הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
תגית: <span>2756</span>

רשימת גימטריות 1692 + 2756

1692 חמש שבע שבע שש 1692 גילוי השכינה (משולש) 1692 סודך משיח – משולש 1692 סוד משיחך משולש = 448 = מלך המשיח 1692 מי יהיה המשיח האמיתי בהתשע”ו? 1692 תיפח רוחם של מחשבי קיצים 1692 במהרה בימנו – מילוי 1692 דעת ארבע שבע ארבע – מסתתר 1692 גאולה בעתה …