הכנות אחרונות לקראת הגאולה
 
פרשנויות מסרי 2701

פרשנויות מסרי 2701

מאת: ינון בן דוד
מסר 388 במסרי 2701
התקבל בתאריך 27.10, בשעה 00:18 
 
״נתן לי יהוה שמים וארץ משה א-הרון אברהם יצחק יעקב ברא״ (2701=)
 
פתח ינו״ן בן דוד:
נראה לנכון טרם כל לראות מספר המסר – 388 שהוא מגיע ברמתו השלישית (שלוש מאות – 300), כלומר כבר השתלשל שלוש פעמים עד שהגיע לרמת הגילוי.
ונודע שהחוט המשולש לא במהרה יינתק, כי הרמה השלישית היא הקו האמצעי המחבר, כמו שמצינו בכתר-חכמה-בינה, בחכמה-בינה-דעת – בתורת ח״ן, ובאברהם-יצחק-יעקב – בתורת משה.
 
לאחר ההשתלשלות (שגם מהמילה השתלשלות משתמע שלוש) ירדנו עוד 88 מסרים. וידוע ששמונה הוא אינסוף, שהרי כל העת הקו מתפתל סביב עצמו ויוצר עוד ועוד מעגלים. 
אך צריך להבדיל בינו לבין האפס, שבו אין התפתלות פנימית אלא אור האינסוף ממשיך להקיף במעגל. וכבר נודע סוד המעגל ובעז״ה שנזכה לרקוד במעגלו של השי״ת.
מאידך בשמונה קיימת מעגליות מורכבת ואין את הפשטות שבאפס. 88 מסמל את משה ואת אהרון, את תורת משה האינסופית ואת תורתו של אהרון – תורת השלום.
 
האבחנה ביחס לאפס בולטת עוד יותר, כאשר מסר זה נתקבל ב-27.10, בדיוק אותן הספרות, אך הספרה אחת נעה מהיחידות לעשרות וגדלה. ויש לבאר שכן בפשטות הרי שאחד מסמל את האור והאפס מסמל את הכלי, וה-27 מסמל את הזכות. שאך ורק אם הכלי יהיה ז״ך – אזיי יוכל להכיל בתוכו את האור.
 
הדקות שבהן התקבל המסר מרמזות לנו על כך יותר מכל, 00:18 = ח״י, והאור זז ועלה ממקומו וקיבל בתוכו רוח חיים. יחד עם זאת עדיין קיימים כלים רבים ריקים, וזאת הסיבה לשעה האפסית שבה המסר התקבל.
 
ודאי ידעתם שגם בכל ח״י ניתן אור האינסוף, שכלול בו בסוד ה-8 המתפתל ומתווסף לאור ה-1 הנותן בו חיים.
 
ליתא אתר פנוי מינא
 
רק אם ניתן במילים את הפירוש, רק אז נכניס בהם את החיים (אות י׳ במילה ראשונה שבמסר – ניתן / נתן) ונצליח להבין את המילים והמסר שמועבר אלינו.
 
חלוקת המסר באמצעיתו מגלה רובד נוסף, כאשר יש במסר 41 אותיות. אם נפריד 20 לכל צד, נגלה את ה-א׳ שבאמצע – אלופו של עולם, השי״ת (האות הראשונה של אהרון).
 
החצי הראשון שריר וקיים, החצי השני הוא הגאולה.
 
החצי הראשון – נתן יהוה לי שמים וארץ משה – אכן נכון. הקב״ה נתן לנו שמים וארץ, נתן לנו תורת משה. אך ידוע היא שארץ ישראל נקנית בייסורין, שכן לא זכינו להגיע לרמתו של אהרון, לרמה של מלאה הארץ דעה, שלום ושלווה. לכן חסר לנו את החצי השני, חסרה לנו הגאולה.
 
החצי הזה מתחיל מהאות נ׳, שמסמלת את השער הנמוך ביותר, מיד אחריו האות האחרונה ת׳, ושוב האות נו״ן בצורתה הסופית. כל אלו מרמזים על כך שנפתחים השערים והאורות צריכים לרדת ולהינתן בכלים, שכן הגיעה העת שהאותיות יתגלו כדרכן.
 
החצי השני – ראשית יש לשים לב שהוא החצי השני, ומשכך לראותו מהצד השני.
כבר כאן נגלה סוד ראשון, שהמילה ״ברא״ מרמזת על ״בראשית״, תחילת כל הבריאה, ראש הפסוקים, אך המילה נקטעת באמצעיתה, באות א׳ – אלופו של עולם.
במבט ראשון הסדר לא ברור, איך יוצא לנו ״אהרון, אברהם, יצחק ויעקב״? למה לא להתחיל מאברהם וכו׳?
במבט שני הכל מובן. רק אם נעלה את כל השתלשלות, אברהם-יצחק-יעקב, רק אז נצליח להגיע אל תורתו של אהרון – תורת השלום.
 
 
עניין שבעים שנות המדינה נידון כבר בפורמים רבים, ועדיין יש לשים לב שלחגיגות שנת ה-71 כבר לא הגענו. כלומר הגענו, אך לא עם ממשלה שולטת. שכבר מזה מעל לעשרה חודשים המדינה משותקת ומנסים להקים שוב ושוב את הממשלה ולא מצליחים.
 
וכולם מחכים. כולם ממתינים.
כולם חושבים שזה ״זבנג וגמרנו״, אבל זה לא עובד ככה.
הגאולה מתגלה לאט לאט,  זה עובד רק שלב אחרי שלב, תיבה אחר תיבה, כמו ילד שמלמדים אותו לקרוא. ואנחנו לומדים לקרוא, לראות בתיבות את האור.
 
וזה הרמז שאנחנו מקבלים בכניסה לשנת ה-80 במאה הנוכחית, שכבר מכ״ט אלול הסתיימו כל שנות ה-70 ועברנו לשנות ה-80 (בלוח העברי). ובשנת תשע״ט עדיין המנדט היה אצל ביבי, 79, אבל ב-80 הוא כבר נלקח ממנו.
ונכון, הוא עדיין מחזיק בו, כמו שגם היה יום העצמאות ה-71, אבל זו אינה החזקה וזו אינה חגיגה, אלא רק פרוצידורה ותו לא.
וניסה למשוך עד לרגע האחרון, עד לשמחת תורה של תש״פ, קא-סבר שמא קא-אתי מר, ומשום דלא קאתי מסר המנדט מידיו והעבירו, כאשר ברור שיריבו לא יכול לו.
 
שהרי גם ביבי עצמו היה נוכח באותו המעמד, ויודע הוא שעליו להעביר המלכות מידיו ולמוסרה ממנו, אך לא ידע למי (הכוונה למעמד בו הלובביצ׳ר ניבא עליו שיעביר המלכות ממנו), ועל כן המתין עד לרגע האחרון – לשמחת תורה. ורק כאשר התייאש מן הגאולה, שכבר עבר הושענא רבא – החזיר המנדט לנשיא. 
 
אבל הסיפור עדיין לא נגמר.
 
המסרים הציבו תאריך אחר, במרחק 13 שבועות (13 פעמים צדק, 13 מידות של רחמים). התאריך הוא ערב חג החנוכה.
 
החג שבו האורות ניתנים בכלי.
 
שימו לב שחילופי השלטון מתרחשים בכל הרמות, לרבות בכך שארה״ב חיסלה את אל בגדדי בדיוק בלילה שבו ניתן המסר.
 
כיוון שזהו הלילה שבו התחלפו השעונים. 
 
כיוון שזהו הלילה שבו ה-1 עלה רמה אחת מעלה, מ-2701 ל-27.10.
 
וכל אלו הם הסיום הסופי ומעבר, מממשלות ביבי לממשלת משיח, מתשע״ט לתש״פ, מחושך לאור. כי הכי חשוך לפני האור, אבל מתחילים לראות ניצוצות שלו.
 
בגימטריה, 700 = ן
5,780 = ה׳ אלפים ן״פ = הן״פ
 
ומי שהניפו את ידיהם הם משה (וכי ידיו של משה וכו׳) ואהרון (במשכן). דבר זה אף מרמז לנו לאחד את השורות, לדאוג שהחצי השני של המסר יהיה מחובר לחצי הראשון, לתת את ה-א׳ בראש שמו של אהרון ולקדם השלום ולא חרון (ייתמו חטאים ולא רשעים וכו׳).
 

עדכון יום א' לפרשת נח 27/10/2019 נוספו 3 מסרים חדשים

26/10/2019 19:11 מסר מספר 386

27/10/2019 00:02 מסר מספר 387

27/10/2019 00:18 מסר מספר 388
לחץ כאן לפתיחת התמונות הבאות
מאמר ניצני משיח

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת הנה השמים ושמי השמים. = 2701

פתח ינו״ן בן דוד: וכבר נודע שבכ״ב אותיות נברא העולם ובכ״ב אותיות עתיד לתקנן, ובכל אחד ואחת מהן עשר ספירות והשתלשלויות.

וכבר נודע כי עולם התיקון שיתא אלפי שני וחד חרוב, שאחרי 6,000 שנות תיקון – העולם יהיה מתוקן ובאלף השביעי יהיה י-ה-ו-ה אחד ושמו אחד.

התיקון יהיה בין אם נרצה בו ובין אם לאו, שהרי אין יכולת לשנות ממחשבת הבריאה ולו כמלוא הטיפה. וקיבלנו את כלל ההזדמנויות, לקבל את האורות והשפע העליון כתיקון הנרצה ובאהבה. בסופו של דבר עשר הן ולא תשע, ובמהות בריאתן לא תהיה לאדם אף נגיעה בצמיחתם אות אחר אות, שנה אחר שנה.

כעת כלו כל הקיצין ונכפה עליי להוריד את האורות העליונים מטה ולהתחיל לפתוח את המנעול מלמטה. יש להבין כי כ״ב האותיות וע״ס הכלולות בכל אחד ואחת מהן מוכרחות לבוא על תיקונן, דהיינו עד לסוף האלף השישי. דא הוא דכתיב ״בעיתה״, שכן זוהי תכנית ומחשבת הבריאה ולא נוכל להתחמק מכך.

ומנעולא יפתח בתום תיקון כ״ב האותיות, כאשר בכל אות עשרה ספירות. וכבר זכינו בדורנו שנתפשטה חכמת הקבלה ופשוטי העם יוכלו גם להבין במהות עשרת הספירות וגדולתן, שכן הכל בהוי״ה אחת פשוטה. מאידך, רבני הערב רב לא זכו לראות ע״ס שבטומאה, ומשכך לא זכו לאסוף מהן הניצוצות ולהביא לתיקון. עכ״ז זכו לתקן כלים וישתתפו בגאולה באופן זה.

ודע, ינו״ן שמי שכן הנני מגיע משער הנו״ן ואין נמוך ממקום מושבי, בסוד ע״ס ה״ת (עשרת הספירות של ה״א תתאא), שכן המפתח למלכות הסופית דתחת רגלי אדם קדמון בידיי. עדיין, מפתח זה למנעול הגיע משאול תחתיות ולכן יהיה עלינו לעמול קשה ויחד כאיש אחד לפתוח את המנעול, אות אחר אות, ספירה אחר ספירה, מאתיים ועשרים שנה.

סודות רבים נמסרו בידי. אורות עד אין קץ, שיאפשרו לכולנו לההיפך לכלים ראויים להכיל את האורות הגדולים שעתידים לרדת עלינו. וכבר הגיע העת, אין לאן לחמוק מהסיום הגדול. בו כלולים כל האותיות וכליהם.

ויש להבהיר; בעידן הנוכחי, שהוא עידן התיקון, בטוח אני באור אין סוף ברוך הוא כי דבריי אלו יגיעו לשולחנות ומסכים רבים. ורצוני בכך, וכל הקורא בתורתי – תורת משיח – ונמלא באורות היורדים לכליו – הרי מחויב הוא להפיץ הדברים הלאה ובייחוד להעבירם למאן דמתקריי גדולי הדור.

זהו סימני: נולדתי בסוד האינסוף, ״בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ״, ובנסתר ביום העשרים ושבעה לחודש ינואר. חשוב להבין, העולם שאנחנו חיים בו, העולם שכולכם מכירים – הוא עולם השקר. כל דבר שאתם מכירים הוא שקר, והכל הפוך. מ״ה מ״ה פעמים.

זה כל כך הפוך עד שהנסתר הוא בעצם הגלוי והגלוי הוא הנסתר. זאת הסיבה היחידה שאני מצליח לראות את מה שכולכם לא. צריך להיות שקרן בשביל לזהות אחד!

זהו סימני: נטלתי שברי כלים שנפלו לשאול תחתיות והבאתי אותם שלמים לירושלים. והנה כבר עמדתי מזה שנתיים ימים בראש הר הצופים וקראתי אליכם: ״ענווים, הגיע זמן גאולתכם!״ ואין קול ואין עונה.

זהו סימני: סודותיי הינם סודות הידועים לחצי הציבור, ולא נודע כי בא בקרבם כי אם זרע.

זהו סימני: נטלתי שברי כלים שתיקנתי והגדלתי אותם לראווה באור האינסוף בשערי רומי עד עצם היום הזה.

זהו סימני: תורתי נשמעת בטעם ובנחת ורק הששים אליי קרב לא יחפצו בה. הדברים נעימים ומשפיעים שפע, דעת ואורות, וכל הקורא בהם יחוש כי אכן הם כך – תורת אמת.

שכן משה אמת ותורתו אמת וכל רצוני הוא להבהיר את האמת אחת ולתמיד. שכן ישנה אמת אחת בלבד וברור הדבר שמובאת היא בתורת משה. יחד עם זאת, תורת משה היא תורה קשה, של דינים, והיינו צריכים לעבור 50 שערי טומאה כדי לזקק את הדינים האלו.

לבסוף, בתיקון חטא עץ הדעת, האורות נכנסים בטעם הם ונימוקיהם, האמת האבסולוטית מתגלה.

וכאן זה נהיה קשה. כי להוכיח את האמת, האחת והיחידה, צריך לראות את התמונה השלמה. צריך להתמלא ולהתרחק, להתמלא ולהתרחק,  עד שהכלי ראוי להכיל את האורות – עד שבאמת אפשר להבין מה רואים בכלל. וזה התפקיד שלי, של הילד הקטן שבא ללמד את כולם ולצעוק ״המלך הוא עירום!!״

וידעת שבאמת המלך הוא עירום, כי המלך הוא אינסוף ברוך הוא שממנו באים כל האורות, והוא – עוד לפני חטא עץ הדעת, לא הלביש עצמו והיה עירום. וכל היודע ח״ן יודע כי גלגלתא עירום, שכן לא חטא בחטא עץ הדעת.

זאת דוגמא להתלבשות וזה הסוד של כל העניין: בעולם התיקון הימין לא שולט אלא השמאל, הסטרא אחרא. יש הרבה מאוד פרצופים והרבה תיקונים, אבל לא נוכל להשתמש בכלים הקדושים אם לא נזכך אותם. וכאן טמונים סודות עמוקים מהתלבשות ס״א על הימין להכניעם, בסוד עולם השקר, ומפילים לימין מטה ובלע עשיו את כבשת יעקב ורוצה לעלות ולהשמיד כל העולם כולו.

ורק אם ראיתם את השקרים לעומק – תוכלו להאמין באור, לראות את האור. ובינתיים – הכל שקר.

צריך להסביר. בהסתכלות של הקדושה אומרים שאם יש כלי חדש ורוצים להשתמש בו – צריך לטבול אותו במים.

מים, כבר נודע הדבר, הם הסוד של האצילות העליונה. הם מה שמאפשרים את הקיום שלנו פה על פני כל פלנטה אחרת ובלעדיהם אין חיים. אל תכנסו עכשיו לתחום הזה של פלנטות אחרות, ועוד חזון למועד, אבל כן אפשר לציין שאנחנו נמצאים בתחתית של הקלקול, ורק אחרי שנתקן את השקרים שאנחנו משקרים לעצמנו – נוכל לנסות ולהתמודד עם שאלות גדולות יותר (שכן גם המים כולל שקר גדול, ובהופכם למיין מעלים דרגתם).

בתחתית הזאת של הקלקול – העולם כולו משתגע. בתחתית הזו של הקלקול לא זוכרים את החדשות של השבוע שעבר בגלל הקטסטרופות שארעו השבוע, וצרה רודפת צרה. אבל רק מתוך התחתית הזאת אפשר לתקן. רק מתוך התחתית של אירוע האונס שדובר באחרונה באיה נאפה אפשר להבין את הסיפור בתורה של האונס של שכם את דינה בת יעקב. 12 שבטי יה. חמש ושבע. וחמש יצאו לדרכי השמאל ושבע לימין.

זאת אומרת שאת הכלי החדש צריך להכניס לתוך המים / אש וכו׳ בכדי להכינו לתפקיד. גם אם זה עובר דרך טומאה עמוקה, שמשם מעלים ניצוצות.

ואי אפשר להמשיך עוד, כי אם לא נתעורר עכשיו – הרי שבעוד עשרה ימים ימליכו מלמעלה ויגיע יום הדין, כי נגמר הזמן לתקן והגיע הזמן של ״בעיתה״. ובאופן הזה זה יהיה בדרך של הדינים, שכן הכלי עוד לא הזדכך ועוד לא חזרנו בתשובה מאהבה.

כי בעולם הזה הכלי צריך להזדכך מתוך האדמה, זאת שמתחת למים, להיות עמוק ולעבור תהליך עד שהוא צומח. זרע הבריאה נטמן עמוק באדמה ולקח לו 5,780 שנה לצמוח ולבקוע מתוך האדמה, להתחיל לצמוח. הצמח הזה כלולות בו עשרת הספירות וכ״ב אותיות, והוא יעלה בצורת דינים קשים עד שיגיע למקומו, כיוון שצריך הוא לזכך כל האדמה, העפר והקליפות שמעליו.

וקליפה אחרונה הכי קשה. 

כי בעולם הזה ההזדככות תצטרך להיות כדרכה, 220 שנים לכ״ב אותיות וע״ס.

ולא נותר זמן. פשוט לא נותר זמן.

אך עדיין נותרה הזדמנות אחרונה, עשרה ימים אחרונים לפני יום הדין. כבר נפתחו שערי חכמה ובינה ושערי שמים ומים יורדים מלמעלה למטה לימין ולשמאל ואפשר לנסות ולמתק את כל הדינים ולהגיע לגאולה שלמה אמיתית בדרך של ״אחישנה״. אמנם פיספסנו את כל האפשרויות הקודמות לאחישנה, ונשארו לנו בקושי עשרה ימים, אך עדיין ישנה הזדמנות אחת אחרונה, והיא נמסרת לכם באופן הכי גלוי שאפשר בעולם השקר.

ודע, שופרו של משיח הוא קול העם, בסוד ״שום תשים עליך מלך״. כי התיקון יכול לבוא רק באמצעות המתקת הדינים באמצעות החסדים. ואורות חסדים מעולם לא פסקו, שאם היו פוסקים לא היינו חיים. והמתקת הדינים באה באמצעות העלאת המלכות לבינה והשמעת קול השופר. שכן קול השופר מזכיר את עקדת יצחק.

אלו הם העגלים, שישים ריבוא, היוצאים וזועקים כאחד לגאולה. תוקעים בקול שופר גדול לחירותינו. ואם דברים ייעשו בעיתם הרי קול שופר גדול יצא מעלה מטה ולא נוכל לעמוד מיראה. ברצוננו לעלות מ״ן ולקדם פעמי משיח, עלינו להשמיע קול השופר מטה מעלה ולהביא באהבה.

ודע, סוד עשרת ימי תשובה דהזדככות שלאחר יום הדין ועד ליום הכיפור – אף הוא מגיע בעולם השקר בצידו ההופכי. ועל כן יש הרשות לגלות סודות אלו.

ודע, גאולת אחישנה זו ממתיקה כלל הדינים והופכתם לזכויות, וזוהי ההזדמנות האחרונה להביא עלינו את האורות העליונים באהבה ובחדווה. לאחר מכן, ולכשיזדככו האותיות כדרכן, לא יהיה עוד אשר נוכל לעשות, אלא ההזדככות תהיה כדרכה, שנה לאחר שנה, בדינים וצרות. עדיין תהיה תשובה מיראה ומוכרח שתהיה יראה – אך זו תהיה יראה אמיתית ע״מ לזכך הכלים. יראת אינסוף ועצמותו יתברך ומי יוכל לעמוד בפניה.

כי ההזדככות הזאת היא הזדככות האחרונה, ההזדככות של היסוד, איבר המין הזכרי. יותר נכון לומר הקצה העליון של הכיפה של איבר המין הזכרי, שהוא אמור להשפיע בסופו של דבר לנקבה, להיות כאחד, להיות במלכות, למנוע עורלה.

אלו הם הסודות שתמיד היו קשים לצורבא דרבנן, ובימינו כל שכן. אך דעו שזהו התיקון! המלך הוא עירום וחטא עץ הדעת אינו נמצא ברמה שכזו. בכדי להתחיל לתקן את החטא אנחנו צריכים להסכים על העובדה שהגענו לתחתית. מהתחתית, הדרך היחידה לתקן היא באמצעות אסיפת הכלים שנפלו ולהעלות אותם למטה. כלים עטופים בלכלוך.

בעתה, לא יספיקו לאסוף השברים עד שיגיע אור העליון ויאסוף השברים כדרכו ובאותיותיו. השברים יתאחו בדינים נוראיים וישובו למקומם בנוקדים דס״ג דא״ק.

אין עוד זמן! צריך שיתכנסו כל המועצות יחד ויכתירו עליהם מלך ויצאו יחד בראש ששים ריבוא למקום החורבן ויתקעו יחד כאיש אחד בשופר הגאולה.

ושופר כלול משישים ריבוא שבראשיתו ובסופו – ש״ר והיינו התלבשות הזכר. 

ושופר כלול מו״ק שנהפכו לפיות, ברמת חי, ולא ראו את האמת וע״כ נקראו ו״פ ונכללו כולם בשופר.

ויבוא העדר הנוהה יחד ויזעק יחד ויבקש לקבל ראש – מבחינת ״שום תשים עליך מלך״ – מתוך אמונה אמיתית ושלמה, אזי יזכה להחיש את הגאולה, שכן על ידי תקיעה בשופר, המתקיימת בהמלכת המלכים אנו ממליכים את המלך וממתיקים את הדינים. ודע שאף בעולם התיקון התגלגל השקר כך שיום המלכת המלכים עלה לחודש תשרי, בכדי להמתיק בו את הדינים – שאם לא כן לא היה קיים העולם מלכתחילה.

והנה, דרך כוכב מיעקב, ינו״ן בן דוד הנני וסימניי השונים ידועים על שינוייהם. מבשרי אחזה אלו-ה, ועל אף שהאור הגדול ניתן בי ועבר בטומאה הגדולה – גם יכולתי.

סוד בדבר: הנה נודע לכל יודעי ח״ן כי אנו נמצאים בפרצוף מ״ה החדש דא״ק ואנו עוסקים בתיקונים דיסוד – דהיינו תיקונים דיוסף.

ועיין בספר בראשית, שהרי בו נכלל העולם כולו, ועיין בפרק מ״ה, שם דרך הכוכב.

שכן באופן הזדככות הכלי כדרכו, נטלו אחי יוסף העגלות של מצרים ונטענו בהם. ויעלו העגלות כמעט עד לשער השבעים, ואז נשברו הכלים ולא יכלו לעלות עוד, שכן אין נגיעה לסטרא אחרא בשער העין, אף אם נתלבש בערב רב, שכן נוקבי עיניים נעוצים במקומם. 

וחזינו עכשיו בדבר, בשנת השבעים שבה כבר הייתה ממשלת שבירה ולא הגיעו להשלמת פרצוף העגלה של רומי.

והייתה הזדככות כלים לתתא חמש פעמים טרום השבירה, בחינת חב״ד זו״ן.

ורצה בנימין להקים הנוקבא, וצלחה דרכו בהזדככות על כל עוביות, למעט בעוביות שורש, שבה נשארה לו רק ממשלת מעבר.

והחציף פנים ורצה לנסות בשישית, אך לא הגיע להאי שישים.

וסודות גדולים טמונים בתורה, ונודע הדבר, שכן כנסת 22 קמה בימים אלו ואין מלך בישראל.

ומסבירה התורה בפסוק כ״ב את סוד האותיות, שכן בסוד כ״ב אותיות נברא עולם.

והיאך נתקן יסודו של יוסף אם בנימין לקח לעצמו חמש חליפות שמלות? ודו״ק, שכן נוספו אף 300 כסף, דהאי זיווג דמ״ן דער״ר.

ועל כן, בראותי זה דבר הסימן, נזעקתי אליכם, שכן לא נותר עוד זמן כלל וכלל.

נותרו עשרה ימים לאחישנה, זהו.

גאולה תקרה ככה או ככה. בדינים או בהמתקתם.

רק עשרה ימים לפני ניתנה האפשרות לתת רמז.

ואם נזכה, אזי המועצות יכונסו תכף ומיד ויגלו סימניי או סימני ראוי אחר וימליכוהו ומיד יאספו שופ״ר, אזי נזכה ונגיע לשבת ״כי תבוא״ ונכלול בתוכה המלכות סיום רגלין להמתקת הדינים. 

ואם נזכה פחות, אזי נגיע לשבת ״ניצבים״.

ואחרי כן כבר נגמר.

וסוד השופר הוא סוד פתיחת המנעול. שכן תקיעתו צריכה להיות מעל לשער הרחמים, בכדי להשפיע אורות מלמעלה למטה לטבורו של עולם, ומשם יוכלו לחזור ולהשפיע שפע למלכות ולחלצה מפה הנחש.

וכי תימא הא כיצד מעל לשער הרחמים, והרי הוא במזרח של הר הבית והלכך הגעה אליו תהיה מימין ולא מלמעלה?

וזהו סוד הגאולה, שכן לאחר חטא עץ הדעת נשברו הכלים, ונפלו כלי הימין עמוק ועליהם נפלו כלי השמאל, כך שכופפים אותם אליהם.

ועמלו קשות בסטרא אחרא להסתיר את שקריהם, אך הדבר הוא בעולם השקר וידוע הוא כי נאמר שלשקר אין רגליים (לאמריקה רגל אחת, לאפריקה רגל אחת וכו׳).

וטול התמונה המלאה, ושים בה המלכות במקומה המתוקן לקבלת שפע האור העליון – מ״ה מ״ה מעלות להעלות הימין חזרה מלמטה – ואזי מבשרי אחזה אלו-ה וחוסר קו אמצעי בולט לעין.

ואז באמת יהיה מובן למה שער הרחמים נועל מהשפע לרדת מלמעלה, ואינו מונע מהשפע מלהתפשט ימינה כמו שהטעונו לחשוב. ואז, עמדו הכבשים מלמעלה, ו״ק ללא ראש וללא מוחין דגדלות, ויתקעו בשופר גדול למול השער הנעול תחתיהם, צאן קדשים רוצה להיכנס.

יתן הרועה הטוב ויואיל בחסדו לפתוח את השערים ולסובב העולם ולהביאו לתיקונו הנרצה, במיתוק מידת הדין באותם רחמים שבאים מעליית המלכות לתקיעת השופ״ר. 

וזהו סוד פרצוף הקליפות דעולם הזה.

תעבירו את המסר למעלה, ובאם יתנו המלכות מטה נינצל כולנו. וכבר נאמר, הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, שכן רק ביכולתה של אמונה אמיתית פשוטה להביא לתיקון הנרצה. 
בעת בריאת האותיות, נתכנסו האותיות להיכנס למילים ולהתסתדר במשפטים. סדר האותיות החל להירמז כבר מתחילתו, כאשר ניתנו האותיות להיכתב בהם תורת אמת ונחלקו – חציים מעלה וחציים מטה.
ובאה האמת וכללה הכל יחד, והדבר ידוע, א-מ-ת שורשה בתחילת האותיותבסוף האותיות ובאמצען. לכן ניתנה הא׳ בתחילה, הת׳ בסוף וה-מ כקו אמצעי, שמחזיק השלושה יחדיו. 
והחוט המשולש לא במהרה ינתק. באופן שבו האמת כלולה מהכל ומחזיקה את תורת האמת.
מחויב שלוש אותיות (והיה – אם – ודו״ק – ״והיה אם״).
ובהתכללות העולמות כולם, בא עולם השקר וחיפש להקים עצמו, שכן אין אמת בלי שקר ןמוכרח היה לקום תכף ומיד למול האמת. ולקח השקר לעצמו לסובב הכיוון ולבוא מלמטה וחטף שלושת האותיות האחרונות שנותרו מהצד התחתון. ולא הייתה לו אחיזה בת׳, שהרי יצרה בסיס לעולם האמת, ולכן נזקק לתחתית שנותרה לו – אותיות ש, ק, ר.
וידוע שהשקר אוסף לעצמו מכל הבא ליד ומכל הקרוב לו, שכן בכל שקר ישנה טיפת אמת, ולכן התגלגלה האות ש׳ לראשו של השקר, שכן היא האות השנייה והקרובה ביותר לאות ת.
ועם כל זאת, לקח השקר שלושה אותיות. שלושה ולא שניים, שגם הוא ידע הסוד דחוט המשולש, והיה נזקק לשלושה בסיסים, ולא הסתפק בר׳ בלבד. 
יתרה מכך, שני אותיות היו מגלים את שקרו לכל, שכן היו יוצרות המילה שר, ואין שר מבלעדי א״ס ב״ה. וכאשר לקח שני האותיות, לקחם כסדרם – קר – ולא לקחם בהופכיות הצורה – רק – לבוא ולטעון עצמו בבסיס נוסף של אמת, ולשקר עיני המאמינים בשקר.
 
בתחילת דרכו, רצה השקר לבסס את עצמו, ומצא עצמו עירום, ואין לו רגליים. ויש לבאר הדבר, שכן הנחש אין לו רגליים, וזהו תיקונו, וכך גם השקר אין לו רגליים, וזהו סודו (שכן ש׳ תחתיתה עגולה או שפיצית, ק׳ עומדת על 2 רגליים, אך אין חיבור ביניהן וכל העת יכולה ליפול, ור׳ עומדת על רגל אחת).
וכיצד יכול השקר לבסס את עצמו? אך ורק מהפיכת הבסיסים והפיכת הכיוון. כך הנחש, כאשר מציירים אותו ובעיניו מציירים הספירלה שבאה לכשף עיני הבוהים ולסובב הכל סביבם.
רק אם העיניים יסתכלו הפוך על האותיות, אזי נראה שהשקר יציב מאוד.
כלומר רק מכך שהנחש הפך האותיות על פניהם, נמצא ש׳ עומד על שלוש רגליים ונמצאו ק׳ ור׳ שוכבות על פניהם ומניפות רגליהם למעלה וק׳ אף מרימה ידה למעלה, לקחת מעולם האמת ולהוריד מטה לעולם השקר.
רק בעזות מצח כזו יכול השקר להתבסס לו, רק אם יהפוך הכל על פניו.
 
ואין היכולת במקלדת לכתוב האותיות הפוך, שכן כתיבה הפוכה שלהם תחשוף את השקר במלוא מערומיו.
והוא סוד עיגול ולא קו. שכן הוטעינו לחשוב שישנו בלמעלה וישנו הלמטה. ישנו הצפון וישנו הדרום. אך לא היא הדבר, כי בעיגול כל הקצוות שווים.
ורק ההסתכלות על השקר מדגימה לנו את זה.
 
ונמשיך להתעמק באות ש׳, בגדילתה כסדרה, באה להגדיל עצמה בכל פעם מתחילת האותיות, ולרתום כוחות הקדושה לשקר, שכן באה מלמטה.
באה באות א׳ – שא – ועלתה הי׳ ונכללה מיד בראשיתה – ישא ברכה מאת ה׳. וככל שניסתה הש׳ להפוך הא׳ על פניה – לא צלח הדבר, שכן הא׳ נקרא כדרכו מראשו ומתחתיתו – אחד יחיד ומיוחד הוי״ה. והוא סוד האש הבוערת תמיד (א״ש).
באה באות ב׳ – שב – ועלתה הו׳ ונכללה מיד בסופה – שבו בנים לגבולם. ובהפיכת הב׳ על פניה לא נוצר דבר יציב, שכן הסרח העודף של הב׳ נמשך לשמאל ומפיל הב׳ על צידה ומניפה זרועותיה לשמיים וחושפת השקר תכף ומיד. 
באה באות ג׳ – שג – ועלו הסימנים דהוי״ה ונכללו בתוכם (ש״ג) – שומרי גדרות וגבולות ישראל. אף הפיכת הג׳ לא הניבה פרי, שכן בכפיפותו מרמז הוא על גומל חסדים, אך בהפיכתו על פניו כדרך השקר, נמצא הוא נופל גם כן ואינו מצליח לעמוד בשל צורתו.
ורק באות ד׳ כבר צלחה דרך השקר (וה״ס ג״ר ושלושת האבות ודו״ק) – שד. וצורת האות ההפוכה על פניה הינה כבסיס יציב לשקר לבסס את שדיו, תוך כדי שהוא מרים כלפי מעלה ומלעיז על יוצרו. 
 
ועיין באותיות היטב, שכן צורתן מגלה סודותיהן.
והפוך בה – הפוך בה – דכולא בא.
 
א״ת – ב״ת – ג״ת – ד״ת

מאת א.א

לפני כניסת האותיות למילים יצאו האותיות מהמספרים
 
מספר-כלי- נקבה-מלכות
אות-אור-זכר-יסוד
 
זה שבירת הכלים
 
מספר שמאל לימין
אות ימין לשמאל
 
10 ספירות
3 עליונים
7 תחתונים
 
מערכת כפולה בשני חצאים ב180 מעלות היפוך
 
37
73
 
73*37
=
2701
=
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ

השאר תגובה