הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
אוי ואבוי לנו! אוי ואבוי למי שאדיש ולא מזהיר אנשים מהחיסון! מנגלה חוזר שוב!

אוי ואבוי לנו! אוי ואבוי למי שאדיש ולא מזהיר אנשים מהחיסון! מנגלה חוזר שוב!