הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
מי   לה’?  אלי – מסר ממלך המשיח – Who is for Hashem come to me A message from Melech HaMashiach

מי לה’? אלי – מסר ממלך המשיח – Who is for Hashem come to me A message from Melech HaMashiach

התגלות מלך המשיח למרן רבינו עובדיה יוסף זצוק”ל בחלום הלילה
ובו מסר מלך המשיח מסר חשוב ביותר לעם ישראל
והוא – מה עלינו לעשות להחיש ביאתו במהרה בימינו אמן

יצא לאור העולם ע”י ארגון “בחגוי הסלע” להחיש גאולת ישראל בחסד וברחמים

 

Who is for Hashem come to me A message from Melech HaMashiach
Produced by an ‘Bechagvei Hasela’ organization
https://www.youtube.com/watch?v=-2oURyP0dKE
………………………

……ETERNAL COVENAT
from the movie ‘True Seal’