הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
ספר יהלומים על שולחן שבת- זוהר לסעודות שבת- פרשת דב

ספר יהלומים על שולחן שבת- זוהר לסעודות שבת- פרשת דב

[אור הזוהר הנגלה דברים A5 (1)

pdf-embedder url=”https://sod1820.co.il/wp-content/uploads/2020/06/אור-הזוהר-הנגלה-מטות-מסעי-A5-1.pdf” title=”אור הזוהר הנגלה מטות מסעי A5 (1)”]

אור זוהר הנגלה פרשת חקת A4

להורדהזוהר הנגלה לפרשת שלח תשפ

: יהלומים על שולחן +שבת בהעלותך