בימים הבאים ובשבועות הבאים לא יהיה שום מקלט בטוח, רק בבית ה’.

מי שיתקרב בימים אלה לקב”ה, היהודי הזה ינצל. גם מהפחד וגם מכל דבר קשה שיבוא לעולם . אני בטוח שאחי היהודים מאוד מרגישים שהעולם נמצא במבוכה מפחידה. אני בטוח שכמעט כל יהודי מרגיש בחייו האישיים הרבה צער ויסורים. בין אם זה מחלות חס ושלום, בעיות של שלום בית או ילדים …