הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
כי לה' המלוכה

זוהר

בסד קול קורא -גדולי ישראל