הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
דף עדכונים מהרב דוד אבוחצירה והרב חיים קנייבסקי | פוסט 2# מתעדכן

דף עדכונים מהרב דוד אבוחצירה והרב חיים קנייבסקי | פוסט 2# מתעדכן

מסר מרגש מרבי דוד אבוחצירה

  • רבי דוד כתב אות בספר תורה לכבוד מלך המשיח ואמר: אתם צריכים למהר ולכתוב את הספר תורה הזה כי לא יהיה לכם הרבה זמן. אתם תביאו את זה למלך המשיח.
  • המשיח יבוא השנה - תפרסם שביאת המשיח - זה בגימטריה תשע"ו
  • לשמיעת המסר מעורך "עלון פנינים" הרב ברגר - החל מדקה 6 הדיבור החזק
 

רבי דוד אבוחצירה במסר: נזכה לראות את המשיח השנה !!!

רבי דוד אבוחצירה במסר: נזכה לראות את המשיח השנה !!!המסר המלא מדקה 6 >> שתפו לכולם!---הכנות לגאולה באתר כי לה' המלוכה https://sod1820.co.il/

‎Posted by ‎כי לה' המלוכה‎ on‎ יום שני 14 דצמבר 2015

 

גם הרב דוד אבוחצירה קיבל את הספר ביאת המשיח בתשע"ו לפני כשנה והפליג עד מאד בשבחו


מסר מהרב קנייבסקי: על כל יהודי אמריקה לעלות ארצה!

שיחה עם מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א

שמעתי בשם הרבי מקלויזנבורג שאמר לפני שלושים שנה...

הגבאי: שמה?

שעשו שונא ליעקב. והאמריקאים יותר אכזרים מהגרמנים.

מרן הרב חיים קנייבסקי: כן. שיעלו לארץ ישראל.

שאלה: כולם צריכים לעלות לארץ ישראל?

הגבאי: הוא אומר "כולם צריכים לעלות לארץ ישראל?"

מרן הרב חיים קנייבסקי:כן.

הגבאי: בטח. כולם!

מרן הרב חיים קנייבסקי: בקרוב...

הגבאי: הרב אמר שבקרוב שמשיח יבוא בין כה וכה יצטרכו לבוא, שיבואו לפני כבר.

שאלה: אז זריזין מקדימין?

הגבאי: זריזין מקדמין!

מצורף  ההקלטה לחץ כאן


 

 

"Call for All American Jews to Immigrate to

Israel!"

 

Talk with Maran Rabbi Chaim Kanievsky Shlita

In May 2013

 Interviewer: I heard in the name of the Rebbe of Klausenburg who said thirty years ago ...

Gabai; That what?

Esau hates Jacob.  And the Americans are more cruel than the Germans.

Rav Chaim Kanievsky: Yes. They all will go to Israel.

Q: Everybody should go to Israel?

Gabai: He says "Everyone should go to Israel?"

Rav Chaim Kanievsky: Yes.

Gabai: Sure, everybody!

Rav Chaim Kanievsky: Coming Soon ...

Gabai: The Rabbi said that soon when the Messiah will arrive , they will have to come anyway, so they shall come already ,before.

Q: So Agile ahead?

Gabai: Agile ahead!

 

עדכון קודם גם הרב קנייבסקי אומר: תשועה אותיות ה-תשע"ו | סרטון

הרב קנייבסקי קיבל את הספר ביאת המשיח בתשע"ו ... הרב התרשם מהספר.. והרב הוסיף ואמר: שתשועה אותיות ה-תשע"ו לינק לסרטון


הרב קנייבסקי קיבל ספר


עדות מצמררת: הנער חווה מוות קליני והכריז, אנחנו במהלכה של גוג ומגוג