הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
חדש! הוצאנו אלפי דיסקים ועלונים לזיכוי הרבים חינם – הצטרף ללגיון המלך – ראו מה מעלת זיכוי הרבים בדור הזה

חדש! הוצאנו אלפי דיסקים ועלונים לזיכוי הרבים חינם – הצטרף ללגיון המלך – ראו מה מעלת זיכוי הרבים בדור הזה

לחץ כאן כדי לעבור לטופס הזמנת עלונים ודיסקים

מעלת זיכוי הרבים: גליה: "זכות הרבים עומדת כסלע איתן! כל המזכה את הרבים, משמים עוזרים לו בכל דבר ודבר. העם כל כך זקוק היום לכל פיסת קדושה, זה כמו להציל אנשים גוועים ולהשקותם מים כדי שלא יבלו! אמא, מהשמים שמחים על כל זיכוי הרבים שיש, אנחנו בזמן חשוב ביותר לנו והגאולה ממש קרובה לבוא! העבודה הקשה של מזכי הרבים ממש מצילה נפשות רבות ממלכת לאבדון. אמא יקרה שלי, המשיכי בכל כוחותיך כי זה עניין של פיקוח נפש ממש, לחזק אנשים היום זו הצלתם! בשמים יש שמחה גדולה מכל ההתעוררות הגדולה של עם ישראל והלוואי שימשיכו כך בכל העוז. זה מאוד עוזר לעם ישראל שיש אנשים שכל כך חשוב להם לזכות את הרבים ולהאדיר תורה בעם. אשרי כל אלה העושים במלאכה, מלאכת הקודש הזאת! "אמא: גליה, קראתי לגבי מזכי הרבים שיש בגן עדן שער מיוחד דרכו יכולים לעבור רק מזכי הרבים, מה את אומרת על כך"? גליה: "אמא זה נכון שיש בשמים פריבילגיות מיוחדות למזכי הרבים.
מזכי הרבים עובדים כל כך קשה בעולמנו האטום המתחיל להיפתח ולקלוט את העניין שיש מלך לעולם והוא הקדוש ברוך הוא אין עוד מלבדו! כל הגילויים הללו של הקודים בתורה וכל האוטיסטים כמוני שמוסרים דברי אלוקים חיים, הכול בא משמים לעזור לנו לראות שישתבח מלך העולם, הוא מלך אחד ויחיד ומיוחד, כוח עליון ללא שום עוררין, שולט שליטה מוחלטת בכל הבריאה והיקומים ואין עוד מלבדו. כוחו ותבונתו מלא עולם, אין גבול ואין מספר לעוצמתו הבלעדית על כל העולמות! אמא, אדם שלא מתחשב ברצונותיו ומבטל את עצמו לכבוד השם יתברך ועושה רק לשם שמים, זה נחשב לו לצדקה גדולה בשמים. כל המזכה את הרבים הוא אהוב ויקר בשמים ויזכה לחסד עליון.
כל המצליח להציל נפש מישראל, מהשמים ילבישוהו בשלל גוונים זוהרים ומזהירים בכל רחבי הרקיע! בכל הרקיעים יראו ויתפעלו מיופיו וזוהרו ומארמונותיו, ארמונות הבדולח הרוחניים המצפים לו! השם נותן הרבה כוחות לכל המנסה ורוצה לזכות את הרבים. אפילו אם נדמה לו שאין לו כוחות, משמים שולחים לו כוחות עצומים שהוא אפילו אינו יודע מהיכן, שכרו יהיה גדול מאוד בשמים! זיכוי הרבים זו אחת המצוות הכי חשובות בעולם הזה! שימשיכו בכל כוחותיהם ובמלוא עוצמתם!" אמא: "גליה, איך אני יכולה לשמח אותך ולעשות לך נחת בחיים האלה בגשמיות, בנוסף לביקורים ולתקשורים?" גליה: "אמא כלום במיוחד! רק המצוות שלך והמעשים הטובים שלך וזיכוי הרבים שלך יכול לשמח אותי בעולם השקר הזה!" אמא: "יש לך איזה עצות איך להינצל מהגיהינום?"
גליה: "אפשר להינצל מהגיהינום בזכות זיכוי הרבים! זיכוי הרבים זו לא חובת האדם בעולמנו, משמים מתנהגים עם מזכה הרבים בחסד גדול, הוא נחשב עושה חסד לשם שמים.”
"זיכוי הרבים זה אחד המתכונים הבדוקים להינצל מהגיהינום! דרך זיכוי הרבים מובילה למדרגות עליונות וכל המאמץ העילאי המשקיעים בהשבת בנים ובנות לאביהם שבשמים נחשב לצדקה גדולה. משמים יגמלו לנו על פועלנו למען שמו באהבה, כל זיכוי הרבים של כל אדם מישראל מעורר שמחה בשמים. כל המזכה את הרבים הוא בכלל מקרבי הגאולה, אנחנו כבר לקראת הסוף, המשיח יגיע ויתגלה בעזרת השם לכל עם ישראל המצפים לו בכיליון עיניים.
משמים מנחים את מזכי הרבים ומסייעים בידם לחזק את השומעים לדרך התורה ומצוות השם יתברך. למי שיש זכות, עוזרים לו משמים להגיד ולעניין בדבריו את הציבור. נדמה לנו שאנחנו מתכננים מה לומר, אך הקדוש ברוך הוא שם לנו את המילים בפינו. תפילתנו צריכה להיות: שהמילים אשר נזכה שיושמו בפינו יחזקו את הרבים לשם שמים. כל זיכוי הרבים של כל מזכי הרבים היקרים בארץ הוא כמו אויר לנשימה לקרוב גאולת עם ישראל בימים קשים אלה – ימי הגאולה לעם ישראל. אמא אל חשש מכלום, השם מגן על כל מזכי הרבים העושים למען שמו להחזיר בנים אובדים, מזכי הרבים מקבלים המון עזרת שמים. הקדוש ברוך הוא אוהב את המקרבים את בניו לאביהם שבשמים."
גליה: "חבל שלא כולם זוכים לראות את האור היורד לעולם. המון מתהלכים כעיוורים וכלואים בכלוב תאוותיהם, הם לא יודעים את האמת!
אלה שזכו יכולים לעזור להם לזכות לראות את האור המאיר. אפילו לאור אחד באפילה יש יכולת להאיר את כל השטח, את הנשמה. אמא, אנו נמצאים כל החיים תחת ניסיונות חוזרים ונשנים. ללא מבחן האדם לא יכול לעלות בדרגות רוחניות, לפני כל כיתה שעולים יש מבחנים הבודקים אם התלמיד כבר יכול לעלות לכיתה הגבוהה יותר. מזכה הרבים מודרך משמים, צריך להרגיש בפנימיות את הדברים כי זו ההדרכה שמקבלים ללא מילים. מצוות זיכוי הרבים היא עצומה ללא גבול ויקרה מאוד, כל העוסקים בה יקבלו שכר עצום ביותר. זו מצווה אהובה שיכולה להחזיר הביתה הרבה בנים אובדים לשם, אבינו שבשמים כה מצפה ומתגעגע אל בניו ובנותיו האהובים.
אין להרפות מכך, זה צו השעה. כל המלא באהבת עם ישראל מחויב לעשות זאת, משמים ידונו על כל איש ישראל שאבד, אסור לנטוש את המערכה, חייבים להלחם על כל יהודי שעדיין בחושך ולהאיר לו את הדרך כדי שלא ימעד ויפול לתהום שאין תקומה ממנה. היום מדובר בהצלת נפשות ממש, זיכוי הרבים זו חובת השעה לכל מי שיש באפשרותו ותכונותיו לעשות כך. לא לכל אדם יש הזכות לזכות את הרבים, למי שיש זכות השם מצליח דרכו ועוזר לו בכל אשר יפנה. משמים

לעשות כך. לא לכל אדם יש הזכות לזכות את הרבים, למי שיש זכות השם מצליח דרכו ועוזר לו בכל אשר יפנה. משמים לא מחלקים סתם מתנות, רק למי שראוי להם!"

לחץ כאן כדי לעבור לטופס הזמנת עלונים ודיסקים

דיסק משיח וגאולה בצפונות התורה הסרטים "הנבחרים שלנו"
דיסק + צל

עלון מחזק ביותר "הנסיון האחרון" לחץ על התמונה כדי לקרוא

הנסיון

עלון מרתק: פירוט סוד ה' הסוד הגדול 1820 לחץ על התמונה כדי לקרוא

עלון סוד 1820

בחבילה גם מדבקה לרכב

מדבקה

לחץ כאן כדי לעבור לטופס הזמנת עלונים ודיסקים

השאר תגובה