אוי ואבוי לנו! אוי ואבוי למי שאדיש ולא מזהיר אנשים מהחיסון! מנגלה חוזר שוב!