חודש אלול- שליחות מיוחדת לעלייה רוחנית – איך לעשות תשובה על לשון הרע אחד?