שירת קודש- מפי הגה”צ הרב דב הכהן קוק שליט”א

      שירת קודש מפי הגה”צ הרב דב הכהן קוק שליט”א מרגש מעורר וקדוש!!! יצא לאור העולם ע”י ארגון “בחגוי הסלע” https://www.youtube.com/watch?v=MR8f-PmYw1I

שירי גאולה מומלצים

“וזהו ‘אז ישיר משה’, שר לא נאמר אלא ישיר מכאן שעתיד משה לשיר לעתיד לבוא. כי אף-על-פי שאמרו אז שירה עדיין לא זכו להמשיך כל העשרה מיני נגינה בשלימות לגמור רפואת הבת מלך בשלימות רק שהמשיכו קדושה והארה מעשרה מיני נגינה שמשם זכו לשירת הים אבל עיקר השיר בשלימות יהיה …