הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
בקרוב ניכנס אל הספירה לאחור | מסר

בקרוב ניכנס אל הספירה לאחור | מסר

שיחתו של מוישל'ה עם משפחתו
אמא, אני חש שהשבוע הזה עומד להיות שבוע מדהים. אני חש שעומדים להיות תרחישים פנימיים וחיצוניים גדולים בארץ ישראל. אני חש שהעולם עומד לרעוד, אך איני בטוח שמדובר ברעדה, או בהרס פיזי כמשמעו. אני חש שאוכלוסיית העולם עומדת לתפוס בצורה הרבה יותר ברורה וחזקה ומתקבלת בקרב רבים שאנו עומדים בסוף קיומו של העולם בצורה שאנו מכירים אותם עד כעת. אני מאמין שבארץ ישראל יהודים רבים יהיו מאד מבולבלים בצורה קיצונית ועלולים אפילו לעבור לצד של הגוים מבחינה רוחנית, ולעומת זאת הרבה יהודים בצורה מאד גלויה וחזקה יחזרו, ואינני מדבר רק על בעלי-תשובה, אלא אודות היהודים החרדים עצמם שיתחילו לתפוס, להבין עד כמה רחוק מן האמת הם הגיעו והם ינסו קשה מאד למצוא את הנתיב בחזרה אפילו במחיר של הקרבה-עצמית רבה.
בקרוב ניכנס אל הספירה-לאחור, ואני רק רוצה להזכיר לעם ישראל שסירת-ההצלה היחידה שבה אנחנו יכולים להציל את עצמנו היא אמונה שלמה ומוחלטת בה' יחד עם אהבת ה' יותר מכל אדם או דבר שקיים בעולם ['בכל מאודך']. אנחנו אוהבים רק את השם, אנחנו בוטחים רק בה', אנו העם שלו, אנחנו ילדיו, ושום דבר אחר אינו קיים עבורנו ברמה שכזו. יש לנו נשים, יש לנו בעלים, ויש לנו ילדים שאנחנו אוהבים, יש לנו חברים שאנחנו אוהבים, אבל שום אדם ושום דבר אינם יכולים להיות עבורנו אהבה גדולה יותר או בטחון חזק יותר מאשר האהבה והבטחון שיש לנו כלפי הקדוש ברוך הוא. הוא הכל שלנו, הכל-יכול שלנו, ואנחנו לחלוטין שלו.
הכינו עצמכם, עם ישראל, הרחיקו את הגשמיות שהורידה אותנו והביאה אותנו הרחק מן האמת. התרכזו באהבה המוחלטת שלכם ובביטחון המוחלט שלכם בקדוש ברוך הוא, לא משנה מה קורה, לא משנה איזו סכנה אנו רואים לפנינו. רק הקשר שלנו אל המקור העליון יכול להביא אותנו בביטחה אל הגאולה השלמה, אל בית המקדש ואל הנצחיות.

BS"D
Discussion with Moishela (with his family)
A Handicapped child
12 Shevat 5776 (Jan 22, ‘16)
Soon We Will Be Coming To A Count Down
Mommy, I feel this week is going to be a spectacular week. I feel that there is going to be big happenings inside and outside of Eretz Yisroel. I feel that the world is going to shake but I am not sure if literally speaking or from devastating happenings. I feel that the population of the world is going to realize much stronger and much more widely accepted that we are at the end of the world as we know it up until now.
I believe that in Eretz Yisroel many Jews will become extremely confused and might even go over to the side of the Goyim spiritually. On the other hand many Jews will obviously come back very strong, I am not only talking about Baalai Teshuva but about the Frum Jews themselves that they will start realizing how far away from Truth they have become and will try very hard to find a way back even at great self-sacrifice.
Soon we will be coming to a count down and I just want to remind Am Yisroel that the only life boat that we can save ourselves with is total trust, belief and love of Hashem more than any person or thing that exists in the world. We love only Hashem. We trust only Hashem, we are His people, His children, nothing else exists for us on that level. We have wives, we have husbands, and we have children who we love. We have friends who we love but no one or nothing can be a greater love or greater trust than we have towards Hakodosh Boruch Hu. He is our everything, our Hakol Yachol and we are completely His.
Ready yourself, Am Yisroel, take away the Gashmius which draws us away from the Truth. Meditate on your total love and trust of Hakodosh Boruch Hu no matter what happens no matter what danger we see. only our connection to the Source can bring us safely to the Geula Sheleimah, to the Bais Hamikdosh and to eternity.

השאר תגובה