הרצאה מאלפת בעניין חכמת הגימטריה ולשון הקודש

הרצאה מאת: הרב דוד חבושה

כוחן הרב של הגימטריות לפני היום הגדול והנורא.