הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
אור הזוהר -הרב יעקב זיסהולץ