הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
הקורונה, המשיח, הגאולה מדרש אקטואלי, שמקורו בספר "אבקת רוכל"

הקורונה, המשיח, הגאולה מדרש אקטואלי, שמקורו בספר "אבקת רוכל"

אחרי שתקראו את המדרש הזה, לא תישארו אדישים: המדרש מתאר 10 אותות קודם ביאת הגואל, ואלו חלק מהן: "באותו זמן אין מלך ולא נשיא"; "ונסגרים שערי פרנסה וכלכלה"; "ננעלים דלתי שחקים"; "מביא הקב"ה חלאים רעים ודבר ומגפה, וממיתים מאומות העולם אלף אלפים בכל יום"

(מאת: אתר הדברות)

אוצר המדרשים (עמ' 390) מובא מדרש מצמרר ואקטואלי, שמקורו בספר "אבקת רוכל" (דף ב' ע"ב) וכה לשון המדרש:
"עתיד הקב"ה לעשות עשרה אותות קודם ביאת הגואלהאות הראשון, עתיד הקב"ה להעמיד שלשה מלכים וכופרים בדעתם ומשקרים ומראים עצמם לבני אדם שהם עובדים להקב"ה ואינם עובדים, ומתעים ומבלבלים כל הבריות וכופרים אומות העולם בדיניהם, ואף פושעי ישראל המתייאשים מן הגאולה כופרים בהקב"ה ועוזבים את יראתו, ועל אותו הדור נאמר: 'ותהי האמת נעדרת'.
"'ומהו נעדרת?", שואל המדרש ומשיב: "שבעלי האמת נעשו עדרים עדרים והולכים ובורחים ומתחבאים במערות ובמחילות עפר ונאספים כל גיבורי הדור, ובטלו אנשי אמונה, ונגנזין שערי חכמה, והעולם עומד משונה, ובאותו זמן אין מלך ולא נשיא בישראל, שנאמר: 'כי ימים רבים ישבו ישראל אין מלך ואין שר אין זבח ואין מצבה וגו". ולא ראשי ישיבות וגאון יעקב, לא רועים נאמנים ולא חסידים ובעלי השם, וננעלים דלתי שחקים ונסגרים שערי פרנסה וכלכלה.
"ובזמן שמשיח יתגלה בגבורתו דור הולך ונופל בחייו מפני גזירות קשות ומשונות ומבוהלות שגוזרים שלשה מלכים הללו.
"ועוד שגוזרים לכפור במקדש בה' ובתורה, והקב"ה גזר שתמלוך מלכות הרשעה תשעה חדשים מכיפה לכיפה, שנאמר: 'לכן יתנם עד עת יולדה', ואין 'לכן' אלא שבועה, שנאמר: 'לכן נשבעתי לבית עלי'. וגוזרים גזרות קשות וכופלים מס על ישראל על אחד עשרה, מי שהיה נותן עשרה נותן מאה, וכל מי שהיה נותן שמונה נותן שמונים, וכל מי שאין לו חותכין את ראשו.
"וכל אלו תשעה חדשים מתחדשות גזרות אחר גזרות זו קשה מזו… באותה שעה צועקים ישראל ואומרים: 'ווי ווי', וקטנים מישראל מתבעתים והולכים ונטמנים כל אחד ואחד תחת אביו ותחת אמו ואומרים: 'ווי ווי אבא מה נעשה', ואבותיהם משיבים להם: 'עתה אנחנו סמוכים לגאולתם של ישראל'.
"האות השני", ממשיך המדרש, "מביא הקב"ה חום בעולם גדול מחמתה של חמה עם שחפת וקדחת. ורבים חלאים רעים ודבר ומגפה, וממיתים מאומות העולם אלף אלפים בכל יום, וכל רשעים שבישראל מתים, עד שיבכו אומות העולם ויצעקו: 'אוי לנו אנה נלך ואנה נברח', וחופרים כל אחד קברו בחייו ושואלים את נפשם למות, ומתחבאים בצחיחין ובצריחין ובורחין כדי לצנן את עצמם, ובאים במערות ובמחילות עפר. ואם תאמר איך ינצלו הצדיקים מחום החמה? הקב"ה יעשה להם רפואה באותו חום שנאמר: 'וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה'. ועל אותו עדות ניבא בלעם הרשע: 'אוי מי יחיה משומו אל'.
נראה כי כל מילה נוספת מיותרת. האקטואליה מפורשת בדברי המדרש:
"באותו זמן אין מלך ולא נשיא בישראל" – כבר שנה שאין ממשלה בישראל.
"ננעלים דלתי שחקים" – השמים סגורים, אין טיסות, אין יוצא ואין בא מארץ הקודש.
"נסגרים שערי פרנסה וכלכלה" – כה רבים הם שעסקיהם מתבססים על יבוא מסין, כה רבים פרנסתם מבוססת על טיסות (טייסים, דיילים, עובדי התעופה, ורבים מספור המתפרנסים משהותם של התיירים בארץ, כדוגמת מלונות). ובעת שמושבתים הלימודים, מתקשים ההורים לצאת לעבודתם.
"רבים חלאים רעים ודבר ומגפה, וממיתים מאומות העולם אלף אלפים בכל יום" – מכת הקורונה שקוטלת אלפים מאומות העולם מדי יום, והגיעה אף לישראל, ונראה כי אף כאן היא עומדת לשתק את כל העוגנים שיש לנו בחיים: הפרנסה, הבריאות, ואפילו מוסדות החינוך מושבתים…
נראה כי כל מילה נוספת מיותרת. המשיח כבר עומד כאן ממש, בורא עולם רוצה לגאול אותנו. הבה נתחזק, נשוב בתשובה שלמה, נזעק לאבא שמשמים שיגאלנו – ונזכה להיגאל מהרה גאולת עולם.
בקרוב פוסט הכנה למצב שכל המדינה תהיה בסגר מוחלט
טעימה מתוך פוסט רמזים מרכזי קורונה
???
כל העולם כמרקחה בגלל נגיף הקורונה
קורונה בלועזית “כתר” המילוי של קורונה זה 861
861 זה גימטריה של הדבר הכי חשוב בעולם שקשור לכתר של הקב”ה
ראש השנה861
יום נתינת הכתר לקב”ה… כתר יתנו לך…
בית המקדש861
המקום שבו כולם ראו ברור את מלכות ה’
???
שימו לב כל מי שנדבק צריך לשבת 14 יום בבידוד (דוד)
הרגיל של בידוד זה 26 הויה . האתבש זה 620

620 = כתר

כל אדם צריך לשבת בבידוד ולהכתיר את הקב”ה על כל המתרחש בחים שלו !!!
בידוד אותיות ‘בי דוד’ כל אדם צריך שיהיה בו את דוד (14) כמו דוד המלך שהלך ביערות והתבודד עם אלוקיו כל אדם צריך שישב עם עצמו בהתבודדות עם הקב”ה.
עקב ריבוי הרמזים במספר 14 ו 45 פתחנו גלריה יחודית לנושא זה

השאר תגובה