מצגות צופן התורה בנושא: האינטרנט, גר הצדק הגראף פוטוצקי, ערב רב,

המצגות מאת: הרב רבר

מצגת בנושא: גר הצדק הגראף פוטצקי

מצגת בנושא: האינטרנט

מצגת בנושא: ערב רב