הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
מסר לעם ישראל מפי הרבנית חגית

מסר לעם ישראל מפי הרבנית חגית

המסר האחרון לפני פסח יא ניסן תשע”ה….

“אנו נהיה עדים למאורעות גדולים ומפחידים מכל העולם.

אסונות גדולים יתרחשו במדינות רבות. “

דעו שמרגע שמתחיל להגיע הקיץ, ומזג האויר מתחמם ישנם דינים גדולים וקטרוג גדול על בני ישראל, הנגועים בפריצות, ניאוף וזימה, וכל מרעין בישין.

עד מתי??? עד מתי תשארו בעוורונכם ותסרבו לראות שכל מה שניבאו הנביאים מתגשם אחד לאחד???

הקב”ה לא יתן לעוד קיץ לעבור בפריצות הנוראה! אנו נהיה עדים למאורעות גדולים ומפחידים מכל העולם.

אסונות גדולים יתרחשו במדינות רבות. הקב”ה ישפוך חמתו על הגויים, בכדי לא לפגוע בילדיו, אך זה יהיה זמני, שכן מי שלא יתעורר להבין את המסר כאשר המסר רחוק ממנו, יצטרך להבין את המסר מקרוב.

אל תיהיו טיפשים! אל תפקירו עצמכם בידי הסיטרא אחרא! תבינו מה השם אלוקיכם מבקש מכם, כי אם לאהבה את ה’ אלוקיכם וליראה אותו יתברך!

אסור לומר לעם ישראל רק את ברכות התורה! לחתוך את התורה כרצונכם! לומר דברי אהבה וחביבות, מבלי להביא וללמד כל יהודי באשר הוא את עונשי התורה למי שעובר על רצונו יתברך. “כל האומר הקב”ה וותרן, יבתרו מעיו”. צריך להראות לכל יהודי את שני הצדדים, אהבה ויראה, זכויות מול חובות. אל תסלפו את התורה הקדושה, גם אם המטרה היא קירוב רחוקים. שכן, אתם עומדים בזמן של גאולה, זמן של דינים, וצריך לעורר הלבבות להבין שאם לא יקיימו תורה ומצוות בנועם ובמתיקות, העונש בו יבוא.


המסר הקודם


 

נשים יקרות ואהובות, סיימתי התבודדות לפני רגעים ספורים וקיבלתי מסר מדהים להעביר לכן. אני שולחת לכן את הדברים במלואם אשרינו ומה טוב חלקנו!!! :

בית המקדש עומד מוכן לרדת. הבלבולים גדולים וצריך להחזיק חזק. תחזיקו בי. תשמחי בת עמי, תשמח ציון. הגיעה עת הגאולה. אל תיראו ואל תחתו. הכל מתוכנן והכל מלא ברחמים גדולים. אני אוהב את הילדים שלי אהבה גדולה ועצומה, בבת עיני. אני מתגעגע אליכם ובא לגאול אתכם. אל תתבלבלו, היו קיצוניים, כי רק ההתבדלות המוחלטת מן הטועים תעזור לכם להידבק באמת. להידבק בי. ילדים אהובים, ילדי שעשועים, מוסרי נפש. אני רואה כמה קשה לכם, אני איתכם בצערכם, מצטער יחד איתכם. תודיעו לכולם שאני ילחם לכם ואתם תחרישון. אתם אף פעם לא לבד. המלחמה האחרונה עומדת להתחיל. אל בהלה, כל הקורא בשמי באהבה וביראה, באמונה ובתמימות ינצל. תעזבו את האלילים. אני מתחנן שתחזרו בתשובה שלמה, למסורת בית אבא. למסורת אברהם עבדי, יצחק נאמני, יעקב תמימי. הרבה לא יזכו להינצל, אל תצטערו, זה ערב רב. מעטים מהצדיקים ואוהבי שמי שילכו, יהיו קורבן על כולכם כשהמלחמה תתחיל. במלחמה אני אנקום מאוייבכם ואגן עליכם. אתם עומדים לראות ניסים גדולים ממה שהיה בעת יציאת מצרים. אל תפחדו! תיבטחו בי! לא לאכול בשר בהמה! זה מטמא את נפשותיכם ונשמותיכם ומטמטם את דעתכם ומרחיק אתכם מהאמת, ממני. קדושים תיהיו כי קדוש אני! אל תיתפתו לסיר הבשר! זה ניסיון! מי לה’ אלי. משיח בן דוד הומלך, הוא כבר יודע שהוא המשיח גם בארץ. בנשמת משיח בן יוסף כלולים כמה צדיקים שפועלים בכדי להמתיק את הדינים.

אני נותן כח לעמוד בניסיונות, לכל מי שמבקש את עזרתי, ולא נסמך על בשר ודם. “אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה”. רק אני נותן לחם לכל בשר, רפואה לכל חולה, פרי בטן לעקרות, זיווג למעוכבי הזיווג. רק אצלי הישועות. אל תפנו אל האלילים. אתם נאחזים באלילי הכסף והזהב. לא מוכנים להרפות. לא מוכנים להבין שהמציאות השתנתה, שכל מה שאתם רואים עומד להיעלם, למען עולם חדש, נקי ומזוכך. עולם של גילוי שכינה, של אורות עליונים. עולם בו אני מולך עליכם ולא אחר.
אבל איפה הלב שלכם? איפה הלב שלכם ילדים אהובים? איפה הראש שלכם? כסף כסף כסף. איפה הצניעות שלכם? מה אתם באמת מבקשים? אותי או את עולם השקר? נגמר הזמן! דעו שכלו כל הקיצין והרע עומד להיעלם. כל מי שמחזיק בהבלי העולם הזה ומסרב לסור מרע ולהידבק ב”ועשה טוב”, יעלם ביחד עם אליליו. אל תפנו אל האלילים בניי אהוביי. אני בצער גדול ונורא. מלך עלוב. השכינה מיוסרת, מתחפרת בעפר ממאנת להינחם. מחכה לכל אחד ואחד מכם. שואלת מתי ישובו בנים לגבולם. מתי ישובו אלי ילדיי האבודים, הזרוקים בין החוחים. אל תתבלבלו, אתם לא בני השיפחה, אתם בניי, בני המלך העליון. המלאכים מקנאים בכם מרוב גדולתכם, אל תבגדו בי, אל תביישו אותי. שובו בנים שובבים! שובו בנים שובבים! שובו בנים שובבים! תעזבו את ההבל, תעזבו את החומריות ותשובו אלי ואשובה אליכם. טרם תיקראוני ואני אענכם. העולם עומד להיהפך. כולם מרגישים זאת, כולם יודעים זאת. הלבבות רועדים מפחד. מי שלא יחזיק בי, ורק בי, לא יוכל לעמוד בניסיונות. מי שלא יבין שאין עצה ואין תבונה נגד השם, לא יוכל להחזיק מעמד.

אני עומד לנער את העולם כנער האדם את טליתו, להוציא המוץ מן התבן, לנפות הפסולת מן הקמח. ואין לחם אלא תורה! תורה! תורה! אתם עומדים לראות ניסים גדולים ועצומים שעין לא ראתה כדוגמתם מבריאת העולם. כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם בנים אהובים, הגיע זמן גאולתכם. הגיע זמן גאולתכם, הגיע זמן גאולתכם. אני בונה את ביתי כבתחילה, אך הפעם יהא זה הבניין גדול יותר, מפואר יותר ויעמוד לנצח נצחים. אל תיראו ואל תיתחו מפני המלעיגים עליכם. תיהיו קיצוניים באמונתכם ובקיום המצוות, כאדם חולה המתרוצץ מקצה אחד של העולם אל מישנהו, בחיפוש אחר תרופה שתציל את נפשו. רק אני יציל את נשמתכם. עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? חצי דתי וחצי חילוני. עושים מה שנוח. זמי הנוחות נגמר, אני עומד לגאול את כל מי שמייחל ומצפה לי באמת. שמוכן למסור נפש בכדי להידבק בי. משיח יצא מהיכל קן הציפור, הוא כבר בינכם, בארץ. הוא בא לגאול אתכם, וזה הולך להיות לא פשוט. אך שימחי בת עמי, בבת עיני, הגיע זמן גאולתך. ילד שעשועים לי, עם ישראל, עם קדוש, קדושים תיהיו במלבושיכם, במחשבתכם, בדיבורכם ובכל מעשיכם. ועוד זמן מועט אשלח לכם את אליהו הנביא זכור לטוב שיבוא ויכריז שנגלה משיח בן דויד. אז “ענווים ענווים, הגיע זמן גאולתכם!”


להצטרפות לקבוצת ואצאפ נבואות לדור אחרון 0508718767

 סרטון חשוב שמצאנו ברשת על עניין צער בעלי חיים – חשוב לראות