השער יפול בתשע”ט = 5779 | התגלה חותם מימי בית ראשון “נתנמלך” | פוסט מתעדכן בנושא הבחירות וביבי נתניהו

עדכון ט אלול תשע”ט מאת: יניבלא תהיה יותר ממשלת ערב רב בישראל , 🇮🇱️🇮🇱️הבחירות זה בשביל לנסות שוב להשתלט על ישראל אך ללא הועיל שכן תם זמנם ותחזור עטרה ליושנה – מלכות יהודה תמשול (משפט צדק) בישראל (בית דוד) שנאמר “היתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו”וכפי שלמדונו רז”ל העולם מתקיים על האמת …