הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
כח של רשעות ענקית משתלט על העולם | מסר