הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
מועד הגאולה לפי הזוהר שבועות | סרטי סוד תורה

מועד הגאולה לפי הזוהר שבועות | סרטי סוד תורה

מומלץ לשמוע גם את שיעור סוד החשמל שיעור 248 רמזי גאולה לחג השבועות תשע”ו