הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
זמן הקץ התשע"ו רמוז במדויק במילים "תיפח רוחם של מחשבי קיצים" – פלא פלאים

זמן הקץ התשע"ו רמוז במדויק במילים "תיפח רוחם של מחשבי קיצים" – פלא פלאים

  • אנו לוקחים את המשפט "תיפח רוחם של מחשבי קיצים" = 1692 בדיוק!! – כשנכתוב "חמש שבע שבע שש"  נקבל שוב את המספר = 1692 זה פלא פלאים!!

  • אבל הפלא היותר גדול שאנו לוקחים את הגימטריה הרגילה 1692 ומוסיפים כולל = 5 מילים  ואז מוספים את המילוי של האותיות שזה 4079 – מה הסיכוי שזה יצא גם 5776…. זה פלא פלאים כשרואים דבר פלאי כזה – אין סיכוי שזה נוצר באקראי…. בשני האופנים מקבלים את אותו גימטריה?<?

וזה רק מצטרף ומחזק את עשרות הרמזים שראינו לגבי שנת תשע"ו – כל הפרטים פתרון הקץ בדניאל ועוד.. בהרצאות שנמסרו ע"י הצדיק הקדוש רבי ציון ברכה זצ"ל בדף משיח בהתשע"ו

לחץ על התמונה להגדלה

תיפח רוחם
דפדפו באלבום תשע"ו רמזים חדשים מתעדכנים תדיר

[widgetkit id=2493]

באם נרצה לכתוב כמו שכתוב בחז"ל"קיצין" אז נוריד (י) תפח רוחן של מחשבי קיצין – ונוסיף בסוף 'נ'

שמענו שיש גרסאות שניתן לומר "תתפח" תתפח רוחם של מחשבי קיצים… התענוג של ראיית פלאי ה' נותן לנו שמחה ורחבות לנפש

 האם מותר לחשב מתי יבוא משיח? התשובה היא כן! וכמה שיותר! מצווה גדולה לעשות חישובים בימים הללו ערב הגאולה 

רמזים חדשים מאת: צ.ס עד סוף האלף נותרו 225=קליפה=חזיר (עשו)     דרך כוכב מיעקב   דרך=224 כלומר משיח בשנת תשעו מערת שדה המכפלה(ר"ת משה)=1202=בראשית ברא אלקים=כי אשה כשית לקח – – מערת המכפלה=892=יציאת מצרים (משה קשור למערת המכפלה) – הפסוק ה 5774 בתורה הנו בהאזינו יב   "ה בדד ינחנו"  והפסוק ה 5775 הנו "ואין עמו אל נכר"   רשי אומר  ורבותינו דרשוהו על העתיד  ואילו הזהר בפרשת משפטים כותב  "וישראל שהיו כיונה נרדפים לפני נשר מצד עופות אומות העולם באותו הזמן יתעורר נשר ויפרוש כנפיו על ערבובית האומות ועשו וישמעאל שהם עמלקים וערבוביה רעה של ישראל וטורף אותם שלא ישאר אחד מהם לקיים מה שנאמר בישראל   "ה בדד ינחנו ואין עמו אל נכר"  ומשם ואילך אין מקבלים גרים לימות המשיח   ואומות עובדי עבודה זרה של העולם שישארו יעורר הקדוש ברוך הוא חיה "של אדם" לשלוט עליהם לקיים בהם כי הגוי והממלכה אשר לא יעבדוך יאבדו לקיים בישראל וירדו בדגת הים וגומר ומוראכם וחתכם וגומר
מאוד מעניין   חיה  "של אדם"=375=דאעש    של=330=טורקיה     אדם=45=מה=גאולה=אבולה=דם (עם הכולל)
בית פעור- סמל הטומאה שרוצה לקטרג על ישראל כל  יז בתמוז אך רואה את משה ויורדת/חוזרת
בית פעור=775 כלומר סופו של פעור יהיה בתשעה ומשום שכנגדו השם שם את משה רבינו ע"ה הרי שגם קברו של משה יתגלה בתשעה

[widgetkit id=2493]

השאר תגובה