הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
בעצומו של הפתרון הסופי | מסר

בעצומו של הפתרון הסופי | מסר

אבל עכשיו אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מתקרבים אל הסוף במהירות. אין זמן. וחייבים להפוך את הכל, ולזרוק את כל השטויות, ואת כל הדברים שאנחנו מאמינים בהם בשיתוף עם הקב"ה. אנחנו מאמינים ברופאים, ובביטוח לאומי, ובצה"ל, ובכל מיני שטויות, וזה מוריד מהאמונה שלנו בקב"ה. אפילו אם אנחנו מאמינים במה שהרופא אומר – זה כבר ירידה באמונה ובבטחון שלנו בקב"ה. פעם אנחנו היינו מאמינים בחסכונות שלנו, אבל כיום אין כבר כמעט חסכונות, אז אי אפשר להאמין בזה. היינו מאמינים בבנקים שלנו, אבל אי אפשר להאמין היום בבנקים, וגם אי אפשר להאמין בשום דבר היום, רק בקב"ה. הכל נופל. הכל לא-יציב. אי אפשר אפילו לבטוח באדמה שאנחנו עומדים עליה, כי פתאום זה יכול להיפתח ואנחנו עלולים ליפול בפנים, כמו קורח... ולכן אין על מה להישען, רק על הקב"ה. ובעוד כמה שבועות, בעוד כמה חדשים, אתם תראו את זה ברור ביותר. תהיה מלחמה. אין ספק. יהיה משהו נורא, אין ספק. בדיוק איפה זה יהיה בעולם – אני לא יודע. אני יודע שזה יהיה 'שׁוֹק' לָעולם. לא תהיה פרוטה לשלם על משהו, לקנות משהו. לא יהיה כלום, כי שום דבר לא יהיה לו ערך, רק אוכל, ואוכל יהיה קשה מאד להשיג. (קטע מהמסר)
בס"ד, ירושלים, מסר מס' 284, תקשור עם בנימין, ראש חודש אייר תשע"ז
אנחנו ברגע זה, רואים ברור, מבינים ברור, שאנחנו בסוף הגלות המר הזה. אין שאלה כבר, לפחות לי אין שאלה על זה. אמנם יש עוד יהודים שממשיכים עם השטויות, עם עגל-הזהב, עם חוסר-הצניעות וכו', כי זה מה שמעניין אותם. הם מפחדים. הם לא רוצים לדעת, הם לא רוצים להבין, כי זה מפחיד אותם מאד. למה זה כ"כ מפחיד אותם? כי הם מפחדים מהמות. כל יהודי וגם כל גוי, כל בן אדם שחי בעולם הזה או כל חיה, לפחות עד היום – מתים. והיהודי, הנשמה-היהודית עוברת לעולם הבא, אבל מי שהוא כל כך עמוק בעולם הזה, הוא מפחד. יהודי או כל אדם שמתעסק כל הזמן עם העולם-הזה בלבד או רוב הזמן – מאבד את הקשר עם הקב"ה, והוא מפחד מהדבר מהטבעי ביותר, שאדם חי, עובר את הילדות, את הבגרות, מתחתן, מביא ילדים לעולם בעזרת ה', לומד תורה כל החיים שלו, מפרנס את המשפחה, ובשלב מסוים נהיה זקן והולך לעולמו, לעולם הבא. זה לא מפחיד אדם שהוא קרוב לה', שהולך לפי התורה, שהוא יודע מה המטרה של החיים, שהוא משתדל למלאות את זה. אמנם זה לא קל לעזוב את העולם-הזה, אבל זה יותר קל למאמין מאשר אדם לא מאמין, או אפילו מאדם שהוא לא-מאמין שהוא נראה כביכול כמאמין, שהוא 'כביכול חרדי'. וזה מאד עצוב.
ועכשיו, המצב הוא היום שברור כמעט לכולם, אפילו הטיפש ביותר, שאנחנו הולכים למלחמת העולם השלישית בלי ספק. ולא רק זה, אני אגיד לכם, יש שלשה סימנים שיאפשרו לכם להבין שהכוכב עם הפלנטות שמסביבו מתקרב מאד לכדור-הארץ. וזה: מלחה"ע השלישית – קודם כל, יחד עם נפילת הכלכלה בכל העולם. הכלכלה תפול לגמרי, לגמרי, אפס. והדבר השלישי זה אסונות-הטבע שכל כך, כל כך הרבה קורים עכשיו בכל מקום, אפילו שהמדיה, העיתונות הרגילה, לא רוצה לספר על זה, רק פה ושם, אבל בכל אופן אנשים סובלים, ולא רק סובלים, הרבה אנשים מתים. וזה לא יכול להשאר בסוד עד כדי כך. ולכן עם כל הסימנים האלה אני כבר רואה שזה כמעט הסוף.
הסוף – יקח קצת זמן, המלחמה – לא תקח הרבה זמן. אבל ברגע שאנחנו רואים את המלחמה ואת הנפילה של הכסף, אז אנחנו צריכים להתחזק באמונה ובטחון בה' בכדי שנוכל לעבור את זה בשלמות. אתם צריכים להבין שהעולם ישתנה. זה יהיה עולם אחר. זה אפילו לא יהיה העולם-הזה כי העולם יהיה משהו אחר. אנחנו נעבור למימד חדש, מימד ששם יש את בית-המקדש עם הקרבנות וכו'. אבל הכניסה לעולם ההוא, הכניסה אל העולם שכולו טוב, העולם של בית המקדש וכו' – זה ירושלים, זה המעבר אל הדבר הזה. ארץ ישראל – היא המעבר לעולם שכולו טוב. לא החוצות של ירושלים היכן שהם עושים מצעד-של-טינופת, מצעד מגעיל, מצעד שזה נגד כל התורה. ומי נותן את האישור? ראש העיר, שהוא אכן ראש-העיר, אבל הוא גם ראש של מנוולים, והוא זה שמעודד גם את הנצרות, והוא גם נותן להם שטחים איפה להיות, איפה לפעול, איפה לעשות את המסיבות שלהם, בשביל יהודים מסכנים שלא מבינים, בשביל אנשים מלוכלכים, מטונפים רוחנית וגם גשמית.
המנוולים, הרשעים – מתכוננים, הם חושבים שהם מתכוננים, לכבוש את ירושלים ולמחוק את הדת היהודית ח"ו. וזה לא יהיה. הם לא תופסים שהם תחת הנהגתו של השטן. והוא – בסך הכל העבד של הקב"ה, רק הוא עושה דברים 'כאילו', והם מאמינים בזה, כי הם רשעים, הם אנשים לא-טובים, הם מחפשים את הרע, מחפשים את ההפוך מהקב"ה. והם יעלמו, והשטן עצמו – יעלם גם הוא. הוא יהיה משהו אחר. ה' יחלק אותו לכל מיני מקומות טובים, והוא ישנה את כל הצורה שלו, והם לא ימצאו לא אותו ולא את כל הרוחות שהם מאמינים בהם שמושכים אותם לרע. והם יבינו את זה לפני שהם ייעלמו גם הם, הרשעים האלה. ובסוף ייעלמו, ימותו לנצח. וכל רשע שחי אי פעם – יעלם לנצח. וכל הרשעים, שהלכו איתם – יעלמו לנצח.
 
יהודים, עכשיו היה איזה יום שהחילונים החליטו שזה היום לזכר השואה שהיתה בגרמניה. אני רוצה שיהיה ברור לכולם, הצדיקים שהיו באירופה לפני מלחה"ע השניה היו בין הצדיקים ביותר שחיו אי פעם. הדת היהודית, האידישקייט באירופה הגיעה לרמות שאי-אפשר לתאר איזו רמה גבוהה שזה היה. הבעש"ט, הגר"א וכו', משהו מפואר מאד. רבי'ס, חצרות של רבי'ס שאי אפשר לתאר איזו צידקות, איזה גודל של יהודים, איזו רוחניות שהיתה לכל יהודי פשוט. אבל במשך הזמן, עם היהודים החילונים שהתחילו להשתלט – זה ירד וירד. כשהתחיל מלחה"ע השניה, לא הרבה לפני כן, ב-1933 (תרצ"ג), החפץ חיים נפטר. וזה היה ההתחלה של הסוף. כי עד שהגענו לשנת תרצ"ט רוב היהודים של אירופה, עם הדת היהודית שיצאה מאירופה, שהיה דבר כ"כ גדול וקדוש – ירדו מאד. ואפילו שנשארו ישיבות חשובות ביותר – בכל זאת ההשכלה נכנסה גם אל הישיבות. היו קבוצות של תלמידים, של בחורים, שהם היו עם זה, עם הרעל הזה. והם המשיכו עם זה, והם נהיו רבנים, והלכו לכל מיני מקומות, כולל ארץ-ישראל, ואף נהיו 'גדולי-הדור' או כמעט גדולי-הדור, נהיו לרבנים מפורסמים, וסחבו את העם בכל העולם לכוונים שונים ומשונים. וכך עד היום.
בסוף, לפני מלה"ע השניה, בתרצ"ט – רוב היהודים היו מחללי-שבת. ואמרתי זאת הרבה פעמים: מה הקב"ה היה יכול לעשות?! אילו זה היה ממשיך – כל העולם היהודי, כל הדת היהודית, היה נהפך ח"ו למשהו אחר. ואם אנחנו רוצים להבין לְמַה זה היה נהפך – תסתכלו טוב באמריקה, תסתכלו טוב בארץ, תסתכלו טוב באירופה היום, כשרוב היהודים הם לא דתיים, לא מאמינים בכלל. אנחנו לא הצלחנו אפילו להגיע למספר של האנשים שהיו לפני מלה"ע, אפילו שברוך ה' החרדים, שמאמינים באמת, מביאים בע"ה הרבה מאד ילדים לעולם, אבל הם לא מספיק מרובים במספרם בכדי להדביק את החוסר, שזה כמה מיליונים. אנחנו במצב קשה ביותר.
ועוד דבר שאני רוצה לחזור על זה, שכל היהודים-האמיתיים שנכנסו לתאי-הגאזים – אמרו שמע ישראל לפני שמתו, כולם. ומי שלא – לא מקנא בהם, אבל הרוב העצום אמרו 'שמע ישראל'. הם הלכו לקראת זה אפילו בכח, היה להם כח פנימי ללכת לשם, כי סוף-סוף ראו ברור את האמת. אבל היום, אני לא יודע כמה יראו ברגע האחרון את האמת. הם כל כך מבולבלים, הם כל כך לא יודעים מה האמת ומה לא, הם כל כך לא... אני חושב אפילו שהרוב הם לא נורמלים עם זה, הם לא יודעים באיזה כיוון ללכת, הם לא יודעים מי דובר אמת ומי דובר שקר. הם לא יודעים אפילו מי הם, ומה זה להיות יהודי. אפילו החרדים, החרדים שיוצאים מבית-יעקב, הבנות, לא יודעות מה זה 'להיות יהודי'. כשיוצאים מהישיבות – לא יודעים מה זה להיות יהודי, אין בכלל קדושה כמעט. יש כמה, יש כמה מקומות, אבל הרוב?... ויהודי שלא יודע מה זה קדושה – איזה עתיד יש לו בכלל?!... איך זה יכול להיות?!..
אבל עכשיו אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מתקרבים אל הסוף במהירות. אין זמן. וחייבים להפוך את הכל, ולזרוק את כל השטויות, ואת כל הדברים שאנחנו מאמינים בהם בשיתוף עם הקב"ה. אנחנו מאמינים ברופאים, ובביטוח לאומי, ובצה"ל, ובכל מיני שטויות, וזה מוריד מהאמונה שלנו בקב"ה. אפילו אם אנחנו מאמינים במה שהרופא אומר – זה כבר ירידה באמונה ובבטחון שלנו בקב"ה. פעם אנחנו היינו מאמינים בחסכונות שלנו, אבל כיום אין כבר כמעט חסכונות, אז אי אפשר להאמין בזה. היינו מאמינים בבנקים שלנו, אבל אי אפשר להאמין היום בבנקים, וגם אי אפשר להאמין בשום דבר היום, רק בקב"ה. הכל נופל. הכל לא-יציב. אי אפשר אפילו לבטוח באדמה שאנחנו עומדים עליה, כי פתאום זה יכול להיפתח ואנחנו עלולים ליפול בפנים, כמו קורח... ולכן אין על מה להישען, רק על הקב"ה. ובעוד כמה שבועות, בעוד כמה חדשים, אתם תראו את זה ברור ביותר. תהיה מלחמה. אין ספק. יהיה משהו נורא, אין ספק. בדיוק איפה זה יהיה בעולם – אני לא יודע. אני יודע שזה יהיה 'שׁוֹק' לָעולם. לא תהיה פרוטה לשלם על משהו, לקנות משהו. לא יהיה כלום, כי שום דבר לא יהיה לו ערך, רק אוכל, ואוכל יהיה קשה מאד להשיג.
ואחר כך – יבוא הכוכב. ומי שנשאר בחיים – יצטרך להתמודד עם עוד מציאות, מציאות מאד קשה ומאד מפחידה, אבל מי שמחזיק בקב"ה – לאדם הזה לא יהיה ממה לפחד, יהיו לו את הניסים שהיו במצרים, ועוד יותר חזק. רק לא לפחד. כל אחד מאיתנו חי עם בעיות עכשיו, וזה נועד בשביל להכין אותנו לכך שרק נסמוך על הקב"ה, כי רק אתו אפשר לעבור את זה בשלימות. אז עכשיו אני יכול להגיד לכולם: אנחנו בתהליך של הגאולה, זה מאד מאד קרוב. לא לבטוח בשום אדם, לא בשום בעל-מקצוע שאתם סוברים שאתם זקוקים, נכון, לפעמים צריכים עזרה של מישהו, איזה מומחה, אבל לא לקחת אותם כהכל-יכול. לא הכסף יציל אתכם ולא שום דבר.
אנשים חושבים שאם יש דירה ומשלמים על זה משכנתא – אז יש להם דירה, זה שלהם. אבל במלה"ע השניה, כשלקחו את היהודים למחנות, כאשר הם חזרו – לא היו להם בתים. הגוים לקחו מהם את בתיהם ואף אחד לא יכול היה לקחת את זה אליו בחזרה. הם היו הורגים את היהודי הזה שחזר, שעבר את כל מה שעבר, וחזר, ורצה את הבית שלו – רצחו אותו, אחרי כל מה שהוא עבר. אז אל תחשבו שיש לכם חיים בטוחים. אין! אין, אין! יכול להיות שישנם חסכונות, אבל זה הכל יעלם! ה' יראה לכולנו, כמו אלה במצרים, שיש רק את הקב"ה. ואם אנחנו איתו – הוא איתנו, ואז יהיה לנו נצח, בעזרת ה'. ואם לא – אז לא יהיה לנו כלום, אבל כלום! אתם עוד לא יודעים מה זה כלום, כלום זה כלום! אפס!
ולכן, אנחנו חייבים עכשיו להתכונן, להכין את עצמנו לבטוח בהקב"ה. אנחנו אומרים את זה עוד ועוד ועוד: אין עוד מלבדו. כשהולכים ברחוב, כשמישהו נוהג ברכב או לא משנה מה הוא עושה, שהוא יחזור על המילים האלה עוד הפעם ועוד הפעם: 'אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו'. שלא יהיה רגע שאתם לא חושבים על זה ולא מכינים את עצמכם לזה. היהודים שיצאו ממצרים היו רק עשרים אחוז! ומה עם כל השמונים האחוזים האחרים? איפה הם עכשיו? הם לא עִם היהדות. הם לא יצאו וקיבלו את התורה. זה לא יכול להיות שהם יהודים שחזרו הֵנָה כיהודים. הם לא קיבלו את התורה. מי שעמד בהר-סיני – קיבל את התורה וזה נשאר אתו לנצח. אתם מבינים? לנצח!
אנחנו צריכים להתכונן, לדבר, לעשות התבודדות, להיות עם ה'. להיות עם ה', להרגיש אותו. וברגע שנרגיש אותו – לא נרגיש הרבה מאד מהעולם-הזה, עולם של גסות. להרגיש אותו! הכל יכול. ואז לא נפחד. סוף.

 

שאלות ותשובות

ש. יש עכשיו מתח בין צפון-קוריאה לארה"ב, האם אתה סבור שזו יכולה להיות העילה לפרוץ מלה"ע השלישית?...

ת. בודאי שזו יכולה להיות הנקודה שמתחילה את כל הצרות. הם – זה הכל מתוכנן אצלם. אם רואים אחד כמו ראש ממשלת צפון-קוריאה, שבכלל הוא אדם אכזרי, רשע, רוצח, אין לו בכלל רגש אנושי – אז אנחנו רואים איך שהוא יכול 'לסובב את כל העולם על האצבע', אז ודאי, בודאי יכול להיות שזה יתחיל שמה...

ש. הוא רע גמור, מה יש בו? מה הכח שלו?...

ת. נכון, אבל סין תמיד הולכים איתו, הם משתמשים בו בשביל לעשות מלחמה. אז אני לא יכול להגיד בוודאות שזה יתחיל אצלו, אבל זה בודאי לא יהיה שקט. אני שמעתי עכשיו שהאמריקאים הוציאו למעלה ממאתים אלף אמריקאים משטחה של קוריאה-הדרומית. ואתם שמעתם שעכשיו הם הולכים לעשות אסיפה, מזמינים את כל הסנט לבוא במיוחד מחר לפגישה על הנושא של צפון-קוריאה, אז מה? רק זה לבד כבר נשמע מלחמה. ולא רק זה, לא אומרים את זה בהרבה מקומות, אבל ישנן ידיעות שגם באמריקה עושים מחר תרגיל ענק, שזה יהיה כאילו שמפוצצים מעל למנהטן, מעל העיר ניו-יורק פצצה אטומית, וגם מעל וושינגטון די.סי. (איזור הממשל בוושינגטון), ומה יהיו התוצאות של זה? הם לקחו שחקנים, אנשי תיאטרון וקולנוע, בכדי לעשות משחק שיש כאילו פצועים וכו' וכו', משהו ענק-ענק. וכמו שדיברנו קודם, כל דבר שקרה, כולל הנפילה של מגדלי-התאומים, כולל מה שהיה בבוסטון (פיגוע הטירור המפורסם שהיה שם), וכמעט כל דבר אחר, התקיים מקודם לכן תרגיל שמתאר משהו שכזה, מענין מאד... קודם עשו תרגיל כזה ואז זה קרה... אז מי יודע מה יהיה מחר?.. והתאריך מחר זה יהיה היום העשרים ושש לחודש, מעניין, מספר טוב מאד...

ש. הרב נחמני זצ"ל דיבר לפני עשרים שנה שצפו"ק מסוכנת מאד לעולם. שמעתי שבאותו זמן שהכריזו באו"ם על הקמתה של מדינת ישראל – הכריזו גם על הקמת מדינת צפו"ק (הערה: הדגל של שתי המדינות יש בו דמיון רב זה לזה, כמו כן אלו הן שתי המדינות היחידות בכל העולם שנהוג בהן גיוס חובה לנשים). זה מאד מזכיר לנו את הגמרא במסכת שבת שמספרת על נעיצת הקנה בים על ידי גבריאל המלאך ביום ששלמה המלך נשא את בת פרעה, נעיצת הקנה שבעקבותיו קמה איטליה, רומי... וגם כאן אותו הדבר.

ת. נכון מאד, זה מאד מעניין, אבל אנחנו ברור-ברור, בלי ספק, עם כל מיני סימנים, אנחנו עוד מעט בעיצומה של המלחמה, בכל העולם.

ש. ובארץ מה יהיה?...

ת. אני לא יודע בדיוק, אבל אני יודע שהם לא יהרסו את ארץ-ישראל ['ובהר ציון תהיה פליטה, סו"ס עובדיה].

ש. אז מה? האם כל אנשי הסדר-העולמי-החדש יכנסו מוקדם יותר לבונקרים שלהם מכפי התיכנון שלהם?...

ת. זה לא "יותר מוקדם". אם הם עושים את זה אז כנראה שהם כבר ראו שהכוכב כבר עוד מעט מגיע. כבר ספרתי לכם פעם, לפני כמה חדשים, הנסיך צ'ארלס, עם האפיפיור ימש"ו, ביחד עם ראש הכנסיה-האורטודוקסית של רוסיה, פלוס עוד הרבה אנשים חשובים שאיני יודע את השמות שלהם – הם הלכו לקוטב-הדרומי, כי זהו המקום שממנו רואים את הכוכב בצורה הכי ברורה, כנראה שהם הלכו לשם בשביל לראות את זה. ולא רק זה, האפיפיור גם נסע בפתע פתאום לעיר דנוור, קולורדו, לראות שם דרך הטלסקופ שלהם ה'לוסיפר' שלו, והוא הגיע לבקר גם במרכז של נאס"א שם. אז פתאום הוא צריך להגיע לשם לראות?! מה הוא צריך לראות? שטויות! רק את זה, את הכוכב. ולא רק זה, למלכת אנגליה יש בית בדנוור, שם יש את הכניסה אל הבונקר הכי גדול. מה יש להם עם דנוור? זה מה שיש. זה לא בדיוק בדנוור, זה נמצא באיזה הר גבוה שמה באיזור, שלפי טענת האינדיאנים שם נמצא אחד מהמעברים לעולם האחר.

ש. ובינתיים אנחנו פה עם הנסיונות שלנו. הבג"ץ הכריז שנותנים רשות לפתוח חנויות בשבת בתל אביב, והדתיים פרשו מהקואליציה. כאן בירושלים הם לא פרשו, למרות שכאן יש להם יותר כח....

ת. הם לא פרשו בירושלים כי כשהם לא רוצים להצביע הם פשוט נעלמים... יש הרבה הרבה דברים בירושלים שה' ישמור מה שקורה פה. וזה לא רק זה שהעסקים פתוחים בשבת, יש לו עוד הרבה דברים גרועים לראש-העיר. והחרדים, לצערי הרב – שותקים. אבל תראה, יגיע הזמן, כמו שאמרנו פעם, שנצטרך להגיד: עד כאן! אנחנו נתאחד באיזו קבוצה, ולא ניתן. אנחנו לא מנסים להיות חלק של הרשעים, ואיך שלא יהיה – ברגע שתהיה מלחמה הם יברחו, כמו שכתוב שהם יברחו ויעלמו. הם יעזבו את הארץ ויֵהרגו עם הגוים.

ש. בעוד מספר ימים חוגגים כאן את יום העצמאות, מתחילה כאן שנת השבעים למדינה הזו. בזוה"ק מובא שהע"ר ישלטו כאן בארץ בשלב האחרון שלפני הגאולה, וזה יארך שבעים שנה, אז בטח אנו יכולים לדבר כבר על כך שהגיע הסוף של המדינה...

ת. אני לא יכול להגיד בוודאות, אבל זה נשמע לי מאד מסודר.

 

ש. מה דעתך על המתרחש בבחירות בצרפת, היהודים נמצאים שם במתח גדול...

ת. כל אירופה הולכת להתמוטט. ורוב הגוים באירופה הם פשוט רשעים, רשעים, רשעים. היהודים סבלו מהם כל הזמן. תראה, תמיד היו אחדים שהיו קצת שונים, אבל הרוב הגדול הם רשעים, הם רשעים! והרוב הם בכלל עובדי עבודה זרה, ואין לי מילים בשבילם. זה באופן כללי, אמנם יש אנשים טובים, ויש גם כן אנשים שעזרו ליהודים במלחמות וכו', והם גם יכלו למות אילו היו תופסים אותם חלילה, אבל בסה"כ אירופה – זה רשעים, זה אדום.

ותראו מה שקורה. הלה-פן הזאת, היא אומרת, שאם היא נכנסת אז לא יוכלו להסתובב ברחוב עם סימנים של דת. זאת אומרת שהיהודים יצטרכו להוריד את הפאות שלהם, הפאות של הגברים, וגם את הזקָן, ובכלל אולי גם לא ילבשו כיפה או כל סימן אחר שהאיש יהודי, הוא אולי יצטרך ללכת עם ג'ינס ומי יודע מה. וזה לא בא בחשבון, לא בא בחשבון. והיא אמרה ברור ששחיטה כשירה – לא תהיה. הנה, עכשיו סגרו את השחיטה בבלגיה. פעם בהולנד היו לוקחים את הבשר מבלגיה, אבל עכשיו אין שחיטה לא בהולנד ולא בבלגיה. ועכשיו היא רוצה לעשות את זה גם בצרפת – היא אמרה זאת בפירוש. וכל כך הרבה אנשים הצביעו בעדה, ומי יודע אם היא תיכנס, מי יודע לומר אם היא כן תיכנס או לא. הרב הראשי של צרפת אמר בפירוש, שאם היא נכנסת – כל יהודי יהיה חייב לעזוב את צרפת! כי אם היא תכנס – זה יהיה נאצי, לא נותנים שחיטה, ועוד מעט גם לא יתנו לעשות ברית-מילה...

ש. האם הערבים ישתקו לה?.. בוודאי הם יעשו שם מלחמות!

ת. לא משנה, גם הם שונאים את היהודים. בגרמניה יש עכשיו בעיות של אנטישמיות, משהו קשה מאד, ובמיוחד בבתי-הספר. יש איזה חמש עשרה אלף יהודים בגרמניה שהם חיים טוב מאד. מבחינה כלכלית – זה מקום אידיאלי עבורם. והם לא רוצים לעזוב. והרוב – הם חילוניים. לילדים החרדים יש בתי-ספר משלהם, אבל החילוניים – לא, הם הולכים עם הגוים, אבל עכשיו הגוים עושים להם בעיות קשות מאד עד כדי כך שהם שולחים את הילדים ללמוד מחוץ לגרמניה, אם רק יש להם את היכולת. ואם לא – אז אין להם מה לעשות, זה פשוט נורא מה שהם עוברים שם.

ש. מדוע הם לא עוזבים ויוצאים משם?!...

ת. למה לעזוב? אם יש כסף ויש חיים יותר קלים שם.

ש. איך זה שהערבים עושים צרות לאירופאים, מסובכים איתם, אבל עם כל זה הם שונאים את היהודים...

ת. תראו, באירופה יש שני סוגים של אנטישמיות. יש את האנטישמיות הקלאסית של הנוצרים שהחליטו שאנחנו הרגנו את אותו-האיש, הם מספרים שכאילו הנציב הרומי שאל את ההמון את מי הם רוצים להשאיר בחיים, את הגנב שנתפס שם או את אותו-האיש, אז היהודים העדיפו שהגנב ישאר בחיים ושאותו-האיש ימות. זה מה שהם מאמינים. אז לכן יש להם שנאה. הם נולדים עם השנאה, זה חלק של הדם שלהם. זה חלק של המהות שלהם – לשנוא יהודים. וזה לא רק עם הגרמנים מה שקרה, בכל ארץ שהנאצים נכנסו – היו אנשים גוים שכל כך שמחו שלקחו את היהודים ורצחו אותם, והם היו גם כן בשיתוף פעולה ביחד עם הגרמנים, גם הצרפתים, אפילו שלה-פן מכחישה ואומרת שזה לא נכון, אבל זה כן נכון...

עכשיו תראה מה שיש לנו. יש לנו את כל הערבים האלה שעכשיו גרים באירופה, שתדעו שגם הם זה אדום! הם לא ישמעאל בכלל! הם שונאים את היהודים גם כן. זה בגלל האנטישמיות. זה לא רק בגלל שהם שונאים ישראלים, הם שונאים יהודים! לא משנה איפה. הם רוצחים ורשעים, והם גם כן שייכים לאדום. ויתחברו איתם, כמו שכתוב, איך יתחברו? מה יחבר אותם? שנאתם את עם ישראל. זה הכל.

 

ש. אנחנו עומדים עכשיו לפני חג השבועות – אז אולי זה יהיה עכשיו ה'הר כגיגית' שיבוא עלינו בכדי להחזיר אותנו בתשובה לקראת הגאולה...

ת. בעזרת ה', בעזרת ה', אני לא יודע מתי בדיוק, אבל אנשים עם קצת שכל כבר רואים את זה ברור, וכבר מתחילים להתקרב עוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר להקב"ה. הרבה מהקוים (קוי הטלפון של החיזוקים) ממש ממש מראים את הדרך. יש הרבה דברים טובים מאד בקוים ששומעים. זה לא מושלם, ויש גם רשעים שיש להם קוים, אבל בכל אופן יש איזושהי אמת. ותאמינו לי: אין מקום בכל העולם שיש בו יותר אמת מאשר יש פה, בארץ ישראל. רוב היהודים, הרוב העצום של החרדים – הם בעולם של דמיונות, גם באירופה, וגם בארצות הברית, וגם בדרום אמריקה ובכל המקומות האלה. אבל בארץ יש לנו עדיין מציאות קשה. אנחנו רואים יותר ברור גם את הרוחניות וגם את ההפוך. ואנחנו רואים יותר ברור איך לבחור את הדרך שלנו. לא כולם, יש הרבה שמבולבלים, אבל יש יותר סיכוי פה להגיע לאמת מאשר שם. כי כל העולם המערבי, מה שנקרא 'המערבי', עם כל העליה הגדולה בכל הטכנולוגיה הזאת, שרק הורסת את הכל, ומטמטמת את הבן אדם – כל זה שטחי ביותר, אין לזה שום עומק. זה שטחי, וטפשי. לכן המקום שעדיין אפשר לראות את האמת הכי חזק – ויש עוד אנשים שרואים את האמת חזק או משתדלים לפחות, לפחות מחפשים את האמת – זה כאן בארץ ישראל. כמה שאנחנו קטנים, וכמה שאמנם יש לנו איזה ששה-מיליון 'כביכול יהודים', אינני יודע אם כולם יהודים, גם אינני בטוח על המספר שמדברים על חמש עשרה מיליון יהודים שיש בעולם שאינני יודע אם הם כולם יהודים, אבל פה יש יותר סיכוי להגיע לאמת.

ש. דברתם לפני שנים שהמלחמה הבאה תהיה בין אדום לישמעאל, מה עם זה?..

ת. נו, זה כבר קיים! קיים מספיק ומספיק! זה כבר קורה. חלק רציני של הישמעאלים – הם אֱדומים, הם לא ישמעאלים בכלל. הם מוסלמים אמנם, אבל הם לא בני ישמעאל. יש רק מעטים שהם בני ישמעאל ממש.

ש. אז עכשיו מתעורר שוב הצורך לשמור בבית קצת אוכל ושתיה...

ת זה בטוח שצריכים לשמור, אבל אני שוב חוזר: כמו שעם ישראל לקח איתו קצת אוכל, וזה בודאי היה, אמרו להם לקחת קצת בצק, שזה היה מספיק אולי בשביל ארוחה אחת, אבל זה החזיק להם מעמד במשך ארבעים ימים [קידושין לח.], ומעולם לא היה חסר להם אפילו ארוחה אחת ['לא חסרת דבר']. הם אמנם נבהלו כשזה נגמר, כי הם כבר גמרו את מה שלקחו איתם, והם רק דאגו איפה הם יקבלו את הארוחה הבאה, אבל מיד כשרק התחילו לדאוג – ה' כבר נתן להם את השליו ואת באר-מרים ואת המן. אז זה מה שאנחנו צריכים כל הזמן, לחשוב על זה, ולראות שיהיה לנו קצת מים, קצת בטריות בבית, משהו לעשות אור, משהו לבשל, ואולי גם קצת תרופות שנצטרך אותם עד שנגיע למצב שלא נצטרך אותם, ועוד דברים שהבן אדם צריך, ואז באיזה שלב – זה יגמר, ואז נראה ניסי-ניסים.

ש. היום השוק פורח עם מודעות רבות מספור: בוא, תשקיע, תקנה אדמות, תרכוש שמה ושמה, תרויח... מה אתה מציע לאנשים שיש להם קצת כסף בצד, איפה להשקיע?..

ת. אין לי מושג במה להשקיע, שום מושג. אבל בן אדם צריך להשקיע בנשמה שלו, זה הכל. שום דבר אחר לא יעזור לו. כל אחד יקבל את חתיכת-האדמה שהוא צריך לקבל, או את הדירה שהוא צריך לקבל. ה' יחלק את הכל בדיוק. אבל הכסף לא יעזור. גם כשתהיה איזו חתיכת אדמה – זה לא יעזור. תשתדלו שתהיה לכם איזו קורת-גג עכשיו, אבל חוץ מזה אין מה לדאוג.

ש. ואם הוא גר בשכירות, זה מספיק?...

ת. אפילו רק בשכירות, כי בין כך לא יהיה כסף... אז אף אחד לא יוכל לבוא ולהגיד לכם: תשלמו, תשלמו! מאיפה ישלמו? ממה? אז יכול להיות שיהיה קצת זהב או משהו אחר, אבל אין לנו זמן לזה. אין דאגה. תראו מה שה' עשה במצרים: שמונים אחוז של היהודים נעלמו, שמונים אחוז! נעלמו במכת החושך. ואחר כך ה' סחב את עם-ישראל דרך המדבר, אפילו שיכלו להגיע לארץ ישראל הרבה יותר מהר, אבל לא, הוא לקח אותם לסיבובים, סיבובים, סיבובים. ומה? האם אנחנו יודעים מה שעומד לפנינו? אני רק יודע שבאיזה שהוא שלב נעזוב כל דבר שבטחנו בזה, ונצטרך לבטוח בהקב"ה.

אנחנו קוראים בתורה, לומדים איך שהיהודים יצאו למדבר, וכו' וכו', ושואלים את עצמנו: מה? איך זה שלא בטחנו בה'?! הרי הוא דאג לנו כל כך הרבה, אפילו כאשר בשביל ארוחה אחת דאגנו שלא יהיה לנו, גם את זה הוא נתן לנו, אז איך זה יכול להיות שלא בטחנו בו?! אז בואו ונראה את כל הגיבורים האלה שלא מבינים איך זה יכול להיות, עכשיו נראה אותם כמה שהם יהיו עם ה', וכמה שהם יֵדעו שכל ארוחה תהיה להם, אפילו שאין להם בארון אפילו פרוסה אחת של לחם...

ש. כל השוק מוצף בהצעות מפתות של הלוואות בקלות ללא ערבויות, מה קורה עם זה? מה זה צריך להיות?..

ת. פשוט מאד, הם התחילו ממש להרוס את המעמד הבינוני. האנשים הם ממש במצב שאין להם כסף. בן אדם רגיל שעובד, ומרויח ששת אלפים ₪ למשל, יש לו אשה וילדים, איך הוא יכול לחיות על ששת אלפים ₪?! בואו נגיד שהוא מכניס עוד אלפיים ש"ח, אבל זה גם כן בלתי אפשרי בשביל משפחה עם ארבעה-חמשה-ששה ילדים או יותר, הוא לא יכול לעמוד בזה. מה, הם נותנים קצבות ילדים?! כמעט כלום. אבל זה לא רק בין היהודים החרדים, זה גם קורה עם היהודים החילונים, וגם באמריקה אצל הגוים, הם ממש הרסו את המעמד הבינוני. ואין להם כסף, הכל עולה עכשיו הרבה. ויש אינפלציה גדולה מאד. פעם אלף ש"ח היה קונה משהו, פעם סכום של אלף דולר היית קונה משהו, היום – זה אסון. אז הם רוצים להפיל את כל הכלכלה, כי הכלכלה כבר בין כך לא עומדת, הרי הם גנבו את רוב הכסף שבכל הבנקים. הבנקים אין להם בכלל מזומנים, אין להם מקור לכסות את כל ההלוואות האלו. אבל מה? זה עוד לא הזמן של הכוכב, אז הם רוצים להפיל את זה ביחד עם המלחמה, ביחד עם זה שהכוכב יבוא. זה יהיה מין שילוב שכזה ככל הנראה. אז מה הם עושים? הם מכניסים לשוק הרבה כסף, והלוואות, וכו', רק תבואו תקחו, תקחו תקחו תקחו. הם לא עושים יותר מדי חשבון אם יוכלו להחזיר את זה, כי הם יודעים שכאשר זה יפול – זה יפול לגמרי. ואחרי שהכוכב עם שבע הפלנטות עוזב אותנו – לא יהיו בנקים, וגם רוב האנשים לא יהיו, אז הם רק רוצים שעכשיו יהיה שקט, כדי שהאנשים ירגישו שהם יכולים להוציא כסף, ושהכלכלה בסדר, ושהכל בסדר, כי הם לא רוצים שהאנשים יתחילו לעשות פאניקות...

ש. אז מי שלוקח עכשיו הלוואה ירויח בכך שלא יצטרך להחזיר את זה, או שאולי הם יהפכו את הלווים לעבדים של הבנקים?..

ת. טוב, עכשיו הם עבדים, כל אחד שלוקח הוא עבד של בנקים. עכשיו רואים זאת יותר טוב ויותר ברור. אני לא יכול להגיד שתקח הלוואה ושאחר כך לא תפרע אותה, אני לא יודע מה שה' בדיוק הולך לעשות, אבל בכל אופן – זהו המצב. הם מכניסים את הכספים האלה בקלי-קלות רק בשביל שיהיה שקט, ומגדילים ומגדילים את גבול האשראי עוד ועוד... שגעון! שגעון שעוד מעט יגמר. וזה לא סתם שהרב דסלר כתב שהדור הזה יהיה דור של בית-משוגעים. והמשוגעים הכי גדולים – יהיו אלו שמנהלים את בית המשוגעים...

ש. ומה שאמרתם שהדולר יהיה שוה כמו נייר טישו – גם זה בקרוב?...

ת. זה כבר לא שוה כלום...

ש. טישו עדיין אפשר לקנות בזה...

ת. אפשר לקנות בזה, אבל זה לא ממש שוה, רק מה, הם כל הזמן נותנים עוד ועוד. אבל תשימו לב שאפשר לקנות פחות ופחות טישו'ס, פה בארץ – מה זה אלף ש"ח?

ש. בנימין, עכשיו אתה חייב לתת מסר ליהודי אמריקה...

ת. יהודי אמריקה לא יקשיבו... הם לא רוצים להקשיב. הם יודעים ולא רוצים להבין, אין לי מה לעשות. אין לי גם הוראות לדבר עם אמריקה, אבל מאחר שזה מופיע באינטרנט, אז יש כנראה גם באמריקה מי שקורא את זה. וזה מספיק. הם כבר מעבירים את זה לאנשים אחרים. וחוץ מזה, גם בטלפון עוברים המסרים, זה מעביר את האמת. זה שזה מופיע ברשת – זה חשוב מאד, כי זה הולך להרבה מאד אנשים, ויש כאלה שמורידים את זה ומפיצים את זה הלאה.

ש. דברת לאחרונה על כך שגזירות השלטון נגד היהדות, נגד התורה, יתגברו יותר ויותר. לאחרונה פורסם רשמית ע"י הצבא כי נשים חרדיות נכנסו לעבוד בצבא תחת ההגדרה של 'אזרחים עובדי צה"ל'...

ת. זה רק מראה לנו שזה כמעט הסוף, כי הם בפאניקה, הם צריכים לגמור דברים מסויימים לפני שהכוכב יגיע, הם צריכים כבר להגיע לבונקרים עם גמר הביצוע של התכניות הללו.

ש. יש טוענים שהסיפור על הגזירות זה לא דבר נכון, זו הגזמה. האם אכן רדיפת הדת כאן היא כ"כ גדולה?..

ת. שקר שקר שקר. בודאי שישנם גזירות. זה הרי ה'פיינל סולושן' (הפתרון הסופי) שלהם נגד עמ"י, הם רוצים להתפטר מעם ישראל כעבדי ה', להפוך אותם לגוים. עכשיו הם רוצים לעשות נשואין-אזרחיים וכל מיני שטויות. אז לא לשים לב להשמצות, להתאחד ביחד, ולהגיד ליהודים האמיתיים לבוא לארץ ישראל, להסביר להם את המצב, כי בחו"ל זה יהיה הרבה יותר גרוע, הרבה יותר מסוכן. וככל שיגיעו לפה יותר אנשים שרוצים את האמת – זה עוד יותר טוב, כי הרבה רשעים יברחו מפה, והרבה מהם יכנסו לבונקר שהם הכינו, הממשלה, ובסופו של דבר לא תהיה שום מדינה.

ש. נסעתי הֵנָּה במונית, לחצתי על הכפתור ופתחתי את החלון בלי לשים לב, הדגל שהיה תלוי שם התעופף אל הכביש, הנהג חזר ועשה סיבוב להרים את זה, עד שהוא הגיע – המכוניות שעברו שם כבר רמסו את זה... אמרתי לעצמי שזה בטח סימן שבקרוב הכל יתעופף ויכלה מן הארץ...

ת. יפה, זה באמת הולך להיגמר בעתיד הקרוב, הם לא יכולים להחזיק מעמד. התכנונים של הרשעים האלה – זה פשוט לא יכול להיות, זה אפילו לא יגיע קרוב למה שהם רוצים. הכוכב הזה יגיע בפתאומיות, והם עכשיו עדיין לא הגיעו למה שהם צריכים היו להגיע, התכניות שלהם לא זורמות כמו שצריך.

ש. הבעיה היא שבינתיים הם מצליחים לפלג את הציבור ולעשות שנאה גדולה בין קבוצה לקבוצה...

ת. נכון, אבל זה גם כן לא כל כך הלך להם. יש עכשיו הרבה-הרבה שמחפשים את האמת. הם לא הרבה ביחס לכמות האנשים שבעולם, אבל בכל אופן – יש.

ש. שאלה ששאלנו הרבה פעמים: מה עוד אפשר לעשות כדי שתיעשה כאן התעוררות אמיתית – שלא יצטרכו להעיר אותנו בדינים חלילה?..

ת. להתפלל, להתפלל. זה הכי חשוב עכשיו, תתפלל! אם יש הזדמנות להחזיר מישהו בתשובה – אז לתפוס את זה, אבל ללכת לחפש – בינתיים, זה לא כ"כ הולך.

ש. אבל יש רבנים שמושכים את הציבור לכיוון של ההשכלה...

ת. כן, אנחנו צריכים להיזהר מרבנים שהם ע"ר, להזהר. לא לדבר, אבל להזהר.

ש. איך מזהים?..

ת. קל מאד. דבר ראשון – הם משקרים ['איש יודע ציד איש שדה'...], הם משקרים אפילו על מה שה' כתב מפורש בתורתו. הרבה פעמים הם סתם משקרים, והם עושים פרשנויות בתורה שמסלף אותה לגמרי. וחוץ מזה – סימן נוסף: הם גורמים למחלוקות, וזה ברור ערב רב או עמלק [אבן שלמה להגר"א פרק י"א].

ש. כמו לפני יציאת מצרים שנאמר: "אכן נודע הדבר", ה' מודיע כעת את כל הנסתרות. כל מי שפוסח על שתי הסעיפים – ה' מודיע מי הוא ומה הוא... הכל עכשיו יוצא החוצה...

ת. נכון, נכון, זו תקופה מאד מרגשת, אותי לפחות.

ש. יום-השואה עשו כאן היום במדינה. רצחו יהודים בשואה של אירופה, ובאים אלו וגורפים את הקופה של האהדה הציבורית של העולם לקרבנות...

ת. נכון, הם היו אלה שעזרו להיטלר. יהודי חילוני אחד מראשי הסעה"ח אומר שהוא לא מרגיש רע עם זה שהוא היה מגלה לנאצים היכן היהודים מסתתרים. באמת, למה לא? מה רע?! הוא לא יותר גרוע מאשר הציונים...

ש. מאז השואה – מידי עשר שנים העם היהודי מאבד מיליון יהודים בנישואי תערובת. זה אומר שמאז סיומה של המלחמה העולמית איבדנו יותר יהודים מאשר באסון של השואה, אז בו בזמן שהם צועקים על הזוועות של השואה – הם יוצרים שואה נוספת בהתרחקות מן המצוות והיהדות...

ת. אבל לא לדאוג, כי כל אלה שנכחדו בין העמים – לא היו יהודים. יש אנוסים רבים וכו' שחוזרים, רבים רבים. וה' מציל כל נשמה יהודית.