והוא ראש המדינה הציונית.

*הנשיא בא עם כוונות טובות ע"מ לפשר, לגשר ולתקן ובסוף יצא מקלקל…
כמה חבל .

כאמור לעיל ,

בגימטריה רגילה

מתוה העם=566

משיח בן יוסף= 566.

הציונות=566

בגימטריה גדולה

מתוה העם(+1) =1127

ליל הסדר ה'תשפ"ג=1127.

1127="והיה ה' למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד" !!!

תזכורת

ליל הסדר(+1)= 340=פרס.

השם הקודם של המתוה היה "מתוה הנשיא".

מתוה הנשיא (מילים)=819=דוד מלך ישראל חי וקים=ימות המשיח =ראש חודש.

ה"אור החוזר" של המספר 819 הוא 918.

ראש ממשלה (מילים)=918=איתמר בן גביר=שם חי(משיח)=שמשון במילוי.
.

כאמור, אנו עתה בעצומם של "שבעת ימי המילואים" וגם בפרשת השבוע מסופר על המשכן ושבעת ימי המילואים.

שבעת ימי המילואים =974= פדות שלח לעמו=שלום בירושלים=מחה אמחה את זכר עמלק=ערב שבת=והאיש משה ענו מאד מכל אדם=תחרישון=שער החמשים=שער השמים=ומפליא לעשות=ביום קראינו.

ממש כפתור ופרח !!!

כל דבר בעתו מה טוב.

ולכן, עתה זמן ממשלת ימין על "מלא".

"מלא-ר"ת-"מי לה' אליי"

כאשר משה רבינו ראה את חטא העגל והמחולות ,
הוא קרא- "מי לה' אליי", ובני שבט לוי התייצבו לימינו.

יש כאן רמז מפורש לכל תומכי ממשלת הימין על "מלא" , אשר לפני כ-4 חודשים שמו בקלפי פתק ובו כתוב:-

"אנו הלויים" המזדהים עם הקב"ה.

מי יתן ויתקיים בנו הפסוק:-
"ה' עז לעמו יתן , ה' יברך את עמו בשלום"

בשו"ט ושבת שלום🙏💎🕍🤴

🕍ציון דוד סיבוני🕍

פלא פלאים

השנה בליל הסדר תשפ"ג נציין תאריך מכונן ויחידי בהיסטוריה , את "ברית בין הבתרים" אשר התרחשה לפני 3760 בליל הסדר.

אברהם אבינו ע"ה:-

1948(לבריאה)- אברהם אבינו נולד.

75=גילו של אברהם ב"ברית בין הבתרים".

2023-שנת "ברית בין הבתרים"(עפ"י אחת הדעות).
(2023=1948+75).

מדינת ישראל

1948(למניינם)-הקמת המדינה

75-שנות המדינה.

2023-השנה (למניינם).
💎💎💎💎💎💎💎

75

שבעים חמש(+1)= 1331=ברית בין הבתרים.

שבעים חמש=770 =בית משיח.

שבעים חמש(+1)= 771=ביאת משיח

שבעים וחמש= 776=ביאת המשיח.

שבע חמש-ר"ת , ס"ת-משיח.
💎💎💎💎💎💎💎
*השנה יש גם חפיפה לימי יציאת מצרים בחודש ניסן הקרוב:-

השבת הגדול- י' בניסן יחול בשבת

יד' בניסן- ערב פסח יחול ביום רביעי

ליל הסדר-טו' בניסן בלילה שבין רביעי לחמישי- בו היתה גם מכת בכורות בחצות

טו' בניסן- יום חמישי בבוקר יצאו צבאות ישראל ממצרים.

קריעת ים סוף – שביעי של פסח כא' ניסן בלילה שבין שלישי לרביעי

מלחמת עמלק-יום ראשון כג' אייר

חג שבועות יום שישי, ו' סיון.

ראו סרטונים שלי בנושא, ביוטיוב.

היכונו לביאת והתגלות הגואל היום ולא יאוחר מפסח תשפ"ג

🕍ציון דוד סיבוני🕍

*פרשת לך לך*
            *עליית שלישי*
רקע
 
*מזה כ-35 שנים הרב טורנהיים מגלה את המנצח בבחירות ב"עליית שלישי" של פרשת השבוע בשיטת הדילוג*.
 
 
 
 
בפרשת "לך לך" מופיעה הברית המכוננת , *"ברית בין הבתרים"* בין הקב"ה לבין אבי האומה שבדרך, אברהם אבינו ע"ה.
 
הברית התרחשה בליל הסדר בשנת *2023 לבריאה,  כאשר אברהם אבינו היה בן *75*.
 
 
בפסח הקרוב תשפ"ג( *2023 למניינם*)  ימלאו *3760* שנים ל"ברית בין הבתרים" בדיוק *בשנה ה-75 שנים למדינת ישראל*,  אשר הוקמה בשנת 1948(למניינם),  כאשר גם שנת לידתו של אברהם אבינו היא *1948* *לבריאה*.
 
 
 
*2023=1948+75*
 
 
*החישוב הנ"ל הוא נכון גם למניין הבריאה היהודי , וגם למניינם והכל משתלב ומתנקז לפסח תשפ"ג בו נציין 3,760 שנים מאז  "ברית בין הבתרים" – בשנת 2023 למניינם ו-75 שנים למדינת ישראל* ווו
 
 
*פלא פלאים*
 
 
 
*על המספר 3760 – סודי סודות – (קשור למילים בראשית ברא אלהים ללידת רבי עקיבא, לתחילת ספירת הנצרות  ולהקמת מדינת ישראל) – ב"ה אשלח בנפרד*.
 
 
 
 
 
*כאמור, בעליית שלישי יום הבחירות  מוצפנים ורמוזים בה סודות גם על הבחירות וזאת ב"ה אני מנסה לחשוף*.
 
 
 
 
"ולא נשא אתם הארץ *לשבת* יחדו כי היה *רכושם*  רב לא יכלו *לשבת* יחדו".
 
 
*ולא נשא אתם= 829=דויד מלך ישראל חי וקים= צפנת פענח= תשובה עילאה=רזי התורה=ספירת החכמה=רחל בתך הקטנה=בחוק השבות*.
 
"צפנת פענח" הוא יוסף.
 
 
 
*רכושם=566=משיח בן יוסף= הציונות*.
 
 
 
 
*יש ריב בין המפלגות ולכן לא נשא אותם ליבם לשבת יחדו בקואליציה עם אחיהם היהודים, עם  ביבי והימין*.
 
 
 
 
 
*לשבת=732=לבן*.
 
*לבן*-
 
ר"ת-
 
 
*ל*- לפיד, ליברמן, לסקי
 
 
*ב*- בנט , בני , ביטון…
 
 
*ן* – ניצן, ניסנקורן…
 
 
 
 
 
"ויהי ריב בין רעי מקנה אברם ובין רעי מקנה לוט".
 
 
*ויהי ריב=243= אברם*.
 
 
*ריב בין(מילים)= 926=זו רוחו של המשיח=הר, שדה , בית=בית תפלה*.
 
אלו שמות בית המקדש כפי שנקראו ע"י האבות ודוד המלך ע"ה.
 
 
 
 
*ריב בין(אותיות)= 930=ראש הממשלה (אותיות)*.
 
 
 
 
*מקנה אברם (מילים) =1000=שר משפיע= תיקון המשפט= משיח בן דויד משיח בן יוסף*.
 
 
 
*תיקון=566=משיח בן יוסף*.
 
 
*המשפט=434=משיח בן דויד=איש מלחמה*.
 
 
 
*מקנה אברם= 998= ובין רעי= אברהם יצחק ישראל= באברהם יצחק יעקב משיח=באורו של מלך המשיח*.
 
 
 
*מקנה לוט=240= עמלק=לורד=ככר*.
 
 
 
 
"…אל נא תהי מריבה ביני *ובינך* ובין רעי ובין רעך כי *אנשים* אחים אנו".
 
 
*אנשים=961=מקבץ נדחי עמו ישראל*.
 
 
מזכיר את דברי הרבי לנתניהו שיצטרך "להיאבק ב- *119 אנשים"*.
 
 
*דויד המלך=119*
 
 
*119 אנשים(+1) =521= נתניהו*.
 
 
 
*חמינאי=119=בן אוני* (הוא בנימין).
 
 
 
 
"וישא לוט את עיניו וירא את כל ככר הירדן".
 
*וירא=217=חטר*.
 
 
217 היא שנת 5783/ה'תשפ"ג(בספירה למפרע מסוף 6000 שנים).
 
 
 
*ככר=240=עמלק=לורד*(בלפור).
 
 
 
*כל ככר הירדן= 559=אביגדור ליברמן(+1)*.
 
 
 
 
*הירדן=919=איתמר  בן גביר(+1)*.
 
 
 
 
"הלא כל הארץ לפניך היפרד נא מעלי אם השמאל ואימנה ואם הימין ואשמאילה".
 
 
*אם השמאל=417= תיבה=זית*.
 
השמאל רוצה שלום עם עלה של זית.
 
 
*אם השמאל (מילים)= 419 =אחדות*
 
הימין רוצה אחדות ועוד יותר את "האחדות".
 
*האחדות=424=משיח בן דוד*.
 
 
 
*אם השמאל ואימנה =629= בבחירות(+1)*.
 
 
 
*ואם הימין=162= בנימין*   !!!!
 
 
*אם הימין והשמאילה= 552=משיח במסתתר=משביר*.
 
המשביר הוא יוסף.
 
 
 
*ואם  הימין(ן)= 812 =בנימין= תיבת*  !!!
 
 
"…לפני שחת ה' את סדם…".
 
 
*שחת=708=תש"ח*.
 
*לפני שחת*, כלומר *לפני תש"ח*…
 
 בשואה האיומה:-
 
 
*ושמתי את זרעך (אותיות)=1945*  !!!
 
 
 
*ואז מגיעה הברכה*:-
 
"ושמתי את זרעך כעפר הארץ אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ גם זרעך ימנה".
 
 
*ושמתי את זרעך(מילים)=1948*
 
 
1948 למניינם היא שנת הקמת המדינה ,  אך היא  גם  שנת לידתו   של אברהם אבינו ע"ה  בשנת 1948 *לבריאה*  !!!
 
 
*זרעך=777=וישבתם בטח=בעת קץ הימין=אדום באחרית הימים= מלחמת אוקראינה רוסיה=ארבעים וחמש ימים=שבעים שנה=שבע השנים*.
 
 
 
 
"ואנשי סדם רעים וחטאים לה' מאד".
 
 
*סדם רעים=424= משיח בן דוד=ריב ×2 =כי אני ה' רופאך*.
 
 
"בסדם מצאתי את  דוד עבדי".
 
 
"…שא נא עיניך וראה…".
 
 
*עיניך(+1)=641=מצאתי דוד עבדי*.
 
 
 
"קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה".
 
 
*התהלך=940=רפ"ח ניצוצות=מוצאי שביעית*.
 
 
 
 
"…וישב באלני ממרא אשר בחברון ובין שם מזבח לה' ".
 
 
 
*וישב=318=בלפור=אליעזר*.
 
 
 
*בחברון=918=איתמר בן גביר=שם חי*(משיח).
 
 
 
*וישב בחברון= 586= ירושלם= שופר*.
 
 
 
*וישב חברון= 123 4= מקבץ נדחי עמו ישראל(מילים) =התגלות(משולש)=כתר חכמה בינה דעת=התגלות ה' ומשיח=התגלות השכינה=קבלת שבת=ולמען ספר שמי בכל הארץ= רשת האינטרנט= לך בן(מילים)*.
 
 
 
*מרן הרב עובדיה יוסף  זצ"ל*
 
אנו עדיין בסמוך ליום פטירת רבינו הגאון הרב  עובדיה יוסף  זצ"ל , אשר הקים עולה של תורה והחזיר עטרה ליושנה,  ואשר בו ובתורת ה' נלחמו.
 
 
 
*עובדיה יוסף*-
 
*ר"ת-ע"י*.
 
 
*"יש עתיד"*-
 
*ר"ת- י"ע*
 
 
 
*י"ע=80=כס=יסוד*
 
 
כל המאבק  הוא על הכס/כסא והכבוד ועל פגם היסוד.
 
 
*פגם=683=בנימין נתניהו* !!!
 
 
 
שנת תשפג- ר"ת-
 
*שנת תיקון פגם גדול*.
 
 
 
 
מי יתן שהבחירות האלו יובילו ל- *התגלות משיח בן דוד* בפרהסיה ,  לגאולה השלמה בחן בחסד וברחמים רבים. אכי"ר🙏💎🕍
 
 
 
🕍ציון דוד סיבוני🕍

גדולת בנימין בן יעקב ורחל. מאת: ציון סיבוני

[10:20, 26.10.2022] ציון סיבוני: ⚖️⚖️⚖️🕍⚖️⚖️⚖️   🥇🥇🥇👑🥇🥇🥇   בס"ד א' מרחשון תשפ"ג. המלחמה על בלפור בחירות חמישיות בתורת הרמז פלא פלאים   רקע יום הבחירות חל ביום שלישי ז' מר חשון , היום בו מתחילים לומר "ברך עלינו" ומבקשים על הגשמים "ותן טל ומטר". פרשת השבוע- "לך לך". יום שבת …

מהי תורת הרמז ומה זה גימטריאות ? מאת ציון סיבוני

ט' מר חשון תשפ"א.

עודכן ביום חמישי י' אלול תשפ"א – לרגל הולדת נכדי הי"ו , לרפואתו ולרפואת אמו/בתי אלינור , וב"ה נזכה להכניסו בבריתו של אאע"ה במועדו בבריאות טובה בקדושה ובשמחה רבה.

תורת הרמז

מהי תורת הרמז ומה זה גימטריאות ?

עקב אי הידיעה וההבנה במהות ובחשיבות תורת הרמז ובעיקר בגימטריאות, מובאים כאן , דברים על "קצה המזלג" , ע"מ לסבר את האוזן.

כידוע, על תורתנו הקדושה יש אין סוף פירושים.
וזאת משום שהקב"ה הוא אינסופי, כך התורה, שהיא חכמתו, גם היא אינסופית.

ידוע שיש 70 פנים לתורה וגם בהם יש רבדים שונים ורבים

ואולם יש 4 רבדים עיקריים וחשובים המכונים – פרד"ס:-

פ – פשט.

ר – רמז

ד – דרש.

ס – סוד.

כמעט כולם יודעים ומכירים את ה"פשט" , ה"דרש" וה"סוד".

ואולם , "תורת הרמז" פחות מוכרת ולעיתים אף קצת מזולזלת , הן משום אי ידיעה והן משום חוסר הבנה בסיסית בה.

כמו כן, אין לה "תורה מסודרת" ואין לה ספרים שהם ספרי יסוד כפי שיש לנו ב-3 הרבדים האחרים של התורה

הגימטריאות הן פרק בתורת הרמז , פרק חשוב , אך הן לא הכל.

תורת הרמז לא מוגבלת לרובד מסויים של התורה והיא נמצאת בכל רובד וכוללת כל אחד מהרבדים הנ"ל !!!

מה כוללת תורת הרמז ?

צורת האותיות, חשבון האותיות (גימטריאות), תמורת האותיות(א"ת ב"ש, אל בם, אי"ק בכ"ר…), ראשי תיבות, סופי תיבות, נוטריקון, מילוי האותיות, אותיות לפני, אותיות אחרי, המספר מסתתר , נקוד האותיות , אור חוזר(למפרע) , הפיכת מספרים לאותיות, אותיות מנצפך, מיקום האותיות , גימטריה קטנה, גימטריה גדולה וכו'…

תורת הרמז היא כה גבוהה עד ש"הזוהר הקדוש" משוה אותה לסוד ואף מכנה אותה "ראייה" (במקום רמז ) , כמו בזהר שם כתוב :-"תא חזי"(בוא וראה).

תורת הרמז היא התורה המתגלה לציבור הרחב ממש לפני התגלות משיח בבחינת "ויקבר אתו בגי"(בגימטריה) שהוא בסוד ובבחינת "כל גיא ינשא"- שתורת הרמז תתנשא בקרוב מעל שאר הרבדים

סיכום ביניים

תורה שבכתב ותורה שבע"פ-הגוף

זהר קבלה וחסידות – הנשמה

תורת הרמז- תורת משיח- נשמה לנשמה

מקורות חשובים המאירים על תורת הרמז והגימטריאות:-

"זהר חדש"- "גימטריאות וחשבון וכ'ו…משם נכנס האדם לדעת מעלה".

"הרמב"ם"-(באגרת לחכמי פרובנס):-

"דעו רבותי , שאין ראוי לנו להאמין , אלא באחד משלושה דברים-הראשון שתהיה עליו ראייה ברורה מדעתו של אדם, כגון חכמת החשבון גימטריאות והתקופות…"

"הרמ"ק" – בספרו "פרדס רמונים":- "ידיעת סודות תורתנו הקדושה הוא על ידי הצרופים, גימטריאות, התמורות , ראשי התיבות, סופי התיבות, תוכי התיבות, ראשי הפסוקים, סופי הפסוקים, דילוג אותיות וצרוף אותיות"

"הגר"א"-"רמז הוא פתח שער הסודות".

"רמב"ן"-ב"מאמר הגאולה" מרחיב ומחשיב את מעלת הגימטריאות והרמזים שיוצאים מהפסוקים שבתורה.

"הגר"א"-על הפסוק כל "גיא ינשא"- "שלעתיד לבוא תתנשא ותתרומם עוד יותר תורת הרמז".

וכן מצינו ב"זהר" (תקו"ז קכ):- "כל גיא ינשא", אלו גימטריאות פרפראות לחכמה"

ובספר "פענח רזא" על הכתוב בדברים :-

"כי לא דבר רק הוא מכם" הוא כותב ש:-

"כי לא דבר רק הוא מכם"= 679= גימטריאות !!!

שאין דבר שהוא ריק מהתורה ,ותמיד תוכל למצוא ולחדש בה על דרך הרמז והסוד

בשיחות מוהר"ן(אות רג) אמר:-"התורה שלי גבוהה מאוד , ובכל מקום שאני משתמש עם צירופי אותיות , דהיינו הראשי התיבות, סופי התיבות, וצירופים, היא גדולה ביותר".

"המאירי" (אבות):- "לאחר שישלים עצמו בחכמת התלמוד, יתחיל בחכמת האחדות . והמבוא להם הם תקופות ומזלות גימטריאות ומהן יבוא לטבעיות ולאלהות"

"רבינו בחיי"-"תקופות וגימטריאות מעוררות את הכח השכלי ומביאים אותו להרבות בידיעה האלוהית".

"החתם סופר"(תורת משה דרוש לי טבת) – "אל גנת אגוז ירדתי".
"גנת"-ר"ת-גימטריה, נוטריקון, תמורה .
ועל כן, יש באגוז ד' קליפות:-העליונה רע ומר, ואיננו ראוי אלא לצביעה, והיא קליפת החכמה היונית , רע ומר ואינו אלא צבוע. קליפה שניה- המשמרת את הפרי היא פרוש הפשוט שאין מקרא יוצא מפשוטו, והוא משמר תוכו ועל ידו מטלטלים את הפרי.
והקליפה הדקה הנאכלת עם הפרי היא כל דרשות חז"ל להוציא מהם עקרי המצוות דינים ומשפטים על דרך הפשוט.
ועיקר המאכל הוא מעשה מרכבה וסודות המצוות והיינו "גנת אגוז". האור הגנוז רמוז בו.
גנת=453=מלך המשיח.
שבימיו כל "גיא ינשא", ותורת הרמז תתנשא ותתעלה מאוד.

ראו דברים מדהימים ואפילו מפחידים מאוד:-

"זהר חדש"(תשט"ז קטז)-"כל מי שלא יודע גימטריאות וחשבונות, עתיד לרדת לשאול, כמו שבארוה במדרש "כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הולך שמה"

"המתוק מדבש"- "שהגימטריאות מייחדות קוב"ה ושכינתיה, ומי שאינו מייחדם עלול להיכשל בעבירות שמורידות אותו לשאול".

"הזהר הקדוש"- (בראשית מו) -"כל החשבונות בסיהרא". כלומר, כל החשבונות בלבנה, שהיא בבחינת השכינה בגלותה , ולכן כל החישובים הם ע"מ להביא למילואה ותיקונה.

זהר (פנחס רכ ) – חשבון זה הוא עולם התלוי בדיבור". כי עקר ההתבודדות הוא חשבון הנפש- לחשב חשבונו של עולם , לקשר הכל לאחד לתכלית -"נשגב שמו לבדו" וע"י כך לבטל את הרע שפירושו הריחוק מאחד(למו"מ נא).
ובהתבודדות מגיעים את בבחינת והמה בקשו חשבונות רבים", כי תפקידנו להפוך הכל לחשבון אחד בפה בלב ובנשמה- ככתוב "שמע ישראל…ה' אחד"

"תורת הגימטריאות"

*ובברייתא הנדפסת
בסוף "מסכת אבות"- מפורטות שם 32 מידות שהתורה נדרשת בהן , והמידה ה-29 היא "הגימטריא". ובאריכות רבה מפורט במדרש רבה (קורח פרשה יח סימן כא).

ו"בפרקי אבות" בסוף פרק ג' כתוב:-"רבי אליעזר בן חסמא אומר קנין ופתחי נידה , הן גופי הלכות. תקופות וגימטריאות , פרפראות לחכמה

מכאן , כנראה, נובעות התפיסה והטעות הגדולה באשר למעמדן ומקומם של הגימטריאות וזאת עקב , כך נראה לי, המילים "פרפראות לחכמה"….

ואולם , וכפי שכבר אמרו שאם "קנין ופתחי נידה הן הן "גופי" ההלכות , הרי ש"תקופות וגימטריאות" שהן "פרפראות לחכמה" -הרי הן הן "הנשמה" של הגוף והן העיקר

"סוד גימטריאות" – שעל ידן נעשים עיניים לשכינה" ,"שהיא עולמתא שפירתא דלית לה עיינין"(זהר משפטים צה) , היינו שמקבלת הארת החכמה הנקראת עיניים-ואז ממלאות בשפע להשפיע לעולמות ביש"ע שזה סוד הפסוק "עינייך ברכות בחשבון על שער בת רבים", היינו לתקן את "חשבונות רבים", לקשר הכל לאחד שזו עיקר החכמה .
ולכן,
"חכם" =68="הכל אחד"=חיים

ובגימטריה גדולה "חיים"=628=אורייתא

אותיות מנצפך

אלו 5 האותיות הסופיות/הכפולות אשר יכולות לקבל גם ערך גימטרי שונה מהאותיות הרגילות שלהן:-

לאחר האות האחרונה ת'(=400) מתווספות האותיות הסופיות:-

ך=500.

ם=600.

ן=700.

ף=800.

ץ=900.

אות גדולה/רבתי

האותיות הגדולות בתורה מקבלות ערך של אלפים:-

א' רבתי=1000.

ב' רבתי=2000.

ג' רבתי=3000….

"הוספת הכולל"

ועניין הוספת המילה("הכולל") לחישוב הרגיל הוא סוד גדול, כי הנה הכולל הוא בחינת "שער החמישים" הכולל את כל מ"ט השערים("ערבי נחל נח"ל) , כי משה רבינו הוסיף יום אחד מדעתו (שבת פז)-היינו בחינת הוספת מספר 1 לכולל, שזהו הכח של הצדיקים הגדולים…."

וזה בבחינת "על כן יאמרו המושלים בואו חשבון" אלו המושלים ביצרם. כי "חשבון עיר סיחון", היינו שיחה והתבודדות , בבחינת חשבונות וגימטריאות….

הערה:-

הכולל"=91=הויה אד-ני

מדוע , לכאורה , ישנה גישה מזלזלת כלפי תורת הרמז ובדגש על גימטריאות ?

פרוש הגר"א על הזהר(פקודי רנה)- "קליפה ירוקה פישון פשט, ובה אין צריך הכאה. וכד מטו לקליפה תנינא, דאיהי תקיפא רמז -בהו, שם "כל הולך על גחון", "ולא ידע איש את קברתו", ושם האי נחש קשור לון".

רואים שעל תורת הרמז יש נחש חזק ותקיף והיא שייכת לנהר הגיחון , שורש הנחש שנקרא גחון.

והאותיות שלפני "נחש" הן "רמז" ואותיות שלאחר "נחש" הן "סטת" :

מ נ ס

ז ח ט

ר ש ת
__ _ _
247 358 469

סה"כ=1074=שיר השירים .

עליו נאמר שהוא קודש קודשים.

והמספר המסתתר בין אותיות המילה "גימטריאות" הוא 858 כמניין "קדש קדשים"

נחבר אותיות לפני ואותיות אחרי כך:-

247+469=716.

פעמיים נחש=716

(358×2=716)

כלומר, סה"כ יש לנו 3 פעמים נחש עם המילה נחש !!!

ומשום ש:- נחש=358=משיח , הרי שזהו "נחש תקיפא" היושב על תורת הרמז

וכן המילה "גימטריה" לפי חשבון מיקום האותיות, המניין 70=סוד.

ואותיות "רז"(סוד) נמצאות במילה "רמז" והאות מ' רומזת על "משיח" הכלוא ע"י ה"נחש".

רז=207=אור. הוא אורו של מלך המשיח המופיע כבר בראשית הבריאה.

ולכל מי שרוצה להעמיק שיקרא את הספרות בת ימינו כמו ספר "תורת הרמז" של הרב יקותיאל פיש("סוד החשמל") ו/או את ספריו של הרב שמואל יניב תלמידו של הרה"ג הרב יצחק גינזבורג שליטא וכמובן את ספריו של הרב יצחק גינזבורג ועוד.

תורת הרמז היא- תורת משיח; התורה שמתגלה ונחשפת לפני ביאת המשיח ובזמן התגלותו היא תתנשא ותתרומם לעיני כל ובקרוב מאוד , אכי"ר.

ואולם ע"מ לזרז את ביאת המשיח עלינו לצפות , להתפלל , לבקש ולדרוש באמת את:-

מלכות ה"

מלכות בית דוד- משיח.

בניין בית המקדש השלישי

וחזרה בתשובה ומאהבה של כל אחד מעם ישראל- לאלהינו שבשמים

רק משיח יפסיק את המגפה ואת הפירוד ושנאת החינם

משיח-ר"ת-
משיח יבטל שנאת חינם

משיח-ר"ת-
משיח שיבוא יביא חיסון.

המשך חודש הסליחות והתשובה בקדושה בשמחה ובבריאות טובה לכל עם ישראל.

שנה טובה וחג שמח כתיבה וחתימה טובה

🕍💎🕍💎🕍💎🕍

מיאמי/פלורידה

ב"ה בקרוב בישראל

🕍ציון דוד סיבוני🕍

 

>> הסבר סוגי גימטריה כאן <<

מהי מטרת הגימטריה
כל הרמז מורכב מסמלים וסימבולים .. ברגע שמחברים אוסף של דברים שלכאורה אקראים אז מקבלים תמונה מושלמת !!
נזכור שרמז = 247 – כשרואים רמז.. מבינים שיש כאן פלא = 111 ברגע שנחבר 247+111 = 358 = משיח..
מהי מטרת הגימטריה כל הרמז מורכב מסמלים וסימבולים .. ברגע שמחברים אוסף של דברים שלכאורה אקראים אז מקבלים תמונה מושלמת !! נזכור שרמז = 247 – כשרואים רמז.. מבינים שיש כאן פלא = 111 ברגע שנחבר 247+111 = 358 = משיח..

תרגום אונקלוס מתרגם את המילים:- "ונחלו לעולם"= "ויחסנון לעלם". זהו כנגד החיסון הראשון

בס"ד

כג' אדר תשפ"א (7/3/21 למניינם)

חברים יקרים -הקשיבו וקראו את החידוש המדהים מפי הרב בנימין מילצקי שליט"א , ובשם חתנו הכהן הרב יהודה לייב על הקורונה, החיסונים , המסכה, ההתקהלות , ועל הבחירות שהגאולה השלמה:-

תמצית הדברים:-

בפרשת "כי תשא", לב' ,יג', בעלייה שנייה כתוב :-"…וכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם ונחלו לעולם ".

תרגום אונקלוס מתרגם את המילים:-

"ונחלו לעולם"= "ויחסנון לעלם".

זהו כנגד החיסון הראשון

ובהמשך, בעליית חמישי, 3 עליות לאחר עליית שני, (כלומר, לאחר 3 שבועות מהחיסון הראשון )- בפרק לד', ט' כתוב בסוף הפסוק:- "ונחלתנו".

תרגום אונקלוס מתרגם את המילה "ונחלתנו" :-

"ונחלתנו"=ותחסננא"
וזהו החיסון השני לאחר 3 שבועות.

 

ולאחר שבעה פסוקים (=לאחר שבוע מהחיסון השני)

*בפרק לד',יז
כתוב:-

"אלהי מסכה לא תעשה לך"

כלומר, בקרוב מאוד לא יהיה צורך להשתמש כלל במסכה

 

 

והפרשה הבאה "הקהל"- מלשון התקהלות…

וזה רמז לפתיחת המשק כולו היום , ובו כבר ניתן להתקהל במקומות רבים.

 

 

והפסוק ה-10 בפרשת "ויקהל" , והוא כנגד היום ה-10 של חודש ניסן י' בניסן (23/3 למניינם) שיוצא ביום שלישי, יום הבחירות הוא :-

"וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר צוה ה'".

 

עד כאן החידושים המאוד יפים , מעניינים ואקטואליים, מהרב בנימין מילצקי שליט"א בשם חתנו הי"ו.

 

 

וברשותכם אוסיף כאן דברים שלנו:-

והפרשה לאחר "ויקהל" היא פרשת פקודי" הפותחת במילים:-

"אלה פקודי המשכן= 651=משיח כבר כאן= עם ישראל= תרומה= ה' ילחם לכם ואתם= עלינו לשבח לאדון הכל.

המשכן=45=ממשלה=תודה.

 

הפרשה שלאחר הבחירות היא "צו" ומייד לאחריה היא פרשת "שמיני" , אשר פותחת במילים:-

"ויהי ביום השמיני" (מילים ואותיות)= 521= נתניהו

 

ומניין לנו שהכתוב מדבר גם על תקופתנו?

בפרק לב' , לה' כתוב:-

"ויגף ה' את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרון".

"ויגף"=876=יוסף(משיח בן יוסף)-אשר פועל את פעולותיו ממש לפני התגלותו של משיח בן דוד.

 

וכאמור, ביבי נתניהו הוא בבחינת משיח בן יוסף.

והאם יש לנו רמז בפסוק העשירי הנ"ל שהוא כנגד יום הבחירות ?

"…כל אשר צוה ה'".

כל אשר צוה ה' (מילים1+)=683= בנימין נתניהו !!!!

יום בחירות (+1) =683=בנימין נתניהו.

רמז יותר ברור מזה קשה למצוא !!!

 

רמזים נוספים:-

אשר עשו=877=ה' בעתה אחישנה=עד שנת היובל.

אשר עשה=876= יוסף=אין עוד מלבדו (מילים).

 

ולמרות הכל , אנו לא רוצים שום ממשלה, אלא רק את ממשלתו של מלך המשיח, משיח בן דוד , היום ולא יאוחר מ"ליל – הסדר" תשפ"א !!!

ליל הסדר(+1)= 340=פרס !!!

רק עם אמונה חזקה בבורא עולם , עם רצון גדול , בקשה, תפילה, דרישה וזעקה לקב"ה נזכה להיוושע באמת ?
נא להתעורר ולעורר אחרים

היכונו להתגלותו של מלך המשיח ובטווח קצר ביותר

ראה את מלאך המוות וניצל בדקה האחרונה. בזכות מצוות צפייה לישועה | הרמזים מהאדם עולים כאן באתר

סיפור אמיתי שמספר אותו הרב יקותיאל פיש שקרה לפני כמה ימים

מהי תורת הרמז ומה זה גימטריאות ? | בגאולה האחרונה יהיה תיקון גם לרשעים

מאת: ציון סיבוני
ט' מר חשון תשפ"א.
תורת הרמז
מהי תורת הרמז ומה זה גימטריאות ?
עקב אי הידיעה וההבנה במהות ובחשיבות תורת הרמז ובעיקר בגימטריאות, מובאים כאן , דברים על קצה המזלג לסבר את האוזן
כידוע, על תורתנו הקדושה יש אין סוף פירושים.
וזאת משום שהקב"ה הוא אינסופי, כך התורה, שהיא חכמתו, גם היא אינסופית.
ידוע שיש 70 פנים לתורה וגם בהם יש רבדים שונים ורבים
ואולם יש 4 רבדים עיקריים וחשובים המכונים – פרד"ס:-
פ – פשט.
ר – רמז
ד – דרש.
ס – סוד.
כמעט כולם יודעים ומכירים את ה"פשט" , ה"דרש" וה"סוד".
ואולם , "תורת הרמז" פחות מוכרת ולעיתים אף קצת מזולזלת , הן משום אי ידיעה והן משום חוסר הבנה בסיסית בה.
כמו כן, אין לה "תורה מסודרת" ואין לה ספרים שהם ספרי יסוד כפי שיש לנו ב-3 הרבדים האחרים של התורה
הגימטריאות הן פרק בתורת הרמז , פרק חשוב , אך הן לא הכל.
תורת הרמז לא מוגבלת לרובד מסויים של התורה והיא נמצאת בכל רובד וכוללת כל אחד מהרבדים הנ"ל !!!
מה כוללת תורת הרמז ?
צורת האותיות, חשבון האותיות (גימטריאות), תמורת האותיות(א"ת ב"ש, אל בם, אי"ק בכ"ר…), ראשי תיבות, סופי תיבות, נוטריקון, מילוי האותיות, אותיות לפני, אותיות אחרי, המספר מסתתר , נקוד האותיות , אור חוזר(למפרע) , הפיכת מספרים לאותיות, אותיות מנצפך, מיקום האותיות , גימטריה קטנה, גימטריה גדולה וכו'…
תורת הרמז היא כה גבוהה עד ש"הזוהר הקדוש" משוה אותה לסוד ואף מכנה אותה "ראייה"(במקום רמז ) , כמו בזהר שם כתוב :-"תא חזי"(בוא וראה).
תורת הרמז היא התורה המתגלה לציבור הרחב ממש לפני התגלות משיח בבחינת "ויקבר אתו בגי"(בגימטריה) שהוא בסוד ובבחינת "כל גיא ינשא"- שתורת הרמז תתנשא בקרוב מעל שאר הרבדים
מקורות חשובים המאירים על תורת הרמז והגימטריאות:'
"זהר חדש"- "גימטריאות וחשבון וכ'ו…משם נכנס האדם לדעת מעלה".
"הרמב"ם"-(באגרת לחכמי פרובנס):-
"דעו רבותי , שאין ראוי לנו להאמין , אלא באחד משלושה דברים-הראשון שתהיה עליו ראייה ברורה מדעתו של אדם, כגון חכמת החשבון גימטריאות והתקופות…"
"הרמ"ק" – בספרו "פרדס רמונים":- "ידיעת סודות תורתנו הקדושה הוא על ידי הצרופים, גימטריאות, התמורות , ראשי התיבות, סופי התיבות, תוכי התיבות, ראשי הפסוקים, סופי הפסוקים, דילוג אותיות וצרוף אותיות"
"הגר"א"-"רמז הוא פתח שער הסודות".
"רמב"ן"-ב"מאמר הגאולה" מרחיב ומחשיב את מעלת הגימטריאות והרמזים שיוצאים מהפסוקים שבתורה.
"הגר"א"-על הפסוק כל "גיא ינשא"- "שלעתיד לבוא תתנשא ותתרומם עוד יותר תורת הרמז".
וכן מצינו ב"זהר" (תקו"ז קכ):- "כל גיא ינשא", אלו גימטריאות פרפראות לחכמה"
ובספר "פענח רזא" על הכתוב בדברים :-
"כי לא דבר רק הוא מכם" הוא כותב ש:-
"כי לא דבר רק הוא מכם"= 679= גימטריאות !!!
שאין דבר שהוא ריק מהתורה ,ותמיד תוכל למצוא ולחדש בה על דרך הרמז והסוד
בשיחות מוהר"ן(אות רג) אמר:-"התורה שלי גבוהה מאוד , ובכל מקום שאני משתמש עם צירופי אותיות , דהיינו הראשי התיבות, סופי התיבות, וצירופים, היא גדולה ביותר".
"המאירי" (אבות):- "לאחר שישלים עצמו בחכמת התלמוד, יתחיל בחכמת האחדות . והמבוא להם הם תקופות ומזלות גימטריאות ומהן יבוא לטבעיות ולאלהות"
"רבינו בחיי"-"תקופות וגימטריאות מעוררות את הכח השכלי ומביאים אותו להרבות בידיעה האלוהית".
"החתם סופר"(תורת משה דרוש לי טבת) – "אל גנת אגוז ירדתי".
"גנת"-ר"ת-גימטריה, נוטריקון, תמורה .
ועל כן, יש באגוז ד' קליפות:-העליונה רע ומר, ואיננו ראוי אלא לצביעה, והיא קליפת החכמה היונית , רע ומר ואינו אלא צבוע. קליפה שניה- המשמרת את הפרי היא פרוש הפשוט שאין מקרא יוצא מפשוטו, והוא משמר תוכו ועל ידו מטלטלים את הפרי.
והקליפה הדקה הנאכלת עם הפרי היא כל דרשות חז"ל להוציא מהם עקרי המצוות דינים ומשפטים על דרך הפשוט.
ועיקר המאכל הוא מעשה מרכבה וסודות המצוות והיינו "גנת אגוז". האור הגנוז רמוז בו.
גנת=453=מלך המשיח. שבימיו כל "גיא ינשא", ותתנשא ותתעלה תורת הרמז.
ראו דברים מדהימים ואפילו מפחידים מאוד:-
"זהר חדש"(תשט"ז קטז)-"כל מי שלא יודע גימטריאות וחשבונות, עתיד לרדת לשאול, כמו שבארוה במדרש "כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הולך שמה"
"המתוק מדבש"- "שהגימטריאות מייחדות קוב"ה ושכינתיה, ומי שאינו מייחדם עלול להיכשל בעבירות שמורידות אותו לשאול".
"הזהר הקדוש"- (בראשית מו) -"כל החשבונות בסיהרא". כלומר, כל החשבונות בלבנה, שהיא בבחינת השכינה בגלותה , ולכן כל החישובים הם ע"מ להביא למילואה ותיקונה.
זהר (פנחס רכ ) – חשבון זה הוא עולם התלוי בדיבור". כי עקר ההתבודדות הוא חשבון הנפש- לחשב חשבונו של עולם , לקשר הכל לאחד לתכלית -"נשגב שמו לבדו" וע"י כך לבטל את הרע שפירושו הריחוק מאחד(למו"מ נא).
ובהתבודדות מגיעים את בבחינת והמה בקשו חשבונות רבים", כי תפקידנו להפוך הכל לחשבון אחד בפה בלב ובנשמה- ככתוב "שמע ישראל…ה' אחד"
"תורת הגימטריאות"
*ובברייתא הנדפסת
בסוף "מסכת אבות"- מפורטות שם 32 מידות שהתורה נדרשת בהן , והמידה ה-29 היא "הגימטריא". ובאריכות רבה מפורט במדרש רבה (קורח פרשה יח סימן כא).
ו"בפרקי אבות" בסוף פרק ג' כתוב:-"רבי אליעזר בן חסמא אומר קנין ופתחי נידה , הן גופי הלכות. תקופות וגימטריאות , פרפראות לחכמה
מכאן , כנראה, נובעות התפיסה והטעות הגדולה באשר למעמדן ומקומם של הגימטריאות וזאת עקב , כך נראה לי, המילים "פרפראות לחכמה"….
ואולם , וכפי שכבר אמרו שאם "קנין ופתחי נידה הן הן "גופי" ההלכות , הרי ש"תקופות וגימטריאות" שהן "פרפראות לחכמה" -הרי הן הן "הנשמה" של הגוף והן העיקר
"סוד גימטריאות" – שעל ידן נעשים עיניים לשכינה" ,"שהיא עולמתא שפירתא דלית לה עיינין"(זהר משפטים צה) , היינו שמקבלת הארת החכמה הנקראת עיניים-ואז ממלאות בשפע להשפיע לעולמות ביש"ע שזה סוד הפסוק "עינייך ברכות בחשבון על שער בת רבים", היינו לתקן את "חשבונות רבים", לקשר הכל לאחד שזו עיקר החכמה .
ולכן,
"חכם" =68="הכל אחד"=חיים
ובגימטריה גדולה "חיים"=628=אורייתא
אותיות מנצפך
אלו 5 האותיות הסופיות/הכפולות אשר יכולות לקבל ערך גימטרי שונה מהאותיות הרגילות שלהן:-
לאחר האות האחרונה ת'(=400) מתווספת האותיות הסופיות:-
ך=500.
ם=600.
ן=700.
ף=800.
ץ=900.
אות גדולה/רבתי
האותיות הגדולות בתורה מקבלות ערך של אלפים:-
א' רבתי=1000.
ב' רבתי=2000.
ג' רבתי=3000….
"הוספת הכולל"
ועניין הוספת המילה("הכולל") לחישוב הרגיל הוא סוד גדול, כי הנה הכולל הוא בחינת "שער החמישים" הכולל את כל מ"ט השערים("ערבי נחל נח"ל) , כי משה רבינו הוסיף יום אחד מדעתו (שבת פז)-היינו בחינת הוספת מספר 1 לכולל, שזהו הכח של הצדיקים הגדולים…."
וזה בבחינת "על כן יאמרו המושלים בואו חשבון" אלו המושלים ביצרם. כי "חשבון עיר סיחון", היינו שיחה והתבודדות , בבחינת חשבונות וגימטריאות….
הערה:-
הכולל"=91=הויה אד-ני
מדוע , לכאורה , ישנה גישה מזלזלת כלפי תורת הרמז ובדגש על גימטריאות ?
פרוש הגר"א על הזהר(פקודי רנה)- "קליפה ירוקה פישון פשט, ובה אין צריך הכאה. וכד מטו לקליפה תנינא, דאיהי תקיפא רמז -בהו, שם "כל הולך על גחון", "ולא ידע איש את קברתו", ושם האי נחש קשור לון". רואים שעל תורת הרמז יש נחש חזק ותקיף והיא שייכת לנהר הגיחון , שורש הנחש שנקרא גחון.
והאותיות שלפני "נחש" הן "רמז" ואותיות שלאחר "נחש" הן "סטת" :
מ נ ס
ז ח ט
ר ש ת
__ _ _
247 358 469
סה"כ=1074=שיר השירים .
עליו נאמר שהוא קודש קודשים.
והמספר המסתתר בין אותיות המילה "גימטריאות" הוא 858 המניין "קדש קדשים"
נחבר אותיות לפני ואותיות אחרי כך:-
247+469=716.
פעמיים נחש=716
(358×2=716)
כלומר, סה"כ יש לנו 3 פעמים נחש עם המילה נחש !!!
ומשום ש:- נחש=358=משיח , הרי שזהו "נחש תקיפא" היושב על תורת הרמז
וכן המילה "גימטריה" לפי חשבון מיקום האותיות, המניין 70=סוד.
ואותיות "רז"(סוד) נמצאות במילה "רמז" והאות מ' רומזת על "משיח" הכלוא ע"י ה"נחש".
רז=207=אור. הוא אורו של מלך המשיח המופיע כבר בראשית הבריאה.
ולכל מי שרוצה להעמיק שיקרא את ספר "תורת הרמז" של הרב יקותיאל פיש("סוד החשמל") ו/או את ספריו של הרב שמואל יניב תלמידו של הרה"ג הרב יצחק גינזבורג שליטא וכמובן את כתבי הרב גינזבורג.
תורת הרמז היא התורה שמתגלה ונחשפת לפני ביאת המשיח ובזמן התגלותו היא תתנשא ותתרומם לעיני כל ובקרוב מאוד , אכי"ר.
ע"מ לזרז את ביאת המשיח עלינו לבקש ולדרוש את:-
מלכות ה"
מלכות בית דוד- משיח.
בניין בית המקדש השלישי
וחזרה בתשובה ומאהבה של כל אחד מעם ישראל אלהינו שבשמים
רק משיח יפסיק את המגפה ואת הפירוד ושנאת החינם
משיח-ר"ת-משיח יבטל שנאת חינם
משיח-ר"ת-משיח שיבוא יביא חיסון.
?ציון דוד סיבוני?

***

בגאולה האחרונה יהיה תיקון גם לרשעים ולא ידח ממנו.
שמעו את ההודעה המצורפת בתוספת מקורות
מאת: הרב בצלאל גנז

*פתיחת סכר דגניה- והמשמעות הרוחנית  הגאולית של הזרמת המים לירדן ולים המלח והחיבור לבחירות , למשפט, לקורונה ולמכת הארבה שבדרך* *

מאת: צ.סיבוני ברצוני לשתף את הציבור הרחב במידע הרב אשר נמצא בידינו  ואינו נחלת כלל הציבור. *חז"ל מדמים וממשילים את גאולת ישראל ללידה , וזהו המקור והסיבה לשימוש במילים "חבלי משיח" ("צירי לידה")*. *אנו טוענים שפתיחת סכר דגניה מסמלת את "ירידת המים"  בלידה ,  ומאידך , מרמזת על הגאולה השלמה …

לרוץ על המים – שביל באורך 4.5 קילומטר בים המלח | הקורונה והבידוד הדרך לגאולה | סכר דגניה שיפתח | רמזים והתחזקות לקראת הגאולה

  הרמז מסתמן כאחד הרמזים החזקיםלגאולה שבפתח. פשוט מדהים. ??? "ים המלח ידוע ומפורסם כגוף המים הנמוך ביותר בעולם. כיום מפלסו הוא כ- 424 מטר מתחת לפני היםים המלח הוא מקווה המים המלוח ביותר בעולם" שם המרתון : ארץ ים המלח = 424 רגיל ! אורך מסלול המרתון – 45 …