הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
לפי הרב המקובל חיים שבילי זצ”ל: רוסיה היא גוג, ועתידה לפלוש מסוריה לישראל דרך רמת הגולן | רמזי תחילת שנת התשע”ו

לפי הרב המקובל חיים שבילי זצ”ל: רוסיה היא גוג, ועתידה לפלוש מסוריה לישראל דרך רמת הגולן | רמזי תחילת שנת התשע”ו

לפי המקובל חיים שבילי: רוסיה היא גוג, ועתידה לפלוש מסוריה לישראל דרך רמת הגולן.

 

rabbi-shbili-russia

 

 

* לדעתו רוסיה וצבא “מתנדבים” עתידים לפלוש מסוריה לישראל דרך רמת הגולן, יגיעו עד הכנרת ושם תהיה קבורתם:

 

rabbi-shbili-syria

 


אנו נכנסים ל – שנת י-הוה = 776 היא שנת תשע”ו = 776 – זו שנת ה צירוף מקרים = 776 – לכן גם “רוסיה” = אותיות “סוריה”!… תמיד אנו מוצאים ‘סדר’ שימו לב בראש השנה נפתחת ועידת האו”ם מספר 70 – הועידה נסגרת בסוף סוכות. בועידה זו יעסקו כמובן בחרמות על ישראל וכו’ – אנו בדיוק 70 שנה אחרי מלחמת העולם השניה. ואנו בפתח: גוג ומגוג = 70 גוג ומגוג זו מלחמה פנימית אצל כל אחד ואחד: סוד = 70 – המלחמה היא מלחמת הדעת וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה’ הוא האלהים” – חובה עליך להגיע להרגשה כי ה’ הוא האלה-ים. חובה עליך לחוש את מעשי האלה-ים ואת נוכחותו.

הכל מסודר! שימו לב לסדר המפליא של היום הראשון של שנת ה’ שנת – התשע”ו5776[1]

אנו מוצאים גם הקשרים בתאריך הלועזי תמיד נגיע לאותה תוצאה (בגימטריה רגילה!) זה לא הגיוני

עת התגלותו של המשיח ב: = 2015

שנת התגלות אליהו והמשיח = 2015

זו שנת שתים אפס אחד חמש = 2015

בוא משיח שתים אפס אחת חמש = 2015

שתים אפס אחת חמש = 1100

נכתוב את הספרות ושוב נקבל

אחת אחת אפס אפס = 1100

מתקדמים 1


קישור להורדת הספר המלא

את דברי הרב המקובל שלח אבי ברקוביץ’:

בידי ספר של המקובל הירושלמי המנוח [מקובל אמיתי ולא ווירטואלי…] ר’ חיים שבילי זצ”ל.

הוא כתב [לפני 50 שנה ויותר]  כי כניסת חיילים רוסיים לסורי’ה תהי’ה שלב אחרון לפני התקפה על ישראל.. המחבר נפטר ב ז’ אדר תשל”ד.

rabbi-shbili-cover