הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
סרטון חזק  ומחזק לכל יהודי- “בעצימת עיניים ” – לראות ולהראות ביראת שמים

סרטון חזק ומחזק לכל יהודי- “בעצימת עיניים ” – לראות ולהראות ביראת שמים

 

לראות עין בעין…
 
סרטון חזק ומחזק מאוד לכל יהודי 
שרוצה לזכות לראות את המשיח!!!
 
בהוצאת ארגון ‘בחגוי הסלע’ 
חובת הפצה לכולם!!!