הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
"נפטר כי זלזל במשיח צדקנו" | לאן שטה הספינה שנקראת "מדינת ישראל"?

"נפטר כי זלזל במשיח צדקנו" | לאן שטה הספינה שנקראת "מדינת ישראל"?

מאת: ערוץ 2000

סיפור מצמרר מפי הרב משה פיינשטיין זצוק"ל על בחור שדיבר רעות על המשיח, ולאחר חודש בדיוק – נפטר.

המשיח יהיה בעל תשובה? דמותו של מלך המשיח

הגמרא במסכת סנהדרין אומרת: "אני מחכה שכבר יגיע משיח צדקנו" – המדרש אומר שהמילה 'משיח' היא שוות ערך בגימטרייה למילה 'נחש', בא ללמדנו שמשיח לא יגיע ממשפחה של צדיקים אלא יהיה בעל תשובה, יגיע דווקא מהקליפה ולא מהקדושה.

הגמרא אומרת כמה אסור לנו לזלזל בבעלי תשובה ככתוב: "במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד", ע"פ הגמרא חוזר בתשובה מקבל נשמה חדשה, טהורה וקדושה. הגאון החיד"א אומר שכאשר האישה היא צדקנית והגבר צדקן אז בעל הדבר יודע שיכול לצאת מהזיווג הזה זרע קודש, במיוחד אם הם התפללו לפני קיום מצוות אישות (הזוהר כותב שלפני שעושים את המצווה צריך להתפלל).

אם הם התפללו מגיע מלאך המוות ומבלבל דווקא את האישה כי נשים דעתן קלה. אם אישה נופלת בזה וחושבת על דברים אחרים בעת קיום המצווה, אז הילד שלהם לא יוצא מוצלח. אבל ע"פ החיד"א לפעמים כשהקב"ה רוצה שאותה נשמה תרד לעולם כי היא יקרה כל כך לעולם, הוא יוציא אותה דרך הקליפה, גם אם לא הייתה שם טהרה ואם הייתה לאם לחלוחית של מצווה, של רצון לעשות טוב, דווקא שם הקב"ה יביא את המשיח.


הרב משה פיינשטיין זצ"ל סיפר כי באחת מהרצאותיו על משיח צדקנו כשעצר אותו בחור שוטה ואמר: כבוד הרב למי אנחנו מחכים? לאיזה אחד מבנות לוט שהשקו את אביהן? (זלזל במשיח צדקנו), הרב ביקש ממנו לא לדבר בצורה כזו על משיח צדקנו אך אותו אדם המשיך בזלזול.

יום למחרת הגיע אותו הבחור אל הרב פיינשטיין כשהוא כולו חיוור וסיפר לרב בבהלה כי חלם חלום בלילה ובו ראה שתי נשים זקנות שפניהן בערו כלפידים והן הציגו עצמן כבנות לוט ואמרו לו: "מדוע זלזלת בנו? אנחנו חשבנו שהעולם נכחד כמו אצל נח ואתה מדבר עלינו לא לשם שמיים? תדע שתבענו אותך בבית דין של מעלה, נשאר לך חודש אחד לחיות ואז תעלה לבית דין של מעלה לסגור את המשך המשפט" – נלחץ הבחור וביקש מהרב פיינשטיין להתפלל עליו, השיב לו הרב פיינשטיין כי הוא מתנצל אבל גם הוא לא יכול לעשות שום דבר בנידון.

למרבה הצער אותו הבחור אכן נפטר לאחר חודש ימים והרב משה פיינשטיין סיפר את הסיפור בהלוויה שלו. כמה צריך להיזהר בלשוננו ולא לזלזל לרגע באף אדם ובטח לא במשיח צדקנו

מאת ציון סיבוני

💎💎💎🇮🇱💎💎💎

בס"ד

כז' טבת תשפ"ב *לאן* *שטה "הספינה"* *שנקראת* *מדינת ישראל*

הרבה רואים ומבינים ש"הספינה" שטה ללא רב חובל מנוסה וטוב ולכיוון ממש לא טוב.

כולם יודעים שיש הרבה סכנות לספינה הזו, הן מבית והן מחוץ והיא עלולה , חו"ח לעלות על שרטון, או להתנגש בקרחון ולטבוע.

ולכן, עלינו לבחון איך אנו יכולים להציל אותה

אך עלינו גם לבחון ולשאול היכן אנו עומדים בראייה ההיסטורית והגאולית ומהי התקופה בה אנו שרויים עתה.

כך קראתי לעת הזו:-

המעבר ממשיח

בן יוסף-למשיח *בן דוד*

כתב ר' הלל משקלוב , תלמידו של הגר"א, בספרו "קול התור" , משמו של הגאון:-

"…משיח בן יוסף הוא הכח הניסי המסייע לכל פעולה הנעשית "באתערותא דלתתא"(השתדלות מלמטה) ועל דרך הטבע…".

הוה אומר, שמשיח בן יוסף , אינו דווקא אדם מסויים , אלא סייעתא דשמיא שמלווה את כלל הפועלים והעושים בדרך הטבע לגאולת ישראל.

אומר הרב זאגא "הרוח הירושלמית", שהסייעתא דשמיא הגדולה ביותר שראינו עד היום בעניין זה, היא הקמת מדינת ישראל.

אם כן, אפשר לומר שמדינת ישראל היא מעין התגלמות וההתגלות הגדולה של משיח בן יוסף"!!!

דברים ברוח זאת נאמרו ע"י מרן הרב קוק בהספדו על הרצל 'המספד בירושלים' כותב:-

"התנועה הציונית שהשקיעה בבניינה הגשמי של ארץ ישראל , היא בבחינת משיח בן יוסף".

הרב המשיך להסביר , שהתנועה הציונית תחיה את הגוף של המדינה (המלכות) , ואילו משיח בן דוד יקים לתחייה את נשמתה הלאומית הקדושה , ויחבר את גוף המדינה , לרוחה ואמונתה הישראלית הקדושה".

אנו נמצאים עתה בדיוק בתקופת המעבר בין משיח בן יוסף לבין משיח בן דוד !!!

האריז"ל כתב ב"שער הכוונות"- להתפלל בתפילת העמידה על משיח בן יוסף שלא יהרג ע"י "ארמילוס" הרשע.

עפ"י הדברים הנ"ל , למעשה אנו מתפללים שהמעבר של מדינת ישראל מעידן "התחייה הגשמית", לעידן "תחיית הקודש" הלאומית-יתרחש ללא משבר קיומי קיצוני.

מדינת ישראל- ("משיח בן יוסף") חווה כבר שנים , אך במיוחד בתקופה הזו , התקפות ואיומים , מבית ומחוץ , הן בתחום הגשמי/הפיסי, והן בתחום הרוחני/היהודי והישראלי.

הסכנה כפולה ומכופלת כאשר הגופים האמונים על שלטון החוק ואכיפתו משתפים פעולה ומתיישרים לפי הממשלה "הנבחרת".

ואולם הסכנה עוד יותר גדולה כאשר אין תקשורת מבקרת וחוקרת, אלא תקשורת נאלמת , מתיישרת המזדהה בכל עם הממשלה.

מזימת ה"סטרא אחרא" היא לפגוע בגוף , במדינת ישראל/במלכות, ע"מ לעכב את ביאת וגילוי בן דוד , אשר אמור לנפוח וליצוק את הנשמה לתוך הגוף/המדינה וככתוב אצל אדה"ר -"ויפח באפיו נשמת חיים".

ל"סטרא אחרא" שליחים רבים בדמות הותיקן, האיחוד האירופי ומדינות נוספות, אשר בוחשות וחותרות תחת אושיותה ורבונותה של מדינת ישראל.

משלא הצליחה/ו ע"י גורמים חיצוניים קרובים ורחוקים כגון מדינות ערב , עירק של סאדם, חיזבאללה וחמאס, הם עודדו ומעודדים את אירן וגורמי שמאל קיצוניים, אשר חברו כאן בתוך ישראל ל"קרן החדשה לישראל" ולגורמי שמאל פוסט ישראליים/ לאומיים/ציוניים/דתיים ובכלל… ועתה הם מעודדים ומסיתים אף את ערביי ישראל וגורמים למהומות.

הם גילו שהאוייב הגדול של היהודים הם…היהודים!!!

ולכן הם מסכסכים ומלבים את אש המחלוקת בין כל הקבוצות/זרמים ובתוך הקבוצות והזרמים.

לצערנו , הם אף מצליחים ובגדול עד כה.

הזעזוע העולמי עקב נגיף הקורונה כמובן, שלא פסח גם על ישראל ואין איש יודע כיצד יסתיים ומתי , וגם הוא מאיים עלינו כפרט וכחברה והבלבול גדול.

המהר"ל ב"נצח ישראל" אומר שתמיד הקליפה מקדימה את הפרי, אך גם לקליפה יש את החשיבות שלה אל מול הפרי.

הגוף קודם לנשמה , אך רק יחד הוא יכול לפעול.

דבר נוסף שאומר המהר"ל הוא שצריך להיות "היעדר" ו"ריק" לפני הבנייה והתקומה.

כלומר , אין גאולה ללא גלות. אין היתכנות למציאות של משיח לפני חורבן הבית.

וכך ראינו זאת גם בימינו, שאין היתכנות למציאותה והקמתה של מדינת ישראל (הצהרת בלפור , החלטה 181, הכרזת המדינה) , ללא ריק וחורבן שהקדימו אותה ; 2 מלחמות עולם ושואה איומה מכל.

צריך לדעת שהקב"ה תמיד מקדים "תרופה למכה" , ובמה שבו הוא מכה , בו הוא גם מרפא.

מתוך החורבן צומחת לה הבנייה והתקומה

ללא האמונה אפשר היה כבר ללכת לאיבוד

מה וכיצד עלינו לפעול?

ראשית, להיות מודעים לכל התהליך הנ"ל.

עלינו להשתמש באמצעי טכנולוגי טוב , ה"ווייז" , ע"מ לא לטעות בכיוון ובניווט, ולנו כיהודים מאמינים, יש רק "ווייז" אחד והוא מלך מלכי המלכים הקב"ה.

הוא הנווט, הוא המצפן והוא המצפון והוא המצפין.

עלינו לבטוח בקב"ה ולזכור תמיד שהכל בהשגחה כללית ופרטית של הקב"ה עד לפרט האחרון.

לבקש באופן כללי מהקב"ה שיעזור לנו לצאת מהסבך המורכב בו אנו נמצאים, ושארמילוס הרשע לא יצליח במזימתו לפגוע במדינת ישראל/במלכות/במשיח בן יוסף.

הערה

ב"ה, ולעניות דעתי, עוד נאמר על מעשהו הנבזה של בנט ועל ממשלתו- "גדולים ששת המנדטים של בנט , יותר מהסרת הטבעת בימי אחשורוש והמן"… שהרי, שם לא זכו אלא להינצל מכלייה ולגאולה חלקית
ואילו כאן, ב"ה , עוד נזכה לגילוי משיח בן דוד בעין ולגאולה השלמה.

מה עלינו עוד לעשות ?

עלינו לבקש , לדרוש ולזעוק בפרט את/על הדברים החשובים באמת:-

מלכות ה' בעולם

מלכות בית דוד- משיח

בניין ביהמ"ק השלישי

חזרה בתשובה ומאהבה לאבינו שבשמים.

חברים יקרים – גם לספקנים שבנו , וגם למי שלא כל כך מחובר לנושא , אני אומר לו שזו לא רק מחשבה/משאלה.

לעניות דעתי, זה הפירוש הנכון של המציאות שלנו.

בשו"ט , ושב"ה נזכה בקרוב מאוד שיקויים בנו הפסוק "ובא לציון גואל"
"והיתה לה' המלוכה, והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד"

אמן

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

🕍ציון דוד סיבוני🕍

sibonyzion@gmail.com

השאר תגובה