הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
תגית: <span>הרגל עצמך בטוב</span>