הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
האיום – כוכב – ניבירו תשע”ז – משיח גוג מגוג בקודים בתורה גלזרסון

האיום – כוכב – ניבירו תשע”ז – משיח גוג מגוג בקודים בתורה גלזרסון

מצורף בזו מצגת צפנים מהרב גלזרסון שראינו נכון לפרסמה.