הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
מה משתמשים כל אחד מאיתנו 40,000 פעמים ביום? ואותם 40,000 פעמים ביום הם הזדמנויות לחיים!

מה משתמשים כל אחד מאיתנו 40,000 פעמים ביום? ואותם 40,000 פעמים ביום הם הזדמנויות לחיים!