הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
המסרים: אחרי הקורונה | לקראת הגל השני | מסר לקראת הגאולה

המסרים: אחרי הקורונה | לקראת הגל השני | מסר לקראת הגאולה

עם ישראל חי עם ישראל חי חי בלי די. אבל
עכשיו כשאנחנו משתחררים קצת מהמחלה
הזאת שהפריעה לכולנו וגרמה למוות של הרבה
יהודים, בעיקר חרדים, כשנעבור את השלב הזה
יהיו עוד שלבים, עוד שלבים שנצטרך לעבור אבל
לא לשכוח עם ישראל לא לעזוב את הקב"ה זה
עיקר העיקרים מי שעם הקב"ה יעבור את זה.
אפילו ח"ו אם הוא יצטרך להסתלק מהעולם הזה
הוא יהיה שמור בעולם הבא ויחזור שלם בתחיית
המתים.
לא לדאוג, דבר אחד צריכים לדאוג וזה שנהיה
לגמרי מאה אחוז עם הקב"ה . ושלא נשכח שרק
הוא יכול להציל אותנו, לא תרופות לא כלום, רק
תפילות, וכך להראות להקב"ה שאנחנו איתו
במאה אחוז, וזה לא פשוט וזה לא קל. נעבור
דברים מאוד קשים, אפילו יותר ממה שהיה עד
עכשיו. הדבר הגרוע ביותר שנעבור זה יהיה
הפחד, ההרגשה שאין לנו כח ואפשרות להתגבר
על כל בעיה ובעיה שה' ישלח לנו בעולם הזה.
אבל אם אנחנו עם הקב"ה, הקב"ה איתנו.
וכשהמשיח יתגלה אז נצטרך את הכח הכי
גדול, ונצטרך להצמד אליו לא משנה מה, כי
הנוכחות שלנו איתו יתן לו את הכח גם בשמים
לנצח את כל הרשעים בעולם.
הקב"ה רוצה לראות שעם ישראל סוף סוף
הולך רק עם האמת, האמת היא הקב"ה" רק הוא
אמת והנציג שלו משיח גם הוא אמת. עם ישראל ,
כל היהודים בחו"ל חייבים עכשיו להגיע לארץ
ישראל. המקום הכי בטוח בעולם זה ארץ ישראל
ולא שום מקום אחר, רק ארץ ישראל. חוץ מזה
אלה שלא יכולים בגלל כל מיני בעיות ועניינים
להגיע עכשיו הם צריכים להצמיד את עצמם לה'
ולפתח קשר חזק מאוד עם הקב"ה, בתפילות,
בחסד, וכל הזמן לנסות להגיע לארץ ישראל, לא
למדינת ישראל, אלא לארץ ישראל מדינת ישראל
תיעלם וארץ ישראל זה לנצח.
עם ישראל, אנחנו צריכים לעשות את כל
המאמצים להגיע לארץ ישראל אפילו שאין כסף
אפילו שלא יודעים איפה יחיו ומה יאכלו אבל
להגיע באמונה שלמה. חייבים להגיע לארץ
ישראל כמה שיותר מהר. תמיד אמרתי לכם
שיגיע יום שאי אפשר יהיה להגיע לארץ ישראל,
כל היהודים האמריקאים שקנו דירות פה בארץ
וחושבים שברגע שנדע מי זה משיח וכבר נראה
אותו אז אנחנו פשוט נקפוץ לשדה התעופה,
נעלה על מטוס ונטוס לארץ ישראל, אבל כמה
שאמרנו לכם הרבה פעמים וכמו שה' הראה לנו
ברור עם כל הענין של הקורונה שבדקה אחת
אפשר לקרקע את המטוסים שלא יוכלו להמריא,
את כל המטוסים בעולם, ואין דרך אחרת להגיע
לארץ ישראל.
ואלה שבשום פנים ואופן לא יכולים להגיע אז
ה' בניסים יביא אותם. אבל לא משנה מה קורה
ולא משנה איפה היהודי נמצא הוא חייב להיות
עם ה', ה' ברא את היהודי כדי שיהיו לו חיים
לנצח. וכדי להשיג את זה אנחנו חייבים להיות
בלי פחד מהגויים או ממה שעומד להיות. ולהיות
רק עם הקב"ה בלבד ולהאמין עם כל הכוחות
שלנו שהוא יציל אותנו, לא יעזור לנו שום דבר,
לא רופאים, לא ויטמינים, לא צבא, לא כלום רק
להיות אחד עם הקב"ה
עם ישראל לא לפחד, אם אנחנו עם הקב"ה ,
הקב"ה איתנו. זה היסוד. הגוי לעומת זאת, הרוב
העצום של הגויים לא יכולים לעשות את זה אבל
היהודי כן יכול. אנחנו נעבור מצבים קשים ביותר,
קשים ביותר אבל בסופו של דבר נשרוד, כעם
נשרוד. אבל לגבי היחידים, כל אחד ואחד צריך
לקחת על עצמו דבקות טוטאלית בהקב"ה
ובשליח שלו, במשיח צדקנו. הוא כבר נמצא פה
הוא עוד לא התגלה אבל הוא נמצא פה. עם
ישראל לא לשכוח את המילים שלי כי זה אמת,
אמת, אמת
המסר המלא + שאלות ותשובות כאן

השאר תגובה