ברוכים הבאים לצאט של ‘כי לה’ המלוכה’ – נא לשמור על קדושת הצאט.

חלון צאט
המסביר לצרחן
לא הקטורת היא העיקר - העיקר היא התשובה!!! אם אין תשובה אז הקטורת נקראת תועבה! [ישעיהו, א יג]
המסביר לצרחן
בואו נעשה מאמץ לחזור ולהחזיר בתשובה, כי זה העיקר,
המסביר לצרחן
כנסים וקטורת זה נחמד, אבל העיקר שנעשה כולנו תשובה
המסביר לצרחן
תודה רבה
המסביר לצרחן
המצב נורא ואיום אין זמן.
המסביר לצרחן
בני ברק תל אביב - זה המקום הכי הגרוע בקורונה
המסביר לצרחן
למה? כי בגלל הפריצות לא יכלו ללכת ברחוב, עכשיו בא הקב"ה ועושה שמה סדר.
המסביר לצרחן
קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה -
המסביר לצרחן
צועקים לכל אחד מה עשית להצלת עם ישראל???
המסביר לצרחן
אם נשמור עינים בקדושה נראה משיח במהרה
המסביר לצרחן
פרקי היכלות פרק לה - ומתקבצים אנשים ונשים וטף ומבקשים רחמים גדולים שנאמר (ישעיה נד ז) ברגע קטן עזבתיך:

[ג] וחוזרין בתשובה באותו שעה ש"ש רבוא מישראל ומקבצים כל אומות העולם ומבקשים לחזור בתשובה כשרואין את ישראל שהם הולכים לבתי כנסיות ובתי מדרשות ומבקשים רחמים בקול רם ורואין כמי שאינם רואים ולא שומעים יראו גוים ויבשו (מיכה ז טז):
המסביר לצרחן
בהמשך לדברי "מלכות ה'" בצאט השני - הזוהר אומר [תיקוני הזוהר תיקון כא] שבפסח ימותו הערב רב שהם שאור וחמץ
המסביר לצרחן
רמקולים ברחבי בני ברק: "לא להתפלל במניין"
המסביר לצרחן
למה אין רמקולים ברחוב: "לא לצאת עם הפאה ושאר פריצות וכו' מהבית???"
המסביר לצרחן
ממה פחד אדם הראשון?

האיר לי מקודם פסוק: "ואירא כי עירום אנכי ואחבא", אבל לצערנו היום הנשים הולכות בפריצות ברחוב בריש גלי! וה' הטוב יכפר בעדנו.
המסביר לצרחן
אנחנו חייבים לעשות תשובה על כל הראיות האסורות שראינו בחיים, אחרת בשמים וגם בארץ יהיה ומחכה לנו דין קשה ונורא.
המסביר לצרחן
אבל ברוך ה' במידה טובה - כל התגברות אפילו הכי קטנה - לכבוד ה' יתברך - זה שכר עצום והנאה ואושר עילאי ונצחי... חבל לפספס את ההזדמנות!
המסביר לצרחן
אוי וי מה קורה פה??
המסביר לצרחן
סגרו לנו את הבתי כנסת ומדרש ואוסרים לקיים מניינים - בלי מלחמה ובלי הפגנות
המסביר לצרחן
מי ידוע מה יהיה הלאה?
המסביר לצרחן
חייבים להתחזק, הולכים לשלוט פה הצבא וכו' צריך מסירות נפש
המסביר לצרחן
ב"ה מצורף פה נוסח "אני מאמין להמתקת הדינים" עם הוספות - https://drive.google.com/file/d/1AWXq-urXBDhl06gzTtcfm65RRi4w0KT1/view?usp=sharing
המסביר לצרחן
זה נוסח על פי גירסה שהעלה כאן אחד החברים היקרים הי"ו צילום של האני מאמין החדש עם הנפש החיים ביחד, וב"ה העתקתי את זה והוספתי עוד
המסביר לצרחן
רק עם הקדושה והצניעות נשרוד את הדברים הקשים שבאים, רק בשמירת העינים והברית וכו' נזכה לגאולה ברחמים
המסביר לצרחן
ידוע שיש בעולם ובארץ את המגפה הנקראת קורונה, והרבה אנשים נדבקים ומתים גם יהודים. על מה ולמה? מה חרי האף הגדול הזה???
המסביר לצרחן
מרן השדי חמד זיע"א כבר כתב: מגפה ראשי תיבות מפני גילוי פאת הנשים!
המסביר לצרחן
במקום לפחד מהקב"ה מפחדים מהקורונה
המסביר לצרחן
כל הקורונה באה בגלל הפאה, כל הקורונה באה בגלל הפאה.
המסביר לצרחן
אם נוריד את הפאה יהיה ישועה, אם נוריד את הפאה - משיח בא
המסביר לצרחן
העיקר לקדש את המחשבה, לא לחשוב מחשבות לא טובות לא צנועות וכו'
המסביר לצרחן
לחשוב תמיד שם הויה ושם ש-די-, שמות קודש
אנונימי641090
ביאת משיח 2701 קורונה
אנונימי641090
משיח יתכלה ערה פסח בערב היו מוכנים
אנונימי641090
יתגלה
המסביר לצרחן
הלוואי, ואם לא?
אנונימי641090
אהי קשור לגרטחה
אנונימי641090
לגגאוחה
אנונימי641090
לגרטחה
אנונימי641090
אני קשור לגרטלה
המסביר לצרחן
לא מבין מה כתבתם
אנונימי641090
המשיח קשור אלי
המסביר לצרחן
לשמור עינים - ככה נראה משיח
אנונימי641090
אתה צודק
אנונימי641090
חיים קניינסקי קיבל בד לבן קשור למשיח
אנונימי641090
אתה פה
המסביר לצרחן
מה קשר?
המסביר לצרחן
וצריך גם לכתוב בכבוד "הרב" חיים קנייבסקי
אנונימי641090
יש לי אליך
המסביר לצרחן
לא מבין מה אתה כותב
אנונימי641090
אתה היית פעם באתר ואלה
המסביר לצרחן
לא נראה לי
אנונימי641090
מכיר לב זמיר גור נשרים
המסביר לצרחן
גור נשרים - מכיר
המסביר לצרחן
ב"ה התעוררתי עם המשפט הזה:  Foggy Fogo sat on a wall,Foggy Fogo  had a great fall.All the king's horses and all the king's menCouldn't put Foggy Fogo together again
המסביר לצרחן
:  Foggy Fogo sat on a wall, Foggy Fogo  had a great fall. All the king's horses and all the king's men Couldn't put Foggy Fogo together again
המסביר לצרחן
Fojy Fojo  sat on a wall, Fojy Fojo   had a great fall. All the king's horses and all the king's men Couldn't put Fojy Fojo  together again
אנונימי641090
מכיר לב זמיר גור נשריפ
המסביר לצרחן
האם אתם יודעים מי זה פוג'י פוג'ו?
אנונימי641090
מי זה
אנונימי641090
בת דוד מכיר
המסביר לצרחן
התעוררתי עם המשפט הזה (למעלה) פוג'י פוג'ו
אנונימי641090
בת דוד מכיר
המסביר לצרחן
בת דוד - ישר כח על מה שאתם כותבים
המסביר לצרחן
אבל
המסביר לצרחן
מה זה כל הזמן ההזכרה על "כח הצדיקים"... "הצדיקים המתיקו" "הצדיקים פועלים"ץץץ
המסביר לצרחן
לדעתי זה גובל בעבודה זרה
המסביר לצרחן
עבודה זרה גמורה
המסביר לצרחן
ה' הוא האלקים ואין עוד מלבדו, ורק הוא מחליט וקובע מה יהיה ומה קורה, לא הצדיקים!!!
המסביר לצרחן
וחוץ מזה, לא הצדיקים, אלא עם ישראל, כל יחיד ויחיד - בו תלוי הגאולה!!!
אנונימי641090
אתה פה
המסביר לצרחן
חוץ משמירת עינים שזה מאד חשוב - צריך גם שמירת אוזנים = לא לשמוע שירים לא טובים לא לשמוע דיבורים אסורים וכן הלאה
יוסף בן שמחון
רק שהמצב יתחיל באמת להידרדר כדי להוריד את הגאווה. וכן את מי בראש? ואת הביטחון בכסף וברכוש ובבריאות . ונשאר כמו עלי נידף רועדים מפחד ואין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמים . אז ה' יתברך יחזיר אותנו בתשובה בעזרת ה'.
אנונימי642128
כנראה שגוג ומגוג זה סין וארה'ב וכנראה שתפתח מלחמה בלתי נמנעת בינהם שתארך זמן קצר בזמן הקרוב וממנו יתגלה משיח
אנונימי642128
בכל ההיסטוריה מזמן אברהם אבינו יהושע בן נון חזקיה המלך וכ'ו ועד עתה התנהלו מלחמות אמנם היו ניסים ומופתים אבל מעשה אנושי במלחמה תמיד היה כך גם יהיה לעתיד וכנראה שגוג ומגוג ממש בפתח שבהם יהיו ניסים ומופתים גדולים בשמים ובארץ כדברי הנביא יחזקאל וכל המדרשים הגר'א ועוד ימים יגידו ונקווה שיהיה ברחמים גדולים תיקון הבריאה כולה
אנונימי642128
התחושה כל כך חזקה שבפסח יהיה דברים מאוד גדולים בעולם וישתנו סדרי בראשית
אנונימי643439
גור נשרים אתה פה?
אנונימי643698
פסח פסח גאולה פסח פסח גאולה פסח גאולהההההה על הפזמון של אומן אומן ראש השנה
מלך יהודה
ישתבח הבורא ויתעלה האל . אפילו שאין מקווה כרגע אחרי מקלחת טובה לגרוס ולקרוא בלי להבין זוהר הקדוש לרפואת עם ישראל ולאחדות עם ישראל ולגאולת עם ישראל ולרפואת כל באי עולם . גם תהילים גם פטום הקטרת גם כל תורה שאדם קורא ולומד זה עוזר מאוד.
אנונימי547566 BR São Paulo, BR אנונימי624334 IL Haifa, IL אנונימי627685 IL Tel Aviv, IL אנונימי633695 IL Tel Aviv, IL אנונימי635190 IL Petaẖ Tiqwa, IL אנונימי636285 IL Kfar Saba, IL אנונימי637434 IL Jerusalem, IL אנונימי637894 IL IL אנונימי638062 IL IL אנונימי638745 IL Haifa, IL אנונימי639773 IL Tel Aviv, IL אנונימי640331 IL Jerusalem, IL אנונימי640559 IL Jerusalem, IL אנונימי640899 IL Jerusalem, IL אנונימי641047 IL Nazareth, IL אנונימי641711 IL Ramat Gan, IL אנונימי641963 US Savannah, US אנונימי643309 US Miami, US אנונימי643354 IL Jerusalem, IL אנונימי643435 US Chicago, US אנונימי643883 IL Tel Aviv, IL אנונימי643896 IL IL אנונימי644163 IL Tel Aviv, IL אנונימי644319 DE DE אנונימי644327 IL Lehavim, IL אנונימי644385 PA Panama City, PA אנונימי644516 US New York, US אנונימי644543 US Cassville, US אנונימי644545 IL Jerusalem, IL אנונימי644561 IL Tel Aviv, IL אנונימי644564 IL IL אנונימי644565 IL Holon, IL אנונימי644567 IL IL אנונימי644569 IL IL אנונימי644571 IL Tel Aviv, IL אנונימי644578 IL Kfar Yona, IL אנונימי644579 IL Tel Aviv, IL אנונימי644580 IL Holon, IL אנונימי644581 IL Tel Aviv, IL
מס' משתתפים בצאט: 39

הגדרות