הכנות לקראת הגאולה - משיח וגאולה בצפונות התורה
 
קריאה אחרונה להצלת עם ישראל – תוכנית ההצלה!!!

קריאה אחרונה להצלת עם ישראל – תוכנית ההצלה!!!

סרט כזה לא רואים כל יום, ?מקורי ומרגש עד דמעות…
מסירות נפש של יהודים לעורר רחמי שמיים
 ??ולבטל גזירות מעל עם ישראל❗
?יצא לאור העולם ע”י ארגון “בחגוי הסלע”.
?חובה לצפייה וחובה להפצה לכולם!!!