ספר יהלומים על שולחן שבת- זוהר לסעודות שבת- פרשת חוקת

אור זוהר הנגלה פרשת חקת A4

להורדהזוהר הנגלה לפרשת שלח תשפ

: יהלומים על שולחן +שבת בהעלותך