הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
החותם האלוקי שב – DNA

החותם האלוקי שב – DNA

החותם האלוקי שב – DNA

שם הויה שנמצא בכל תא ותא בגופינו הכיצד? חוקר ה-DNA ד”ר ישעיהו רובינשטיין חקר במשך עשרות שנים על חולדות ואנשים וגילה את החותם האלוקי בתוכנו.

NachthemelmetMelkweg