הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
“הצילני נא מיד אחי מיד עשו”

“הצילני נא מיד אחי מיד עשו”

עדכונים מאת: נתנאל בלמס

הקדמה
פרשת השבוע פרשת “וישלח” אחת הפרשות שיש בתוכן הרבה רמזים על הגאולה הקרובה בעזרת ה’ יתברך.
פרשת וישלח

פרשת השבוע הינה פרשת “וישלח” וכתוב (בבראשית פרק לב פסוק יב) “הַצִּילֵנִי נָא מִיַּד אָחִי מִיַּד עֵשָׂו”.
ובסיעתא דשמיא מצינו לחדש על הפסוק…
“הַצִּילֵנִי נָא”=246 עם המילים=248 כמניין רמ”ח אברים שבגופינו בהם אנחנו צריכים להתקדש ולשמור לבל נחטא בהם.


לכן אומרת לנו התורה “מיד אחי” בחינת- “שמור אותי מאוהבי ומשונאי אשמר בעצמי” אפילו מהקרוב אליך ביותר הישמר לבל יחטיא אותך, גם כשהוא מראה עצמו כאילו הוא אחיך…עלול הוא להפילך לשאול!!!
מהשונאים שלנו אנחנו יודעים איך להישמר כי אנחנו ערוכים לכך, אבל מהאוהבים שלנו אנחנו לא יודעים איך ממי או ממה להישמר ובמי לבטוח???
והרי כתוב: ”אל תסמוך על עצמך עד יום מותך”
קל וחומר על קרוב או רחוק.
“מיד עשו” – הלוא הוא יצר הרע כי “לפתח חטאת רובץ” וכל היום מחכה הוא להפיל את האדם בחטאיו. ובכך לגרום לו לאדם להתרחק מן האמת.
עוד מצינו בסיעתא דשמיא כי “מיד אחי”=73 בגימטריה שהן סיום סך 72 השנים שהובטח כי בסיום 72 שנים של גלות וחבלי משיח. יהיה קיבוץ גלויות ויתגלה משיח בן יוסף בעזרת ה’ יתברך.


שימו לב איזה פלא!!!?
השנה חגגנו את עצמאות ה-72 של מדינת ישראל שהוקמה בשנת 1948…
אברהם אבינו ע”ה היה בן 72 שנים בשנת 2020 לבריאת העולם (2020=1948+72)
שנת תש”פ”א 2021 היא בסימן סיום 72 שנות גלות שיסתיימו השנה ביום העצמאות ה-73 למדינת ישראל.
כתוב בגמרא בפירוש על הנביא יחזקאל שתהליך לידת משיח תהיה סביב י”ח אלף כלאמר סביב שנת 2018 תשע”ח. דמסתכלי באיספקלריא המאירה… ע”פ הזוהר הקדוש ודברי חז”ל וכן על פי דבריו של הנביא דניאל בפרק ט’ כתוב שאורך הגלות יהיה 70 שנה ועוד שנתיים נוספות של גלות לתת לעם ישראל הזדמנות לשוב בתשובה, וכל מי שנמצא בגולה לעזוב הכל ולעלות באמונה שלמה לארץ ישראל..
ומאחר והקב”ה מחכה אנחנו מחכים…
אז מי מעכב? אומרת הגמרא מידת הדין מעכבת… שנאמר: “אשרי כל חוכי לו”“לו” בגימטריה = 36 אומרת הגמרא העולם מתקיים לא פחות מ- 36 צדיקים בכל דור. ובסיעתא דשמיא התחדש לי חידוש בעניין פסוק זה המתייחס לתקופה שלנו והציפייה “למשיח” ואשרי מי שמחכה לו…
מחכה= “חוכי לו” =80 בגימטריא שהיא השנה שלנו שנת תש”פ=5780

 שיעקב אבינו עליו השלום אמר-“הצילני נא מיד אחי מיד עשיו”
כתוב שיעקב אבינו ראה את ארבעת הגלויות העתידיות שיימסרו בהם בניו .
גלות בבל, גלות מדי, גלות יוון,  גלות אדום.
יעקב ביקש מה’ יתברך הצילני “נא”– שתי אותיות נא” בהן נרמזו ארבעת המנהיגים שיהיו בארבעת הגלויות והם: מלכות בבל-נבוכדנצר ,מלכות מדי-אחשוורוש.
נבוכדנצר+אחשוורוש=אותיות נא. מלכות יוון- ניקנור +אנטיוכוס= אותיות נא.
מלכות אדום-נירון קיסר +אספסיאנוס כולם אותיות “נא”.
וכתוב איך תסתיים מלכות אדום שנמשכת כבר 2000 שנה….

ועל זה אומר גם המהר”ל הקדוש: “כאשר צריכה להתחולל הוויה חדשה, אין היא יכולה לצמוח מתוך המציאות הקודמת. אלא צריך להתקיים תהליך הנקרא “הפסד ההוויה הראשונה” כי אין שני מלכים יכולים למלוך תחת כתר אחד.? וזה בדיוק מה שעובר כל העולם מאז תחילת “הקורונה” ובפרט עם ישראל בכללי וכל אחד בענייניו…

יהי רצון שנזכה להמליך את מלך המשיח בכתר המלוכה שיגאל את כל עם ישראל בארץ ובעולם ברחמים?שבת מבורכת לכולם??