האיום – כוכב – ניבירו תשע”ז – משיח גוג מגוג בקודים בתורה גלזרסון

מצורף בזו מצגת צפנים מהרב גלזרסון שראינו נכון לפרסמה.