סוד המסך (מסכה) ואור חוזר והקשר לגלוי משיח | למתקדמים | חכמת החיבור | מדינה ה51 לאמריקה ביום השבעת הממשלה

אנו רואים את העולם מסתובב עם מסכה בחום הנורא של ערב הגאולה. מה הרמז שהקב”ה מצייר לנו? שימו לב מסך זה 120 כמניין “סין=120” שמשם התחיל הכל שנחבר את המילוי הגדול + הגדול נקבל 2660  קורונה = 266 (אתבש) כמניין צמצום = 266 הרמז שצריך לצמצם את רצונותינו שלא לתועלת …