הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
העולם מתפרק והשקר משתלט | מסר

העולם מתפרק והשקר משתלט | מסר

מתוך המסר: אני יודע
שאתם לא רוצים לשמוע את זה, אבל המסיבה נגמרה!
אתם שומעים עם ישראל – המסיבה נגמרה! כל אחד
בעולם יצטרך לבחור את הצד שאליו הוא רוצה להיות
שייך, או את הצד של השטן ח"ו, או את הצד של הקב"ה
שברא את הכל – תבחרו!!! הרשעים לא רוצים להסכים
לזה שה' בורא את הכל, וזו האמת. ואחרי שנעבור את
מלחמת העולם השלישית ועוד כמה מצבים קשים, אז
נגיע לבית המקדש השלישי שירד מהשמים על הבסיס
שעם ישראל בנה. וכל עם ישראל שישרוד, הסיבה שהם
ישרדו, כי הנשמות שלהם אמרו נעשה ונשמע במעמד הר
סיני. ואמנם גם יהודים שיצאו ממצרים שלא היו מתחת
להר, אבל הנשמות שלהם, הרצונות שלהם, היו תמיד עם
הקב"ה, אז היהודים האלה הם גם ישרדו, ויצאו מבית
המקדש לאחר שיתפללו ויהיו חלק מ הקב"ה. יכול להיות
שהתיאור שלי הוא מקוצר, אבל זה מה שיהיה. בעתיד מי
שהוא מעם ישראל שישאר נאמן לגמרי לקב"ה, גם
גברים, וגם נשים, היהודים שמוכנים לעבוד את הקב"ה
לשם שמים, ולא מפחדים אפילו למות בשביל זה,
היהודים האלה הם העתיד של עם ישראל. וברגע שעם
ישראל יהיה חלק של הקב"ה, אז הכל ישתנה ולא יהיה רע,
יהיה רק טוב. יותר אני לא יכול להסביר. ואני בוכה יום
ולילה על הנשמות היהודיות שמקלקלים את המתנה
הטובה כ"כ שה' נתן לנו, וזו הנשמה היהודית. זו אמת מה
שאני מדבר, וזה העתיד. והגוים הרשעים יעלמו לגמרי,
ואנחנו נהיה לנצח נצחים יחד עם הקב"ה. וכל ההיטלרים
ימ"ש וזכרם, כל הרוצחים, כל הגנבים, כל אלה שעושים
דברים שהקב"ה שונא – הם יעלמו. ויבא זמן בעתיד שאת
כדור הארץ לא נצטרך, יהיה איזה גן עדן, אבל אין לי זכות,
אין לי אפשרות לדבר על זה עכשיו, ולא צריך לדבר עכשיו
על הנושא הזה. יש לנו עוד קצת זמן לחזור בתשובה
לגמרי, לשנות את החיים שלנו לגמרי, ולהיות אך ורק עם
הקב"ה ותורתו. ואני מדבר לכל היהודים שבעולם, אני
מדבר אל כל היהודים שבעולם, חרדים, דתיים, חילונים.
יש גם גוים שמאמינים בזה טוב, ועם ישראל נברא להיות
חלק של הקב"ה, וצריך להתפלל על כולם, על הבעלים,
על הנשים, על הסבים והסבתות, על הילדים והילדות, על
כולם – שנעשה ונשמע, כדי שנוכל להיות חלק של הקב"ה
ושל תורתו. תזכרו, אין עוד מלבדו.

יז תמוז תשפג

השאר תגובה