מסרים מגדולי ישראל שנמסרו בקו ‘סוד החשמל’ – משיח בשנת תש”פ מסר 358

עדכון יום חמישי נוספו 7 מסרים חדשים
auto → he
“ר