הויראלים ברשת
מערכת כי לה' המלוכה
מאת ר.ק לא גלו ישראל ביסורין קשין כל כך ובגלוי עד שכפרו במלכות בית דוד בהשגחה פרטית, ולזה לא היה אפשר להפרע מהם בדברים קלים, והוצרך לייסרם ביסורים קשים למרק עוונם, וזהו אין בין עולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות שיתבער רוח הטומאה מלכות הרשעה קליפות נגה המסתיר ענייני השגחה ואז יתגלה, ונגלה כבו"ד יהו''ה מן נגה נעשה כבוד יהוה ויראו הכל שהכל בהשגחה פרטית על כל פרט ופרט ועל כל תנועה
מערכת כי לה' המלוכה
מאת ר.ק מי לא שואל את השאלה- עוד כמה זמן? חלק שואלים מתי "הקורונה תגמר" חלק שואלים מתי המשיח יגיע חלק שואלים מתי יפסיקו לשטות בנו התשובה מאוד פשוט. "כשתחזרו בתשובה". והתשובה- היא- שאין זמן. התשובה היא כשאנחנו נפסיק להשתטות ולעשות מעצמנו צחוק המשיח יגיע מתי שאתם תחליטו- שהוא יגיע- כי אם אתם ורק אתם ורק אתם.. לא תדעו אם הוא הגיע - הוא לא הגיע. והקורונה? הקורונה מה אכפת לה מכם. אם אתם מאמינים בה-"היא לא תגמר" היא מיועדת לזה- לזה היא נוצרה שתבינו- כמה "אתם חולים" מזה שאתם עושים מעצמכם צחוק ומשתטים והולכים אחרי ראשים שאין להם ראשים פתאים. אמרו את זה קודם לפני- זה לא משנה. מכירים את השיר נכון? עם ישראל רווי בתורה נביאים כתובים את מי זה מעניין? מתי תדעו תורה? מתי תהיו משיח? מתי זה ייגמר הגלות הזו? זה אופיו של אדם לשאול את השאלות האלה את עצמו. לזה הוא נועד לדעת את התורה הנביאים והכתובים. ולבטל אותם שזה נקרא לדעת אותם ואז "זה נגמר" אז- כלא הזמן מתבטל אז- אתם חיים בחירות הגוף והנפש ממלאך המוות שזה אתם. אתם תצאו לחופשי מעצמכם מהאמונות שלכם מהרגשות שלכם מהתבניות שלכם מהציפייה שמישהו .. מישהו יוציא אותי מעצמי- אין. אין דבר כזה. מדוע ? גדולי בני תורה נופלים יום ביומו בנשים בכסף בהוראה שבתורה שלא כהלכה בשימת מכשול בפני עיוור עם ישראל- לא מהיום עדר צאן. לא.. ממש לא. הרבה מאוד בני אנוש ראו כי טוב ראו- כי התורה יכולה לשמש אותם והם הם.. הפכו אותה לקרדום לחפור בה. ראשי עם- רובם למעט יחידי סגולה שלבם ברשותם נקראים בוגדים. בנים גידלתי ורוממתי בי והם בגדו בי. מסתובבים בעולם הזה- תחת הגדרות ותארים שליטא... ועושים מהעם בשפה הכי פשוטה- "על האש" האש הזו היא דינים מדוע קיימים דינים? כי משתמשים ב-ה. בתורה הקדושה. וכל אחד מאיתנו כבש צאן בקר מי יותר מי פחות כל עוד הוא חי בשאלה - "מתי זה ייגמר" כל עוד אנחנו מעריצים בני תמותה ונותנים להם לשלוט על המחשבות והרגשות שלנו. לכבד את התורה- צריך להיות ספר תורה. בעצמך. לא ללכת לחפש מקור - אחר. אפוא זה כתוב. מה זה משנה לכם אפוא זה כתוב? אם אתם לא כתבתם את התורה בעצמכם- הרי אין לכם תורה משלכם אז אתם הולכים בדרך של "מישהו אחר"? מישהו בשר ודם אומר לכם שככה זה צריך להיות.. אומר לכם יש מגפה למי אתם מאמינים? זו הסיבה שנאמר- אנשי אמונה אבדו. תורה לא מאמינה זה לא אמונה זו ידיעה מוחלטת. שגם אם יאמר לכם יוצרם כך את בנך יחידך.. אתם תקחו אותו ותעלו אותו לעולה. מה שעושים היום בני קורח ועמלק הם לוקחים אתכם ומעלים אתכם לזבחים על קידוש שמם. מי יותר מי פחות. ראשי עגל- שמסתובבים עם כרבולות מקרקרים ואתם מקרקרים סביבם אבל הרב אמר אבל ראש הממשלה אמר אבל אמרו בחדשות מי זה אלה? שאמרו?? מה יש להם כהוכחה חד משמעית שהם מוכנים למסור את נפשם על מה שהם אומרים. הרי בעוד חצי דקה הם יגידו "לא ידענו" הנתונים לא מדויקים. נקים ועדת חקירה תתפללו. תתרמו שהשם יעזור לכם. זה רצון השם. מפיצי מחלות קוראים לנו. ראשי העם בני ישראל מפיצי מחלות האם זה לא רבותיי ההיסטוריה חוזרת? על עצמה- על עצמה. שזה כל מי ששואל עוד כמה זמן. אין זמן מתוקים. זו סיבת הפצת המחלות. זו הסיבה שמרבית תושבי כדור הארץ חולים. הם חולים במחלה ממארת שנקראת זמן. בזמן שהם חולים ומתהלכים פה על כדור הארץ הם מדביקים ונדבקים ומדבקים זה נקרא וירוס קטלני. בן אנוש- שלא יודע מי הוא זה מוות. אין מוות גדול יותר מלהישאר פגר מהלכך על שתיים שמשמיע קולות ומאמין למה שהוא מוציא מהפה שלו ואין פיגור גדול יותר ורשע גדול יותר מבני אנוש מבני אנוש... כן חברים זו הסכנה הכי גדולה שקיימת בעולם בני אנוש שלא יודעים לא יודעים מה הם עושים פה על כדור הארץ. למה הם נבראו מי ברא אותם כמות הפליטות פה והשטויות שיוצאות מהם זה מדבק להתהלך פה עם כרבולת ולקרוא לעצמי ראש ממשלה שר רב כשכל מה שאני זה רמאי ושקרן - שלא יודע כלום חוץ מאשר להשתמש בתורה ובני אנוש אני כלב בן כלב שרואה כסף הלשון שלי תכנס לכל חור אני חיה צייתנית עלובת חיים שמוכר את נשמתי לשטן עד האחרון שבהם- והראשון שבהם יעקור השם על חי. על חי החיים אין יותר מסכים הזמן "נגמר" אם לפני עשור אחד או שתיים או שלוש לא ראינו לא ידענו לא שמענו היום זה יהיה מסך ענק פלאזמה אנושית הקרנת בכורה. בכור המתים המשיח ימשוח את המסך - כך שתסתכלו ולא תאמינו. שנאמר- אל תאמין בעצמך והיו חייך תלואים מנגד כמות "הטיפשות" שמתהלכת כאן על כדור הארץ לא תאמן. להסתכל ולא להאמין ויש שזו לא רק טיפשות זה בכוונת מכוון- במזיד השם רואה ללבב די להביט בפניו של אדם- ולראות את חכמתו.. מה שאנחנו רואים זה לא להאמין אלה חיות חסרות רסן בהמות שאפילו על האש לא הייתי עושה חבל על להדליק אש בשבילם אלה לא היו ולא נבראו ואתם שואלים מתי זה ייגמר? תשאלו את עצמכם- מתי נפסיק להבעיר אש ולאכול בשר אדם על האש כל יום. מתי תבינו שכל עוד אתם הולכים אחרי אדם אחר אתם מובלים כצאן לשחיטה. כל היום שוחטים פה על ימין ועל שמאל כל היום מזריקים פה רעל תעשייתי כלכלי חברתי תרבותי עסקי דתי שלטוני - ורוב האוכלוסייה יושבת וניזונה מהמעשר - מפאת השדה מהשאריות שמשאירים הכלבים . למה? אומרים לכם לחם ביזיון אומרים לכם להיות באהבת חינם אומרים לכם שעליכם להפוך את הרצון לקבל לרצון להשפיע. אומרים לכם- אלה שלוקחים מכם.. בשם אלוהים זה לא ביזיון? זה לא לחם ביזיון? לשאת את שם השם לשווא? את שם הרב לשווא? אלה בני קורח עמלקים שהביאו על העם את הגזרות הכי גדולות בתולדות ההיסטוריה האנושית. שלטון דת מדע כל אחד מהם בפני עצמו- ראש צפע נחש ארסי זוחל במקום להיות אחד ולפעול לטובת הכלל הפכו את האנושות למעבדה לחיות על שתיים שפני ניסיונות עורכים ניסיונות קליניים על האנושות והתוצאה? אדם אחד שמנהל את כולם שולט בכסף- ובתוכנית חיסול שהוא החליט שכמות האוויר שאנחנו נושמים לא תפסיק כולם ולכן צריך לדלל אותנו צריך לגרום לנו למות הדת אינה שונה- תעשו מה שהרב אומר המדע אינו שונה - תעשו מה שהרופא אמר השלטון אינו שונה- יש חוק. אלה ואלה ואלה לא יודעים מה החוק. החוק נקרא- יהוה. ומי שלא יודע אותו שיידע שהוא רק בשר - גופה מהלכת. הוא רק נתח שיילחמו עליו בחירוף נפש אחד מבין אלה למה? מספר ת.ז שתרם למדע לרב לראש ממשלה על זה תקבלו למעלה בעיטה בתחת ותרדו לעוד גלגול ללמוד מחדש את השיעור אהבלים כאלה פשוט אהבלים לא רק שזה נכון- "שאנחנו מפיצי מחלות" אנחנו יוצרים אותם בעצמנו אנחנו המקור. לא הקבה. ואיך הוא יודע את זה? אם הוא לא כזה? כדי להתרפא מהמחלה צריך לקבל את מרירות התרופה. והתרופה היא דעת. לא אף אדם שהולך פה על שתיים בעצמנו לדעת בעצמנו את עצמנו ולצאת מהכלא הזה כך שביום אחרון רק שחוק ימלא פינו. ולשוננו רינה שנשמח את הקבה. אנחנו לא נערי ונערות ליווי ולא נערי שעשועים אנחנו לא באנו לשאת חן בעיני אף אדם אלא ורק בעיני אלוהים. האמת היא מעל לכל ומי שלא נעים לו ומי שרוצה לשבת עם קראווסון ולתרום כסף ולצפות שיגאלו אותו אותי באופן אישי זה מגעיל. כל כך מגעיל שאין מילה יותר גבוהה מלקרוא לזה גועל נפש מהלך. מדבר שקר תרחק מעצמך.. כן חברים. זה.. זו המחלה הכי מסוכנת בעולם שאדם משקר ומאמין בשקר. והשקר הזה- יתפוצץ לכולם בפנים איך אני יודעת? הייתי שם. הייתי מוכנה למות. בשביל לקום לתחייה. וחזרתי לכתוב את התורה שלי. ולמסור אותה לכל מבקש בלי לבקש דבר זה נקרא לדעת תורה שיש לך מה למסור ואינך זקוק לאף אחד שיחזיק אותך. התורה עומדת ונמסרת שלמה אין בה דופי אין בה מום. גדולי הרבנים וראשי העם הם מומים מהלכים מי בגוף מי בראש בטח ובטח לא עשו ייחוד לא ייחדו יה-וה לא חיברו ראש לגוף. ובטח אינם ישראל. אז איזה יהודי אתה שכולך רימה תולעה מת מהלך את התורה הזו קשה לקבל.. למה? אין כלי. הרגילו אותנו- למראה עיניים מוכרים לנו תורה עטופה במסורת ומנהגים הלכה ומצוות זה מעטפת זה חיצוניות זה מה שנקרא על יבש. תורה זה כל הזמן רטוב. מים חיים. אנשים מיובשים עם לב מאבן חלודה עפר ואפר מוגלות פצעים מדממים יובש בנרתיקה של נוקבא לא נכנס כלום לא יוצא ממנה כלום עקרה צריכה טיפולי הפריה קרחות מגלחים זה הכפרות של יום כיפור. אין נשים אין גברים אין בני אדם עשו לכולם עיקור וסירוס ואלה שחיים אומרים עליהם מכחישים. מי חי בהכחשה? מת לא יבין זאת. מת לא יודע שהוא מת והמתים האלה אתם רואים אותם בטלוויזיה ומוחאים להם כפיים זה ראש הממשלה שלי. איימעליקום מה אומר ומה אגיד זה צרעת מגפה חולי הגוף והנפש זה אל חזור אלה מזמן לא בעולם הזה זה רק גוף בשר שעוד רגע תראו איזה יופי מה עושה הבורא עולם לכל אלה אז מתי זה ייגמר? כשתמותו. על קידוש השם. שתבינו שאין כלום כאן מלבדו. מלשינים רמאים שקרנים עושי גר יתום ואלמנה במדים בתכריכים כל אלה בני עוולה ירדו על הברכיים וישתו מהמים המרים שראשי העם משקים אותם. שהיום אתם קוראים למים האלה - תורה. זה לא תורה זה מחלות. לא קורונה ולא בטיח. תתעוררו תבינו שבדרך שאתם הולכים לא תגיעו לשום מקום. רק לעצמכם- ותגלו שחייתם בשקר ותצטרכו הכל מחדש עוד פעם. עוד פעם למה? ככה ראשי העם הם כוסות רוח למתים. עד שתבינו שהקבה זה לא בבית כנסת אף רב לא יכול להיות ממלא מקומו אם אתם ריקים אתם רק כלי לקחת ממנו הקבה - אין מה לקחת ממנו למה? הוא לא מת זה ההבדל בין תורת אמת לתורת המת. רוב העולם נמצא במוות להחיות מת צריך לדעת תורה לא למכור אותה אלה מכורים שיומם תכף מגיע השנה
מערכת כי לה' המלוכה
מאת ר.ק: מה זאת מחל-ה "להיות כמו שאתה רוצה להיות זה להילחם במה שאתה לא רוצה להיות" נושא מורכב מאוד שעליו משקיעים סכומים שלא ניתן לספור ולא מצליחים בניסיון למצוא תרופה למחלת הסרטן ובנוסף לזה היא לא נעצרת מדברים על אדם שחלה בסרטן כך: "מסכן האדם הזה חלה במחלה ההיא". אף אחד לא מתלהב להזכיר את השם ברבים: "סרטן". מחלת הסרטן לפני 50 שנה הייתה נדירה ובודדים האנשים שהיו לוקים בה. היום כל אדם שלישי פגוע במחלת הסרטן... זאת נקראת מגפה. "ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים"... המשפט הזה מוריד כל המחלות שקיימות ביקום כולל מחלת הסרטן ישנה תורה אחת שהיא מלמדת כיצד נוצר סרטן שהוא נמצא בגוף של כל אדם ואדם וכיצד אנחנו פותרים את חוסר הוודאות שנקראת סרטן והיא תורת: "משה רבנו". הרבה מאוד משפטים וחוקים קיימים בתורה הזו שהיא מסבירה ומראה כיצד נברא העולם, אך מכיוון שכל בני אנוש נמצאים בנקודת "אל חזור" והסרטן פוגע בכל אדם שלישי בעולם לוקחים משפט אחד מתוך התורה שהוא מחזיר אותנו מנקודת אל חזור אל עולם ללא מחלות – וללא הסרטן שאוכל אותנו. "ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלהים, וידעתם כי אני יהוה אלוהיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים" (שמות פרק ו' פסוק ז'wink. צריך לדעת בדעת את המשפט הזה ללא טעויות וללא השערות, כך שכל טעות משאירה אותנו תחת סבלות מצרים... לכן השאלות החשובות במשפט: מי זה אלהים? מי זה יהוה? ומי זה אני? אם ניקח את שלושת השאלות האלו שהם: "אני יהוה אלהים" ונקרא לזה "הקדוש ברוך הוא" ונדע בדעת את הקדוש ברוך הוא תסור מעלינו "מחלת הסרטן". מצווה זו, היא הראשונה לכל המצוות, כי ההתחלה של כל המצוות, זה לדעת את הקב"ה בבחינת כלל. שואל, מהו כלל? ומשיב, הוא, לדעת שיש מושל עליון, שהוא אדון עולם, וברא כל העולמות, שמים וארץ וכל צבאם. וזה הוא כלל. וסוף הכל הוא בפרט, דהיינו, לדעת אותו בפרט (זוהר פרשת וארא פסוק נ"ה). זה טענתו של משה רבנו בספר הזוהר שנמצאים בפסוקים נ"ה – ס"ד במאמר כלל ופרט שזה מקיים את אחד משלושה עשר עיקרי התורה: "כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט". דהיינו, כל מה שאנחנו רואים וכל מה שאנחנו חווים שאת כל זה ברא הקדוש ברוך הוא כל אחד ואחד בפני עצמו יכול לדעת אותם בדעת... כדי לדעת בדעת את הדבר הזה צריך להיות "קדוש". כשם שבכל אדם ואדם יש בפנימיות שלו (בפרט) את מחלת הסרטן שאנחנו רואים את זה בחיצוניות (כלל) כך גם בכל אדם ואדם בפנימיות שלו נמצא הקדוש (פרט) ובחיצוניות שלו נמצא הטמא (הכלל) ועלינו לקדש את הטמא שבחיצוניות כך שהקדוש שבתוכנו יתפוס את מקומו של הטמא ואז – החיצוניות והפנימיות קדושים ואין סרטן. מה כוחו של הקדוש? "ומשום זה אמר, ואל מי תדמיוני ואשוה יאמר הקדוש, אין בכל בריה שתהיה שווה כמוני, ואע"פ שבראתי אותה בדמות האותיות שלי, כי אני יכול למחות צורה זו ולעשות אותה עוד הפעם וכן כמה פעמים, ואין אלוהי אחר עלי שיוכל למחות צורתי. ומשום זה כתוב, כי לא צורנו צורם ואויבינו פלילים" (ספר הזוהר פרשת בא פסוקים רי"ד – רכ"ט). לא מצוין בספר הזוהר מי אמר את הכתוב הזה על כן רק אדם שרכש את דרגת "הקדוש ברוך הוא" יכול ללמד ולתת לכל אדם לדעת מה אומרים הפסוקים האלו "כי לא ראיתם כל תמונה" "חכם מעצמו, ומבין מעצמו, כי חכמה לא נקראת חכמה מבחינת עצמה, אלא משום חכם הזה שמילא אותה מנביעה שלו,. והיא לא נקראת בינה מבחינת עצמה, אלא על שם מבין ההוא המילא אותה ממנו, ואם היה נסתלק ממנה נשארת יבשה, ז"א אזלו מים מני ים ונהר יחרב ויבש. אדם שלא יודע תורה הוא וירוס קטלני חיידק הבאר שלו ריקה ממים. מים=תורה כשהגוף לא מקבל מים=תורה הוא מתייבש ומת את הגוף עלינו להחיות "לא לדעת תורה- זה נקרא חלל, חילול השם מכיוון שהשם נמצא בקרבנו כשאנחנו לומדים את הגוף- כלומר מחיים את האיברים שאיברים משולים לבני ישראל אנחנו מבצעים תחיית המתים. אחוז האנשים שחולים היום כל כך גדול- מסיבה פשוטה הגוף ריק אין תורה שמחייה את בעליה. מחנכים אותנו להיות חולים במקום להתקדש ולהתגדל. המחלה הכי קטלנית- זה שאנחנו חלל בקרבנו אז המחלות משתלטות עלינו כשאדם נהייה נחל נובע מעיין חיים הוא נהר שיוצא מעדן להשקות את הגן. זה נקרא לחיות על התורה שהיא מחייה אותנו תורת משיח
מערכת כי לה' המלוכה
מאת ר.ק ככל שיותר שקרים יוצאים לאור זו גאולה זה אומר שיש הרבה גילוי אור מצד הבורא מידה כנגד מידה אל תירא ישראל. השקר יתפוצץ לכולם בפנים אחד יפיל את השני שח- מט. זה ידוע מראש אנחנו נצחק נתפקע נגיד- הגדיל עמנו לעשות הקבה לא מחזיר בתשובה הוא תשובה חיה וכל אלה שעכשיו זוחלים זה בגלל שהם מתים מפחד אל תתרגשו מה שאתם רואים זה רק פחד פחדנים מתים צער גידול בעלי חיים תכריכין לא לפחד לא להאמין כל אלה שעושים מה שאומרים להם עוד יותר מתים כולם שבויי מלחמה הכל בסדר תתרחקו ממתים יש חג- ושמחת בחגך תהיו ביחד כמה שיותר ביחד זו התפילה הכי טובה דבקות זוכרים אין עוד מלבדו
מערכת כי לה' המלוכה
שלוש מכות מתוך עשר המכות שבאו אל פרעה ומצרים נקראות בתורה "מגיפה". חוסר תשומת לב היא חוסר יראת שמים. מי שלא שם לב להתבונן - לא יכול להיות ירא השם. מכת בכורות - אטימות מוחלטת המכה הכואבת, מכת בכורות. זה נקרא חוסר יראת שמים, זה נקרא לא שם ליבו. מגיפות נועדו לעורר את העם להבין מאין הוא בא ולאן הוא צריך ללכת. וַיֹּאמֶר משֶׁה אֶל אַהֲרֹן קַח אֶת הַמַּחְתָּה וְתֶן עָלֶיהָ אֵשׁ מֵעַל הַמִּזְבֵּחַ וְשִׂים קְטֹרֶת וְהוֹלֵךְ מְהֵרָה אֶל הָעֵדָה וְכַפֵּר עֲלֵיהֶם כִּי יָצָא הַקֶּצֶף מִלִּפְנֵי ה' הֵחֵל הַנָּגֶף לא ניתן לעצור מגיפות אם אין אנו יודעים מאין באנו ולאן אנחנו הולכים, אם שוכחים את תפקידינו. כששואלים אותי- למה אנשים לא מתעוררים רות ? אני אומרת את האמת- "הם מכת בכורות" " הם המגפה" "הם חולים מתים מהלכים סופניים" איך מת יתעורר?? רוב האנושות מסוממת רדומה מונשמת - חסרת חיים. רק מכות מעירות אותם- זה לא מהיום זה תמיד היה ככה.
מערכת כי לה' המלוכה
מאת ר.ק אתך בורא העולם גם סוף העולם לא מפחיד אותי ...
מערכת כי לה' המלוכה
מאת ר.ק מורי- היה אומר לי "את כל חכמתי למדתי מטיפשותי" על זה נאמר- מודה ועוזב ירוחם. לעולם לא אוכל להחזיר לו טובה מה שאוכל זה רק להחזיר את מה שקבלתי ממנו לעולם כדי שבני אדם יידעו כמה הם טיפשים ויוכלו להודות - בטיפשותם ואז השם ירחם על עמו ישראל. זו תורה וזו שכרה אשריך מורי- תנוח כי בא לציון גואל "תורתך שעשועיי" ברוך שאמר ועשה. מי נחשב / נקרא צדיק? צדיק אתה אדוני מי שעוזר לצדיק- לקבה נקרא צדיק. מצדיק את בוראו מכבד את כבודו זה נקרא צדיק. רוב רובו של העולם מתעסק בבני אנוש ומצפה מהם לאיזו שהיא ישועה אילו ידעו אנשים את כמות הטיפשות שהם פולטים מהפה הם היו נבהלים מכוסים בשקר עצמי מכף רגל עד ראש וקוראים לזה המציאות שלי החיים שלי החופש שלי החופש הכי גדול בעולם הוא לדעת "שאין שלי" זו המציאות זה החופש זה האושר הכי גדול עלי אדמות זו החירות זה שחרור ממלאך המוות מהטיפשות מהסבל מחיי צער מגלות הדעת כלום- אבל כלום לא שלנו ולכן - אנחנו לא חייבים כלום רק אדם שמסוגל לתפוס את זה יבין מה זה לחיות כמו מלך. אדם שיש לו איזה רגש או מחשבה אחרים חי בסרט. הדבר היחיד שאנחנו חייבים והוא מוכרח המציאות זה לדעת מי אנחנו אחרת לעולם לא נוכל להשתחרר מהכלא שאנחנו חיים בו ומשרתים בו מהכלא של הזמן מהכלא של הגוף מהכלא של הרגשות מהכלא של המחשבות אכן, לבוא לבני אנוש ולבקש מהם לצאת מהכלא כשהם לא מודעים כלל שהם בכלא הם מאמינים בכל נפשם ומאודם שזה החיים זו אומנות. אומנותו תורתו הקבה אומן מה היא האומנות הזו? ללמד את האדם מה זה חיים. מה זה נקרא חי החיים מה זה נקרא לצאת מהמוות מהסוף לאין סוף. במילים פשוטות יותר- להפסיק לפחד. בני אנוש ברובם חיים בפחד מוות. לימדו אותם- לפחד מגיל צעיר מאוד זו תולדה של דורות הורים מחנכים צבא עולם התעסוקה בנוי על ציות. על אני ואתה על חוקים הכל טוב ויפה בתנאי אחד- שאתה מודע לזה שאתה מסוגל לראות את זה ולבחור בחיים אין שום דבר הכרחי בחיים האלה לא צבא לא בית ספר לא ללכת לבחור לא לא להתחתן לא להביא ילדים שם דבר שום דבר הוא לא הכרחי זה רק - הרגלים זה רק ציפייה שתהיה כמו כולם שתלך באותה דרך ואז אתה חי בתחושה של - לא נעים לי. בושה. צריך לעבור חיים שלמים לפעמים כדי לעמוד ולומר- שזו בושה לחיות חיים כאלה בלי מודעות בלי לדעת מי אני בלי לדעת מה אני עושה לחיות כמו חיה שכל הזמן עוברת מסרט מתח לסרט פעולה לדרמה לאקשן לביוגרפיה לדוקומנטרי נטפליקס אנושי. אין שום דבר בחיים האלה שראוי להכרה מלבדו. וכשאתם לא יודעים את זה אתם לא בהכרה אתם בובות על חוטים חיים חיים שכולם חיים כולם חושבים כולם מרגישים כולם מאמינים החיים - זה לא מה שכולם החיים זה מי את? מי אתה? מי עץ החיים שלכם? האם אתם כבר עץ חיים? או שאתם מחפשים כל החיים שלכם ענף של מישהו לשבת עליו. מעטי מעט מעזים לעמוד מול- האמת לאמיתה ולא לפחד ממנה. לגלות את השקר בעצמם ולצאת ממנו כן- זה לא פשוט בכלל לגלות שאתה חמור. זה לא הדבר הכי נעים בעולם אבל ביומך האחרון כשתעלה למקומו זה יהיה הדבר הכי עצוב בעולם לגלות שהיית חמור ותצטרך שוב להתחיל הכל מהתחלה. רוב האנושות- לא מטריד אותה העניין הזה של מהות ועצמות תן לחיות היום, לשרוד, לעבור עוד יום בין לבין לחפש מעט הנאה ולהונות את עצמי אז מה.. אז מה- אז הילדים שלכם יקבלו את המכות האלה אז מה נכון? זה נקרא לאהוב? הורים נשארים כל כך מטומטמים ואחר כך הם מתפלאים שהילדים שלהם מקבלים את הטמטום בירושה זה במקרה הטוב במקרה הפחות טוב- מרוב גאווה הערצה - ההורים האלה נשארים עם דגל מקופל בארון , ותמונות באלבום למה? כי זה החיים העולם שלנו מלא בתמונות באלבום שואה- משפחות - הורים- ילדים שנפלו - תאונות דרכים- מלחמות - זה המחיר לימדו אותנו לומר בשביל שתהיה לנו מדינה- זה המחיר שעלינו לשלם. הקבה מעולם לא ביקש ממני לשלם מחיר. הוא ביקש - לדעת אותו, לעשות אדם לא היה בחיי דבר אחד שלא שילמתי עליו מחיר כשהלכתי בדרך שכולם הלכו. רציתי להיות כמו כולם המחיר? מלא. יש כאלה שהמחיר כל כך כבד- שהם ממלאים את בתי החולים את בתי הדין את בתי המשפט את הרבנות את בתי הכלא והסוהר למה? טיפשות. זה המחיר של טיפשות. זה מפרנס את החמורים הפקידים שיושבים ומצייתים לטיפשים. כשתפסתי - בזכות יוצרי ובזכות מוריי ורבותיי,שהדרך בה אני הולכת לא אגיע למטרה התחלתי ללכת הפוך. ואז גיליתי מה זה כוח התנגדות. מה זה נקרא שאין זמן מה זה נקרא אין סוף מה זה נקרא נצח מה זה ישראל. זה מילוי. זה סוד האמת זו תורה זה לצאת מהגולם מהגלמים- שהולכים לאן שאומרים להם וגם אם הם נתקלים בקיר- הם אומרים מה לעשות - ככה זה בחיים. לחיות משמעותו לדעת. כשאתה יודע את האמת יש לך רק אחד שעמו יש לך עסק זה שברא אותך זה נקרא אור כאשר הבנת ותפסת שהכל כולל הכל זה שקר. אשליה זה תרגילים בהתעוררות ככל שאתה ער אתה מודע אתה לא נכנס למקום של נחשים ועקרבים. רוב העולם כזה. אחד רוצה להיכנס לשני לראש לגוף כמו תולעת ואז אנחנו מתים ומי שאוכל אותנו זה התולעים שהכנסנו כל החיים לגוף שלנו. לו ידעתם איזה עונג זה שאין אפשרות להיכנס לתוככם יותר. גן נעול אחותי כלה. זה לא כלה של ערב אחד זו מלכה של מלך. כשאת- יודעת מי האיש שלך את לא מחפשת יותר מלך. את מלכה. נשים ברובם שילמו במהלך ההיסטוריה האנושית מחיר כבד על שתיקתן. זרמים -פנימינסיות וכל שאר הטמטום מוחין לפה ולפה - על סך ההגדרות האנושיות אין בהם אלא בורות. אשה אמיתית - לא מפחדת "להיות לבד" כי היא לעולם לא תהיה לבד. האיש שלה בורא עולם נמצא בה. נשים הם כוח החיים. נשים הן הכוח המחייה. נשים הן תורה הלכה למעשה לתת כבוד לאשה - זה לקיים את כל התורה וכל המצוות זה עולם הבא של כל איש. אשה מתוקנת. אשה יודעת מי האיש שלה לאשה כזו אין שאלה במי לבחור מה נכון מה לא נכון מה האמת. האמת חיה בה. העולם שלנו אוהב נשים את השקר את החיצוניות אבל להחזיק אשה או לכבד אשה מעטי מעט יודעים. לכן אין תורה לישראל. לא נותנים כבוד לאשה לתורה. רק רוצים לנצל אותה לאנוס אותה כל איש שלא יודע אלוקים הוא עבד ומה שיש לו בבית זו שפחה. יוצא שרוב הבתים בישראל - זה עבדים ושפחות. בין לבין היא או הוא ... זה לא תורה. זה טיפשות. ככה חיים אנשים ככה חיות נשים וזה בושה לקבה זה בושה לצלם אלוקים זה בושה לקרוא לזה נברא בצלם אלוקים. 3 דקות ליד בשר אדם כזה- הסירחון עולה או של הבושם או של הבל פיו. צריך הרבה מאוד חיות בגוף לגלות גופה. לצערי מרבית בני אנוש הן לא יותר מגופות. גם אם לא נעים לכם לשמוע אני אשמיע. אף אחד אינו חייב בכתוב. לכו תקראו פוסטים של כותבים נעימים שגורמים לכם להרגיש טוב עם עצמכם אני לא נבראתי להיות נחמדה. אני לא נבראתי להנעים לכם את שהותכם על כדור הארץ אני לא נבראתי לרצות אף אחד מכם אני לא נבראתי להיות מורה שמוכרת לכם את התורה של בורא עולם בסדנאות וקורסים - ליחידי סגולה. לא. אני נבראתי להראות לכם- איך זה שיש תורה ויש איש לאשה את האור הזה את הדעת הזו את היחידה הזו אני באתי לתת את זה כי אני קבלתי את זה וזה לא שלי זה משלו ושלי שלך ושלך שלך לכן- אני לא חיה בחסד ואני לא כפופה לאף אדם בשר ודם אני לא מנסה להתקבל באף חצר רבנית ואני לא מחפשת חסידים או חסידות. מי שיקרא את דבריי וזה ייגע בו מוזמן לעשות עבודת השם. זו תורה וזו שכרה לא צריך אולמות פאר לא צריך בתי תפילה לא צריך כיבוד לא צריך ליילל כמו זונה מחילה בשביל הקבה תתרמו בשביל הגאולה תתרמו בשביל אבא שבשמיים תתרמו. זה מגעיל אותי כל כך שבא לי להקיא אני אומרת ואמרתי ואשוב ואומר מי שמחפש את האמת האמת מחפשת אותו אני לא עושה ספירות מלאיי כמה תלמידים יש לי כי אני לא צריכה שמישהו יחזיק אותי יש לי בעל- בורא עולם. והוא זן ומפרנס לכל. אין לי עמותות ואני לא זקוקה לתרומות. התורה שלי עומדת בזכות זה שלא קניתי אותה מאף אחד גם אם אדם אחד יתעורר זכיתי בורא עולם לא עובד על כמות. הוא עובד על אחד וכל אחד שקיבל תורה הוא הוא שישים ריבו. הוא מניין - עשר ספירות עשר עולמות הוא מקווה טהרה הוא שבת הוא עולם הבא הוא נצח הוא אין סוף הוא בילע המוות לנצח. מה כוחה של תורת אמת? הקבה מנהיג בה. זו הנהגה אלוקית. זה תפקידו של המשיח- אין מאמץ. אפס. שמש בגבעון דום. הכל עשה עושה ויעשה בורא עולם רק לקיים דבר אחד לא למכור דברי תורה בכסף ולמסור תורה - בדיוק כמו אבותינו. שום פסק הלכה אחר שום היתר אחר זה מעשה ידיהם של נוכלים כל אחד מכם - בן / בת ישראל. וכל אחד ואחת מכם חייבים להעמיד תורה לשם שמיים. תורה כזו אינה תלויה בכלום היא צריכה להאיר מסוף העולם ועד סופו כדי להגיע לזה צריך להפסיק להיאחז בעולם הזה צריך לקבל עלינו עול מלכות שמיים זה רק ביני לבין יוצרי אם אתם מצפים שמישהו יעשה את זה בשבילכם תדליקו נטפליקס תקנו טישו ותעברו מסרט לסרט ותגידו איזה סרט השם ירחם. יש אנשים שדבריי יכולים מאוד לקומם אותם- אל תנסו אותי- זה משעמם אותי מאוד. יש כפתור חסימה זה יתרונות הטכנולוגיה. אני מגישה כתובים לעולם למי שרוצה לדעת תורה לא למי שרוצה להתעסק "איתי" אני אין לי אני. כך שאין לכם עם מי איך מורי היה אומר- אני כבר יודע השאלה אם את רוצה לדעת. והיום כשאני יודעת אני אומרת את אותם הדברים אני כבר יודעת השאלה אם אתם רוצים לדעת. הרשות נתונה. נבראתי להצדיק את בוראי. לא אף אדם בשר ודם ביום שגם אתם תעשו את זה כולנו נקרא צדיקים. מי שעוזר לקבה צדיק. לא מי שהולך אחרי דג מלוח או חתיכת כבד בממשלה שייתן לו תרומה להחזיק עוד מפגרים שיתרבו לפי כת היהדות יתגדל ויתקדש שמיא רבא בעלמא
מערכת כי לה' המלוכה
מאת ר.ק אור- הוא גילוי של החכמה האין סופית החכמה- האינטליגנציה האלוקית אין לאדם שום משמעות מלבד היותו פוטנציאל של עצם הדבר כל עוד האדם לא הופך את הפוטנציאל הזה לאור לחכמה לגילוי לאין סוף הוא נשאר מוחשך - חסר באמת היחידה. המאבק האנושי הוא אינסופי בגלל שיש באדם רצון עצמי להשיג אין דבר שאדם לא יכול להשיג אלוקות- זו השגה זה מעל ומעבר לצורך או רצון זהו הביטוי הנעלה ביותר של רצון הרצונות. זר לא יבין זאת. אדם שחי בגוף ואין לו השגה אלוקית לא יודע את המשמעות של האינטליגנציה האלוקית חכמת היקום אותה החכמה ממנה הוא נברא זה נקרא בן אנוש העולם רוצה אותנו אנושיים זה לא הטבע שלנו. הטבע שלנו הוא אלוקי אנשים אלוקיים "זרים לאנושיים" זה נקרא עולם הפוך. נבראנו בצלם אלוקים ואנחנו מאמינים שאנחנו צרכים לציית לחוקים של בני אנוש. זה שובר כאן את הבסיס לקיומה של אחדות זה שובר אותנו ומפריד אותנו ומפלג בינינו. יש אמת אחת. כולנו נבראים בצלם אלוקים. זו חכמה זו אינטלגנציה זה אור זה אין סוף זה חיי נצח. את זה באנו כולנו ללמוד לדעת זה נקרא אדם מפותח זה נקרא אדם אינטלגנטי זה נקרא חכמה זה נקרא נעשה אדם. הפער העצום שקיים בינינו- נובע מחוסר הבנה והשגה של הזהות האמיתית שלנו. אנחנו בדויים אנחנו מדומיינים אנחנו מצפים מאחרים שכבר אור להיות חושך לחיות במצרים להתנהג כמו כולם. מי שגילה את הזהות שלו ויצא ממצרים העולם הזה - חשוך מאוד והוא לעולם לא יוותר על ההשגה האלוקית על האינטליגנציה האלוקית אדם כזה יצא מעבדות לחירות הוא בן חורין. אדם כזה שם על עצמו מלך והמליך את מלכותו. אין לאדם הזה שום רצון להשיג משהו אדם כזה הוא רצון הרצונות כוח בפועל ממש. זה נקרא בן עליה בן של מלך אור אינסוף. אין חכמה בעולם שיכולה לשוות לחירות הזו. בעוד בני אנוש מחפשים הוכחות מחפשים אחיזה מחפשים מישהו שיראה להם את הדרך אנשי האמת- הולכים ומהלכים לאורו של המלך. הלוואי- ונזכה להתעורר לזהות שלנו. להבנה שאנחנו החכמה האלוקית אנחנו נבראים בצלם אלוקים שחיים כמו בהמות וחיות זו נלחמת החושך באור זו מלחמת החומר ברוח אדם נלחם נגד עצמו- זו תחנת רוח זה נקרא חורבן עצמי. הגאולה היא להבין מי אני להבין שאין שום עניין באנושיות זו מחלה סופנית. אלוקות היא נצחית ברגע שאתה מתעורר אתה תבין אתה תתפוס מה זה נקרא חלק אלוקה ממעל איזו אינטליגנציה אלוקית זה לא דת זה חכמה- חכמה שממנה נבראת חכמה שהיקום מתקיים כי היא נצחית רק האדם שסוגד לאנושיות לא מעורר ומתעורר לתפוס מי הוא זו הסיבה לכל הדברים הקשים שאנחנו עוברים. וכל עוד לא נעורר ונתעורר ונעיר את המת בתוכנו שאלה מחשבות רגשות תבניות הרגלים מנהגים נשאר בטיפשות- והמחיר על טיפשות הוא עוד סבל. עוד ניסיונות עוד קורבנות עוד חולי עוד מכות מצרים זה לא מחויב המציאת כשנלמד להיות נמצאים כשנלמד שאנחנו אלוקיים שנתעורר להנהגה האלוקית ונמליך על עצמנו מלך לא תהיה סיבה שנתעסק אחד בשני אז נבין שאנחנו אחד ולאחד הזה יש חכמה חכמה אינסופית גאונית ממנה נברא העולם נברא האדם זה נצחי וזה מה שעלינו לדעת זה כל מה שבאנו לדעת ולהיות האור הזה שממלא כל עלמין ומסובב כל עלמין. לא לתת לשום דבר לעשות עלינו רושם דע מאין ולאן אנחנו נבראים בצלם אלוקים יש לנו הנהגה אלוקית הגיע הזמן שנתחיל להוציא אותה מהכוח לפועל בכל הכוח זו לידת המשיח להוציא את האור אינסוף החכמה האלוקית הדעת ליילד את הנ-שמה מתוכנו להחיות את המוות ולחיות בחיי נצח בעולם הזה שזה העולם הבא. אדם שיש לו 2 עולמות ומלך אחד כתר כל הכתרים שבוע טוב
מערכת כי לה' המלוכה
מאת עמיחי: שבוע טוב וגמר חתימה טובה שמתם לב בוודאי שהסימנים ואיתותי הגאולה מהקב"ה התגברו מאוד רגע לפני ההתגלות והנה אחד החזקים ביותר להזכירכם שבת = גאולה נצחית Yent הזמר שלומי שבת נדבק בקורונה, אולם מנהליו מספרים כי הוא "מרגיש מצוין ונמצא בביתו". שבת בן ה- 66 עבר בדיקת קורונה יזומה לאחר שחום גופו עלה, ולאחר שקיבל תשובה חיובית נכנס לבידוד. שלומי = 358 מסתתר ! שבת (היא הגאולה עצמה ) בן 66 (בן דוד ) ! שלומי שבת - סימן לגאולה התשפא = 2021 מסתתר !!!
מערכת כי לה' המלוכה
מאת ארז: ככל שהטרללת בחוץ גדלה והסגר מתהדק, ככה אני מרגיש חופשי יותר הכל זה עניין של בחירה ותודעה
מערכת כי לה' המלוכה
זה רק נראה כאוס ובאלאגן, מתחת צומחים ונובטים עולם חדש ואנושות חדשה הסכיתו לפעימות הלב הפועם הנרגש
מערכת כי לה' המלוכה
מאת ר.ק תורה חדש-ה מאיתי תצא זאת התרופה לכל מחלה ביקום
מערכת כי לה' המלוכה
מאת: ארז המעבר שלנו בין 2 קווי הזמן בעיצומו, ממימד 3 למימד 5. כמו בתוך תעלת הלידה. בקרוב אסביר רבות על המעבר הזה וחשיבותו בימים מוטרפים אלו. אחת החוויות הרגשיות החזקות, שיכולה לעלות ולצוף אצלינו בתוך המעבר הזה, היא תחושת ריקנות, סתמיות, חוסר חשק וחוסר טעם. היא נובעת מהשהייה הזמנית בתווך, בפער, בריק שבין 2 המציאויות. היא קשורה גם להסתגלות שלנו לאנרגית אי-הודאות ואי-הידיעה. במהות שלנו אנחנו ישויות של תשוקה, תנועה, התלהבות ויצירה, לכן החוויה הסתמית, חווית הריק מפחידה אותנו, גם כי הינה זרה לטבע שלנו וגם כי אנו פוחדים שתימשך לנצח. הכי כדאי לתת לחווית הריק את מלוא הכבוד והמקום וההכלה בתוכינו, לפטר את השופט, השוטר והתובע הפנימי מתפקידם המוכר ולהפנים שיש ערך כרגע גם לחוויה הזו. היא פותחת בפנינו פוטנציאלים חדשים נוספים. מומלץ ממש להתייחס לעצמינו בחמלה כמו לילד בן 6 שחווה מצוקה זמנית. עוד רגע תחזורנה השימחה, התשוקה, ההתלהבות והבחירה בחיים, ביתר שאת, יתר אהבה ויתר נוכחות וחגיגה. ויהי אור !
מערכת כי לה' המלוכה
מאת עמיחי [9:43 לפנה״צ, 30.9.2020] עמיחי: העימות המכוער בין טראמפ לביידן אחד מתוך שלושה הצפויים. כבר שנים שאני מציין הסימנים הכי חזקים באירועים רבי המשמעות הן בארץ או בעולם הגדול. 99.999999 אחוז מהתושבים בארץ אין להם שמץ של מושג ש-משיח בן דוד "התחרה" נגד משיח בן דוד". טראמפ כאמור הנשיא ה 45 וכזה הוא יישאר הנשיא ה 45 עד ההתגלות. כי אין מצב שיהיה נשיא חדש והוא יהיה ה-46 פשוט אין מצב. ג'וזף רובינט ביידן = 424 מסתתר דונלד טראמפ = 424 רגיל [10:43 לפנה״צ, 30.9.2020] עמיחי: אני חוזר שוב ושוב אין מצב שיהיה נשיא 46 בממלכת אדום. הכל מכתוב משמיים שהנשיא האחרון יהיה מספר 45 (גאולה) ושמו נותן 424 הכל כתוב וגלוי אתם בקבוצה יודעים תדברו עם הקרובים אליכם עם שכניכם. תדברו גם עם רבנים על גימטריות במיוחד מסתתרות הרוב המוחלט - פשוט לא יודעים. הם ענקים בתורה. גימטריות...זה מימד אחר לגמרי. עכשיו כולם התעוררו כי פתאום הופיעה הקורונה אבל בקבוצות האחרות די לגלגו שכאשר כתבתי לפני 14 חודשים להתכונן לגאולה לאחר יום כט אלול התשעט להחזיק חזק חזק בחבל כי אנחנו עומדים לעבור כאוס וקטסטרופה בכל העולם זוכרים ? עלות השחר = 1237 מסתתר רגעים לפני עלות השחר (ההתגלות) באופן מדעי החושך הוא כמעט מוחלט. זה המצב בו אנו נמצאים כעת - ובראשיתו. מתי תהיה הזריחה ? מתי נזכה לאורו של משיח בארץ - או בעולמות העליונים רב הנסתר זריחה ביום כט אלול התשפ = 1237 מסתתר (יום מאוד משמעותי כרגע - בעולמות העליונים הכל כבר מוכן להכתרת מלך המשיח)
מערכת כי לה' המלוכה
מאת אואזיס **** חומר למחשבה בימים טרופים אלו ... הכח האמיתי של האדם להשפיע על המציאות הוא עצום וזה נעשה מתוכו האדם הוא לא קטן בכלל... אנו חיים בעולם של תודעה , העולם הוא אינו עולם פיזיקאלי , אלא לפי המדע ומה שכתוב מלפני אלפי שנים גם בספר הזוהר וספרי הקדמונים , זהו רק עולם הולוגרפי. גם בתורה כתוב לנו ״לא תעשה פסל וכל תמונה, והסוד הטמון בזה , שנאמר לנשמה בתורה , שהתורה היא המציאות הרוחנית שבוראת את ההקרנה הויזואלית שנוצרת כהולוגרמה במח האדם , אל תגשימי את העולם בדימיון שלך כי אין כאן כלל גשמיות . ולכן עוצמת חשיבות הדברים בעולם הזה ובעולמות העליונים , נמדדת בתודעת הנסתר ביהדות , על פי מתאם/ ספקטרום התודעה. גם אם הגלקסיות ומאורות השמים, השמש הירח , וכדור הארץ נראים לנו ענקיים לעומת האדם, בתודעת הנסתר מגלים סודות עצומים עד כמה למעשה מאורות השמים נחשבים הכי קטנים לעומת האדם. וזאת למה ? כי הם משתייכים לעולם הדומם, ולעולם הדומם אין תודעה שמאפשרת לו להתערב במציאות על פי רצון . וכך כל דבר שמתייחס לעולם הדומם, מעל תודעת הדומם יש את תודעת עולם הצומח, גם כאן אין תודעה רצונית לצומח שמאפשרת לו להתערב במציאות מצד הרצון, אלא עולם זה גם כפוף לחוקי תודעת הטבע . מעליו נמצאת תודעת עולם החי, כאן כבר לחיות יש רצון אך הוא נשאר בגדר עולם החי ואין להם אפשרות לשנות עם רצונם סדרי עולם , אפילו המלאכים יותר נמוכים בהתערבות שינוי המציאות מהאדם. למעשה האדם הוא מרכז הבקרה של כל דרגות התודעה ביקום הזה ואפילו הוא מעל העולמות של היצירה והבריאה. תודעת האדם מגיעה מסוף העולם ועד סופו, עד דרגה אפילו של התערבות באיתני הטבע או ליצור בכח האמונה תוצאות חיים. כל מה שאנו רואים מחוץ לנו, אילו סמלים שמשתקפים מתוך מרכז הבקרה של התודעה שלנו החיות הצמחים ואפילו מאורות השמים משתקפים מעולמו הפנימי של האדם . אם האדם לא היה קיים לא היה משתקף מתוכו העולם . המקובלים השאירו לעם ישראל סודות עוצמתיים ולא פעם כתוב בספרי הקדמונים שאם רק האדם היה יודע כמה הוא עצום מבחינת התודעה הוא היה נבהל מעצמו, האדם נולד לעולם התוהו , עולם שיהווה רקע לגלות עליו הארות רוחניות ועוצמות תודעתיות ושהוא בעצמו יעשה סדר וישלה ממעמקי תודעת האהבה מתנות כעת אנו רואים את הכאוס שנוצר בעולם, וזאת מפני שהאדם לא מודע לתפקיד שהבורא יעד אותו , כפי שכתוב ״ושמתיך כחותם״ Chat image
מערכת כי לה' המלוכה
מאת גיל: נסיון לניתוח רוחני קצר של תקופת הקורונה – מה דעתכם? . בתקופת הקורונה יש תחושה שהחיים מתפרקים, וזאת מאחר והקליפות שכיסו עד עכשיו את חיינו, ואשר גרמו לחיינו להיתפס בצורה קליפתית, לא אמיתית, ולא נאמנה לעומק עצמיותנו, מתבקעות ומתקלפות ונושרות. מלבד העובדה שזו חוויה לא קלה, צריך מול זה גם כוחות של אמונה, שמה שמחכה למטה, מבעד לקליפות המיותרות המתקלפות, הוא מציאות משובחת לאין ערוך מבחינה רוחנית. אנחנו מוותרים, בעל כורחנו, על הכוחות הרוחניים שנתנו לחיינו עד עכשיו את הבסיס ואת העמידה, ושכבר אינם מתאימים עוד לעידן אליו אנחנו נכנסים, ואנחנו נקראים להיפתח אל הכוחות הרוחניים החדשים, שמתאימים להוות בסיס ועמידה לעידן החדש. . יחד עם זאת, באמת עדיין איננו מסוגלים לזהות ולהבין עד תומם, את הכוחות הרוחניים החדשים בהם אנחנו פוגשים, כי בזמן מאוד קצר נעשתה קפיצה אנרגתית מאוד גדולה, אשר מטלטלת טלטלה עזה את כל המערכות סביבה, ואנחנו עכשיו רק מתחילים לחוש ולגשש את הכוחות הרוחניים החדשים.
מערכת כי לה' המלוכה
כל נשימה שהאדם לוקח היא בעצם ייחוד עם הבורא כניסה ויציאה של אוויר הם ממש מעשה של אהבה להיות נוכח בכל לקיחת אוויר בכל נשיפת אוויר זה מחזיר אותנו לרגע אל עצמנו אל המקום בתוכנו ששם הוא יתברך נמצא מעשה האהבה הוא למעשה קודש הקודשים ממש העונג הכי עליון זה להיות עם ובתוך הבורא אהבה זו נוכחות מלאה מפגש מלא עד אין סוף שלי עם השם ושל השם עמי בתוך ועם אדם נוסף שעמו אני בוחר לחיות ולהיות בלי החיבור לבורא עולם זה אינו מעשה של אהבה למעשה מכיוון שאין בזה הבנה אין בזה התפרקות עצמית מאני לאין הגוף הוא כלי להתחברות למקום רוחני פנימי מאוד - קודש הקודשים ממש העונג לא בא מהגוף העונג בא מהיכולת להרפות ולהתחבר אחד לשני לאחד כל מעשה האהבה הוא מעשה של הבנה הדדית חיבור הדדי קשר הדדי נכונות ומוכנות להיות שותף למעשה בראשיתי מאוד הגוף הוא מרכבה לבראשית כשלומדים להשקיט את הראש להשקיט את היצר להשקיט את עצמנו ולאפשר לעצמנו להיות בתוך הבורא אחד בשני זה כבר רמת תודעה חדשה זה מבטל את הכל ומרכיב את הכלי מחדש להיות אחד למעשה של אהבה נכנסים עירומים "בלי להרגיש כלום" "בלי לחשוב על כלום" שקט....... קול דממה דקה כל תנועה היא תנועה שלו כל מגע הוא מגע שלו כל נוכחות היא נוכחות שלו כשמפנים את כל תשומת הלב לנוכחות הזו זה נקרא להתייחד להיות אחד להיכנס לתוך קודש הקודשים להבין שעכשיו אני "בתוכו" והוא - בתוכי.. בלי הפסקה- זיווג דלפסיק. למעשה של אהבה אין סוף זו האומנות של הבורא להישאר בתוכנו כל הזמן- לכן כשאנחנו ערים לזה אין זמן ואין עונג גדול יותר מביטול והתבטלות הזמן הכלא של רוב בני אנוש- שהם מייצרים כל הזמן זמן ואין להם זמן ולא רק שאין להם זמן- הם לא יודעים מה לעשות כשיש להם זמן. ובזמן שיש להם זמן- אין להם זמן לעשות אהבה שזה נקרא לדעת איך מבטלים את הזמן וחיים באהבה. לחיות באהבה- זה כשאין מחשבה או רגש או מציאות חוץ מאהבה. כל עוד יש משהו שמפריע שמציק שלא מסתדר לא למדנו להיות עם הבורא אחד. כל ההפרעות החיצוניות לא מאפשרות לנו בעצם להתחבר לדעת מה זה אהבה ואיך עושים אותה זו הדעת היחידה זו האמת היחידה לדעת לעשות אהבה זה למעשה - לדעת לחיות לדעת לעשות זיווג לדעת לעשות ייחוד זה סוד החיים אנחנו אוהבים מאוד תשומת לב ובעצם כמעט כל החיים שלנו אנחנו מחפשים איך לקבל את זה הקבה לא מחפש תשומת לב הוא חי בשימת לב 24/7 הוא בתוך ובפנים ער וחי כל תנועה שלו היא מתוך אהבה אצל הבורא אין הפסקה הוא חי בזיווג דלפסיק הוא עושה רק אהבה. אז למה המציאות החיצונית נראית כפי שהיא נראית? לא יודעים להזדווג יודעים מה זה להפעיל כוח. יודעים מה זה לשלוט יודעים מה זה לאיים יודעים מה זה פירוד יודעים להשתמש בראש יודעים להשתמש בגוף לא יודעים לחבר את הגוף לראש שזה הבסיס לחיבור עם עצמי ועם יוצרי וכל פעולה בעולם החיצוני צריכה ואמורה להיות תנועה שיוצאת מתוך חיבור מתוך ידיעה עצמית. מתוך האמת היחידה האין סופית שגם כשאנחנו כבר לא נהיה בעולם הזה היא תישאר כאן לנצח. זו תנועת האהבה תנועת החיים נשמת כל חי היא נשימה של אהבה ורק כשהבורא מחליט שהגיע הזמן להמשיך מכאן לתודעה אחרת התנועה הזו יוצאת ומתפשטת ומתלבשת בצורה אחרת. להיות ער לזה להיות מודע לזה להתעורר - זה לתפוס שעלי להגיע ולהיות אחד בתוכי שהכול הכל נהייה בדברו ואם אני לא כדברו אין שום משמעות לדברי הייחוד הזה ההתחברות הזו לתוכיותי למהותי לייחודי היא מעל הזמן והמקום היא נצחית היא לא קשורה לשום דבר ממה שקורה בחוץ. אין לנו שום קשר עם מה שאנשים קוראים לזה חיים אנשים לא באמת יודעים מה זה חיים. מה זה חי החיים. אפשר לחיות כאן כמו מלך ואנשים חושבים שאתה עני ועלוב ולעומת זאת יש אנשים שרק נראה שהם חיים כמו מלכים ובעצם הם ממש לא. לחיות כמו מלך או מלכה זה לצאת מהעבדות והשעבוד של כל מה שהעולם הזה מייצג או מעודד אותנו להיות. לחיות בתוך העולם - זה לדעת מה זה עולם מה זה אדם מה זה חיים מה זאת אהבה וזה תלוי אך ורק במקום שבו את/ה נמצאים זו השגה תודעתית זה הישג בלתי נראה לעין לעולם לא נוכל לדעת היכן אדם כזה או אחר מונחים ניתן ללמוד מהכתובים שלו ניתן ללמוד מהמעשים שלו לכן- כל מה שמתפרץ עכשיו בעולם זה תיקון עולם אפוא שהאדם נלחם שם מונחת המודעות שלו זה מפריע לו- בתוכו הוא מורד בעצמו אנשים לא תופסים שכל העולם נמצא בתוכם וכשהם לוקחים חלק במרד כזה או אחר זה אומר שחלק מהעולם לא עבר תיקון בתוך עצמם אין באמת במי למרוד ואין באמת אפשרות לעשות מהפכה אלא ורק בתוך עצמנו ואז גם העולם בחוץ - ישקף את אותה המציאות. אין כאן באמת מלחמת אחים אין כאן באמת מלחמת אזרחים אין כאן באמת שנאת אחים. יש כאן שנאה עצמית. יש כאן מרד עצמי יש כאן מלחמה פנימית באדם ועד שכל אדם לא יעשה שלום בתוכו אנחנו נמשיך ונשאל את עצמנו מה קורה כאן מה באמת קורה כאן. מה שקורה כאן - קורה בתוכנו אדם לא באמת יודע מי הוא. זו מלחמת עולם זו הייתה ותהיה תמיד מלחמה עד שנדע מה זה אדם. החיצוניות תמיד ולעולם תייצג את מה שעוד לא עבר תיקון אצלנו. בתוכנו כל המחזה הזה הוא מחזה שנקרא תיקון עולם. זה ממש לא עושה רושם. זה שקיבל מכות וזה שנפל וזה שתפסו אותו וזה שכלאו אותו וזה שקיבל דוח וזה שמתווכח וזה שמורד וזה שלא מתאים לו כן מתאים לו וזה שאין לו פרנסה וזה שסגרו לו את העסק וזה שאין לו מה לאכול וזה שמת וזה שנוסע בתוך רכב עם מסכה ופלסטיק על הפרצוף וזה שצוחק וזה שבחרדה וזה שבגאולה והשוטר הרע והשוטר הטוב כל אחד וכל אחת זה התיקון שלו וזה מעשה של אהבה. עד כמה שזה נשמע לא מהעולם הזה זה רק מהעולם הזה כי רק בעולם הזה אפשר לקלקל אז רק בעולם הזה אפשר לתקן מי שמבין שעכשיו בורא עולם עובד כאן בגלוי. "לא מתקרב ולא מתעסק במה שלא שלו" את זה יכול לתפוס רק אדם שעבר את כל זה.. בלימוד תורה בלימוד הדעת אדם שעבר מצבים בתוך מצבים בהסתר ובגלוי- לא תחת כותרת של מגפה אלא תחת הבנה שעכשיו הוא נמצא בעבודת השם בעבודת בירורים בתיקון עצמי. זו הדרך היחידה לקבל את האהבה לחיינו על ידי שנבין שאין רע יורד מלמעלה כולנו ללא יוצא דופן ירדנו לעבודת תיקונים. וככל שהזמן מצטמצם - התיקון נעשה בצורה הרבה יותר גלויה ועירומה וחשופה לכל. הקבה לא יכול להיות בדירה בתחתונים "מלאה בשקר" לכן הוא מכין את העולם לדור בו קודם עושים סדר אלוקי מוציאים את כל השקר מהעולם עולם=אדם ואז יהיה אפשר לעשות אהבה להיות עולם שכולו שבת אחד עולם שכולו ייחודים של דורשי ייחודו זה מהלך שרק הבורא יכול לעשות באדם לכאורה- יש סיפור רקע סדר עולמי וכל מיני מילים שתולות בפיהם של בובות מפלסתיק הם רק כלים לא יותר ולא פחות ההבדל בין הבורא לאדם האדם משתמש בכל דבר לטובת עצמו הבורא לא משתמש באף אדם הוא מתקן אותו מאהבה למען שמו. לכן- הכל מתחיל והכל ייגמר באהבה וככל שנשכיל להתבונן בעיניים אוהבות וניתן לאהבה מקום בתוכנו כך ייטב לנו כך נהיה טובים ומטיבים העולם הזה לא בבעלות ולא שייך לאף אדם מי שרוצה לעשות כאן היסטוריה ולהיכנס לספר ולעשות רושם יגלה שהרושם היחידי הוא אהבה זה נקרא לעשות רושם זה נקרא להיות בן תורה בן מלך בת מלכים וזה משהו שאנחנו צרכים לעשות בתוכנו לא על אף אחד ולא בשביל אף אחד כי אהבה זה אחד שיודע לעשות אהבה זה חיים שכל אחד יכול לחיות זה נקרא להתבטל לדעת אות-ה את התורה הקדושה זה נקרא קודש הקודשים להיכנס להיכלו שכולו שלום.
מערכת כי לה' המלוכה
כל נשימה שהאדם לוקח היא בעצם ייחוד עם הבורא כניסה ויציאה של אוויר הם ממש מעשה של אהבה להיות נוכח בכל לקיחת אוויר בכל נשיפת אוויר זה מחזיר אותנו לרגע אל עצמנו אל המקום בתוכנו ששם הוא יתברך נמצא מעשה האהבה הוא למעשה קודש הקודשים ממש העונג הכי עליון זה להיות עם ובתוך הבורא אהבה זו נוכחות מלאה מפגש מלא עד אין סוף שלי עם השם ושל השם עמי בתוך ועם אדם נוסף שעמו אני בוחר לחיות ולהיות בלי החיבור לבורא עולם זה אינו מעשה של אהבה למעשה מכיוון שאין בזה הבנה אין בזה התפרקות עצמית מאני לאין הגוף הוא כלי להתחברות למקום רוחני פנימי מאוד - קודש הקודשים ממש העונג לא בא מהגוף העונג בא מהיכולת להרפות ולהתחבר אחד לשני לאחד כל מעשה האהבה הוא מעשה של הבנה הדדית חיבור הדדי קשר הדדי נכונות ומוכנות להיות שותף למעשה בראשיתי מאוד הגוף הוא מרכבה לבראשית כשלומדים להשקיט את הראש להשקיט את היצר להשקיט את עצמנו ולאפשר לעצמנו להיות בתוך הבורא אחד בשני זה כבר רמת תודעה חדשה זה מבטל את הכל ומרכיב את הכלי מחדש להיות אחד למעשה של אהבה נכנסים עירומים "בלי להרגיש כלום" "בלי לחשוב על כלום" שקט....... קול דממה דקה כל תנועה היא תנועה שלו כל מגע הוא מגע שלו כל נוכחות היא נוכחות שלו כשמפנים את כל תשומת הלב לנוכחות הזו זה נקרא להתייחד להיות אחד להיכנס לתוך קודש הקודשים להבין שעכשיו אני "בתוכו" והוא - בתוכי.. בלי הפסקה- זיווג דלפסיק. למעשה של אהבה אין סוף זו האומנות של הבורא להישאר בתוכנו כל הזמן- לכן כשאנחנו ערים לזה אין זמן ואין עונג גדול יותר מביטול והתבטלות הזמן הכלא של רוב בני אנוש- שהם מייצרים כל הזמן זמן ואין להם זמן ולא רק שאין להם זמן- הם לא יודעים מה לעשות כשיש להם זמן. ובזמן שיש להם זמן- אין להם זמן לעשות אהבה שזה נקרא לדעת איך מבטלים את הזמן וחיים באהבה. לחיות באהבה- זה כשאין מחשבה או רגש או מציאות חוץ מאהבה. כל עוד יש משהו שמפריע שמציק שלא מסתדר לא למדנו להיות עם הבורא אחד. כל ההפרעות החיצוניות לא מאפשרות לנו בעצם להתחבר לדעת מה זה אהבה ואיך עושים אותה זו הדעת היחידה זו האמת היחידה לדעת לעשות אהבה זה למעשה - לדעת לחיות לדעת לעשות זיווג לדעת לעשות ייחוד זה סוד החיים אנחנו אוהבים מאוד תשומת לב ובעצם כמעט כל החיים שלנו אנחנו מחפשים איך לקבל את זה הקבה לא מחפש תשומת לב הוא חי בשימת לב 24/7 הוא בתוך ובפנים ער וחי כל תנועה שלו היא מתוך אהבה אצל הבורא אין הפסקה הוא חי בזיווג דלפסיק הוא עושה רק אהבה. אז למה המציאות החיצונית נראית כפי שהיא נראית? לא יודעים להזדווג יודעים מה זה להפעיל כוח. יודעים מה זה לשלוט יודעים מה זה לאיים יודעים מה זה פירוד יודעים להשתמש בראש יודעים להשתמש בגוף לא יודעים לחבר את הגוף לראש שזה הבסיס לחיבור עם עצמי ועם יוצרי וכל פעולה בעולם החיצוני צריכה ואמורה להיות תנועה שיוצאת מתוך חיבור מתוך ידיעה עצמית. מתוך האמת היחידה האין סופית שגם כשאנחנו כבר לא נהיה בעולם הזה היא תישאר כאן לנצח. זו תנועת האהבה תנועת החיים נשמת כל חי היא נשימה של אהבה ורק כשהבורא מחליט שהגיע הזמן להמשיך מכאן לתודעה אחרת התנועה הזו יוצאת ומתפשטת ומתלבשת בצורה אחרת. להיות ער לזה להיות מודע לזה להתעורר - זה לתפוס שעלי להגיע ולהיות אחד בתוכי שהכול הכל נהייה בדברו ואם אני לא כדברו אין שום משמעות לדברי הייחוד הזה ההתחברות הזו לתוכיותי למהותי לייחודי היא מעל הזמן והמקום היא נצחית היא לא קשורה לשום דבר ממה שקורה בחוץ. אין לנו שום קשר עם מה שאנשים קוראים לזה חיים אנשים לא באמת יודעים מה זה חיים. מה זה חי החיים. אפשר לחיות כאן כמו מלך ואנשים חושבים שאתה עני ועלוב ולעומת זאת יש אנשים שרק נראה שהם חיים כמו מלכים ובעצם הם ממש לא. לחיות כמו מלך או מלכה זה לצאת מהעבדות והשעבוד של כל מה שהעולם הזה מייצג או מעודד אותנו להיות. לחיות בתוך העולם - זה לדעת מה זה עולם מה זה אדם מה זה חיים מה זאת אהבה וזה תלוי אך ורק במקום שבו את/ה נמצאים זו השגה תודעתית זה הישג בלתי נראה לעין לעולם לא נוכל לדעת היכן אדם כזה או אחר מונחים ניתן ללמוד מהכתובים שלו ניתן ללמוד מהמעשים שלו לכן- כל מה שמתפרץ עכשיו בעולם זה תיקון עולם אפוא שהאדם נלחם שם מונחת המודעות שלו זה מפריע לו- בתוכו הוא מורד בעצמו אנשים לא תופסים שכל העולם נמצא בתוכם וכשהם לוקחים חלק במרד כזה או אחר זה אומר שחלק מהעולם לא עבר תיקון בתוך עצמם אין באמת במי למרוד ואין באמת אפשרות לעשות מהפכה אלא ורק בתוך עצמנו ואז גם העולם בחוץ - ישקף את אותה המציאות. אין כאן באמת מלחמת אחים אין כאן באמת מלחמת אזרחים אין כאן באמת שנאת אחים. יש כאן שנאה עצמית. יש כאן מרד עצמי יש כאן מלחמה פנימית באדם ועד שכל אדם לא יעשה שלום בתוכו אנחנו נמשיך ונשאל את עצמנו מה קורה כאן מה באמת קורה כאן. מה שקורה כאן - קורה בתוכנו אדם לא באמת יודע מי הוא. זו מלחמת עולם זו הייתה ותהיה תמיד מלחמה עד שנדע מה זה אדם. החיצוניות תמיד ולעולם תייצג את מה שעוד לא עבר תיקון אצלנו. בתוכנו כל המחזה הזה הוא מחזה שנקרא תיקון עולם. זה ממש לא עושה רושם. זה שקיבל מכות וזה שנפל וזה שתפסו אותו וזה שכלאו אותו וזה שקיבל דוח וזה שמתווכח וזה שמורד וזה שלא מתאים לו כן מתאים לו וזה שאין לו פרנסה וזה שסגרו לו את העסק וזה שאין לו מה לאכול וזה שמת וזה שנוסע בתוך רכב עם מסכה ופלסטיק על הפרצוף וזה שצוחק וזה שבחרדה וזה שבגאולה והשוטר הרע והשוטר הטוב כל אחד וכל אחת זה התיקון שלו וזה מעשה של אהבה. עד כמה שזה נשמע לא מהעולם הזה זה רק מהעולם הזה כי רק בעולם הזה אפשר לקלקל אז רק בעולם הזה אפשר לתקן מי שמבין שעכשיו בורא עולם עובד כאן בגלוי. "לא מתקרב ולא מתעסק במה שלא שלו" את זה יכול לתפוס רק אדם שעבר את כל זה.. בלימוד תורה בלימוד הדעת אדם שעבר מצבים בתוך מצבים בהסתר ובגלוי- לא תחת כותרת של מגפה אלא תחת הבנה שעכשיו הוא נמצא בעבודת השם בעבודת בירורים בתיקון עצמי. זו הדרך היחידה לקבל את האהבה לחיינו על ידי שנבין שאין רע יורד מלמעלה כולנו ללא יוצא דופן ירדנו לעבודת תיקונים. וככל שהזמן מצטמצם - התיקון נעשה בצורה הרבה יותר גלויה ועירומה וחשופה לכל. הקבה לא יכול להיות בדירה בתחתונים "מלאה בשקר" לכן הוא מכין את העולם לדור בו קודם עושים סדר אלוקי מוציאים את כל השקר מהעולם עולם=אדם ואז יהיה אפשר לעשות אהבה להיות עולם שכולו שבת אחד עולם שכולו ייחודים של דורשי ייחודו זה מהלך שרק הבורא יכול לעשות באדם לכאורה- יש סיפור רקע סדר עולמי וכל מיני מילים שתולות בפיהם של בובות מפלסתיק הם רק כלים לא יותר ולא פחות ההבדל בין הבורא לאדם האדם משתמש בכל דבר לטובת עצמו הבורא לא משתמש באף אדם הוא מתקן אותו מאהבה למען שמו. לכן- הכל מתחיל והכל ייגמר באהבה וככל שנשכיל להתבונן בעיניים אוהבות וניתן לאהבה מקום בתוכנו כך ייטב לנו כך נהיה טובים ומטיבים העולם הזה לא בבעלות ולא שייך לאף אדם מי שרוצה לעשות כאן היסטוריה ולהיכנס לספר ולעשות רושם יגלה שהרושם היחידי הוא אהבה זה נקרא לעשות רושם זה נקרא להיות בן תורה בן מלך בת מלכים וזה משהו שאנחנו צרכים לעשות בתוכנו לא על אף אחד ולא בשביל אף אחד כי אהבה זה אחד שיודע לעשות אהבה זה חיים שכל אחד יכול לחיות זה נקרא להתבטל לדעת אות-ה את התורה הקדושה זה נקרא קודש הקודשים להיכנס להיכלו שכולו שלום.
מערכת כי לה' המלוכה
הפוסט האחרון מאת: ר.ק - חזק ביותר
מערכת כי לה' המלוכה
מאת ר.ק מי שלא אחד לעולם לא יבין את אף אחד אחדות זה לדעת את האחד
מערכת כי לה' המלוכה
מה זו עבודת השם? מה זו תורה ? מה זה מצוות? מה זה שבת? מה זו הלכה? אדם יכול להיות במסע אמת , מסע מושגח באופן מופלא, שבו ממש רואים איך אלוהים מדבר איתנו דרך שליחים, וכל אדם שפוגשים במסע הוא מסר מהבורא ומצליחים ולחיות את ההלכה ואת התורה יותר מאשר רבנים גדולים עם תארים. אם אדם הפך לחלוטין את הרצון לקבל לעצמי לרצון להשפיע, והוא חי בצורה שהוא נותן תורה בחינם , וחי בתודעת שפע מוחלטת מהבריאה בידיעה שכשאתה פועל עפי התוכנית האלוהית, כשאתה הופך להיות עצמות השפע, נביעה, השפע קיים והבריאה תדאג לכל צרכיך. זה נקרא שהרוח רוכבת מעל החומר. ויכולים להיות רבנים שמבחינה חיצונית נראים עם חליפות ומכובדים ולהוסיף לעצמם תארים כמו שליט"א ועוד, אבל השאלה האם הם חיים את ההלכה שאותה הם מלמדים. האם הם הפכו להיות עצמות הדבר. עצמות האחדות, עצמות החסד, עצמות האהבה אותה הם מלמדים. כי אם רבני הדור עדיין נמצאים במצב של לארגן ארועים גדולים שבשיאם ההודעה הדרמטית לציבור היא להוציא ארנקים,לבקש תרומות מהציבור, לאייש עמדות, בתקופה כל כך מאתגרת שבה העם עייף , זקוק לאמת, אז הם רק מלמדים את ההלכה אבל הם עדיין לא חיים אותה... מה זה בעצם כסף? כסף זה הכלי האנרגטי שמגשים שפע שנוצר מהחיבור הטבעי בין האנשים. ואם אנחנו רוצים באמת שפע לאומה , מה שצריך עכשיו זה לא שאנשים יפתחו ארנקים, אלא יפתחו את הלבבות.... מה שהאומה שלנו זקוקה מכל , זה אחדות הלבבות. גם לעמוד על במות , ללמד סמינרים שעולים המון כסף , לקבל המון לייקים בפייסבוק במלבושים יפים של מורים רוחניים מלמדי תודעה וגורואים- כל אלה לא מעידים על עולם האמת, לא מעידים על הפיכה לעצמות הדבר. קיים בזה המון שופוני של עולם השקר. ומבין כל המגדלים שיפלו, מגדל הבבל הרוחני שיפול כאן הוא הכי גבוה והכי כואב שיש. כל מה שמזוייף יפול, ותישאר רק אמת , כדי לבנות כאן את העולם החדש העולם כפי שהבורא רצה שיהיה , טוב ומיטיב לכל נבראיו. פוסטים אלוהיים ונשגבים של האמת לאמיתה של הבורא לא בהכרח ימשכו הרבה לייקים, כי זה לא תמיד דברים שנעים לשמוע. אבל הם ימשכו את יחידי הסגולה של הדור שלנו. וגדולי הדור האמיתיים של הדור שלנו מסתתרים באנשים הפשוטים והם יודעים שכאן נמדדים באיכות ולא בכמות . הבעש"ט ספר אחד לאחד את תלמידיו , אבל כל אחד אחד שנמשך לתורתו, לתורת אמת היה יחיד סגולה. האלוקות נמצאת בפשטות. והגאולה תהיה כל כך נפלאה כי: ענוים ירשו ארץ.. לדעת תורה זה ללמוד מי אתה. זו עבודת בירורים אינטימית בין האדם לבין הבורא התורה שבכתב היא משל, שעוזר לנו לעבור את מסעות החיים. כל מה שאדם עובר בחייו, זה התיקון שלו. הבורא מוציא לאור דרכו את שמותיו פעולותיו וכינוייו. וכל המציאות כאן, קשה או קלה עד כמה שהיא זה רק תיקון העולם. אדם שיש לו עמוד שדרה אלוקי, הוא כבר לא ימכור את עצמו, הוא לא יעשה לו פסל ותמונה ולא יהפוך אף אדם אחר לגורו שלו. הוא הבין שהתורה היא מדויקת , היא לא צריכה אישור, זו תוכנית אלוהית. כל מה שנדרש מאיתנו זה לתפוס שאין כאן אף אחד.. אין עוד מלבדו. כל אדם , מקרה מצב , כל דבר שעדיין משפיע עלינו , זה שיעור חינם שאנחנו מקבלים בלי לשלם לשום רב, ועכשיו כולנו זוכים לראות שיעורי חינם בתורה שמראים לכולם איך מתקנים את העולם. אדם כזה הוריד את העולם הבא לעולם הזה . כשאנחנו נכנסים לתוך עצמינו, לתוך התורה בעבודת בירורים מושלמת מול הבורא אנחנו זוכים לקבל את דעת התורה , את האור הגנוז.. זהו אורו של השם , אור אינסוף. התורה היא אור והיא טמונה בכל אדם אנשים שעוסקים באמת בתורה עוסקים באלוקות. זו לא דת... זה נקרא להיות ישראל. אנשים שהפנימו שהכל כאן זה אין עוד מלבדו שום מציאות חיצונית כבר לא תשפיע עליהם ולא תעשה עליהם רושם, זה כבר לא יפעיל אותם, כי אנשים כאלה כבר לא ניתנים יותר להשפעה, הם משפיעים על המציאות .. הם יצאו לאור, לאינסוף. הם הפכו לאינסוף. ולכן זה רק נראה שהתוכנית של הסדר העולמי הולכת לאן ששליטי העולם מתכננים. שליטי העולם יכולים לבנות מגדלים, יכולים לבנות את מגדל הבבל הגבוה ביותר, הבורא יכול להשלות אנשים שבהם שולט 'הכוחי ועוצם ידי..' ולצחוק. וברגע אחד עזבתיך.. וברחמים גדולים אקבצך... ואז אנחנו מבינים שזה סדר אלוהי חדש בעצם, ואנחנו עבדי השם , חיילים בצבא השם .. הבורא יודע בדיוק מה הוא עושה, אין טעויות באלוקות. ולכן כולם צריכים לזכור שמה שקורה עכשיו זה רק שלב בתוכנית האלוהית, זה צירי לידה , ואנחנו לא צריכים להיות מושפעים משום מציאות חיצונית שמוקרנת לנו. אלא להאיר , להרבות באור, להאיר את האמת ולהתרחק מהשקר, מעולם השקר. נתקן את עצמינו וכך תרבה האמת, עד שהשקר פשוט יתפוגג. אז אנחנו לא מושפעים משום מציאות חיצונית שמוקרנת לנו. ללמוד תורה זה ללמוד מי אתה . לקבל את הדעת בתוכינו. בעל הסולם הגדיר את התורה כצורת השתוות הצורה לבורא, ולפעול תמיד מתוך חיבור ולא מתוך פירוד. הרב יובל אשרוב מלמד אותנו שהדבר המסוכן ביותר זה לשפוט יהודי עפ"י המלבוש החיצוני שלו כי רק למעטים יש השגה אמיתית של איזו נשמה נמצאת באיזה גוף. ויש סיבה למה הבורא בחר לשים את חלקינו בלבוש חילוני, למרות שאנשים פשוטים שזכו להשגות אלוקיות יכולים להגיע להשגה של לחיות בחייהם את התורה שרבנים מלמדים. כולנו עכשיו מכל המגזרים צריכים לפתח ענווה גדולה מאוד כי אף אחד לא באמת יודע למה התכוון הבורא בעולמו . מרוב חצרות וקהילות ורבנים , חוסר אחדות ופירודים, נוצרו המון סילופים והמון אגו רבני ולא ברור כרגע מהי הלכה, מהי תורה מהי שבת. ולכן ההנהגה עכשיו היא פנימית. ההנהגה היא הנהגת לב . תורת משה רבנו היא תורת ההקשבה ללב. ואדם שפועל עפי תורת משה רבנו ימצא את התשובות בתוכו ויפנה למדריכים הנכונים שיעזרו לו לגלות את הבורא בתוכו. כולנו ניתן ונקבל בקרוב מתנות אחד מהשני . חילוניים ילמדו הלכה רבנים, ודתיים ילמדו הלכה חילוניים. וייווצר כאן עולם ערכי רוחני שמבוסס על תורת אהבת לרעך כמוך כפי שהיתה לאבות אבותינו הצנועים והענוים. שמבוסס על אלוקות ולא מבוסס על דת. מישהו ששואל לדוגמא איזה מצוות שבת לקדש? אין תשובה חיצונית, ההנהגה היא פנימית , בלב. כל אדם עכשיו צריך להתחבר פנימה אל בוראו ולמצוא את המשיח בתוכו , והוא יזכה לקבל את התשובות. המצווה החשובה ביותר כעת במצב הכאוס והשקר שהעולם נמצא בו היא שבמה שלא עושים, לשמור על חוקי החיבור של הבריאה, ולא חוקי הפירוד.. ממשנתו של בעל הסולם אלינו, שאותם הוא כתב בדיוק לתקופה זו , הדור האחרון, דור הגאולה. מאת : Efrat Yosef
מערכת כי לה' המלוכה
מאת ר.ק אנחנו בשיעור בבית ספר לאלוקות לא בבית ספר לאנושות אין שום סיבה לחיות בעונש בכלא של אנשים זו תוצאה כואבת של אי הבנת החומר אי הבנת הרוח שממנה אנחנו מורכבים הרוח- לא מתעסקת באנושות אין לה עניין בחומר כל עוד האנושות תמשיך להאמין בחומר החומר יפרק את האנושות עד ליסוד-ה זו התכונה של האלוקות יסוד עולם זה הבסיס להתפתחות האנושית להתפרק מעצמה ולהיות עצם הדבר עצמו יתברך אין מסלול אחר. אין תואר אחר אין השכלה אלה רק כלים להשגת התורה לקבל מושג באלוקות. זה תומך בדרך מאפשר את הלמידה. בגוף לחיות לא קשור לרמת ההשכלה שלי אלא לרמת התפיסה הרוחנית שלי את משמעות החיים זה נקרא להתפשט מהחומר אנשים מסתובבים פה כגושי בטון חומר כבד אבן על הלב זה הצער שהם חווים זה הנזק שהם מביאים על עצמם ועל אחרים. הרוח מרחפת על פני המים היא משחררת היא נמצאת מעל לחומר זה עולם ומלואו זה לתפוס את המשמעות את הוד והדר החיים את מלאותם אילו ידעו בני אנוש באיזו דרגה של שפלות הם נמצאים הם היו לובשים שק ומתאבלים על עצמם. איך אפשר לבגוד בחיים ולבקש חיים זו טרגדיה אנושית. עד שלא נבין כולנו שאין כאן אני ואין כאן אתה יש כאן אנחנו בגוף אחד זה חומר קשה מאוד לפירוק זה השמדה של בני אנוש זו מערכת שלא פועלת לפי חוקי הטבע האלוקי אין דבר כזה למלא הוראות כשאני לא יודע הוראות של מי אני ממלא תחשבו איזו דרך יש לנו לעשות כדי לצאת מהמוות.. אנשים משרתים פה של מלאך המוות והם קוראים לזה- הוראות. הקבה לא משרת הוא מלך. כשמדברים על משיח צריך להבין שהוא הבין רק דבר אחד מי הוא. זה לא בשמיים זה לדעת בשביל מה נבראת אם מישהו מאמין שהוא נברא לציית לחוק הוא לא נברא. הוא נשלט על ידי אנשים משיח אף אחד לא שולט בו זו הנהגה אלוקית. מכיוון שרוב בני אנוש עלי אדמות נשלטים קשה להם מאוד לתפוס מה זה משיח משיח זה לא משהו שאפשר לתפוס אם אתה לא בעצמך משיח. פשוט פשוט. לא מסובך. מה שמסובך זה שאין לנו רצון להפסיק לשלוט ולהיות נשלטים לכן- אין לנו מושג מה זה תורת משה. אנחנו לא מוכנים להפסיק להיות עבדים של תורה תורה שלא יודעת את עצמה אין לה קיום. תחשבו על זה זה פסל עובד פסלים אלוקות זה הבסיס של העולם של האדם אם לא כך זו מכונה מכונה לא יכולה להבין מה זה אלוהים אדם כן זה מחויב המציאות
מערכת כי לה' המלוכה
מאת גיל: היכן בולטת ההשגחה הפרטית בחיינו? ====================== אחד הדברים הבולטים שרואים דרכו את ההשגחה הפרטית בחיינו, הוא שרשרות ההיכרויות שיש לנו עם אנשים, שהן לפעמים כל-כך מפתיעות ומרתקות. איך היכרות עם אדם אחד, מובילה להיכרות עם אדם שני, וכו', ואיך ההיכרויות משנות את חיינו ומקנות להם פנים חדשות, עד שבמבט אחורה, לא היינו מדמיינים לאן חיינו יכולים להגיע.
מערכת כי לה' המלוכה
מאת ר.ק: נדרש מאיתנו המון אומץ - לפרק את עצמנו לברר את עצמנו ליסודו של עולם הפירוק, הבירור היסודי הזה מרכיב אלוקות ככל שאנחנו מוכנים יותר בשלים יותר עמוקים יותר פנימיים יותר אנחנו מתחילים להבין את המשמעות של מה זה אדם אדם=בירור אחד שלם מא-ת אמת את עבודת הבירורים העצמית הזו אין מי שיעשה במקומנו יש-מאין משמעותו ללכת עד הסוף זה האין סוף. זה הרגש מתי עבודת הבירורים מתחילה להיות יותר "קלה" זה הרגש שהנה עכשיו הבא לפתחי אני יודע לפתוח אותו בלי פחד בלי מהומה אני מיומן באהבה בירור השם הוא בירור שמו- שזה שמי מי אני? ככל שאני מיומן יותר בעבודת השם אני יודע יותר מי אני "אני לא מתנגש" במציאות אני לא מחזיק ממנה במובן מאוד מאוד עמוק "היא לא קיימת" מכיוון שרק הוא קיים יתברך כך שבעצם מה שאני פוגש במציאות זה אותו זו המציאות היחידה ואם לא כך סימן שאני לא מבין עדיין את משמעותה של המילה מציאות. של עצמי. לימדו אותנו רוב חיינו שאנחנו חיים בתוך מציאות. של מי? זו שאלה בסיסית שחובתו של כל אדם לברר. מציאות של מי? מי כתב אותה? מי מכתיב אותה? לאורך כל חיינו הסביבה החברה התרבות הדת המנהגים המסורת מכתיבים לנו - "מי אנחנו". האם זו המציאות? האם הקבה שברא את האדם לא יודע מי אנחנו? האם אנחנו צרכים לעשות מה שאומרים לנו כדי שהקבה יקבל אותנו? או שאנחנו צרכים לדעת מי זה הקבה שברא אותנו? אין עוד מלבדו- זה לא משפט דתי זה לא איזה ביטוי להנהגה דתית. זו מציאות פשוטה מאוד מאוד ובסיסית כמו לשתות מים ולאכול פת במלח אין עוד מלבדו זה הבסיס שלנו בלי שום קשר לחברה לדת לתרבות ללאום זה היסוד שלנו להבין מה זה אדם. לכן נדרש המון אומץ להיות בן אדם. לא פעם זה אומר שאתה מעין "עוף מוזר" למה שלא תהיה כמו כולם? התשובה שלי היא שכולם אותו דבר גם ככה. אף אחד לא טוב יותר מאף אחד רק שאחד- היה מספיק אמיץ לברר את עצמו ולהיות אחד והרוב פשוט הולכים כמו עדר אחרי מישהו אחר. לרוב הנטייה שלנו היא לאהוב את אלה שעושים מה שאומרים להם זה מרגיש מאוד נוח הנה קבוצה של גופים מסכימים על זה שהרב הזה הוא הוא הוא "הרב" הנה קבוצה של אנשים מסכימים על זה שהראש ממשלה הוא הוא הוא הראש לא נבראתי להסכים עם אף אחד. גם אתם לא. נבראתם לדעת מי אתם. אם החלטתם להקריב את חייכם בשביל תרבות חברה דת חוקי מדינה אף אחד לא ימנע זאת מכם. הרשות נתונה. אין דבר יותר עלוב- מלמסור את החיים האלה לידיים אחרות משל אלוהים. זה כל האנושות חייבת לדעת אחרת- זה להסתכן בנפשנו. אפוא שאין ידיעה מוחלטת של מי אנחנו זה לשחק במוות. רק מי שיודע מי הוא ניצח את המוות. המוות- לעולם קשור באי הבנת מציאותו יתברך. בריצה אחרי כל מה שנראה לנו נדמה לנו מרגיש לנו חושב לנו יום יום יום יום אנשים מתאבדים. לאו דווקא פיזית. רוחנית נשמתית הם לא יודעים. הם פשוט לא יודעים מי הם. קל לשטות בהם. קל לנסוע עם מערכת קריזה ולומר - לכו להיבדק זה בחינם.. קל לומר "נפל במילוי תפקידו" ולתת למשפחה קצבה דגל ואות הצטיינות קל להדפיס תעודת הצטיינות ולמכור לך אני שקרי קל מאוד להפוך אותך- לנשלט , כי אתה מכור קנו אותך. אתה לא יודע את זה כי לא תוותר על הכבוד הכסף המעמד התפקיד מה שהשגת.. אתה חייב להאמין בו ולהחזיק אותו ולהישאר עבד שלו כי אחרת מי אתה? אתה תשתגע. השיגעון הכי גדול בעולם הוא לא לדעת מי המשוגע הזה שמחזיק מעצמו שחי כאן בשקר מוחלט ומאמין שזו האמת. ככה העולם הזה עובד. היסוד שלו- זה לא בני אדם זה בני אנוש שמגיל קטן מאוד מחונכים היטב להחזיק כאן את השקר הכי גדול את עצמם. הם לרוב מתים ככה.. אבל- הם היו.... מישהו משהו.. נחשבים בעיני הכלל. בני אנוש שהחברה אוהבת - משרתים . חיים את החיים כשהם משועבדים עד היסוד לתפקיד מסוים בלי לברר מי אני בלי לדעת האם זה החיים? אין להם זמן. אנחנו מעריצים אנשים כאלה. אנחנו שואלים ממה הם עשויים עבד- לא שואל את עצמו ממה אני עשוי. הוא עושה. "מלך-לא עושה". הוא יודע מה הוא לכן הוא נקרא מלך שעל זה נאמר- צדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים נברא בצלם אלוקים - זו מלכות. תחשבו לרגע- אדם שנברא למלכות משועבד אליה כמעט 7000 שנה. מה לא ניסו ומה לא מנסים לעשות רק כדי שבני אנוש יישארו עבדים של טיפשות של שקרים. אחרת- מי יחזיק את העולם אלה שממציאים אותם לא יודעים להחזיק הם אלופים בלשקר בלכתוב תוכניות וללמד אותנו להיות שקרנים לא כך היא דרכה של אלוקות. האלוקות- מחייה מתים. מעירה אותנו מהשקר מהעולם הזה האלוקות נטולת הגדרה תרבות חברה דת האלוקות זה דבר חי מאוד זו ראיית האמת האלוקות מעולם ולעולם לא תתאים את עצמה למישהו או משהו היא יודעת את עצמה. היא לא צריכה רב או ראש משלה. תרבות חברה כדי לדעת מי היא. לכן צריך אומץ צריך לצלוח את כל הרמייה והשקר של העולם הזה ולצאת ממנו ולעמוד מול האמת- ולא להיבהל זה מלכנו. זה משיח צדקנו לגלות איך עבדו עלינו כמעט 7000 שנה. זו חתיכת התעוררות שאין סיכוי שמת לא יקום ממנה זה באמת לחזור לחיים מהרבה מאוד גלגולים ושנים של מוות. שינה. זה לצאת מהקבר אין לתאר את ההרגשה הזו אתה חופשי פשוט חופשי לדעת לנשום להיות לתפוס את מציאותו יתברך זה ההרגש הכי מפואר שקיים אין דבר שיכול להידמות לזה אולי לידה.. הרגע בו מגיחה לעולם נשמה זו תחיית מתים אנושות שמורדמת מונשמת מוסברת מוכתבת מנוהלת נשלטת נלחמת נאבקת שורדת מתקיימת מחויבת מתוקשרת ממומסרת מומסדת מחונכת זה עם של עבדים- תחת שליטה של עבדים זה שוק בשר - ממלכה של גויים. לא של בני אלוקים לא בני ישראל לא. להיות ישראל- זה לא מנהג. זו לא מסורת. זו לא דת זה לדעת מי אתה. זה להיות בן אדם. נברא בצלם אלוקים. לכן , הרשות תמיד נתונה. לחיות כבהמה נפש חיה. לחיות כחלק אלוקה ממעל אף אחד לא יכול לבחור בשבילכם. צריך הרבה מאוד עוז דקדושה לנצח במלחמה למות מטיפשות כי הקרבתי את חיי למען הטיפשות שלי זו בחירה. למות על קידוש השם - זה להחיות מת. ואז אין יותר פחד מוות אין יותר ממה לפחד אתה יודע מי אתה. מעטי מעט עושים את הדרך. לפעמים אנחנו לא יודעים בכלל על קיומם. הם שונים, הם אחרים, לא בגלל שהם מיוחסים יותר אלא בגלל שהם תפסו את הנחש. הם התעוררו וגילו איך עובדים פה על כולם בעיניים. הם יצאו מהמוות. קמו לתחייה. לבוא לאדם שיש לו כבוד כסף תפקיד רכוש ולהציע לו למות.. על קידוש השם- זה ממש לא מפתה.. להציע לו עוד כסף עוד כבוד עוד ... זה מאוד מפתה. לכן- רוב העולם הזה חי בפיתוי עוד מימי בראשית לא רוצים להפסיק לחיות כפתי.. מה זה פתי? אדם שעושה מה שאומרים לו בלי לדעת את עצמו. מי אני? זה נקרא לחיות בשקר. הוא אמר.. בלי לדעת מי זה הוא? מי זה אני? מה זה אמר? ככה חיים בני אנוש. כל אדם שלא יודע למה הוא עושה את מה שהוא עושה -מתחייב בנפשו. זה העולם הזה. העולם הבא שהוא בעולם הזה זה לדעת מי אני שזה מי הוא יתברך. זה עולם האמת. אדם=אמת. אם לא כך.. זה רק שוק בשר עם מלבושים שעושים מה שאומרים להם איזה עונש לחיות בעולם כזה.. אין לזה תקנה. שעל זה נאמר- דור בא ודור הולך. דור משיח - זה דור שאנשים מתעוררים להבין ולתפוס מי הם. מה זה אלוקות קמים לתחייה מנצחים את המוות מגלים את השקר את עבודת האלילים את השעבוד את מצרים ויוצאים ממנו- מעצמם מהמחשבות הרגשות המנהגים ומתחילים לדעת אותם זה נקרא לחיות.. לגלות מי חי זה נקרא לפרק את עצמנו ליסוד להגיע לאמת לאמיתה ולהחיות מתים
מערכת כי לה' המלוכה
מאת גיל איך תהיה הידיעה באחרית הימים? ==================== . "כִּי מָלְאָה הָאָרֶץ דֵּעָה אֶת ה' כַּמַּיִם לַיָּם מְכַסִּים" (הנביא ישעיהו יא ט) פסוק זה, מתאר את הגודל והעומק העצומים של ידיעת האדם את האלוקות, אשר תהיה באחרית הימים. . מה פירוש "כַּמַּיִם לַיָּם מְכַסִּים"? האם המים מכסים את הים? הרי המים הם עצמם הים?? אלא שבתנ"ך "יָּם" מציין גם כלי קיבול למים. כמו מתקן אגירת המים שעשה שלמה המלך בבית-המקדש, הנקרא "ים של שלמה". . ה"יָּם", אם כן, הוא קרקעית הים, המקבלת אליה את מי הים, ויש בה עליות וירידות, גבשושיות ונקבוביות. והמים המכסים את הים, הם מים נדיבים ביותר, אין אצלם ויתור על אף עלייה וירידה, על אף גבשושית ונקבובית. את הכל הם מכסים ללא שום פספוס או ויתור. . וכך גם ידיעת האדם את האלוקות, שתהיה באחרית הימים, תהיה ידיעה שלא תחמיץ אף פרט. אפילו לפרט הכי זעיר ו"שולי" תהיה משמעות בידיעה זו, לא פחות מאשר לפרטים הגדולים והמרכזיים.
מערכת כי לה' המלוכה
מאת ר.ק פרשת נח כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו ואף עשיתיו... הכיצד נח ידע את זה עוד מלפני שנכתבה התורה שבכתב? מעטים האנשים ששואלים וחוקרים: "מדוע עונות השנה חלים בתאריכים שרשומים בלוח השנה"?... אבל מכיוון שאנחנו דנים היום על "פרשת נח" חייבת להיות המטפורה של התקופה שהיא המבול שהוא נקרא: "תקופת החורף".. ומכיוון שעל שני עדים יקום דבר, נסתכל סביבנו ונראה ונשאל את עצמנו: "האם אנחנו ביום הזה רואים את מה שהיה ביום ההוא שנאמר"?... "ויראו בני-האלהים את-בנות האדם כי טבת הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו"...(בראשית ה' פסוק לא). ואם אנחנו לא מסתובבים במקומות האלה, מכיוון שנהיינו מעמד העליון ואנחנו פוסלים אנשים כאלה, האם את זה רואה מי שראה שנאמר: "וירא יהוה כי רבת רעת האדם בארץ, וכל-יצר מחשבת לבו רק רע כל-היום" (בראשית ו פסוק א'wink. ומפה כאשר כולנו כפויי טובה, אין פרגון לבני אנוש, ואהבת לרעך כמוך לא קיים, כולנו שופטים כאשר אנחנו שפוטים והרשימה ארוכה נאמר: "וינחם יהוה כי-עשה את-האדם בארץ, ויתעצב אל-לבו" (בראשית ו' פסוק ו'wink. מפה אנחנו רואים שכל מה שעשינו לא עומד במבחן במציאות, אף אחד לא יודע מדוע הוא נמצא, והסקרים מודיעים על הדיכאון, חרדה, זוגיות קלוקלת, כל אדם שלישי סרטן והרשימה ארוכה שנאמר: "ויאמר יהוה: אמחה את-האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, עד-רמש ועד עוף-השמים, כי נחמתי כי עשיתם" (שם, ז'wink. בנקודה הזאת יהוה חייב לעמוד במילה שהוא אמר: "כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו" ולא להרוג צדיק עם כולם, שעל כן חיפש ומצא אחד מכל באי העולם הזה ואמר: "ונח מצא חן בעיני יהוה" (שם פסוק ח'wink. אם נשאל: מה מצא יהוה בנח ואיזה שוני ראה בנח מכל באי העולם הזה?... התשובה נח ידע את מה שאמר איינשטיין: "בדרך שאתם הולכים לא תגיעו למטרה" שעל כן נוח שינה את התפוסים שלו שנאמר: "אלה תולדות נח. נח איש צדיק תמים היה בדרתיו, את האלהים התהלך נח" (שם, ט'wink. איך נח ידע מה דרכו של האלהים ושאר בני האדם לא ידעו, הרי תורה שבכתב לא הייתה?... תשובה לפני שנסתכל בתכונותיו של נח אנחנו צריכים לדעת מי זה אביו של נח שנאמר: "ויחי-למך שתים ושמונים ומאת שנה, ויולד בן: ויקרא את שמו נח לאמור: זה ינחמנו ממעשנו ומעיצבון ידנו מן האדמה אשר אררה יהוה. ויהי כל ימי למך שבע ושביעים שנה ושבע מאות שנה, וימת למך" (בראשית ה' פסוקים כח, כט, לא). למך ישב ולמד ופתח בתי ספר ללימוד, מפעלים, מטוסים, בתים מפוארים, והתפאר מכל מה שיש לו שלבסוף ראה את משפט של פרקי אבות: "מרבה נכסים מרבה צרות"... ובנוסף לזה חשב שהוא גם יכול ללמוד את סודות התורה, כך שבדרך הזאת שהלך "למך" לא יכול להיות "מלך" שעל כן נאמר: "כל ימי למך 777 שנה"... ונח לא הלך בדרך של אביו הלמך וקיבל את מודעות: "יהוה אחד ושמו אחד" שהוא מלך מלכי המלכים. מפה אנחנו למדים את מה שנאמר: "כל הנעור משנתו ולא לומד תורה מתחייב בנפשו". "כל ההולך בדרכו של אנוש = למך". "כל ההולך בדרכו של שת = מלך". "מה רב טובך אשר צפנת ליראך". תורת משיח
מערכת כי לה' המלוכה
מאת ר"ק: למה אפשר "להשתגע" מספר הזוהר? מספר הזוהר אפשר לצאת משיגעון לא להשתגע ספר הזוהר הוא אמת הוא הנשמה של העולם של הקבה מה שעושה הקבה- הוא מראה לנו את השיגעון שלנו שזה מה שאנשים לרוב לא מסוגלים לראות או להתמודד עמו. הזוהר בא ללמד אותנו להיגמל מהמוות כן, זה חתיכת שיגעון לא נורמלי לתפוס באיזה עולם של שקר אנחנו חיים באיזה עולם מדומיין מנותק משועבד וחולה שבני אנוש כל כך מחזיקים ממנו ובעצם לא יודעים שהעולם הזה כולו שקר. וכל עוד שהאדם לא נגמל מהשקר הוא חי בדמיון מוחלט כן, זה מפעים כמה האמת פשוטה היא כל כך פשוטה שזה כואב בכל הגוף לגלות מה עושים בני אנוש איזה מחלה סופנית זה בן אנוש שלא יודע מי הוא זה כל כך הזוי- שלא הייתם יותר יוצאים מהבית זה רחוק מרחק שנות אור מהאור הזוהר זו הנשמה שלנו של האחד כל השקר מתגלה זה נקרא לקום לתחייה. המוני אדם טוענים זה לא מדבר אלי.. ברור. זה לא יכול לדבר אל מי שלא מוכן לדעת האלוקות- זה לא משחק זה תהליך של התעוררות כשאתה התהליך בעצמך אתה עובר את התהליך בעצמך. ספר הזוהר זה ממש פתיחת הגוף וכניסה לתוך כל איבר ואיבר החייאת איברים שהאיברים משולים לבני ישראל. ספר הזוהר הוא חיים. ולנצח הוא יהיה חי ולנצח הוא יחייה.. כי זו נשמה גוף שחי בלי לדעת את הנשמה זה רוח רפאים. זה לא רוח אלוקית. זה הזוי אין לזה דין ואין לזה דיין אדם שחי בתוך שיגעון עצמי מפחד לצאת ממנו זה קשה להיגמל מעצמי זה דורש מוכנות לוותר על "הכל" אין דבר כזה חצי אלוקות או רבע אלוקות או שזה אלוהים חי החיים או שזה בהמה חיה ספר הזוהר זה אור הנשמה זו התרופה לכל "בהמה חיה" יש כאלה שמאמינים בתרופות סמים וכולי.. ספר הזוהר זו גמילה מכל האמונות זו ידיעה- מוחלטת שליטה בגורל. למה? כי הכל ידוע מראש אין במה לשלוט מי שיודע לא חי באשליה או בדמיון הוא מודע לנצח הוא נמצא כבר בנצח מה שהוא היה הוא יהיה זה באמת שיגעון מוחלט מצד הקדושה איזו גאונות אלוקית זו אדם איזה עונג ואיזה אושר זה לדעת מה זה אדם ואיזה גאולה זו להיגמל מעצמי מהשקר מהעולם הזה ולחיות בעולם הזה את העולם הבא זה לא נתפס כי אין בזה תפיסה או אחיזה זו הנשמה של הקבה שנמצאת בכל אדם לגלות אות-ה זה יום המוות ויום הלידה להשתגע אפשר רק מלא לדעת את הנשמה ספר הזוהר כולו אור אמת האמת יכולה להראות משוגעת רק למשוגע לא כי היא משגעת בדיוק להפיך היא התרופה לכל מחלה העניין הוא שהמגפה הכי קשה בעולם היא אנשים חסרים בדעת. ובדרך כלל הם אלה שמנהיגים את העולם. אוי לעלבונה של תורה כזו
מערכת כי לה' המלוכה
מאת בית מדרש לתורת הרמז: הפיל האדום מנצח את החמור הכחול = 1098 = (הרפובליקנים סימנם פיל אדום, והדמוקרטים חמור כחול) מבשרת ציון 1098- רמז לגאולה פרת חטאת 1098 - רמז לתשפ"א תהא שנת אפר פרה. מתי יהיה הניצחון? "בטז חשוון ה אלפים תשפא" = 1335 זמן הקץ בדניאל. מי מנצח? "דונאלד טראמפ הרפובליקני מביס את גו ביידן הדמוקרטי" = 1890 האותיות לפני אותיות אלו =(גהמכג חקלע דקעהאכטצמט לאטנ ש בה אטטגמ דגלהצקחט) =1335 1335 זמן הקץ בדניאל. פסוק 1890 בתורה "וה' הולך לפניהם יומם לנחותם הדרך ולילה בעמוד אש להאיר להם" "דונאלד טראמפ הרפובליקני מביס את גו ביידן הדמוקרטי" המילוי של משפט זה עולה 7770 היינו ירמוז על 777 *10 היינו הטבע משלים את עצמו מגיע אל שלימותו וכעת מתחיל תקופה למעלה מן הטבע. וכן המילוי לבד עולה 5880 = כמנין "מלכי 5780" נצחון דונאלד טראמפ טז חשוון התשפא = 3101, פסוק 3101 בתורה הוא "ויט משה את ידו על השמים ויהי חושך בכל ארץ מצרים", ירמוז על המכות המגיעים על האומות, הרב טורהניים חוזה את נצחון טראמפ בעליית שלישי של פרשת וארא , עליה זו מדברת על הפיכת סדום יש כאן רמז על הפיכת סדום שהולכת להתרחש אצל אומות העולם השנה
מערכת כי לה' המלוכה
מאת ר.ק תפיסה לא מציאותית של החיים היא בסיס של פחד ממה יש לפחד? מה מפחיד את האדם יותר מכל בחייו? חוסר. איך אני יסתדר בלי.. כל אחד עם הרשימה שלו היחיד שאת או אתה אמורים להסתדר עמו נמצא. תסתכלו בראי. כמה טרגי זה לחיות בחוסר תמידי ולשכוח את מי שאתם רואים במראה. לעולם "את או אתה תחסרו לעצמכם" עד שתבינו ללמוד לחיות עם מה שיש מעבר לזה אין כלום אז מה הפחד? את מה אנחנו כל כך מפחדים לאבד? זה הכל עניין של תפיסה. העולם הזה לא תופס מה זה אלוקות ולכן הוא מלא בפחד מחוסר. האלוקות מלאה כל כך רק צריך לאפשר לה להיות פשוט להיות מלאה במה שהיא ואז - הפחד יתחלף בנוכחות הנוכחות הזו ככל שהיא יותר ויותר ערה היא מבינה שאין כאן שום דבר שום דרמה יש כאן עולם שרק אני יכול להנהיג אותו אחרת זה באמת מפחיד זה מפחיד לחיות בעולם שאני לא נמצא מה זה נקרא להיות נמצא? זה נקרא לקבל את עצמי בלי שום תנאי ולתת מעצמי בלי שום תנאי רק אהבה כזו יכולה לנצח את כל הפחדים אדם שלא חי מה זה משנה ממה הוא מת. כשרוב האנושות פשוט מפחדת איזה חיים אלה? זו תפיסת מציאות מעוותת כל כך וזה הבסיס של פחד עיוות. תפיסת מציאות מעוותת שאינה נשענת על שום דבר מלבד דרמה בני אנוש אלופים בדרמה הדרמה מייצרת להם רגשות מנחמים תחושה של אחדות מדומה. יומו של כל אדם יגיע זו לא שאלה וזו לא דרמה זה החיים לכן אין שום משמעות להתעסק באחרים זו תפיסת מציאות מעוותת. כשאדם מתעורר לחיים הוא מבין אותם שאין מקום לדרמה יש מקום לקבלה של המציאות היחידה תסתכלו בראי ותבינו מי המנהיג של העולם כשתתחילו לקחת אחריות מלאה על המציאות היחידה הזו תבינו מי חי.. תבינו מי מת.. אז תתחילו לתפוס מה זו מציאות מה זה דמיון ואיך יוצאים מדרמה החיים הם רק מעבר מאני לאין זה הכל וזה לא כלום כאשר אדם נמצא אין פחד החכמה היא להתבונן ולשאול מי נמצא.. מי חסר? לא מה. מי.
מערכת כי לה' המלוכה
הנושא טראמפ מאת רון ל : איפה להתחיל? אני יודע בוודאות שהדברים הבאים יתסיסו חלק מקהל הקוראים בין השאר גם כאלו שבדרך כלל נוטים להסכים עם רוח הדברים ואפילו לפרגן. אני חושב שמדובר כאן בתופעה מדהימה. אבל לפני הכל, מאוד חשוב לי להדגיש שלא מדובר כאן כלל בדעה פוליטית אלא בראיה רוחנית גרידא. *** זה לא סוד שההוויה הפוליטית ללא יוצא מן הכלל, היא הוויה מושחת ומסואבת וזאת ללא קשר לשייכות הפוליטית ימין מרכז או שמאל. כן, פה ושם יש אנשים מוסריים אבל הם מעטים ביותר ובעמדה נחותה. הרוב המכריע של הפוליטיקאים בישראל ובעולם הוא זבל אורגני שמונע הן מטמטום, אהבת עצמית, אהבת השררה וכמעט תמיד הם מחוברים בחוטים שקופים אבל מאוד חזקים למישהו שמניע אותם כמו בתאטרון בובות. זו המציאות העגומה חברים..וסליחה על המילים הרכות. *** איך אפשר מבלי להזכיר את הפוליטיקאי מספר אחד, דולנד גיי טראמפ? כתבתי בכבר ואני מזכיר שוב שמדובר בפוליטיקאי אגוצנטרי וכוחני שמייצג אומה כוחנית ואגוצנטרית. אין ספק שההתנהגות שלו מעוררת לא מעט סימני שאלה וגם סימני קריאה ואין ספק שחלק מהחוקים שהוא מביא גורמים לנזק כפי שאין ספק שהוא מחובר למוקדי הכוח הכלכליים אבל... הוא הרבה פחות גרוע מהיריב שלו שממש.... אבל ממש מחובר לכוחות השחור. טראמפ אולי אדם ברוטלי וכוחני עושה לא מעט טעויות, אבל הוא אינו פועל ממניעים הקשורים לאופל ולרע. זה המקום להאיר בפנכם תופעה שלדעתי היא מדהימה!!! והמסקנה שאני מביא כאן, אינה מבוססת על תחושת בטן אלא על התבוננות עמוקה בנעשה. שימו לב ככל שהרמה הרוחנית והמוסרית של האדם עולה.. כן התיעוב כלפי טראמפ גובר. ואז קורה משהוא מאוד מעניין! התמונה מתהפכת וגם אם אותו חוקר רוח לא הופך לחסיד של טרטמפ, הוא מבין שהדברים הרבה יותר מורכבים ממה שנראה לעיין. אני מדגיש שוב, זה לא האג'נדה הפוליטית והכלכלית של אותו מועמד אלא מה מקור הדרייב שלו, אור או חושך. בהתחלה גם אני נדהמתי מכך שאנשי רוח ברמות הגבוהות ביותר מסוגלים לראות בטראמפ כדבר חיובי המייצג (בצורה מאוד יחסית ומוגבלת) דווקא את הצד הפחות חשוך של מסכת האירועים, אבל לאחר שהבנתי שמדובר בתופעה גורפת, הבנתי שזו מעין אמת קוסמית ותחושה קולקטיבית. . כפי שציינתי בתחילת המאמר, אנו עוסקים בביצה מעופשת ומלאה בזבובים, אבל כל עוד אין לנו אלטרנטיבה אחרת מוארת והומנית יותר, אנו נאלצים לבחור בין הגרוע לגרוע פחות. אל דאגה, זה רק מצב ביניים והאנשים האלה עומדים לרדת מהבמה או להבעט ממנה ולא יהיו הרבה מחיאות כ פ י י ם בקרב קהל הצופים, מה שיוותר על הבמה זה עגבניות מעוכות והרגשה של החמצה.