מסרים מגדולי ישראל שנמסרו בקו ‘סוד החשמל’ – מרן הרב מבריסק זצ”ל אמר לפני עשרות שנים שקץ בעיתה הוא בשנים תש”פ/תשפ”א.

עדכון יום חמישי נוספו  מסר חדש
סיפר אחד מנכדי מרן הגאון רבי יצחק זאב סולבייצ’יק הרב מבריסק זצ”ל שלפני כמה שבועות הוא שמע מבתו של מרן הרב מבריסק הרבנית שיף שתחי’ כשבאה לבקר ביקור חולים את אחיה מרן הגאון רבי משולם דוד סולבייצ’יק שליט”א שאמרה בזה הלשון: האם אתם זוכרים שהאבא זצ”ל כשעשה סיום על ספר דניאל כשהיינו ילדים הוא אמר שהקץ האחרון [בעתה] שמוזכר בסוף דניאל הוא בשנת תש”פ. וענה מרן הג”ר משולם דוד שליט”א שאכן הוא זוכר, אבל איננו זוכר אם האבא אמר תש”פ או תשפ”א. עד כאן תוכן הדברים ששמעתי מכלי ראשון ופרסמתי בשיעור בקו סוד החשמל לפני כמה שבועות.
בימים האחרונים סיפר הג”ר יוסף שינברגר שליט”א מנוה יעקב שהוא סיפר את הסיפור בכולל היכן שהוא לומד ואחד האברכים ביקש מבתו שלומדת בכיתה עם אחת הנכדות של הרבנית שיף שתחי’ שתשאל את הסבתא האם הסיפור נכון. והיא שאלה, והסבתא אמרה: ודאי שהסיפור נכון לגמרי. ויש עוד כמה דברים גדולים בענין זה שהיא עדין לא סיפרה. 
קובץ השמע יעלה בקרוב

 

auto → he
“ר