ברוכים הבאים לצאט של ‘כי לה’ המלוכה’ – נא לשמור על קדושת הצאט.

חלון צאט
צאט זה יפתח בימים של אירועים בטחונים ובימים של עומס בצאט הכללי

7 תגובות

 1. יניב

  סנהדרין צח, א
  היום אם בקולו תשמעו

  הוא אלקינו ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו – היום אם בקולו תשמעו [תהלים צו, ה]

  רבי יהושע בן לוי אשכח לאליהו [פגש את אליהו], דהוי קיימי אפיתחא דמערתא דרבי שמעון בן יוחאי [שהיה עומד בפתח מערת רשב”י].

  . . אמר ליה: אימת אתי משיח [מתי בא משיח]?
  אמר ליה: זיל שייליה לדידיה [לך שאל את משיח עצמו].

  והיכא יתיב [ואיפוה הוא נמצא]?
  אפיתחא דרומי [בשער רומי].

  ומאי סימניה [ואיך אפשר לזהות אותו]?
  יתיב ביני עניי [יושב בין עניים] סובלי חלאים. וכולן שרו ואסירי בחד זימנא [וכל אלו שיש להם מספר נגעים, מסירים את כל התחבושות יחד, מקנחים את מקום הנגע, וקושרים את התחשובות שוב]. איהו שרי חד ואסיר חד [אבל משיח פותח רק תחבושת אחת, מקנחו וקושרו שוב, ואז עובר לשנייה] אמר: דילמא מבעינא [אולי אצטרך לצאת לגאול את בני ישראל], דלא איעכב [לא אתעכב כדי קשירת שני נגעים].

  אזל לגביה [הלך אליו], אמר ליה [רבי יהושע למשיח]: שלום עליך רבי ומורי!
  אמר ליה שלום עליך בר ליואי [בן לוי].

  אמר ליה: לאימת אתי [מתי יבוא] מר?
  אמר ליה: היום.

  אתא לגבי [בא אצל] אליהו.
  אמר ליה: מאי [מה] אמר לך?
  …אמר ליה: שקורי קא שקר בי [הוא שיקר לי] דאמר לי היום אתינא, ולא אתא [הוא אמר לי ‘היום אני בא’ ולא בא]!

  אמר ליה: הכי אמר לך [כך התכוון לומר לך] היום – אם בקולו [של הקב”ה] תשמעו.

  היום , זאת אומרת אם כולם יעשו רצון ה’ מיד יבוא משיח ,כמו העניין שנאמר “אלמלא ישראל משמרין 2 שבתות כהלכתן מיד הם נגאלין” מה הטעם ? מכיוון ששבת שקולה כנגד כל המצוות וממילא זהו רצון ה’ אז מיד נגאלים.
  היום זה הכוונה של אחישנה.
  אך מה עם בעתה?
  המשך הפסוק מרמז על כך “אם בקולו תשמעו”
  אם בקולו מרמז על בשישית קולות, כמו שהתחיל בשנה השישית קולות שופר ברחבי העולם והאפקט נמשך עד עכשיו ומה אחרי זה? בשביעית מלחמות והנה גם זה התקיים שבשנה שעברה התחילו מלחמות בסוריה , אז מתי הבעתה? התשובה בתוך המילה תשמעו שזה אותיות מ-תשעו , מוצאי שביעית בן דוד בא.
  אז אנחנו רואים שהפסוק “היום אם בקולו תשמעו” מסתדר טוב עם מה שאמר מר “בשישית קולות בשביעית מלחמות מוצאי שביעית בן דוד בא”.
  בעזרת ה’.

 2. יניב

  קצת על חמץ ומצה בסוד האותיות ולאחר מכן רעיון כיצד זה קשור לגאולה.
  חמץ מסמל את הגאווה ,כמו כן את הרע , כי החמץ מאופיו הוא טופח ומשמין , כמו שנאמר “וישמן ישורון ויבעט”
  לעומת זאת המצה מסמלת את הענווה ואת הטוב , שהיא דקה ורזה ואינה רוצה לטפוח.
  חמץ ומצה הם כמעט אותם אותיות , ההבדל היחידי ביניהם זה האות “ח” (כמו חטא) והאות “ה” (שהיא תשובה כידוע). ההפרש ביניהם בגימטריה הוא 3 ותיכף נבין איך הוא קשור לגאולה.
  האות “ה” ו- “ח” הם דומות אלא מה קורה פה ? האות ח שהיא של צד הגאווה כביכול הייתה ה , אלא שהיא הטפיחה והתגאתה עד שהקו הקטן בתוך ה-ה עלה כלפי מעלה ונעשתה אות ח.
  כמו כן בתחילה כאשר הייתה אות ה במצה , היא הייתה ממוקמת בסוף , שזה מראה על ענווה שהיא בעקב כמו שנאמר “עקב ענווה יראת ה”, כאשר התגאתה הפכה להיות אות ח ומיד קפצה בראש ורצתה להיות בהתחלה ומ-מצה נהפך להיות חמץ.
  עכשיו שעברנו על חמץ ומצה בסוד האותיות נעבור להסבר כיצד זה קשור לגאולה.
  כידוע בפסח מנקים את כל הבית מהחמץ וכל מה שקשור בחמץ מוציאים מרשותינו כציווי ה’ יתברך,
  והתהליך הסופי הוא ביעור חמץ=426=4+2+6=12=1+2=3
  ו-3 זה הפרש הגימטריה בין המילה חמץ למצה , אם כן כאשר מבערים חמץ והביעור יועיל לאבד את החומר הנשרף כמו שאמרו חז”ל על גזיזת צפורניים , רשע זורקם צדיק קוברם וחסיד שורפם , כאשר בשניהם המהות והצורה נשארת אך כאשר אתה שורף נאבדת הצורה, זאת אומרת שמחסירים אותה מאבדים אותה , וכאשר מחסירים 3 מהמילה חמץ יוצא מצה , וכך גם יהיה בזמן הגאולה יתחיל התהליך של הביעור חמץ שהוא הרע והגאווה כמו שאמרנו ולכן נאמר “ודרך רשעים תאבד” וגם “ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ” וכאלה רבות…
  אז לכן כמו שאנו עושים רצון ה’ בביעור חמץ כך ה’ מידה כנגד מידה יבער לנו את כל החמץ מן העולם בזמן הגאולה וככל הנראה לכן נאמר בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל.
  בעזרת ה’

 3. יניב

  המספר 40 ביהדות מסמל התחדשות, בואו נבין כיצד? וגם נביא בהמשך רמז לגאולה שהיא התחדשות למעשה..
  כאשר משה רבינו (משה רבינו=613 ללמדך שלימד לישראל תרי”ג מצוות) עלה להר סיני לקבל את התורה(שבכתב) ואת האבן(עשרת הדברות) ואת המצווה(התורה שבעל פה) הוא שהה שם 40 יום ו-40 לילה ולא אכל ולא שתה , והנה המספר 40 מסמל על התחדשות כי הלך להביא תורה חדשה.
  וגם 40 יום קודם יצירת הולד מכריזים בשמיים בן פלוני לבת פלונית , שזה התחדשות עבור אותו פלוני.
  ולד=40 כי תינוק חדש בא לעולם (תינוק אותיות תיקון , שבאנו לתקן כמובן.)
  אם=41 כי עד יום ה-40 הולד נחשב לנפל ולכן נקראת אם ביום ה-41 , אם כן ביום ה-40 יש התחדשדות עבורה.
  חלב(חלב אם)=40 כי החלב חדש עבורה בגוף שלה.
  מקוה טהרה יש בו 40 סאה כי האדם שנכנס בו יוצא כמו חדש.
  דור המדבר שהיה חייב כיליון , נענש 40 שנה להיות נע ונד במדבר עד שיגמר הדור ויבוא דור חדש.
  אם כן הוכחנו ש-40 מסמל התחדשות, ובגימטריה קטנה זה 4
  ועכשיו רמז שמצאתי:
  פסח=148=1+4+8=13=1+3=4 מספר ההתחדשות.
  אז אנחנו רואים שפסח מהווה התחדשות כי בפסח נגאלו והייתה יציאת מצרים(יציאה מהמיצרים ומהשעבוד)
  ובפסח נגאלים לעתיד כמו שנאמר בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל וכתוב כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, וכמו שהבאתי במאמר הקודם שכתוב בילקוט יוסף , שבית המקדש השלישי יהיה ביום טוב של פסח , אם כן זוהי גאולה חדשה וגם בעוד מאמר הבאתי שיתחיל העניין של הביעור חמץ מהעולם.
  וכמו שכתוב במדרש – ולא כגאולה ראשונה כך גאולה אחרונה, כי גאולה ראשונה היה לכם צער ושיעבוד מלכיות אחריה. אבל גאולה אחרונה אין לכם צער ושיעבוד מלכיות אחריה.
  רְאֵה נָא בְעָנְיֵנוּ וְרִיבָה רִיבֵנוּ , וּמַהֵר לְגָאֳלֵנוּ גְּאֻלָּה שְׁלֵמָה לְמַעַן שְׁמֶךָ.

  1. מערכת כי לה' המלוכה

   יפה מאד סוד המ’ הוא סוד גדול – כל העולם מורכב ממ’ ניקח את החומר נוציא את ה מ’ נקבל חור -שזה בהיפוך – רוח – שזה מה שיש לנו בחומר…
   גם המשיח זה מ’ שיח.. (מלשון שיחה) של על המ’ הזה – וכן מספרים זה מלשון מ’ ספרים (מלשון סיפור).. עוד בנושא כאן

 4. דברי המשיח

  המשיח כנושא אקטואלי חיובי להעלאת המודעות אך אינו העיקר.

  המשיח מפורסם למי שעניו מספיק ומעט מתעניין בנושא.

  הסיבה שאינו מפורסם לפני המלכתו הפומבית, היא הקליפות העוטפות את רוב הציבור ובמיוחד את הציבור הדתי\חרדי בנושא חשוב זה.

  משיח הוא יקירו של בורא עולם. 100% שלמות רוחנית. אין טעויות כלל. 100% מוכוון ע”י בורא עולם. כל נשמות ישראל מחוברות לנשמתו של משיח.

  דבריו של המשיח:

  1. תיקון המידות. הכנת הכלי לקבלת האור. ללא זה לימוד התורה והמצוות הן כמו קומות עליונות על יסודות רקובים. מישהו היה גר בדירה כזו?
  2. שמחה צדקה וחסד. 3 גורמים שמשחים את העליונים ועוזרים בקירוב המלכת המשיח ברחמים גדולים.
  3. אמונה מוחלטת בבורא עולם. כ-ל דבר שקורה לאדם בהשגחה מלאה ומוחלטת מצד בורא עולם לבד דברים שאדם בוחר בבחירתו החופשית.

  יהודים יקרים – בידינו לקרב ולהמתיק עוד את המלכת מלך המשיח! המשיכו לתקן ולהפיץ אור בתחתונים ובעליונים!

התגובות סגורות.