הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
הקשר בין ברק אובמה לבלעם הרשע – והנאום בקונגרס 40 חברי קונגרס נעדרים

הקשר בין ברק אובמה לבלעם הרשע – והנאום בקונגרס 40 חברי קונגרס נעדרים

נשיא ברק אובמה = 717
בלעם הרשע = 717

הכל אותו גימטריא. זה תלוי וקשור בזה.

ושימו לב שהוא שוכן בבית ה ‘ל’בן’. וידוע שבלעם הרשע היה גילגול \ נכד של לבן הרשע. (עיין בגמ’ סנהדרין כמדומה ובזוהר ועוד)
הוא בבית לבן אבל הוא באמת שחור!

אמריקה 356 בגימטריא: ברק אובמה 356 בגימטריא לבן בבל עמלק = 356
כי הלא הם החריבו את בבל- עירק.

וידוע שהיטלר (בגימטריא יד עמלק) החריב גשמי, אבל אחר כך עמ- ריקה החריבה רוחנית. וידוע שביקש לבן הארמי לעקור את הכל.
והשתמשה בעצת בלעם הרשע – פריצות. ואלהין של אלו שונא זימה.

  • שנה הבאה תשע”ו אמריקה תהיה בשנת 240 להקמתה = 240 = דולר = עמלק
  • גימטריה חדשה: בני עמלק ערב רב = 776 – תשע”ו = 776 – לומר לך ששנת כליון הערב רב בתשע”ו וראה באובמה נחש 3
  • בלעם זה אותיות בלע+ מ (מ=40) כל הבריאה זה חומר – ברגע שנוציא את ה”מם” ישאר “חור” – אותיות “רוח”

פירוט רמזים קשורים לאות מ’ = 40

  • נאום ביבי נתניהו = 40 דקות
  • מספר פעמים שקמו אנשי הקונגרס = 40
  • 40 חברי קונגרס לא הופיעו לנאום.

הרמזים של ה 40 מאת: Amir Chelouche

  • המבול = 40 יום ו 40 לילה
  • עם ישראל במידבר = 40 שנה
  • משה על הר סיני = 40 יום ו 40 לילה

 

אות מ

 

מידע למתקדמים

סוד המ’ והרמז… רז מ’ = רם+ז

רמז = רז מ’ – כל העולם בנוי מה ‘מ’ האות מ’ יש לה צורה מיצבת… גימטריה =  40 שזה 40 ימים שמשה על על ההר… 40 ימים של התיבה של נוח.. 40 ימים לזמן עיבור האישה… ועוד… בלעם רצה לבלוע את ה‘מ’ כל העולם = האות מ… לבד זה לא טוב.. חיבים חיזוקים ממספרים אחרים… דם = 44 זה ללא הא‘ של האדם לכן מם = 40 ומת = 440…  מת זה ענין של ה4 לבד…  לכן הגימטריה של אמת = 441 ז”א אמת זה ה1 שהיא לוקחת את המת שבגשמי החולף והופכת אותו לאמת…. לכן ‘אין מספר’ שווה 441 שזה אמת… “ולגדולתו אין מספר כך נאמר”… מי שמחובר לאמת הוא חיי…

נוסיף עוד דבר חומר זה על הבסיס והמוצק… ניקח את החומר שזה כל מה שאנו רואים בעין… נוציא מה’חומר’ את האות ‘מ’ מה נשאר   – ‘חור‘ תהפכו את האותיות של ‘ חור’ זה יוצא ‘רוח‘ ז”א בתוך החומר יש את מימד הרוח.. ה’מ’ מייצבת אותו… נוסיף עוד על האות ‘מ’ שמספרה 40 כל מה שיש בו יותר מהמספר הזה זה מקשר אותו יותר לחומר… נגיד ילד = 44 = ילד הוא חומר… בגיל 13 נכנסת הנשמה… לכן גם דם = 44.. זה הבסיס של כל יצור חומרי בבריאה… ניקח את את ה’דם’ נוסיף את ה1 שזה האלופו של עולם…(הקב”ה) ואז = אדם… זה בסיס האדם שיש בו את הנשמה שמבדילה אותו מהחיה…

וכן מקדש שווה 444 ענין המקדש שהוא דווקא על הארץ הגשמית  וזה ענין ה’מ’ שאמרנו… זה לקדש את החומר…

תקחו את המספר של אמת 441 תוסיפו את האמת של האמת… ז”א 441 ועוד שלוש אותיות = 444… זה מקדש קידוש החומר מכל כיוון… וזויתוזה עניין הרמז = רז (207=אור) + האות מ’ שדיברנו עליה… זה מאיר לנו את האור של המ’

וזה גם עניין המספר מ’ + ספרוכן הרמז מרומם את הקדושה ע”י שקולטים דבר מתוך דבר ולכן זה גם רם +ז= 7 – המימד השביעי הקדוש שבנו

וכן ‘זמן’ = זן מ’.. המציאות של הזמן זה אחד מהבריאות של ה’… לעתיד לבוא הזמן יוקטן ויצתמצם.. כרגע הזמן מוזן עי’ הז’ ה7 של הבריאה… וד”ל

והדברים מובאים בקיצור נמרץ……….. ודי למבין מדעתו