הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
סרטון על תעשיית  העבודה הזרה בפאות  מהודו-  הקרבתם למקדשים ויבואם לאירופה ולארצינו- ענין פאה- עבודה זרה

סרטון על תעשיית העבודה הזרה בפאות מהודו- הקרבתם למקדשים ויבואם לאירופה ולארצינו- ענין פאה- עבודה זרה