משפט האישה בראש השנה- חיזוק ליום הדין

מתוך עלון-טוב לחסות בה’-פרשת כי

תצא תשע”ט