הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
נבואה מתגשמת בקרוב סעודת לוויתן