הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
הצופן התנכ”י במדע ובקבלה מאת הרב זמיר כהן