הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
מצות שילוח הקן- התעוררות לקיום המצוה בתוספת עצה והדרכה

מצות שילוח הקן- התעוררות לקיום המצוה בתוספת עצה והדרכה

להורדת העלון:

N_SHI -שילוח הקן- מצוה