הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
עגל הזהב גוסס – בקרוב הבנקים יפלו לגמרי וכסף לא יהיה שווה יותר מנייר טישיו | אזהרות אחרונות

עגל הזהב גוסס – בקרוב הבנקים יפלו לגמרי וכסף לא יהיה שווה יותר מנייר טישיו | אזהרות אחרונות

מסר מאת :בנימין

ברגע זה הרבה אנשים מבולבלים, ועדיין מאמינים שבני אדם [ממשלות, גופים פיננסיים וכו’] יכולים למנוע נפילת המערכת הכלכלית העולמית. אבל כל המאמצים לא יעזרו ועוד מעט הכסף לא יהיה שווה כלום.
”עגל הזהב” [התרבות של אדום – חיי גשמיות ורדיפת תענוגי ”עולם הזה”,] נפצע אנושות ועומד למות [ראה למטה דברי הנביאים]. כמו שאמרנו לפני כמה שנים, הבנקים יפלו לגמרי וכסף לא יהיה שווה יותר מנייר טישיו.
יש אנשים שחושבים שיצילו את עצמם מבחינה כלכלית בזה שקונים זהב. אבל אי אפשר לאכול זהב. בקרוב יהיה מצב שלא יהיה מאיפה לחיות, והמקור היחיד יהיה המקור שתמיד נותן לנו. שנותן לנו מאז שנולדים עד שעוזבים את העולם – וזה הקב”ה. רק הוא [”עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעִתו” (תהילים קמה)].

הפרנסה לא באה מן העבודה שלנו, וזה לא בא מביטוח לאומי, וזה לא בא משום מקור אחר. רק מהקב”ה [הוא ”נותן לחם לכל בשר” (תהילים קלו)]. ואוכל, ה’ יתן לנו כמו שהוא עשה ביציאת מצרים במדבר [מָן (שמות טז)].
כמו שהוא עושה תמיד [”פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון” (תהילים קמה)]. רק שאנחנו בדרך כלל לא מכירים בזה. היהודים יצאו ממצרים עם הרבה זהב, אבל במדבר מה זה עזר להם? טוב, אחר כך בנו את המשכן עם זה, אבל הם לא יכלו לאכול או לשתות את זה.
הם היו עשירים כשיצאו ממצרים, אבל אוכל לא היה להם. ה’ נתן להם אוכל ושתיה, ומקום לנוח, ושמר עליהם עם ענני הכבוד. ככה זה יהיה גם עכשיו – למי שיזכה לשרוד [וראה רש”י כתובות קיב: שבבירור הראשון רק עשירית של עם ישראל תשאר, כש”כ ”ועוד בה עשיריה” (ישעיה ו) ע”ש].
עכשיו בן אדם יכול להכין אוכל בבית [שימורים, שתיה וכו’], אבל לאט לאט גם זה יגמר. ואז לכולנו תהיה רק ברירה אחת: או לבטוח לגמרי בקב”ה או לא. ואם לא, הסוף יהיה גרוע מאד, כי רק אלו שבוטחים בו עד הסוף ינצלו בעז”ה וזה סוף סוף התיקון של חטא העגל במדבר [”עיקר נתינת התורה לישראל הוא כדי שישימו בטחונם בה”’ (הגר”א, משלי כב יט)].

ה’ לא רוצה לעשות את זה [לבטל את הטבע שמסתיר את השגחתו ית’] בבת אחת בלי הכנות, כי רוב האנשים ימותו מהלם, ח”ו. כשמגיעים לטיפה האחרונה של מים, או לפירור האחרון של אוכל, ויש ילדים וכו’ – זה ניסיון קשה ביותר.


ה’ יודע שברגע אחד אדם לא יכול לעשות שינוי כל כך גדול ולבטוח לגמרי בקב”ה. אבל לאט לאט הוא מכניס אותנו לימות המשיח, לעולם הבא. לכן ה’ מבטל את הגשמיות לאט לאט, עד שנגיע לביטחון מלא בקב”ה [”ונשגב ה’ לבדו ביום ההוא, והאלילים כליל יחלוף” (ישעיה ב)].
הקב”ה עכשיו מכין את העולם לימות המשיח, ולכן הוא מוריד את כל השקר [כוחי ועוצם ידי, מוסדות שבני אדם הקימו, הנהגת הטבע וכו’] שלב אחרי שלב. עכשיו התהליך הולך יותר מהר.
העולם צריך להבין שהשקר זה אחיזת עיניים ורק דמיון [”ותכלית כל ההצלחה שהוא מבטיח לישראל, הוא התברר יחודו לעיני הכל. ודבר זה נזכר פעמים אין מספר בדברי הנביאים ע”ה: ונשגב ה’ לבדו ביום ההוא (ישעיהו ב) והיה ה’ למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה’ אחד ושמו אחד (זכריה יד), כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כלם בשם ה’ (צפניה ג) וסוף דבר, הלא זה עדותנו בכל יום תמיד: שמע ישראל ה’ אלקינו ה’ אחד” (דעת תבונות, סימן לד)].
אנחנו יצרנו עולם של שקר כדי למלאות את התאוות שלנו, בשביל להגיע למה שאנחנו רוצים [”ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו אשר עשה לו להשתחוות” (ישעיה ב)]. אבל מה שאנחנו רוצים בדרך כלל זה לא אמת.
אבל אם מיתת עגל הזהב וביטול הגשמיות יתרחש יותר מדי מהר, אפילו אלה הראויים להנצל יכולים לקבל כזה זעזוע שישברו, וזה לא מה שה’ רוצה. ה’ רוצה להציל אותנו. ההמונים לא ינצלו, במיוחד הגויים, הרוב יאבדו [”והיה בכל הארץ נאם ה’, פי שנים בה יכרתו יגוועו והשלשית יוותר בה” (זכריה יג)]. אבל היהודים, כל אחד זה יהלום של הקב”ה, כל אחד זה בן יחיד בשבילו, או בת יחידה.
ולמה המערכת הכלכלית צריכה ליפול? כי זה שקר ענק שבנו כמה אנשים בכל העולם שרוצים כסף, כוח, השפעה וכבוד. והם סחבו את העולם לתוך השקר הזה. והיום רוב האנשים בעולם בנו את החיים שלהם מסביב לשקר הזה.
”עגל הזהב” של היום, הוא ממש אותו עגל הזהב שהיהודים עשו במדבר. וזה התיקון הסופי של העבירה הזאת.
יהודים יקרים, הקשיבו טוב למילים שלי. נכון שאמרתי שה’ מביא אותנו שלב אחרי שלב כדי שלא נקבל הלם. אבל אנחנו כבר בשלבים האחרונים. וכאשר נגיע לסוף, זה יבוא עלינו כאילו בפתאומיות.
ולמה ”כאילו”? כי ה’ כבר הזהיר אותנו בכל מיני צורות, שנה אחרי שנה, לחזור אליו ולחזור לתורתו ולהנצל. אבל רוב היהודים עדיין רוצים להמשיך לחיות את השקר, ולא רוצים לדעת או להכיר את האזהרות של הקב”ה.
ולכן אני מזהיר אתכם עכשיו: הסוף מאד קרוב [”בחורבן אדום תהיה ישועת ישראל” (רד”ק ישעיה סג, א) וכן כתב המלבי”ם (יחזקאל לה, ב)] ושום דבר לא יעזור.
שום דבר לא יציל אותנו חוץ מלחזור לקב”ה ותורתו. וזה לא אומר לחזור ל”עגל הזהב החרדי”. זה אומר להגיע לדרגה של אמונה ובטחון מלא בקב”ה ושום אמונה ובטחון בעולם הזה [”עיקר הכל הוא הבטחון השלם והוא כלל כל המצות” (הגר”א, משלי כב יט)].
אני רוצה להדגיש שעומדת לפנינו גם מלחמה מאד גדולה [מלחמת גוג ומגוג] שתשפיע על כל העולם. מלחמה שעוד לא היתה כמוהו בהיסטוריה. ואם אנחנו מרוב עצלות או טיפשות מסרבים לעשות את רצון ה’ [לעזוב את השקר ולבוא לאמת כנ”ל], בשניה אחת אנחנו יכולים למצוא את עצמנו ח”ו במצב בלי תקוה, שה’ ירחם. או אפשר למצוא את עצמנו בתוך הגאולה השלמה. הבחירה היא שלנו.

—–

ארה”ב חותרת להקמת פלסטין, ונותנת למוסלמים אור ירוק לדחוק את ישראל לחתימה על הסכם אובדני..
ואולי זה מסביר למה ברגעים אלו ממש משתוללות להן סופות טורנדו חזקות שגורמות לחורבן ברחבי ארה”ב..
(כי יד על כס יה’ = 239 מלחמה לה בעמלק)
ארה”ב בשנת ה 239 = ברזל
מחיצת הברזל שמפרידה בין עם ישראל לקב”ה תיפול בקרוב… מי שנאחז בקרנות עגל הזהב – יפול יחד איתו !

  • בי”ז תמוז ארה”ב נכנסת לשנת 240 = עמלק = צפע = דולר = אל אחר
    וכמו שכתוב: ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד..
    ארה”ב שהוקמה בשנת 1776 – תסיים את דרכה בשנת = 776
    שנחזה בקריסת הרשע בקרוב —
  • גם הגוים צופים את קריסתם בהקשר לתאריך 23.9
  • למי שרוצה ללמוד יותר ולהבין איך כל הגאולה מסתובבת דרך המספר העברי והלועזי בו זמנית ראה סרט אחרון שעלה תשע”ה עת צרה 2

”ולא יהיה שריד לבית עשו [אדום] …והיו כלוא היו”  (עובדיה א)

”טבח גדול בארץ אדום…תחרב לנצח נצחים אין עובר בה” (ישעיה לד)

”והיתה אדום לשמה…כמהפכת סדום ועמורה”  (ירמיה מט)

”ונטתי ידי על אדום והכרתי ממנה אדם ובהמה ונתתיה חרבה” (יחזקאל כה)

”ואדום למדבר שממה תהיה” (יואל ד)