הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
תגית: <span>חצי האי קרים</span>

רוסיה כובשת את "חצי האי קרים" עוד רמזים מעניינים

מובא בגליון מסילות של חסידי סאדיגורא (גיליון י"ב משנת תשמ"ו ניתן לראות באוצר החכמה) מאמר מאת הרה"ג ר' חיים דובער גלובסקי דברים ששמע מסבו האב"ד בבית דינו של חיים מבריסק רבי שמחה זליג ריגר זצ"ל שהוא היחיד שהגר"ח מבריסק מביאו בספריו. ומביא ממנו כמה ענינים בקשר למלכות רוסיה שהם חיו שם. …

פלישת רוסיה לאוקראינה והקשר לגאולה (הגר"א)

לאור פלישת רוסיה לחצי האי קרים בשפת הים השחור – נזכור מה אמר הגאון מוילנה (1720 – 1797): "אם הספינות של מלכות רוסיה יחצו את מיצר בוספורוס (הדרדנלים) צריכים ללבוש בגדי שבת", כלומר השעה קרובה לביאת המשיח.. שאלה: הפרשנות המשובחת הבאה מסכמת את הקטע שקראתי עם הערה מרתקת: לאור זה ניתן …