הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
תגית: <span>2936</span>

רשימת גימטריות 2936 = תשע”ו ∆

2936 תשע”ו ∆ 2936 בית המקדש השלישי  ירד משמים תשע”ו 2936 ועלו מושיעם בהר ציון לשפוט את הר עשו והיתה ליהוה המלוכה 2936 המשיח יעשה צדק – ∆ 2936 בית המקדש ירד בניסן ב5776 2936 אליהו יבשר לצמח דוד בהתשעו – מילוי ללא מילה 2936 שכינתו ∆ 2936 תבנה בית מקדשך …