הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
גימטריות מדהימות על בית המקדש השלישי | סוד  האותיות

גימטריות מדהימות על בית המקדש השלישי | סוד האותיות

עדכון יום שלישי לפרשת בהעלותך נוספו 4 תמונות חדשות

שימו לב שני מילים הכי בסיסיות שיש מקבלים ברגיל 5777 ריבוע 1202 = התגלות משיח – מיקום האות 800 = שנת הגאולה

המילוי של המשפט המדהים הזה מביא לנו את השנה – בזכות 611 = תורה

המשך לקודם: נוסיף את השנה בשלמות ‘בהתשע”ז’ נקבל את השנה הלועזית 2017

453 = מלך המשיח + השנה 2017 פי 10 !!!

למה רואים תאריך לועזי, להראות שמלכות ה’ שולטת על הכל ומשתלשלת בלועזי


עדכון קודם * נוספו 3 תמונות

הגימטריה החזקה ביותר – 111 = פלא

עדכון קודם: נכתוב את כל הטקסט הזה בשיטת הכאת מילה (כל פעם נוריד אות) והתוצאה שנקבל הפתיעה גם אותנו (‘השלשי’ כותבים בלי ‘יוד’ כמו שכותבים בתנ”כ)

בית המקדש השלשי ירד מן השמים בהתשעז

בית המקדש השלשי ירד מן השמים בהתשע

בית המקדש השלשי ירד מן השמים בהתש

בית המקדש השלשי ירד מן השמים בהת

בית המקדש השלשי ירד מן השמים בה

בית המקדש השלשי ירד מן השמים ב

בית המקדש השלשי ירד מן השמים

בית המקדש השלשי ירד מן השמי

בית המקדש השלשי ירד מן השמ

בית המקדש השלשי ירד מן הש

בית המקדש השלשי ירד מן ה

בית המקדש השלשי ירד מן

בית המקדש השלשי ירד מ

בית המקדש השלשי ירד

בית המקדש השלשי יר

בית המקדש השלשי י

בית המקדש השלשי

בית המקדש השלש

בית המקדש השל

בית המקדש הש

בית המקדש ה

בית המקדש

בית המקד

בית המק

בית המ

בית ה

בית

בי

ב

 ======

44400


שימו לב לתוצאה שקיבלנו 444 כמניין “מקדש” כפול 100 (!!)

למה לא קיבלנו ספרה אחת יותר או ספרה פחות ? זה מראה על קשר בין הנתונים אנו מדברים על מקדש ומקבלים מקדש !!

נמשיך הלאה – נוסיף את המילה בהתשע”ז והנה קיבלנו באתב”ש 586 שזה גימטריה של ירושלם שזה כמובן מקום המקדש

ירושלם = 586 (בלי ‘יוד’ כמו שכותבים בתנ”כ) וכן שופר = 386

וכמו שהסברנו לא פעם שכל המספרים באתר זה הכל התרחשות רוחנית ! אנו לא עוסקים במימד הגשמי