שנת תשע”ז היא שנת תשע”ו לפי האמת – סיכום שנת ה’תשע”ו | סרטי סוד תורה

עודכן סרט נוסף סוד השבת = 777 שִׁבְעִים שָׁנָה = 777 תשע”ז = 777 ובדיוק בשנת ה’תשע”ז, בה’ באייר, מדינת ישראל נכנסת לשנתה השבעים!!! וכן יש מחלוקת של חשבון השמיטות – ולכן כל שנה יכולה להיחשב לשנה שעברה במניין השנים. תשע״ז יכולה להיחשב כ-תשע״ו. עוד הוכחות שתשע”ז זה תשע”ו דרך צפנים ועוד.. בסרטון המצורף …

סיכום רשימת הגימטריות 776 – 5776

כל הגימטריות מדויקות ללא כולל וכו’ 776 אלהי אברהם אלהי יצחק אלהי יעקב 776 ביאת המשיח 776 תשע”ו 776 יפקון מן גלותא 776 הוא יהיה המשיח בזמן הזה – לפני 776 דמשק תפל בימות המשיח אתבש 1775 רגיל 776 יג מידות הרחמים – (הגאולה תבוא ברחמים בזכות אברהם יצחק יעקב) …

רמזים לביאת המשיח רמז בשם החללית שנחתה על הכוכב שביט – ורמז בשם הכוכב

מעניין החללית פילאי שנכבתה לפני כ7 חודשים הופעלה שוב  ראו את הקשר של “דרך כוכב מיעקב לנפילת סוריה והגאולה מעניין ואנו בחודש 6  = 67 עדכון קודם 16.4.2014 רמז בשם החללית שנחתה על הכוכב שביט השם: רוזטה + פילאי (בגימטריה) = 358 משיח (גימטריה) = 358 החללית נחתה על השביט …