“הבירור האחרון”

"הבירור האחרון"

עם ישראל היקר והאהוב🙏❤

בעוד יומים יתקיימו הבחירות לכנסת ה-24. וזו הפעם הרביעית ברציפות שינסו להקים ממשלה יציבה אך שוב ינסו להעמיד חזון ויכשלו…

זו הכנסת 24 = 42 = סך מ”ב מסעות של עם ישראל
במדבר. והוא הרמז לעם ישראל על סיום המסעות של הדור האחרון… דור עקבתא דמשיחא במדבר הגשמי…
והתחלתא דגאולה…

לכן אם תצביעו או לא תצביעו זה בכלל לא ישנה את התוצאה…

אנחנו מחליטים רק על הדרך… התוצאה של ה’ יתברך
שגזרה היא מלפני המקום שכל הליך ההריון ולידת משיח היא בחינת 9 חודשים…
והרמז לכך שעם ישראל סיים 9 חודשי הריון הוא ממקום שבט”ו בשבט האחרון הסתיימו 72 שנים מקום המדינה 72👇7+2=9
מובא בשם הרמח”ל הקדוש שבכדי שתתחיל הוויה חדשה חייבת להיגמר ההוויה הישנה. שהרי אין שני מלכים בכתר אחד… ומכיוון שהסתיימה ההוייה של 9 חודשי ההריון. ובשלב הזה של ההריון כבר אי אפשר לקבל אפידורל להקל על הצירים. אבל ניתן לקבל זירוז=אחישנה או פשוט לחכות “לבעיתה”
והרי כתוב במסכת סנהדרין צ”ח:👇
“אין בן דוד בא עד שתתפשט המלכות על ישראל תשעה חדשים שנאמר (מיכה ה, ב) לכן יתנם עד עת יולדה ילדה…”
ולכן משנסתיימו 9 חודשי ההריון בשעה טובה🙏
עם ישראל החזיקו חזק!!!
הצירים בדרך!!! מיד אחרי הבחירות…
כאשר מראש הממשלה בנימין נתניהו נלקחו ממנו המפתחות להנהגת עם ישראל ע”י הבורא יתברך…
על מנת לתת לעם ישראל את זכות הבחירה… את ההזדמנות האחרונה לסור מדרכם הרעה ולזכות בגאולה ברחמים🙏
ממש כמו בלידה עצמה יש אפשרות ללידה קלה כתרנגולת או צירים מתמשכים!!!
עם ישראל הכל תלוי בכם!!!
אף אחד לא יודע אם מעצם חזרתו לה’ יתברך הוא זה שיטה את כף המוזניים לכף זכות🙏
אל תפספסו את הרכבת!!!

תמלול שיחה עם צדיק בעל גילוי אליהו. כיצד לזכות לגאולה ברחמים כבר עכשיו. א’ ניסן תשפ”א

  תמלול שיחה עם צדיק בעל גילוי אליהו.

תרגום אונקלוס מתרגם את המילים:- “ונחלו לעולם”= “ויחסנון לעלם”. זהו כנגד החיסון הראשון

בס”ד

כג’ אדר תשפ”א (7/3/21 למניינם)

חברים יקרים -הקשיבו וקראו את החידוש המדהים מפי הרב בנימין מילצקי שליט”א , ובשם חתנו הכהן הרב יהודה לייב על הקורונה, החיסונים , המסכה, ההתקהלות , ועל הבחירות שהגאולה השלמה:-

תמצית הדברים:-

בפרשת “כי תשא”, לב’ ,יג’, בעלייה שנייה כתוב :-“…וכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם ונחלו לעולם “.

תרגום אונקלוס מתרגם את המילים:-

“ונחלו לעולם”= “ויחסנון לעלם”.

זהו כנגד החיסון הראשון

ובהמשך, בעליית חמישי, 3 עליות לאחר עליית שני, (כלומר, לאחר 3 שבועות מהחיסון הראשון )- בפרק לד’, ט’ כתוב בסוף הפסוק:- “ונחלתנו”.

תרגום אונקלוס מתרגם את המילה “ונחלתנו” :-

“ונחלתנו”=ותחסננא”
וזהו החיסון השני לאחר 3 שבועות.

 

ולאחר שבעה פסוקים (=לאחר שבוע מהחיסון השני)

*בפרק לד’,יז
כתוב:-

“אלהי מסכה לא תעשה לך”

כלומר, בקרוב מאוד לא יהיה צורך להשתמש כלל במסכה

 

 

והפרשה הבאה “הקהל”- מלשון התקהלות…

וזה רמז לפתיחת המשק כולו היום , ובו כבר ניתן להתקהל במקומות רבים.

 

 

והפסוק ה-10 בפרשת “ויקהל” , והוא כנגד היום ה-10 של חודש ניסן י’ בניסן (23/3 למניינם) שיוצא ביום שלישי, יום הבחירות הוא :-

“וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר צוה ה'”.

 

עד כאן החידושים המאוד יפים , מעניינים ואקטואליים, מהרב בנימין מילצקי שליט”א בשם חתנו הי”ו.

 

 

וברשותכם אוסיף כאן דברים שלנו:-

והפרשה לאחר “ויקהל” היא פרשת פקודי” הפותחת במילים:-

“אלה פקודי המשכן= 651=משיח כבר כאן= עם ישראל= תרומה= ה’ ילחם לכם ואתם= עלינו לשבח לאדון הכל.

המשכן=45=ממשלה=תודה.

 

הפרשה שלאחר הבחירות היא “צו” ומייד לאחריה היא פרשת “שמיני” , אשר פותחת במילים:-

“ויהי ביום השמיני” (מילים ואותיות)= 521= נתניהו

 

ומניין לנו שהכתוב מדבר גם על תקופתנו?

בפרק לב’ , לה’ כתוב:-

“ויגף ה’ את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרון”.

“ויגף”=876=יוסף(משיח בן יוסף)-אשר פועל את פעולותיו ממש לפני התגלותו של משיח בן דוד.

 

וכאמור, ביבי נתניהו הוא בבחינת משיח בן יוסף.

והאם יש לנו רמז בפסוק העשירי הנ”ל שהוא כנגד יום הבחירות ?

“…כל אשר צוה ה'”.

כל אשר צוה ה’ (מילים1+)=683= בנימין נתניהו !!!!

יום בחירות (+1) =683=בנימין נתניהו.

רמז יותר ברור מזה קשה למצוא !!!

 

רמזים נוספים:-

אשר עשו=877=ה’ בעתה אחישנה=עד שנת היובל.

אשר עשה=876= יוסף=אין עוד מלבדו (מילים).

 

ולמרות הכל , אנו לא רוצים שום ממשלה, אלא רק את ממשלתו של מלך המשיח, משיח בן דוד , היום ולא יאוחר מ”ליל – הסדר” תשפ”א !!!

ליל הסדר(+1)= 340=פרס !!!

רק עם אמונה חזקה בבורא עולם , עם רצון גדול , בקשה, תפילה, דרישה וזעקה לקב”ה נזכה להיוושע באמת 🙏
נא להתעורר ולעורר אחרים

היכונו להתגלותו של מלך המשיח ובטווח קצר ביותר

מבצע 1000 סיומי הזוהר הקדוש של ארגון ‘בחגוי הסלע’  למיתוק חבלי משיח הקשים ולהחשת הגאולה ברחמים- כ”ק אדמו”ר מהאלמין הגה”צ רבי שלום יהודה גראס שליט”א

כ”ק אדמו”ר מהאלמין הגה”צ רבי שלום יהודה גראס שליט”א
מבצע 1000 סיומי הזוהר הקדוש של ארגון ‘בחגוי הסלע’
 למיתוק חבלי משיח הקשים ולהחשת הגאולה ברחמים
לערוץ ‘זוהר הגאולה’ כנסו לקישור:

הרב יצחק יוסף שליט”א- פאה נוכרית זו עבודה זרה נכרית


https://youtu.be/XYyCyb4bROY

אזור קבצים מצורפים

חיזוק גדול: אדם שראה את מלאך המוות רגע לפי שהסתלק מהעולם וניצל. בזכות מה ניצל?

אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל יתייאש מהרחמים

מפה עולמית של הזוהר הקדוש- כל העולם מתאחדים ללימוד הזוהר הקדוש+ הגאולה תלויה מלימוד הזוהר הקדוש

המפה העולמית. של הזוהר הקדוש – כל העולם כבר מתאחדים ללימוד הזוהר הקדוש
בואו ונהיה חלק של עולם הרשב”י ונזכה ביחד ל-בדא יפקון מגלותא ברחמי